torsdag 10 januari 2008

Upphovsrätt - personlig integritet

Två frågor som måste lösas.

Tar man den ena blir den andra lidande och tvärtom, i alla fall som debatten ser ut idag.

Vem förstår tekniken, vem förstår lagen? Kan de börja tala med varandra?

Det är egentligen kontentan av hela debatten. Det hjälper inte om var och en slåss om olika detaljer. Det blir fel sorts krig insåg jag idag när jag talade med en moderat vän som är jurist.

Den som löser uppgiften blir Kung...

(SvD)

(SvD)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vem förstår tekniken, vem förstår lagen? Kan de börja tala med varandra?

Åhh, det är många som förstår både och. De som tillhör denna grupp, och inte samtidigt tillhör ett särintresse med dunkla motiv, brukar inse att upphovsrätten behöver reformeras och rullas tillbaks ganska radikalt (inte ens Piratpartiet förespråkar dess avskaffande). Den har dessutom reformerats vid varje teknikskifte, ja den tillkom en gång just på grund av teknik (tryckeritekniken). Det har dock alltid varit distributörerna som kunnat tjäna mest eftersom upphovsrätten är en form av distributionsmonopol, och de har alltid gapat högst. Tyvärr kommer de alltid dragandes med "stackars fattiga artister" i sin argumentation. Men det stora problemet för okända "stackars fattiga artister" har aldrig varit hurvida de skall få betalt, den stora faran har istället alltid varit att förbli okänd. Å ingen skall komma dragandes med att de redan stora och kända artisterna inte tjänar pengar, har de inte gjort bort sig förr så..

I grunden är det inte heller en fråga om olika "detaljer" när man talar om övervakningssamhälle och upphovsrätt. Detaljerna är ettor o nollor. Det går inte att särskilja tillåten från icke-tillåten kommunikation utan att kränka rätten till privat kommunikation och meningsutbyte eftersom verket uppstår först hos betraktaren. Det är först när innehållet i kommunikationen är inspekterat som man kan bedöma hurvida kommunikationen innehöll något som inte fick kommuniceras, och då är intrånget i det privata ett faktum.

Å bara det, att staten systematiskt skulle lägga sig i vad som kommuniceras privat människor emellan är ju fullständigt barock. Där kommer vi då ned till pudelns kärna, om staten inte lägger sig i vad som kommuniceras privat människor emellan, ja då kan de kommunicera fritt... Så, är grundläggande människorättsliga fri- och rättigheter viktare än att upprätthålla distributionsmonopol som utvecklingen sprungit ifrån? Skulle tro det.

Sedan skall man nog inte lägga alltför mycket vikt vid jurister bara för att de kan titulera sig så. De om några är ett särintresse som tjänar på andra människors olycka och trångmål. Finns gott om jurister som slänger sig med frasen "immateriell egendom", vilket bara visar att de inte ens förstår sitt eget område. Detta eftersom frasen är närmast ett rekord i direkt självemotsägelse, att med endast två ord både hänvisa till lagen samtidigt som den misstolkas å det grövsta. Törs jag gissa att även "din" jurist slänger sig med den frasen?

Upphovsrätt omfattar inte heller idéer som många hjärntvättats av industrin till att tro, och anledningen är lika logisk som självklar: Ingen (nåja..) vill tillåta upphovsrätt för t ex. "ännu ej skrivna böcker" eller "hitlåten jag tror mig ge ut.. nån gång". World Trade Organisations TRIPs-avtal är nog det som uttrycker det allra tydligast: "Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.". FNs WIPO Copyright treaty har för övrigt samma formulering, och båda dessa hänvisar till den äldre Bernkonventionen som i sin första paragraf använder ett språk och infallsvinkel som mer liknar den svenska upphovsrättlagen (1960:729). Bernkonventionen talar om "works", "productions" och dess "mode or form of its expression", vilket följs av en lång uppräkning med exempel på de former ett verk kan ta sig uttryck i, vilket då exkluderar idéer. I sin andra paragraf sägs också "be a matter for legislation in the countries [.klipp.] to prescribe that works [.klipp.] shall not be protected unless they have been fixed in some material form." vilket då ytterligare utesluter idéer. Det är denna linje den svenska lagen följer enär den talar om verk som kommit till uttryck.

Vad är då ett "verk" i juridisk mening? Jo, det är något som inte hade kunnat framställas likadant av två personer oberoende av varandra, inget annat. I första paragrafen räknas i likhet med Berne upp exempel på verk i olika former de kan ta sig uttryck, i sjunde punkten tom. bokstavligen genom formuleringen "verk som har kommit till uttryck på något annat sätt". Observera: "har kommit till uttryck". Något som bara är en idé har givetvis ej kommit till uttryck.

Något som brukar underlätta "tänket" är följande. Vid en tvist måste rätten kunna svara på följande frågor (gäller både nationellt och internationellt):

1. Vad består verket i?

Upphovsrätten gäller som sagt inte för idéer, annars skulle vi öppna för upphovsrätt på oskrivna böcker. Verket måste ha tagit sig uttryck på något bevisbart sätt.

2. Är det verkligen ett verk?

