tisdag 26 augusti 2008

Hur snabbt kan Europadomstolen jobba...

Centrum för rättvisa anmälde tidigare FRA-lagen till Europadomstolen. Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer beskriver tio olika punkter där FRA-lagen brister på olika sätt och menar att Europakonventionen för mänskliga rättigheter är ett minimiskydd för oss som enskilda individer vad gäller fri- och rättigheter. Sverige bör inte balansera på gränsen till det otillåtna.

EU framför nu kritik mot ett signalspaningssystem som Siemens tagit fram Intelligence Plan som sålts till 60 länder. Är Sverige ett av dessa länder? Övervakningsmotståndarnas mardröm menar Computer Sweden.

Kvällspostens politiska reporter Peter J Olsson nämnde tidigare i år att Sverige borde bli för den personliga integriteten och rätten till en privat sfär vad Schweiz är för bankverksamheten. Det vore väl en politisk ambition som heter duga.

"Så sent som den 1 juli i år – alltså efter Lagrådets yttrande och riksdagens beslut om FRA-lagen – fällde Europadomstolen Storbritannien för en signalspaningslag som är mycket lik FRA-lagen. " (SvD - Brännpunkt 2008-08-26)

Det som ofta slår mig i den här debatten är när man talar om underrättelsetjänst och behovet av att bedriva en sådan så låter det som om det vore omöjligt utan FRA-lagen. Så är det naturligtis inte. Det är väl helt självklart att ett land behöver en omfattande omvärldsbevakning, men varför det ska inbegripa den här totalavlyssningen av alla elektronisk kommunikation är märkligt. De flesta av oss har inga som helst tankar på att bedriva någon som helst terrorverksamhet.

Så fort det finns en databas med uppgifter så kommer de att användas och det blir ofta fel,i körningar, det vet alla som jobbat med datorer. Det går inte att undvika att fundera kring det som hände killen som inte kunde använda Skandiabanken - han blev stoppad för på grund av sitt namn! "Ett automatiskt system reagerar så fort mottagarens förnamn eller efternamn finns med på sanktionslistan eller om någon skrivit in ett namn som finns på listan i meddelandefältet. " (SvD).

Det är precis såna här saker som kan hända när man börjar söka efter terrorister i databaser. Det blir fel. Datorer gör fel, människor gör fel. Det blir fel och i slutänden är det den enskilde som får betala notan. Regeringen med flera brukar använda som argument att den nya FRA-lagen reglerar en verksamhet som hittills pågått men lite hipp som happ tydligen om man läser Aftonbladets ledare idag: "FRA byter data med utländska myndigheter, med hemliga regeringsbeslut som grund. Brittiska GCHQ och amerikanska NSA är två sådana partners. Enligt uppgifter till Aftonbladet får utländska myndigheter inte bara enskilda uppgifter, utan också stora datamängder som de själva kan gå igenom. Riksdagen borde lagstifta om att personuppgifter bara får lämnas ut om det inte finns någon risk att människors grundläggande rättigheter kränks."


Dataanalys och terrorbekämpning har visat sig vara en dålig kombination så varför ska man då envisas med att använda den? Säkerhetsexperten Bruce Schneiers artikel beskriver det hela bra. Han har också skrivit boken Beyond Fear Thinking Sensibly about Security in an Uncertain World. Den har jag beställt nu och ska läsa, det borde kanske fler göra? Bruce har förstås en egen blogg - där kan man finna mycket intressant kunskap. Bland annat denna artikel om "Cyberwar".


Som vanligt hittar man massor med intressant läsning med både allvarliga och skojiga vinklar på olika bloggar, så här i salig blandning: På Badlands Hyena hittar man förslag till lösning till namnproblemet, om det är helt seriöst vet jag inte precis, men kul. Scaber Nestor ställde frågan om FRA-lagen till junilistan och fick svar. Alter Ego tycker att Internet är bättre än dagsmedia när det gäller att få snabb information. Mark Klamberg tar informationsutbyte till en ny nivå - han bjuder in intresserade att delta i ett styrelsemöte, han vill göra ett demokratiexperiment. Han uppmanar både de som är för och dem som är emot FRA lagen att delta. Han påpekar dock att det inte är fråga om kampmöte mellan två viljor utan snarare ett utbyte av tankar. Spännande. Andra som bloggar är Jinge, Syrransgranne tycker att vi ska gräva upp Lovön. Jonas Morian.

(Intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om politik, FRA, FRA-lagen, regeringen, FRA-förspråkare, kunskap, massavlyssning, personlig integritet

10 kommentarer:

Anonym sa...

Varför gör di på detta viset?

Därför att landet har psykiska besvär och uppvisar paniksyndrom. Läs David Eberhards bok I trygghetsnarkomanernas land där han som psykiatriker ställer diagnos på sverige.

