fredag 1 augusti 2008

Jag har något att dölja, du också...

För min del vill jag gärna komma bort från personfixeringen kring FRA-lagen, vem som säger vad och i vilken ordning och vem som är dummast, alla har sin verklighet. Det är lagen i sig som är det som bekymrar. Det finns faktiskt ännu ingenting som säger att det inte går att ändra på det hela. Någonstans har jag dock en övertygelse om att regeringen kommer att fixa det hela, det måste till en dialog nu. Jag hoppas verkligen att det blir så. Debatten må ha varit spretig men den är väldigt nyttig och den är viktig och som jag skrivit förut - Intelligenta människor kan sovra bland informationens olika uttryck..

I FRA-debatten talas det ofta om privatlivets helgd, och har man ”inget att dölja” så är det inga problem. Då är det nämligen OK att staten skannar igenom allt man säger i telefonen, alla SMS, alla mail och fax, alla besök du gör på websidor, alla chattar, när du gjorde det och var du var när du gjorde det. Harmlöst? Så tycker i all fall de som är för FRA-lagen. Intrånget i privatlivet sker hur som helst och är inget annat än massavlyssning oavsett hur företrädare för lagen försöker förklara att de inte menar något illa utan att det handlar om att skydda oss från yttre hot. Vi har hört detta till leda nu... Det är heller ingen som är emot underrättelsetjänst det har väl ändå framgått tydligt.

Rent principiellt så kan man väl säga att enstaka ord, enstaka mail, enstaka samtal kan vara helt harmlösa. Försvarsministern och Åkesson har båda uttalat att det inte kommer att handla om att man söker på ord som bomber, terror, krut och dunder utan att det handlar om så kallade ”tekniska variabler”. Det handlar om de mönster man bygger ihop av det enskilda, de analyser som görs av det man finner. Man kan gruppera och sortera lite hur som efter tycke och det är här det riktigt allvarliga problemen kan uppstå. Tänker man sedan sälja/byta dessa uppgifter till underrättelsetjänster i andra länder så kan det verkligen bli problem för enskilda oskyldiga personer.

Ta seden dit du kommer

Olika länder, kulturer och regimer har inte samma inställning och förhållande till allting som vi har i Sverige. Det finns ingen homogen begreppsvärld. Säg att du hindras inresa i ett land bara för att du är homosexuell till exempel, eller för att du har ett namn som liknar ett som finns på USAs No-Flylista. Olika diskurser och kulturer kan ställa till det rejält. Det finns länder där man avrättar homosexuella. Inte kan väl en svensk regering medverka till att något sådant skulle kunna ske? Så även om regeringen har goda avsikter idag så är det långt ifrån säkert att det är just samma regering som sitter vid makten framöver.

Oscar Swartz har beskrivit problemet utifrån de homosexuellas perspektiv och ett stort antal HBT-personer har också skrivit en mycket viktig artikel i Aftonbladet. Det är egentligen en skam att vi ska behöva se såna artiklar överhuvudtaget i dag, men dessvärre så är fördomarna mot de ”andra” fortfarande väldigt stora. Det är upprörande i sig att det ska behöva vara så.

” Redan efter nästa val kan sverigedemokraterna ta plats i riksdagen. Ett parti som är arvtagare till nazistiska och odemokratiska rörelser kan få insyn i de organ som ska granska FRA.” (Aftonbladet, ibid)

Personuppgiftslagen

Att FRA har ett undantag i personuppgiftslagen som gör att de i princip kan lagra vilka uppgifter som helst om oss är häpnadsväckande och något som borde åtgärdas omedelbart. Läs Anna Trobergs funderingar kring detta. Ras, etniskt ursprung, hälsa, sexualliv, politisk tillhörighet, allt sådant som man kan tycka tillhör det privata får FRA söka på och dessutom registrera uppgifterna och desutom sätta hemligstämplar på alltihop. Det som ingen annan har att göra med om man inte själv vill berätta. Den privata sfären som är skyddad enligt lag, men nu kan den faktiskt kan spridas vidare till världens underrättelsetjänster. Det finns något osunt i det här. Bloggaren Ministry of Truth funderar också över det.

