onsdag 24 september 2008

FRA får pengar men inte IT-ministern...

FRA får väldigt mycket pengar enligt den nya budgeten.

Ny Teknik skriver: "Jämför man med anslaget för 2007, ökar FRA-anslagen fram till 2011 med 40 procent. Utfallet 2007 var 513 miljoner och i år höjs anslaget med 49 miljoner till 562 miljoner." ... "De stora ökningsposterna är finansiering av signalspaningslagen, investeringar i ny teknik och extra underrättelsestöd till försvarsmakten." (Ny Teknik)

Det känns tämligen uppenbart att regeringen tänker driva igenom FRA-lagen till varje pris. Det är få beslut som känns lika konstiga som detta. FRA-lagen är en lag som ingen ville ha från början. Inte regeringen när de var i opposition och nu vill inte (s)-oppositionen heller ha den längre när de är i opposition. Bara en sån sak. FRA får mer pengar till IT än vad IT-ministern får! Visserligen handlar det om olika verksamheter men ändå. Varför är FRA-lagen det viktigaste beslutet att driva igenom för regeringen? IT överhuvudtaget är en minst lika vikitg fråga. Läs vad regeringens internetexpert Patrik Fältström skriver här.

Lagen som ingen tidigare vill ha

Justitiedepartementet vill tydligen inte heller ha lagen men får numera inte uttala sig om saken om man får tro skriverier i tidningar. Säkert är det så också för annars skulle det nog vara en hel del liv därifrån. Förre justitieministern Bodström har uttalat sig emot lagen men får ändå skulden för att ha drivit fram den från början. Vad ska man tro på? Det är inte lätt att veta.

Vad det är för människor som just nu förträder oss kan man verkligen undra över, jag tänker inte på partierna nu utan just på människorna, hur tänker dom? Tävla gärna men lägg inte hela svenska folkets integritet i potten, den insatsen är för stor enligt min mening och utifrån alla liberalt tänkande människors mening.

Vad som tycks om lagen utifrån praktiskt taget alla aspekter vet väl de flesta vid det här laget, det finns fakta, lagen är genomborrad. Den är trasig, den måste lappas, den ogillas, den bryter mot en hel del grundläggande lagar, det talas om att handla med andra länder med rådata, alltså våra personuppgifter. Den inkräktar på yttrande- och tryckfrihet. Överhuvudtaget är det en odemokratisk lag. Den var inte heller på tapeten under valrörelsen. Det är heller ingen valfråga som ska genomdrivas även om såna också fått förändrade förutsättningar under tidens gång.

Kunskapen om hur internet fungerar med trafik över nationsgränserna visade sig vara ganska liten hos de flesta riksdagsmän och även bland företrädarna för den. Det spelar ingen roll hur mycket trafik som "bara försvinner" som ljus ungefär eller vad det nu är för dumheter man försökt förklara det hela med. Det enda som hörts från dem som företräder lagen är en massa snömos och besked om att "vi andra" inte förstått. Men som sagt tidigare. Det är kanske förstått vi gjort?

Hur ska sådana här frågor hanteras politiskt? Hans Lindblad som är en rutinerad politiker och folkpartist har skrivit en text om hur frågor som FRA bör hanteras politiskt. Det är en text som borde ingå i varje politikers utbildning av hur man hanterar svåra frågor ur den politiska aspekten. Jag har gjort några uttag nedan men hela texten bör läsas och den återfinns på Lars-Ericks blogg.

"Allianspartierna vann valet 2006 och kunde bilda regering sedan de tydligt och konsekvent satte frågan om jobben i centrum. Även på en rad andra områden redovisade partierna gemensamt vad de ville åstadkomma i regeringsställning."...
"Men inget av detta finns ifråga om vad FRA ska få avlyssna. Inför valet sades inget om att en ny regering på detta område skulle söka utöka statens makt på bekostnad av enskildas och företags integritet. Hos inget av allianspartierna fanns heller beslut i den riktningen från landsmöten eller riksting. Ingen enda motion har kommit till folkpartiets landsmöte om att staten ska kunna kontrollera all mejltrafik. Väljarna hade snarast motsatt intryck, eftersom de fyra allianspartier i riksdagen var negativa till dåvarande justitieministern Thomas Bodströms och andras propåer om övervakning av kabeltrafiken."...