Vårt överdrivna behov av trygghet och kontroll av alla möjliga och omöjliga faror gör oss i praktiken bara allt räddare och snart helt livsoförmögna. David Eberhard menar att det har gått så långt att själva staten drabbats av panikångest och ger mängder av tankeväckande och provocerande argument för sin teori. Precis som panikpatienten ser faror i allt som faktiskt kan vara farligt men sällan är det, har landet Sverige ett överdrivet behov av trygghet och kontroll när vi snarare behöver arbete, husrum och kärlek. En ond spiral, ju tryggare vi är desto osäkrare känner vi oss eftersom vi i alt högre grad inte lär oss att hantera livet, och ju mer osäkerhet vi upplever desto mer trygghet ropar vi efter.

Jag tror att FRA-lagen är ett utslag avv detta nationella paniksyndrom, påeldat av försvarsnedrustningen som gjort oss så upplevt sårbara att vi allt mer ger upp vår nationella suveränitet och inte längre kan hålla oss neutrala i konflikter, vilket på sikt kan leda in oss i krig, den ultimata otryggheten. Ja, överdrifter brukar slå över i sin raka motsats. Vi klarar inte längre av att hantera motgångar eller vara rakryggade, kan därmed inte stå emot NATOs paranoida övervakningsiver som kommer att kränka svenskars privata korrespondans och utrota privat elektronisk kommunikation som koncept i sverige, vilket gör att vi inte kan stå neutral endera sidan i NATOs geopolitiska moras där de tränger in den ryska björnen i ett hörn så att den tvingas till att försvara sig, det är oerhört farligt det som sker nu. Tredje världskriget kan stå runt hörnet när Rysslands nationella suveränitet utmanas på detta vis. En rysk general, Anatoly Nogovitsyn har nyligt gjort ett uttalande där han säger att Polen exponerar sig själv till 100% för en ospecifierad rysk attack om de tillåter USA att placera sina misiler där. Rätt naturligt egentligen, klara deja vu vibbar till Cubakrisen när Sovjet ville placera sina misiler där i närheten av amerikanskt territorium. Då var det faktiskt på vippen att det blev kärnvapenkrig, båda sidorna hade fingret på avtryckaren. Inget land vill bli omringat med "Weapons of Mass Destruction" och sedan tvingas att få sina existensvillkor dikterade för sig. Lägg där till propåer om NATO-medlemskap för Georgien (med Abchasien och Sydossetien) och Ukraina, detta när det naturliga borde ha varit att upplösa NATO när Warsawapakten upplöstes 1991, istället för att utöka den till en lång rad forna öststater. Dessa öststater var svaga när Warsawapakten upplöstes, därmed var de lätta "offer" för NATOs utvidgning vilket nu utmanar ryssland på ett extremt provokativt sätt.

Så, bort med rädslans politik, återupprätta en del av sega-gubben-försvaret, respektera medborgare i alla länder genom att inte kränka vare sig dem eller deras privata kommunikation, för fred, trygghet och säkerhet bygger man inte på bristande respekt. Och framförallt, sätt sverige i kognitiv beteendeterapi, hur man nu gör det med ett helt land?

/Agnostiker

Anonym sa...

Kul att det är fler som upptäcker Bruce Schneier. Visste du att han har en egen fan-site:
schneierfacts? (man måste nog vara litet nördig för att förstå en del av skämten)

cnab sa...

Bra att Aftonbladet i dagens ledare tar upp vad myndigheten FRA har och har haft för sig. Har noterat att en del debattörer (T.ex. http://Jinge.se) förmodar att en borgerlig opposition skulle brottsanmäla FRA och ansvariga ministrar om landet idag styrts av vänsteroppositionen. Det tror inte jag. FRA’s påstådda lagbrott började inte den dag alliansregeringen tillträdde 2006. FRA ärvde sannolikt arbetsuppgifterna redan från gamla IB som inte längre kunde fungera efter Jan Guillous och Peter Bratts avslöjande. Makt korrumperar och den som makten har, tycker naturligtvis att FRA’s ständigt pågående verksamhet är ypperlig och av största värde. Det gäller även de regeringar som hade makten före 2006, borgerliga såväl som socialdemokratiska. Om FRA’s verksamhet sedan står i strid med vår grundlag och de internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter som Sverige förbundit sig att följa, är för den nuvarande regeringen och riksdagens majoritet uppenbarligen fullständigt likgiltigt att döma av hittills visat handhavande av kritiken av FRA-lagen. Hoppet att rädda det demokratiska statsskicket i Sverige sätter jag från och med nu till jurister och framför allt till media dit självfallet även den s.k. bloggosfären ska räknas. Det man tydligen inte riktigt tänkt på från FRA-förespråkarnas sida är att även de 349 riksdagsledamöterna & Co ingår i totalpopulationen som kommer att massavlyssnas. Knepigt värre!