Att sköta sig

Många menar att bara man ”sköter” sig så är det inga problem, det används även som argument för att övervakning och avlyssning inte är ett problem för alla, utan bara för den som inte sköter sig. När man ser på det i sin enkla form så fungerar det så. Vad spelar det för roll om de får veta att jag hellre handlar på ICA än Vivo exempelvis. De som är förespråkare för avlyssningen menar också att de som är emot måste vara såna som har något att dölja.

Daniel J Solove har ställt en del motfrågor till dem som inte tycker att det är så märkligt att bli avlyssnade eftersom de inget har att dölja. Ofta i den meningen att man inte har gjort något ”olagligt”. Men den privata sfären täcker så mycket mer. Eller hur?

“! My response is “So do you have curtains?” or “Can I see your credit
card bills for the last year?”19

! So my response to the “If you have nothing to hide...” argument is
simply, “I don’t need to justify my position. You need to justify yours.
Come back with a warrant.”20

! I don’t have anything to hide. But I don’t have anything I feel like
showing you, either.21

! If you have nothing to hide, then you don’t have a life.22

! Show me yours and I’ll show you mine.23

! It’s not about having anything to hide, it’s about things not being anyone
else’s business.24

! Bottom line, Joe Stalin would have loved it. Why should anyone have to
say more?25”


Att värna om den personliga integriteten

Ofta påstås det att piratpartister bara vill kunna fildela i lugn och ro. Inget kan vara mer fel om man läser deras partiprogram. De vill värna om vår personliga integritet. Det har jag alltid trott att moderaterna stod för också och att det fanns i grunden för partiets existens. Den senaste tidens händelser har dock fått mig att tveka vad gäller den saken, förvisso inte vad enskilda moderater tycker för det får jag ofta höra, vi är överens om att inte vilja ha ett övervakningssamhälle.

Sekretesslagen gäller för myndigheters hanterande av uppgifter, varför kan inte den enskilde själv få reglera vilka uppgifter kring sin person man vill hålla hemliga? Varför är den här gatan enkelriktad? Myndigheter har alla möjligheter att hemligstämpla allt de sysslar med. Jag som privatperson har inte den möjligheten. Är inte detta märkligt?

Statsregister

Signalspaning, yttre hot, underrättelsetjänst ska viha naturligtvis men inte till priset av att göra alla medborgare i Sverige otrygga med vad som försiggår i det stora ”statsregistret” som FRA nu helt lagligt får att hantera. Statsregistret kommer att vara till salu och användas i byteshandel med främmande makters underrättelsetjänster. Tolkningen av uppgifter kan skilja sig markant mellan olika länder, kulturer och regimer. Det som är OK här behöver inte var det där, det som är OK idag behöver inte vara det i morgon.

Olika dimensioner

Läs Soloves artikel om de olika dimensionerna av privatliv och integritet. Den handlar om definitionerna av privatliv som är många olika saker. Privatlivets helgd står inte på något sätt i konflikt med det allmännas intressen utan är snarare en förutsättning för ett fungerande samhälle. Vi låter varandra vara ifred. En av grundvalarna i ett fungerande samhälle - att man inte tränger sig på. Att en statlig myndighet tjuvlyssnar på all min elektroniska kommunikation tycker åtminstone jag innebär att de tränger sig på. Det är inte bara internet utan det är också telefonsamtal, SMS och fax det handlar om. Det är detta jag ogillar så oerhört mycket.

(intressant)

Vi bloggar också:
Försök till nyansering, Wadström, Fp i Nacka, Emma, Farmor Gun, Badlands Hyena , Christian, Scaber Nestor, Drottningsylt, Alter Ego, Dexion, Alltiallon, Monica R,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

11 kommentarer:

Anonym sa...

