söndag 6 juli 2008

Man kan inte skriva "lilla Tolgfors"...

Men visst ligger det nära till hands att vara lite respektlös nu när han via SvD skriver att det inte är tekniskt möjligt att massavlyssna hela folket - med ålderns rätt tar jag mig dock friheten att språka på. Tiden är kommen för "nyanser och resonemang" menar försvarsministern. Ja, det kan man tycka. Då gäller det att kalla saker för sitt rätta namn också. Mål och mening kan betyda olika för var och en.

Rent tekniskt handlar det om just massavlyssning eftersom man måste "öppna och kolla" kuverten för att se vad de innehåller. Rent tekniskt alltså så är det omöjligt att inte avlyssna. Internet fungerar så och det har väl beskrivits av så många så länge nu och på så många olika sätt så att man kan bli förtvivlad över om det inte har gått fram.

Människotolkningen av det hela sen blir bekymmersam. När man börjar koppla samman mönster hur människor surfar, vad de säger och skriver och med vem de talar som det blir riktigt ruskigt. Försök förstå att det är det vi inte gillar, försvarsministern och andra.

"– Det har aldrig varit frågan om massavlyssning av svenska folket. Massavlyssning är inte tekniskt möjligt, inte juridiskt möjligt och inte heller praktiskt möjligt. Och ingen har heller intresse av det. Utan det är en bild som de som är emot förslaget av en mängd olika skäl försökt sätta." (Tolgfors i SvD)

Jag tror inte heller att avsikten med lagen är att avlyssna alla, men däremot möjliggör lagen att detta görs. Det är liksom så det fungerar. Det är praktiskt möjligt, huruvida det är juridiskt möjligt kan jag inte bedöma, men kända jurister har synpunkter och de gillar inte heller lagen. IT-bloggaren i USA bjuder på en teknikövning. Forskare med kunskaper om omvärldshoten tycker att lagen är korkad i sin utformning.

"Takten och omfattningen av alla inskränkningar som medför att man som medborgare inte har några som helst rättigheter är skrämmande. Det är inte risken att man som person kan drabbas, som gör att allt detta är djupt kränkande, det är för att det över huvud taget funderas på att genomföras." (Emma-Opassande)

Även om man som enskild inte åker dit på att skriva bomb eller terror i mailet så finns alltid den mänskliga tolkningen där på vad saker betyder, vad det kan ha för mening. Mänskliga tolkningar utgår alltid från den kunskap och de fördomar den tolkande har. Jag menar nu inte att den som sitter på FRA och tolkar är inkompetent, inte alls, men Se exemplet på al-Qaidaexperten som fick frågan från FBI om vem Caroline var, de hade avlyssnat hans samtal. Caroline var hans dotter! Man kan undra om inte en sån kille hade en del riktigt intressanta upplysningar av annat slag att ge. Men de kanske var kända förstås.

Det är bra att det förs ett resonemang kring integritetsfrågorna. Men ska det behövas 30 tillägg för att en lag ska fungera bra, är lagen bra från början då? Jag är övertygad om att det behövs underrättelsetjänst, men är verkligen det enda sättet att läsa sig igenom all vår digitala kommunikation på det sätt som lagen nu möjliggör? Varför följer inte lagen om brevhemlighet med in i FRA-lagen? Jo, för att det inte är möjligt - man måste nämligen öppna posten för att se vad den innehåller. Terroristerna lär väl använda vanlig post eftersom de nu vet att de blir avlyssnade. Tror jag. Tag gärna min och andras oro på allvar bästa politiker. HAX menar att försvarsministern borde kunna dra tillbaka frågan. Det vore ingen dum idé.

(intressant)Bloggar: Opassande, Blogge Bloggelito, Rick Falkvinge, På Uppstuds, Oväsentligheter, politiskt ickekorrekt. Anna Troberg, Oscar, Christian E, drf om när privata brev blir offentliga, Lake, Intensifier, rick, Eftertanke kanske , farmorgun,
Kulturbloggen
, drf igen, Hannubabbel, Creative Director , Kanalen , Alltiallon , Svensson , Claeskrantz, G-svampen,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

7 kommentarer:

Anonym sa...

Jag ställer mig också frågan om de 30 tilläggen.
Om de är så lätta att sätta dit, är det då inte lika lätt att ta bort dom igen?

Som jag förstått är lagen skriven på normalt sätt, som en lag.
Men att tilläggen inte behöver en riksdagsmajoritet för att ändra, bara ett regeringsbeslut.

Anonym sa...

Sten Tolgfors tar föga oväntat fram sitt paradexempel när han vill tona ned integritetsintrånget. Han jämför FRA:s sökbegrepp med polisens verktyg för att fånga upp fartsyndare. Trafikflödet på Essingeleden jämställs med trafikströmmarna i det globala nätet.

Som alla inser är liknelsen helt uppåt väggarna av flera skäl.

