Politiken


Idag är jag fristående moderattänkande. Inte överens om allt men det mesta... Den politiska karriären har jag lagt på hyllan helt nu. Den får andra slita för. Men opinionen bidrar jag gärna till.

Jag kandiderade även till 2014 års val och det gick inte heller så bra så jag drog tillbaka min kandidatur helt och hållet...
************************************


Jag kandiderade till riksdagen i valet 2010. Det gick inte så bra...

Men man ska aldrig ge upp, det gäller att vara uthållig i politiken... Huruvida jag kommer att kandidera till nästa val vet jag ännu inte. Men mina värderingar har jag förstås kvar.

Mina ledord 

ERFARENHET - FRIHET - TYDLIGHET

Jag vill jobba med attitydförändringar, det måste till mer resurser och större öppenhet kring psykiatrin. Vi behöver slå hål på fördomar kring psykiatriska sjukdomar. De ska betraktas som vilket brutet ben som helst och bli behandlade också.


Jag vill att skattemedel ska användas effektivt, inget slöseri.

En person ska inte bli gipsad tre gånger vid samma sjukbesök för att sedan lämna sjukhuset utan gips för att det inte behövdes. Då behöver rutinerna ses över.

Jag vill att vi ska komma bort från förvaringstänkandet i demensvården. Gamla ska ha det bra. Resurser ska läggas på trivsel och omvårdnad.

Jag var aktiv i politiken på 80-talet och efter många år i privata näringslivet vill jag nu in i hetluften och kunna göra skillnad i mitt arbete som politiker igen. Människan ska sättas i centrum och det ska vara mindre krångel och byråkrati.

Äldre människor ska ha en värdig och munter ålderdom. Med utgångspunkt i individen inte i kostnadsställen.

Personlig integritet innebär för mig att grundlagen alltid ska vara en utgångspunkt vid lagstiftning. Internet ska inte användas hur som helst bara för att det är möjligt. Övervakning av all personlig digital kommunikation är inte OK.

Arbetsmarknaden ska hanteras med ett helhetstänkande/helikoptersyn. En attitydförändring till människors olika möjligheter behövs. Det krävs långsiktighet och utrymme för alla. Oavsett ålder, kön, ursprung eller bokstavsdiagnos. Samhällets fyrkantiga väggar bör vara tänjbara i stället för ogenomträngliga och statiska.

Skolan måste bli mer visionär och ställas i relation ställd till hur vårt framtida samhälle ska se ut, inte hur det var. Lärandet ska sättas in i ett större sammanhang. Den digitala möjligheten ska tas till vara och användas i undervisning och utveckling.

Det politiska samtalet och uttrycket måste bli mindre instrumentellt och mer inspirerande. Människor måste förstå vad som händer och varför och inte bara på kanslisvenska bli serverade med vad som ska hända. Det krävs fingertoppskänsla hos varje politiker. Det gäller att ha dialog. Det gäller att visa att man lyssnat. Här tror jag att jag som beteendevetare har något att tillföra.

Jag har en fil.kand i pedagogik/juridik/retorik och har jobbat dels som journalist och dels i olika ledande befattningar främst inom IT- och media. Jag tror att min yrkeserfarenhet kan tillföra politiken ett mervärde.

2014: Uppdrag jag har idag är. Ledamot av Kultur- och utbildningsnämnden, Ledamot av Kommunfullmäktige samt styrelseledamot i Österåkers Vatten AB. Jag är också engagerad i Svenska Kyrkan i Kyrkofullmäktige. Därutöver är jag med i styrelsen för Radio Österåker och gör egna program under namnet Radio X.