Mary X Jensen sa...

dgx - Schneier har blivit min idol nu. Ska genast kolla på fansajten. Jag har ganska nördig humor...

Just det cnab - det handlar inte bara om alliansregeringen, även om många vill få det till att vara så. Men de ligger närmst att skylla på just nu.

Anonym sa...

Utbyte av information är en av de saker Sverige ska jobba med under sitt ordförandeskap 2009:

"På ett område utan inre gränser och med nästan 500 miljoner invånare är ett förbättrat utbyte av information mellan alla brottsbekämpande myndigheter en grundläggande säkerhetsaspekt. De tre ordförandeskapen kommer att högprioritera utvecklingen av ett samordnat och konsekvent tillvägagångssätt när det gäller utbytet av information mellan alla aktörer på området rättsliga och inrikes frågor samt behandla konkreta förslag till strategier på medellång och lång sikt i syfte att uppnå detta mål."

"The three Presidencies will give priority to developing a coordinated and coherent approach with regard to the exchange of information between law enforcement authorities, as well as promoting greater interoperability between the systems concerned."

"One of objective will be to make progress, in a constant dialogue with the European Parliament, on the European “Passenger Name Record” (PNR). A necessary prerequisite is that the PNR should bring substantial added value in preventing and combating international terrorism and crime, while fully respecting data protection and fundamental rights of individual travellers."

http://euwiki.org/index.php/Consilium/11286/08

http://euwiki.org/index.php/Consilium/10684/08

Anonym sa...

För att svara på frågan i din rubrik: nio år.

Det var vad det tog för Europadomstolen att behandla det brittisk/irländska klagomålet som avgjordes nyligen. Men då hade det först snurrat runt i det brittiska rättsväsendet.

Mer om det på smp.se/blogg/marcus

/ Marcus

jenku sa...

Reinfeldt är ju första statsministern som infört flytväst i Harpsundsekan så trygghetnarkomanin har bara börjat. ;)

Nedslag sa...

Hittade det h�r ifall n�gon �r intresserad. H�r smygs det in b�de det ena och andra. Morrar.

http://blogg.aftonbladet.se/permalink.php?blog=21909&art=930217&no_cache=1

"FRA ska skydda information som skickas mellan svenska myndigheter. Verksamheten har tidigare legat hos Krisberedskapsmyndigheten men kommer att f�ras �ver till FRA, erfar Aktuellt.

F�r�ndringen inneb�r att FRA, vars tidigare uppgift varit signalspaning och underr�ttelseinh�mtning, kommer att hantera stora m�ngder k�nslig och hemlig information.

-Man f�r problem med insyn och kontroll n�r en myndighet verkar bakom h�ga sekretessmurar, s�ger Wilhelm Agrell, professor i underr�ttelseanalys till SVT:s Aktuellt.

Beslutet, som fattats i all tysthet av riksdagen, inneb�r att hanteringen av s� kallade krypton och kryptonycklar f�r en l�ng rad centrala svenska myndigheter f�rs �ver till FRA.

I v�ras lade regeringen fram ett f�rslag till riksdagen om att l�gga ner bl.a. krisberedskapsmyndigheten f�r att bilda en helt ny myndighet som ska hantera kriser och katatsrofer.

I slutet av regeringens propositionen fanns ett f�rslag som hittills inte uppm�rksammats alls. En viktig del av Krisberedskapsmyndighetens verksamhet skulle f�ras �ver till FRA.

Det r�r sig om delen som handlar om signalskydd, dvs hur myndigheter skyddar sin kommunikation mot bl a avlyssning och olagliga intr�ng.

I praktiken r�r det sig om att hantera krypton f�r att skydda information och kryptonycklar s� att mottagaren har m�jlighet att l�sa inneh�llet.

Alla landsting
FRA, vars viktigaste uppgift varit signalspaning och underr�ttelseinh�mtning, kommer nu ocks� kommer att hantera krypton och kryptonycklar till stora m�ngder k�nslig och hemlig information i Sverige.

F�r�ndringen genomf�rs vid �rsskiftet och ber�r alla landets l�nsstyrelser, alla polismyndigheter, alla landsting, luftfartsverket, Telia, tullen, Skatteverket, alla lokala S�po-enheter, kustbevakningen, v�gverket, ekobrottsmyndigheten och Svenska kraftn�t.

Ville g� �nnu l�ngre
Redan i v�ras ville f�rsvarsdepartementets g� ett steg l�ngre.

Planen var att ge FRA huvudansvaret f�r allt signalskydd i Sverige.