Vad folk måste förstå är att.

I en demokrati är det medborgarens skyldighet att kontrollera sin regerin.

Och inte Vice Versa.

Mary X Jensen sa...

Just det...

Anonym sa...

Det är svårt att agera med anledning av STASI-lagen. Att opinionsbildningen beskrivs som bloggbävning har inte ruckat de alltför höga vederbörande som var tänkta att fås på knä.

Att som civilmotstånd sluta skriva mail eller att bloggare slutar blogga drabbar ju ingen ”av betydelse”, bara vänner och bloggläsare. Hur mycket bryr sig de alltför höga vederbörande om det? Det skulle ju bara spara datorkapacitet, =pengar, åt myndigheten.

En liten mjuk spark mot vår gemensamma plånbok skulle kunna göra skillnad så här i besparingstider. Så använd gärna våra myndigheters hemsidor för att orientera dig och skaffa upplysningar. Men se till att all korrespondens går via snailmail.

Använd RSVs hemsida för att göra alla uträkningar som behövs, fyll sedan i en pappersdeklaration och lämna eller skicka in. Ladda inte ned dokument, ring och begär att dokumenten skickas. Använd inte knappval utan tala med en person.

Låt all korrespondens och kommunikation med Försäkringskassan gå med Postia eller Telia eller motsvarande.

Samma dant med kommun och landsting.

Uppge inte e-postkonto vid kontakt med myndigheter!

Det finns ju en vision, oavsett regering, att Sverige ska bli ett E-rige.
Kontakterna mellan myndigheter och medborgare ska ske via internet så mycket som möjligt, för att effektivisera och spara pengar. Datorvana medborgare ska gå före och visa vägen.
Samma datorvana medborgare som nu står för bloggbävningen!

Så låt bloggbävningen nå även andra myndigheter än FRA. Låt oss bli motborgare i våra kontakter med myndigheterna. Lite extra jobb för oss blir lätt ett smärre hel***e för myndigheterna.
En sådan bloggbävning lär ruska om även de allför höga vederbörande.

el persson

Erik Werner sa...

Mary. Jag håller med Solove i att den mest formidabla varianten av "jag har inget att gömma"-argumentet är när det presenteras i sin rent utilitaristiska form. Och är det inte just i den formen som vi får oss lagen serverad? Om integritetsintrånget verkligen räddar tusentals liv så kanske det inte är så farligt i alla fall? Jag tror till och med att du med den argumentationen skulle kunna få en stor andel svenskar att gå med på att regeringen scannade deras kroppar nakna någon gång i veckan.

Det går att bemöta detta argument från främst två håll:

-Ett är, så klart, att avkräva staten en detaljerad kostnad-nytta analys när den åberopar detta argument. Något de givetvis kommer att ha svårt att göra, inte för att de agerar på information "av känslig natur" utan för att deras tvärsäkra retorik om att kunna skydda oss från illdåd inte är något annat än just retorik.
-Det andra är att ta utilitarismen till sin spets och koka tvål på någon stackars jävel för att göra de smutsiga massorna lyckliga. Jag vet dock inte hur effektiv den typen av argumentation är utanför en sluten krets av nördiga filosofistudenter?

Anonym sa...

"Ett parti som är arvtagare till nazistiska och odemokratiska rörelser"

Nu är det ju ditt parti och inte mitt, som hade en nazist i riksdagen så sent som 1994. Skulle det vara mindre allvarligt än att mitt parti, under en period ungefär samtidigt när vi var små och utan folkligt stöd, blev infiltrerade av folk som inte ville Sveriges och demokratins bästa?

"är fördomarna mot de ”andra” fortfarande väldigt stora"

Du ser inget problem i dessa HBT-skribenters närmast paranoida fördomar mot sverigedemokrater? Moderater är väl iofs inte kända för att se alla människor med samma glasögon, men här borde även du reagera.