Uppnår det verkshöjd. Att någon skriver en kort alldaglig mening på tre-fyra ord gör ju inte att denne kan stämma andra som som skrivit samma mening. Med verkshöjd menas normalt att ett verk inte skulle ha kunnat framställas snarlikt av två personer oberoende av varandra, inget annat. En domstol ska inte bedöma om en viss stil eller trend skall åtnjuta upphovsrätt, det skulle ju vara bedrövligt om domstolar avgjorde vad som är konst och inte.

3. Har då ett intrång begåtts i upphovsmannens ensamrätter?

Den uppenbara kärnfrågan.

Om då ett visst intrång föreligger, har då en tillräckligt betydande del av verket framförts, gjorts tillgängligt osv..? (obs, inte ett ord om kopiering, mer om det nedan) Rätten behöver dessutom göra en bedömning om uppsåt och hurvida upphovsmannen lidit skada, annars är ju hela frågan en storm i ett vattenglas. Det är ju rättvisa som skall skipas, inte någon sorts hämnd.

Sedan har många också fått det där om kopiering om bakfoten. Upphovsrätten förbjuder inte explicit all kopiering. Vår svenska upphovsrätt säger bla. i sin andra paragraf "att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten" Observera att det finns ett "och" i den meningen, det står inte "eller". I grunden är kopiering fullt tillåtet eftersom det är äganderättsliga exemplar vi talar om, det är tillgängliggörandet som är den springande punkten tillsammans med kopierandet. Att enbart att göra sitt exemplar tillgängligt är inte förbjudet. Du får ju annonsera ut och sälja boken du köpt, glömma bort den på en parkbänk vilket gör att andra kan läsa den osv.. Du får sälja din dator begnad utan att permanent och oåterkalleligt radera hårddisken på information. Det är när man gör båda delarna, säljer kopia/orginal och själv behåller orginal/kopia som man nästan tveklöst i de flesta fall begår intrång på upphovsmannens ensamrätter. Detta är onekligen något att fundera kring när man talar om rätten till privat kommunikation och meningsutbyte - "Privat" bör vara rätt svårt att tolka som "göra tillgängligt för allmänheten".

Det immateriella är något vi varken kan se eller ta på. Frasen "immateriell egendom" är således en direkt motsägelse eftersom äganderätt handlar om fysiska ting, dvs. saker som vi kan se och ta på. Man äger exemplar, tro mig du äger dina böcker i din bokhylla även om du inte skrivit dem. Man äger inte verk eller uppfinningar eftersom det immateriella inte kan vara en egendom, varken för dig, mig eller upphovsmannen alternativt uppfinnaren. Upphovsmmän och uppfinnare tilldelas exklusiva ensamrätter i lag, inte egendomar. Frasen "immateriell egendom" är en typisk fras som är skapad för att vilseleda den mindre kunnige, och den används flitigt av jurister och distributionsmonopolister som vill upprätthålla en affärsmodell som utvecklingen sprungit ifrån.

På sätt o vis hoppas jag att de inte klarar av att inse vad som står för dörren när kostnaden för distribution närmars sig noll även för privatpersoner, för då slipper vi dem. Detta eftersom överlevnad inte handlar om pengar, storlek eller styrka. Det är alltid ett väsens förmåga till anpassning som fäller avgörandet i det långa loppet.

Är sverige ett land med förmåga till anpassning? Som det ser ut idag, nej. Vi är ett land besudlat med bakåtsträvande mycket gamla beslutsfattare, som önskar tillbaks gårdagen i stora drag.

//steelneck

Mary X Jensen sa...

Verkligen tack för all dennakunskap. Jag lade in det som ett eget inlägg för att så många som möjligt ska få tillgång till det.

Den jurist jag talade med fick mig att förstå att vi talar om olika världar. Han talade mycket riktigt om immaterialrätt och upphovsrätt, men hade inte så stor koll på tekniken vilket han också medgav när vi pratat en stund.

Det var också då jag insåg att frågorna upphovsrätt kontra personlig integritet (brevhemligheten bl.a) befinner sig på helt olika plan.

Själv har jag faktiskt läst 5p i immaterialrätt, haha - men som beteendevetare försöker jag alltid analysera olika diskurser. För det är just detta att vi befinner oss i olika sammanhang som skapar konflikter. Tror/vet jag...

Anonym sa...

Olika plan. Javisst, det är så det borde vara. Upphovsrätten har inte i privat kommunikation att göra, lika lite som den har i mitt vardagsrum att göra om någon bekant läser någon av mina böcker. Överhuvudtaget, oavsett område, så bör man inte lagstifta i den privata sfären, eftersom upprätthållande av sådana lagar kräver insyn(intrång) i den privata sfären.

Ja appropå "att läsa". Jag råder dig att läsa Richard Stallmans nu 10 år gamla science-fiction text Rätten att läsa. En text som borde användas som ett avskräckande exempel, istället för den "roadmap" den hittils verkat vara. Som utvecklingen av nya lagar, och förslag till sådana har skett de senaste ca. 5 åren, så färdas vi spikrakt emot det scenario han förutsåg redan 1997.

Å nädå, du behöver inte bekymra dig om att jag skulle ha något emot att du lade in mitt inlägg som en ny bloggpost. Det vara bara kul att det blev så uppskattat.

//steelneck