I dag sk�ts det av en enhet inom f�rsvarsmakten, som b�de tar fram de apparater som anv�nds f�r att kryptera k�nsliga meddelanden via telefon, fax eller internet och de kryptonycklar som anv�nds f�r att kunna l�sa denna k�nsliga information.

S�rskilda telefoner f�r ministrar
Den h�r utrustningen anv�nds t ex p� utrikesdepartementet n�r man skickar meddelanden till ambassader runt om i v�rlden, eller n�r statsministern och andra ministrar pratar i s�rskilda telefoner med varandra f�r att kunna f�ra skyddade avlyssningss�kra samtal.

F�rslag stoppades
F�rslaget som skulle st�rka FRA:s makt avsev�rt har diskuterats under en l�ngre tid i f�rsvarsdepartementet. Det har ocks� ett starkt st�d av FRA. Men efter h�rd kritik fr�n flera myndigheter som fick ta del av ett utkast till propositionen str�k regeringen den h�r delen innan f�rslaget lades fram f�r riksdagen."

Nedslag sa...

Hittade det h�r ifall n�gon �r intresserad. H�r smygs det in b�de det ena och andra. Morrar.

http://blogg.aftonbladet.se/permalink.php?blog=21909&art=930217&no_cache=1

"FRA ska skydda information som skickas mellan svenska myndigheter. Verksamheten har tidigare legat hos Krisberedskapsmyndigheten men kommer att f�ras �ver till FRA, erfar Aktuellt.

F�r�ndringen inneb�r att FRA, vars tidigare uppgift varit signalspaning och underr�ttelseinh�mtning, kommer att hantera stora m�ngder k�nslig och hemlig information.

-Man f�r problem med insyn och kontroll n�r en myndighet verkar bakom h�ga sekretessmurar, s�ger Wilhelm Agrell, professor i underr�ttelseanalys till SVT:s Aktuellt.

Beslutet, som fattats i all tysthet av riksdagen, inneb�r att hanteringen av s� kallade krypton och kryptonycklar f�r en l�ng rad centrala svenska myndigheter f�rs �ver till FRA.

I v�ras lade regeringen fram ett f�rslag till riksdagen om att l�gga ner bl.a. krisberedskapsmyndigheten f�r att bilda en helt ny myndighet som ska hantera kriser och katatsrofer.

I slutet av regeringens propositionen fanns ett f�rslag som hittills inte uppm�rksammats alls. En viktig del av Krisberedskapsmyndighetens verksamhet skulle f�ras �ver till FRA.

Det r�r sig om delen som handlar om signalskydd, dvs hur myndigheter skyddar sin kommunikation mot bl a avlyssning och olagliga intr�ng.

I praktiken r�r det sig om att hantera krypton f�r att skydda information och kryptonycklar s� att mottagaren har m�jlighet att l�sa inneh�llet.

Alla landsting
FRA, vars viktigaste uppgift varit signalspaning och underr�ttelseinh�mtning, kommer nu ocks� kommer att hantera krypton och kryptonycklar till stora m�ngder k�nslig och hemlig information i Sverige.

F�r�ndringen genomf�rs vid �rsskiftet och ber�r alla landets l�nsstyrelser, alla polismyndigheter, alla landsting, luftfartsverket, Telia, tullen, Skatteverket, alla lokala S�po-enheter, kustbevakningen, v�gverket, ekobrottsmyndigheten och Svenska kraftn�t.

Ville g� �nnu l�ngre
Redan i v�ras ville f�rsvarsdepartementets g� ett steg l�ngre.

Planen var att ge FRA huvudansvaret f�r allt signalskydd i Sverige.

I dag sk�ts det av en enhet inom f�rsvarsmakten, som b�de tar fram de apparater som anv�nds f�r att kryptera k�nsliga meddelanden via telefon, fax eller internet och de kryptonycklar som anv�nds f�r att kunna l�sa denna k�nsliga information.

S�rskilda telefoner f�r ministrar
Den h�r utrustningen anv�nds t ex p� utrikesdepartementet n�r man skickar meddelanden till ambassader runt om i v�rlden, eller n�r statsministern och andra ministrar pratar i s�rskilda telefoner med varandra f�r att kunna f�ra skyddade avlyssningss�kra samtal.

F�rslag stoppades
F�rslaget som skulle st�rka FRA:s makt avsev�rt har diskuterats under en l�ngre tid i f�rsvarsdepartementet. Det har ocks� ett starkt st�d av FRA. Men efter h�rd kritik fr�n flera myndigheter som fick ta del av ett utkast till propositionen str�k regeringen den h�r delen innan f�rslaget lades fram f�r riksdagen."

Anonym sa...

Det här går ju inte!!!

Vi måste göra oss av med den där "myndigheten"...

...ju förr ju bättre!