Anonym sa...

>De vill värna om vår personliga
>integritet. Det har jag alltid trott
>att moderaterna stod för också och
>att det fanns i grunden för partiets
>existens.

Jag fruktar att det helt enkelt förhåller sig så att moderaterna inte är moderater längre. Den totala toppstyrningen har lett till att partiet bara genom ett ledarbyte plötsligt kunnat bli sossar. Istället för att bara acceptera sossarnas trygghetspolitik för att kunna driva resten av politiken så verkar man ha internaliserat alla socialdemokratins osympatiska och impopulära värderingar med undantag för delar av arbete i stället för bidrag.

Detta är oslugt eftersom sosseväljaren i gemen är tolerant kulturkonservativ men som gillar trygghetssystemen.

Bland många andra sossevärderingar som drivs av aliansen är avskaffandet av privatlivet och den personliga integriteten. Det är inte bara RFA-lagen. Det är ACTA-avtalet, regler om att dator- och telefonminnen kan kopieras av staten och utlämnas till privata intressenter bara för att man korsar en gräns, det är trafikdatalagringsdirektivet som möjliggör att man skapar sociogram över hela folket, vanliga pappersbrev skall förses med rfid-chip, gissningsvis i frimärket, för att kunna registreras och spåras (ett slags pappersvariant av trafikdatalagringsdirektivet) och alliansen avskaffar ochså den sista möjligheten att köra in till stockholm utan att passagen lagras och presenteras på en månadsräkning som kommer hem. Väljer man att åka kommunalt har vi snart rfid-regstrering där också liksom i Göteborg. Dessutom vill de registrera och innehållsreglera dessa irriterande bloggare som uppmärksammar saken. På förslag är totallagring med fotograftering av alla fordonsrörelser vilket redan finns i England.

Trafikdatalagringsdirektivet är ett svenskt initiativ som Bodström placerade på den europeiska nivån för att undvika det demokratiska styreleskickets förmåga att låta folket avskaffa beslut som strider mot folkets grundläggande intressen. Han behövde inte frukta detta. Alliansens grannlaga arbete med att göra sig till en så exakt kopia av sossarna som möjligt (med arbete i stället för bidrag som absolut enda undantag) berövar folket den möjligheten.

Vad vi behöver är inte så mycket en bättre politik som riktiga personval av exempelvis amerikansk typ så att riksdagen kan komma att representera folket mer än partiledarna. Dessutom behöver vi demokrati och öppenhet också på den europeiska nivån.

Alliansen börjar närma sig en nivå där det för en borgerligt sinnad blir etiskt omöjligt att rösta på dem, Sossarna är sakligt sett ännu värre men de har alltid varit sådana. De har inte svikit. De har aldrig representerat mig. Jag skulle fråga mig hur alliansen skulle försöka återrövra kärnväljarnas förtroende om jag inte var tämligen säker på att ingen inne i bunkern har någon aning om att någonting är på tok.

Anonym sa...

"Olika länder, kulturer och regimer har inte samma inställning och förhållande till allting som vi har i Sverige. Det finns ingen homogen begreppsvärld. "

Näh.

Men tänk om världen blev homogen?

Vems "homogena sida" ska vi använda som rätt och riktig?

USAs?

Kinas?

Sug på den! :-/

Dom flesta kommer nog göra som mig, man ser positivt på det man har förkärlek till, och väljer därefter.

USA.

Objektivt sett, är USA ett sämre alternativt än Kina.

Det är jävligt tragiskt.

Men inte fan märkte man att USA "regresserade" medans Kina "progresserade" om man inte redan var negativt inställd till USA oavsett-vad?

Dom senaste 15-20 åren, sen Kuwait, har USA gått åt hållet mindre frihet. Medans Kina har gått åt hållet mer frihet?!?! Men hallå!

T ex:

I dag, har Kina ungefär 1-2 miljoner invånare inspärrade i fängelser. Fatta att det är cirkus 1/9-1/5, av Sveriges befolkning I fängelse, varje år, år efter år!