Till att börja med är det en avgrundsdjup skillnad mellan bilkörning på allmänna vägar och den grundlagsskyddade rätten till privat kommunikation. Här faller alltså jämförelsen redan från början, men låt oss ändå hålla oss kvar vid den.

Det finns en annan mycket väsentlig skillnad: Det är förutsägbart för mig som förare när jag riskerar att bli registrerad i en fartkontroll, medan FRA:s sökbegrepp med nödvändighet måste förbli hemliga.

Men sedan har vi förstås en aspekt som slutgiltigt krossar Tolgfors liknelse: FRA-lagen möjliggör avlyssning av ALL TRAFIK HELA TIDEN. Det är just detta faktum som är upphovet till hela debatten. Märkligt nog tycks detta ha gått försvarsministern helt förbi.

Denna aspekt, dvs den totala övervakningen i tid och rum, har påpekats som ett avgörande problem av många remissinstanser.

Justitiedepartementet reagerade tidigt på kabelspaningens omfattning. I andra länder förekommer det tidsbegränsade tillstånd för specifika trafikstråk. Det är något annat än den mycket långtgående FRA-avlyssningen.

Jag är övertygad om att man snart kommer att göra ingrepp i lagtexten som innebär att de filtreringsbara trafikvolymerna hålls nere.

Detta är mina förslag, som också vidarebefordrats till de olika riksdagsgrupperna:

- Begränsa antalet samverkanspunkter som FRA får koppla in sig på. Man kan t.ex. föreskriva att FRA bara får inhämta trafik vid en punkt åt gången.

- Tidsbegränsa tillstånden för kabelinhämtningen. Det kan handla både om hur många timmar per dygn som FRA får inhämta trafik, och tidsutdräkten för spaningen uttryckt i dagar eller veckor. Tillstånden ska omprövas och FRA måste kunna visa på såväl underrättelsebehov som uppnådda resultat, dvs detsamma som gäller vid tillståndsgivningen för en inriktning.

Ett annat förslag som jag lagt fram är sökbegreppens utformning och vilka delar i ett meddelande som FRA ska ha rätt att filtrera.

Om man föreskrev att FRA:s sökbegrepp endast får fånga upp adressering, skulle vi kanske få en annan debatt.

FRA skulle alltså inte ges någon möjlighet att filtrera meddelandeinnehållet redan vid inhämtningen. Det är först om en adress (telenr, e-postadress, IP-adress etc) ger träff som också vidhängande meddelandeinnehåll genomgår analys.

Från integritetssynpunkt är det trots allt viss skillnad på de olika metoderna.

Samtliga förslag ovan har mottagits väl av de handläggare och experter som jag kontaktat.

/Peter

Nicklas sa...

I följande uttalade säger Tolgfors att det är tekniskt omöjligt med massavlyssning med dagens teknik. Detta är en lögn för med dagens teknik kan många civilingenjörer i data och IT teknik vittna om att det Tolgfors påstår inte är sant.

"Det har aldrig varit frågan om massavlyssning av svenska folket. Massavlyssning är inte tekniskt möjligt, inte juridiskt möjligt och inte heller praktiskt möjligt. Och ingen har heller intresse av det. Utan det är en bild som de som är emot förslaget av en mängd olika skäl försökt sätta."

--Sten Tolgfors (Almedalen, Söndagen 6 Juli 2008)


Han är inte riktigt klok och borde lära sig någonting om data teknik innan han yttrar någonting mer.

Nicklas sa...

I följande uttalade säger Tolgfors att det är tekniskt omöjligt med massavlyssning med dagens teknik. Detta är en lögn för med dagens teknik kan många civilingenjörer i data och IT teknik vittna om att det Tolgfors påstår inte är sant.

"Det har aldrig varit frågan om massavlyssning av svenska folket. Massavlyssning är inte tekniskt möjligt, inte juridiskt möjligt och inte heller praktiskt möjligt. Och ingen har heller intresse av det. Utan det är en bild som de som är emot förslaget av en mängd olika skäl försökt sätta."

--Sten Tolgfors (Almedalen, Söndagen 6 Juli 2008)


Han är inte riktigt klok och borde lära sig någonting om data teknik innan han yttrar någonting mer.

Mary X Jensen sa...

Jag tror nog att Tolgfors är riktigt klok, dock lite okunnig just på detta område.

Nicklas sa...

Är man okunnig i ett område bör man inte kommentera sig så självsäkert och kalla andra för dumbommar.

Att dumförklara relevant kritik från personer som är extremt tekniskt kunnande i sakfrågan är "inte riktigt klok".

Detta är min personliga uppfattning.

Inget ont menat mot dig Mary, du verkar visa att du från början var/är kritisk till lagen.

Mary X Jensen sa...

Vad jag menade var att jag inte tror att Tolgfors är dum. Men han beter sig dumt det håller jag med om. Politkerjargong som inte alltid är så kul.

You bet att jag är emot den här lagen...