onsdag 27 augusti 2008

Det där med att prata ihop sig så att man begriper samma sak...

Ordet disk betyder olika för olika människor beroende på vilket sammanhang man befinner sig i men också beroende på vad man själv har "överst på sin egen hylla". Tänk disk i köket, disk i en dator eller i en butik. Ett enkelt vardagsexempel.

Det man förstår när man läser en text beror på vilken förförståelse man har. Ens egna fördomar och kunskaper väger alltid tungt för hur man uppfattar det man läser, vilken tolkning man gör av det lästa.

FRA-lagens text och mening och innehåll är en typiskt svårgenomtränglig text som man måste vara fackman för att förstå eller i alla fall skapligt medveten om att det man läser in kanske inte är vad man själv tror menas. Det är så lätt att falla i detaljernas grop och välja ut den aspekt man själv tycker väger tyngst. FRA-lagen är en text som behöver gå många gånger genom kroppen.

Det blir därför extra intressant när man lyssnar till debatten om FRA-lagen. Hur olika den tolkas och hur man fastnar och dessutom på olika saker. De utgångspunkter som använts av företrädare är bland annat - yttre hot, terrorism, signalspaning, underrättelsetjänst, kriget i Georgien, grabbarna i Afghanistan, polisärenden, ingen spaning på svenskar, legalisering, privata sfären, personlig integritet, beslutet är fattat m flera. Debatten är synnerligen yvig både från oss som inte gillar FRA-lagen i sin nuvarande form och bland dem som gör det.

Att vi som protesterar gör det på flera kanaler är en sak, men att de som stiftar lagen inte heller tycks ha någon gemensam koll är lite allvarligare kan man tycka. Läs på Emmas blogg hur olika riksdagsledamöter svarar henne på ett brev hon sänt dem. Det är inte alls fel att ha olika åsikter, men de måste diskuteras samman så att det åtminstone finns någon slags minsta gemensamma nämnare för att omgivningen ska övertygas. Särskilt när det gäller en så viktig fråga som FRA-lagen.

Det är inte självklart att den som rör sig med de olika begreppen funderar på sambanden med de andra. Som terror - hur var det nu? Är inte det polisverksamhet? Det sysslar inte FRA med, eller? Vi spanar inte på svenskar - men det går å andra sidan inte att undvika. Det hela är ett sammelsurium av olika tankar och ingen samsyn verkar existera. Bara det i sig en anledning till att lagen ska rivas upp. Det är en viktig lag, eller hur? Det får inte bli en tävling.

Folkrättsexperten Mark Klamberg har benat upp begreppen och går igenom steg för steg det som sagts och det som står i lagen. Han är jurist och tränad på att läsa lagar men det framkommer i hans text att även jurister kan ha olika uppfattning. Det beror säkerligen på att man även här har olika ingångsvärden och kanske också egna syften när man läser och tolkar en text. Det är därför en samsynsdiskussion är så viktig. I synnerhet när det gäller en lag som får så genomgripande betydelse för alla. Syftet är en sak, konsekvensen en annan. Det är konsekvensen som är intressant för gemene man och det borde allt vara vi/foket som ger mandatet.

Nicklas Lundberg diskuterar här mycket intressant om kring mandat och metod. Man behöver kanske inte använda teknik bara för att den finns menar han och jag vill gärna tillägga att det är människan som ska ta kommandot över tekniken inte tvärtom, annars ligger vi illa till.


(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om politik, FRA, FRA-lagen, regeringen, FRA-förspråkare, läsförståelse, kunskap, massavlyssning, personlig integritet

5 kommentarer:

Unknown sa...

FRA-lagen är nödvändig mot bakgrund av det allt spändare internationella läget, och så enkelt är det.

Mary X Jensen sa...

Det är inte FRA-lagen i sig som är nödvändig.

Däremot är säkert underrättelsetjänst nödvändigt, men det står INTE och faller med den här lagen. Det är att jämföra fel saker. Underrättelsetjänst kan pågå ändå. Det är inget nytt med underrättelsetjänst precis.

Läs Nicklas Lundblads artikel. Teknik ska inte användas bara för att den finns.

devilkitten sa...

Strålande kommentar på ett stort problem - dvs konsten att kommunicera och faktiskt förstå varandra. Det har debatten om FRA-lagen varit ett utmärkt exempel på. Det har pratats till, förbi och över, men aldrig med varandra.

Definitioner är - särskilt i sådana här sammanhang - otroligt viktiga.

Skall man kunna prata, måste man kunna prata om samma sak.

Anonym sa...

Men man ska inte glömma att det från stats- och militäretablissemangets sida kan finnas ett intresse av att tala förbi kritikerna. Jag tänker exempelvis på hur Tolgfors och Åkesson valde att försöka förneka att all trafik som passerar gränserna ska bli tillgänglig för FRA, genom att lägga ut dimridåer kring ordet "kopia". Klarhet och tydlighet gynnar mest den som har rätt i sak.

Anonym sa...

Jag vill gärna tipsa om en kommentar som Anders Andersson skrivit om skillnaden mellan "signalspaning" i etern och "avlyssning" i kabel.

http://opassande.se/index.php/2008/08/26/svar-fran-riksdagsledamoter-pa-min-fraga-om-visioner-%e2%80%94-del-2/#comment-9159

Jag anser denna skillnad vara av absolut avgörande betydelse för den fortsatta hanteringen av FRA-lagen!