I USA är siffran "bara" 2,5-3 miljoner varje år, år efter år.

Och spelar det roll om dom ville bygga ut till 5 miljoner, eller för att kunna hysa 5 miljoner fler?

Kina 1 300 000 000 invånare (ca 1,3 miljarder)

USA 0 300 000 000 invånare (ca 0,3 miljarder)

Uppenbart absurda förhållanden?

En hel del negativt kan man säga om Kina.

En hel del positivt kan man säga om USA.


Borde vi inte välja den "homogena sida" som vi själva definierar som rätt helt och hållet utan yttre påverkan?

(Hmm, skrivklådan fortsätter.)

//ST

Mary X Jensen sa...

Att vara medveten om att vi inte är likadana överallt kan vara en bra början till förståelse att företeelser kommer att tolkas olika.

Mary X Jensen sa...

Patrik - jag tycker att det är många som är paranoida. Min inställning till livet är att människor är olika och dessutom på många olika sätt.

Att SD har starka åsikter om olikheter och människors värde på grund av detta är väl inte något som är hemligt precis.

Dessutom är det ett citat från tidningsartikeln. Jag tror att jag ska ta bort det, för jag vill inte ha just den typen av diskussion här. Den intresserar mig inte helt enkelt.

Det är min blogg...

Anonym sa...

Jag vet inte om Sd har starkare åsikter om olikheter än andra partier. Sd representerar ju en politisk olikhet som riksdagspartierna, på propagandistiska och oftast helt felaktiga grunder, har mycket starka åsikter om. Sd har inga åsikter om människors värde, förutom att vi uttryckligen (också skriftligt i vårt principprogam) stödjer FN's deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna, och därmed omfattar synen på människors lika värde.

Det är din blogg men när du publicerar sådant som angriper andra, så är det väl rimligt att räkna med att dessa svarar på det. Det har jag nu gjort, så det kanske kan vara avslutat?

Jag ska säga lite med anknytning till rubriken också, så mitt inlägg blir "on-topic" istället för att enbart kommentera inom det sidospår du öppnade åt mig.

Jag tycker FRA-lagen och dess införande är ett av Alliansregerings största misslyckanden under denna mandatperiod.

Det största misstaget är att de igorerat folkviljan, antingen medvetet eller omedvetet. Det finns ett enormt folkligt motstånd mot lagen, ändå väljer man att köra på med ångvält. FRA-lagen uppfattas som ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Debatten som föregått FRA-lagen, har dessutom varit närmast obefintlig.

Det är möjligt att samhällets förändring/försämring och de uppdrag Sverige numera deltar i i världen (Afghanistan nämns ofta i FRA-sammanhang) motiverar en förändrad lagstiftning, men jag tvivlar på att många i riksdagen ens förstår innebörden i vad de här röstat om.

Några folkpartister hotade nyligen med "myteri" och att riva upp lagen tillsammans med Vänsterblocket. En motivation var att de ville ändra FRA-lagen så att den bara fick tillämpas vid brottsmisstanke. Då har man verkligen inte förstått vad lagen handlar om (som man nyss suttit i riksdagen och godkänt!). Spionage, inkl. det som FRA-lagen ger tillstånd för, fungerar aldrig på det sättet, så förslaget är liktydigt med att de vill riva upp lagen helt.

Hur stort är FRA-oförståndet bland övriga riksdagsledamöter? Partipiskans vinande i frågan har väl dessutom dövat det lilla förstånd och kunnande i frågan bland dem, som ev. har funnits.

Mary X Jensen sa...

Patrik sa "Det är din blogg men när du publicerar sådant som angriper andra, så är det väl rimligt att räkna med att dessa svarar på det. Det har jag nu gjort, så det kanske kan vara avslutat?"

Ja, det kan du ha rätt i. Låt oss avsluta just den diskussionen, det är bra.