tisdag 30 mars 2010

Alliansens storsatsar på pensionärerna...

Så där ja där kom den. Satsningen på pensionärerna som utlovats av alliansregeringen. Självklart är inte (S)-gänget nöjda de hade velat ha den här frågan för sig själva. Men attans... det blir kanske inte på samma sätt som de tänkt sig, men för pensionärerna blir det bra. Det handlar inte om skatter enkom utan vad man får kvar i plånboken. Statsministern ger besked.

Pensioner och jobbskatteavdrag...äpplen och päron

Nedanstående gästblogg fanns här i januari, men jag tycker att det innehåller så mycket bra kunskap om pensioner att jag lägger upp den igen.

Pensioner och jobbskatteavdrag har varit på tapeten och visst kan man förstå att pensionärer kan tycka att det är orättvist så som det framställs. Det är så hela tiden att grupper ställs mot grupper. Arbetstagare som får lägre inkomstskatt ställs också mot de som är sjuka och arbetssökande, inte bara mot pensionärer. I den socialdemokratiska retoriken ingår främst att påtala orättvisor för att piska upp stämningen. Det är valrörelse nu och det gäller att vinna väljargrupper. Ibland så missar man en del fakta, det är olyckligt. Läs mina gästbloggare Britt Tryding och Carl Erik Hedlunds inlägg nedan, båda är pensionärer idag. De påtalar en del luckor som finns i argumentationen kring pensionerna. Man kan inte alltid jämföra äpplen och päron även om det ligger nära till hands.

G Ä S T B L O G G E N

Beskattas pensionärer orättvist?

Många av oss pensionärer har uttryckt stor besvikelse över att man inte får jobbskatteavdrag på sin pension. Protesterna från SPF och PRO är högljuda och olika massmedia har hängt med och blåst under missnöjet utan att ens försöka beskriva hur verkligheten ser ut. Den nuvarande beskattningen av pensionerna är faktiskt lägre än vad den var under förra regeringen. Dessutom höjdes pensionen så sent som förra året. I år blir det däremot en sänkning och det beror på den internationella finanskrisen. 2009 växte inkomstindex med hela 6,1 procent, men för 2010 blir siffran bara 1,4%, och det påverkar pensionerna. Under goda år växer pensionerna med inkomstindex minus den s.k tillväxtnormen som är 1,6 procentenheter. Orsaken till att vi har inkomstnormen är att alla får mer pengar än vad de egentligen skulle ha när pensionen räknas ut första gången. Man får alltså ett förskott på Sveriges framtida tillväxt vilket naturligtvis måste justeras.
Krångligt?

Ja, vårt pensionssystem är mycket invecklat, men utformningen av det har skett över partigränserna och det är Riksdagen som beslutat.

För 2010 slår också den s.k.bromsen i pensionssystemet till och det beror på att tillgångarna i pensionssystemet är lägre än skulderna, d.v.s. summan av alla utfästelser. Tillgångarna utgörs av aktier och obligationer och jämfört med 2008 har de sjunkit ordentligt. Regelverket tillåter inte att vi skall blunda för verkligheten. Skall Sverige ha sunda finanser, så att även morgondagens pensionärer skall kunna få jämförbara pensioner måste anpassning till verkligheten ske. Alliansregeringen har försökt skydda de som har den lägsta pensionen och gjort viss höjning samt en skattesänkning som riktar sig till denna grupp.

Vad vill man då med sina protester mot jobbskatteavdraget?

Man har hävdat att pensionen ska beskattas lika som en löneinkomst dvs. samma skatt på lika bruttoinkomst. Ett av skälen som nämns i den av PRO beställda utredningen är att pensionen bör betraktas som uppskjuten arbetsinkomst. Detta är helt felaktigt. Pensionen är en statsfinansierad ersättning till personer som uppnått pensionsåldern även om man inte haft någon förvärvsinkomst. Allt enligt det pensionssystem som med stor majoritet fattats av Sveriges Riksdag.

Den i särklass viktigaste faktorn för pensionerna är att vi får en uthållig tillväxt och sunda statsfinanser. Här spelar jobbskatteavdraget en viktig roll. Eftersom våra pensioner idag och i morgon är beroende av att fler arbetar mer är det viktigt att de yrkesverksamma får en morot i form av ett jobbskatteavdrag. Genom att det blir lönsammare att arbeta kommer fler att söka sig till arbetsmarknaden. Många som idag sitter fast i bidragsfällan måste ut i förvärvslivet för att vi skall klara vår framtida välfärd. Under flera år har många tyckt att det inte lönar sig att arbeta och blivit kvar i bidragsfällan. Detta måste vi ändra på!

I samma utredning ondgör man sig också över att löntagarna har en bättre inkomstutveckling än vad man anser att pensionärer har. Men detta har ju inget med att göra att jobbskatteavdragen införts.. Ingenstans redovisar man hur man kan påstå att skillnaden mellan en löntagares nettoinkomst och en pensionärs ”till största delen” beror på jobbskatteavdraget. Det är naturligtvis omöjligt att göra en sådan ”bevisning”, så då nöjer man sig med ett ogrundat påstående.
Skatt och skatt...

Ett stort stycke i utredningen ägnas åt att med hänvisning till 2008 års Långtidsutredning påpeka att Sverige tar ut för lite skatt för att finansiera välfärden samtidigt som man kräver att pensionärer skall få samma jobbskatteavdrag som löntagaren Det rimmar illa!

Långtidsutredningens perspektiv är fram till år 2030 och ingen kan idag säga vad som kommer att ske med finansieringen av välfärden baserat på 2009/2010 års budget. Om vi får ett arbetande Sverige tack vare bl.a. jobbskatteavdragen och en förtagarevänlig politik kan vi återerövra vår plats som en av ledande nationerna när det gäller bruttnationalprodukt per invånare och då skapas möjligheter till både högre löner OCH högre pensioner!

Jobbskatteavdraget är inte orättvist gentemot pensionärer utan tvärtemot alldeles nödvändigt för uthållig ekonomisk utveckling. Och därmed också ett kraftigt skydd för pensionerna!.

Britt Tryding      Carl Erik Hedlund
Styrelseledamöter i Moderata Seniorer Stockholms stad.

På moderaternas hemsida kan ni läsa mer om hur förslaget ser ut
Malin Siwe har skrivit om pensionssystemet
Bjarne Grankvist.
 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag tycker att det är intressant egentligen att moderaterna tycker att arbetsgivaravgiften är skatt.

För den som tycker det vet inte vad han pratar om och det visar också att han inte har drivit ett normalt företag med löner och anställda.
/daniel