torsdag 28 augusti 2008

Att låta buset härja fritt...

Lotte Lundgren skriver i Barometern, hon har intervjuat Erik Kärnkull som nu jobbar som signalspanare. Det är intressant läsning eftersom det beskriver vad han som involverad har för syn på sitt jobb. Det gör inte mig lugnare precis.

"Integriteten skyddas av det smala avspanade området. FRA är en expertmyndighet som är behjälplig vid kontraspionage, hjälper Säpo, kriminalen för organiserad grov brottslighet, utrikesministern kan också beställa spaning genom regeringen när det gäller utrikes- försvars- och säkerhetspolitik och yttre hot, liksom FOI, försvarsmakten, försvarets materielverk, och krisberedskapsmyndigheten. Frågan kan inte vara så brett ställd som vad händer i Kaukasus. Nej, FRA vill veta vem det gäller och använder sig bland annat av mejladresser och telefonnummer i sin spaning. "

"Antingen har vi signalspaning och då kan integriteten i undantagsfall kränkas. Eller har vi ingen signalspaning och låter buset härja fritt i cyberrymd, via telefon och fax. Det är bara för politikerna att välja åt oss som röstat på dem. En annan utveckling kan dessutom vara att den information som FRA hämtat upp används vid rättegångar, det sker i andra länder, som sekretessbelagt bevismaterial, som försvaret inte har rätt att ta del av. Dit är det långt för ett frihetstörstande svensk folk."

Hallå hur var det nu ? Vi spanar inte på svenskar. Vi sysslar inte med polisiära uppgifter... Läs gärna på Klambergs blogg. Han reder ut en del av begreppen som kanske FRAs personla också skull kunna ha glädje av?

(intressant)

Jag fick nys om artikeln på Barometern genom Marcus på Smålandsposten som är en av de få som tycker att FRA-lagen är bra. Vi är inte överens på en enda punkt vad gäller den saken -Men alla ska få komma till tals.

HAX, Pär Ström, Enligt Min Humla, Kulturbloggen, Jonas Morian, stoppaFRAlagen.nu, opassande, Jens O.1, Jens O.2, Farmorgun, opassande, Folkpartiet i Nacka, Kim Haverblad,

Läs även andra bloggares åsikter om politik, FRA, FRA-lagen, regeringen, FRA-förspråkare, läsförståelse, kunskap, massavlyssning, personlig integritet

8 kommentarer:

Anonym sa...

Det är klart frustrerande att inse att i stort sett ALLA har goda intentioner.

Man vill väl men det kan slå så väldigt FEL!

I USA har man rätt att bära vapen. Man måste ju ha "rätt att försvara sig". Masskjutningar på skolor osv har blivit en konsekvens. Ändå hade troligen ALLA goda intetioner...

Anonym sa...

Erik Kärnekull har jag jobbat med. Jag håller med dig i dina iakttagelser. Du bör INTE vara lugn när han härjar på FRA. Hans kommentar som du beskriver är helt i linje med hur han uppfört sig tidigare.

Anonym sa...

Jag tycker att det känns skönt att veta.
Snart så kommer ju jag att slippa tänka och låta FRA göra jobbet åt mig. Vilka kraftbesparingar man kan göra.
Och vad jag förstod av Aktuellt igår så ska FRA läsa all krypterad text som staten skickar också.
Fan... snart är man ju så skyddad från sig själv att man upplever det som om man lever i ett madrassklätt rum :)

Anonym sa...

Hej Mary!
Här få du lite mer att grubbla över

"FRA ska skydda information som skickas mellan svenska myndigheter. Verksamheten har tidigare legat hos Krisberedskapsmyndigheten men kommer att föras över till FRA, erfar Aktuellt.

Förändringen innebär att FRA, vars tidigare uppgift varit signalspaning och underrättelseinhämtning, kommer att hantera stora mängder känslig och hemlig information.
-Man får problem med insyn och kontroll när en myndighet verkar bakom höga sekretessmurar, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys till SVT:s Aktuellt.
Fanns i slutet av text
Beslutet, som fattats i all tysthet av riksdagen, innebär att hanteringen av så kallade krypton och kryptonycklar för en lång rad centrala svenska myndigheter förs över till FRA.
I våras lade regeringen fram ett förslag till riksdagen om att lägga ner bl.a. krisberedskapsmyndigheten för att bilda en helt ny myndighet som ska hantera kriser och katatsrofer.
I slutet av regeringens propositionen fanns ett förslag som hittills inte uppmärksammats alls. En viktig del av Krisberedskapsmyndighetens verksamhet skulle föras över till FRA.
Det rör sig om delen som handlar om signalskydd, dvs hur myndigheter skyddar sin kommunikation mot bl a avlyssning och olagliga intrång.
I praktiken rör det sig om att hantera krypton för att skydda information och kryptonycklar så att mottagaren har möjlighet att läsa innehållet.
Alla landsting
FRA, vars viktigaste uppgift varit signalspaning och underrättelseinhämtning, kommer nu också kommer att hantera krypton och kryptonycklar till stora mängder känslig och hemlig information i Sverige.
Förändringen genomförs vid årsskiftet och berör alla landets länsstyrelser, alla polismyndigheter, alla landsting, luftfartsverket, Telia, tullen, Skatteverket, alla lokala Säpo-enheter, kustbevakningen, vägverket, ekobrottsmyndigheten och Svenska kraftnät.
Ville gå ännu längre
Redan i våras ville försvarsdepartementets gå ett steg längre.
Planen var att ge FRA huvudansvaret för allt signalskydd i Sverige.
I dag sköts det av en enhet inom försvarsmakten, som både tar fram de apparater som används för att kryptera känsliga meddelanden via telefon, fax eller internet och de kryptonycklar som används för att kunna läsa denna känsliga information.
Särskilda telefoner för ministrar
Den här utrustningen används t ex på utrikesdepartementet när man skickar meddelanden till ambassader runt om i världen, eller när statsministern och andra ministrar pratar i särskilda telefoner med varandra för att kunna föra skyddade avlyssningssäkra samtal.
Förslag stoppades
Förslaget som skulle stärka FRA:s makt avsevärt har diskuterats under en längre tid i försvarsdepartementet. Det har också ett starkt stöd av FRA. Men efter hård kritik från flera myndigheter som fick ta del av ett utkast till propositionen strök regeringen den här delen innan förslaget lades fram för riksdagen."

Anonym sa...

hans j: Med tanke på att antalet skjutvapen per person är högre i Sverige än i USA så var det där nog inget vidare exempel.

Anonym sa...

@Stocken:

Vapnen i Sverige är väl inte till för självförsvar...

Älgarna brukar inte anfalla, och sedan är det inte bara att gå in på Konsum och köpa en puffra...

Anonym sa...

FRA har blivit en stat i staten. Myndigheten kan strunta i lagar om de vill och de kan uppenbarligen beställa lagar av politikerna. Det är en myndighet som måste stoppas.

Leo sa...

Debatt på SVT1 NU kl 22.00 torsdag 28/8

Debatt om FRA-lagen.

Missa inte att rösta i frågan som redovisas i slutet av programmet:

http://svt.se/debatt

"Stödjer du FRA-lagen?"