"Menar man att partidemokrati är viktig bör ett parti undvika att i regeringsställning driva frågor som inte är förankrade bland partiets medlemmar.Regeringen har helt enkelt inte väljarmandat i denna fråga. Detta vad väljarmandat innebär är mycket väl uttryckt av Karl Staaff i hans Karlskronatal 1913." …

"Vi vet att ett parti som sitter länge vid makten tenderar att växa samman med statsapparaten, men den här regeringen har ju bara suttit två år. Partierna i den ska ha samma distans till myndigheter som de hade i opposition, för maktkorruption tar väl ändå tid att växa upp. Problemets pudel är byråkratin; och den tycks opåverkad av regeringsskiften. Relationen mellan FRA och försvarsdepartementet tycks till stor del finnas på tjänstemannanivå, d vs den nya regeringen har övertagit sossarnas maktsystem, och för en fråga upp på dagordningen trots att den inte fanns på regeringspartiernas agenda."...

"Jag kan respektera den politiker som säger att det är viktigt att FRA får spana mer. Men bara under en förutsättning, att vederbörande sade detta redan före valet. Här bryter regeringens samtliga partiledare mot en elementär princip, att vara öppen mot väljarna i alla lägen"
...

"Förslaget drivs av myndigheten själv. Men den är jävig och jäviga instanser kan inte ingå i en beslutsprocessen"...

"Det blir alltmer uppenbart att FRA-frågan är ett skolexempel på byråkratmakt där det drivs ett spel bakom ryggen på folkvalda och allmänhet. Det har lett till en förtroendekris, och de enda som skulle kunna reda upp detta är riksdagen och dess ledamöter."...

"De invändningar som förts fram mot FRA-lagen är till hela sin natur liberala, eftersom det är liberalismens grundvärden som integritet och öppenhet som driver oppositionen mot lagen. Det är jättebra att många liberaler är med i denna opinionsbildning, men det är tragiskt att partiledning, statsråd och merparten av riksdagsgruppen finns på den motsatta sidan."...

"När regeringen understryker att det införts ett dussin ytterligare integritetsskyddande inslag så måste ju alla få intrycket att FRA ägnar sig verksamheter som är i sådana gråzoner att mängder av skydd behövs. Man placerar inte ut mängder av livbojar där det inte finns något vatten. Därmed har vi fått en paradox, ju fler integritetsskyddande tillägg som görs, desto mer bli intrycket att det handlar om en verksamhet med betydande risker."...

"Lagen måste rivas upp

Skälet till att lagen måste rivas upp är i sak att bara då kan man få den blocköverskridandet utredning som skulle kunna återge ett slags förtroende för frågans hantering.

Det borde vara enkelt för regeringen att gå med på detta. Den här frågan är ju inte alliansens barn utan hängde med i boet från förra regeringen."...

"Regeringen har ju gjort några omsvängningar på områden som gällt de områden där man ställt ut löften gentemot medborgarna, det gäller både skatter och obligatorisk arbetsskadeförsäkring. Men i den här frågan fanns ju inga som helst löften om att öka FRA:s befogenheter givna, utan de fyra partierna snarast var emot sådana propåer..."

Arbogamoderaterna protesterade mot partiets hantering av FRA-frågan och har fått höra att man skadar partiet om man klagar. Det är både nonsens och ett klassiskt grepp att lägga skuld på andra. Det här handlar inte om partiet, det handlar om grundläggande rättigheter till att få ha ett privatliv utan inblandning från staten. Något som varje moderat borde kunna skriva under på.

(intressant)

Scaber Nestor har kommenterat och lagt upp Hans Lindblads text. Farmor Gun kommenterar, Hos Opassande diskuteras om vi bör ha en författningsdomstol, intressant. På Arvid Falk funderar Johan Westerholm (s) om partierna kommer att överleva som de agerar idag på sin egen blogg tar han upp frågan om det är byråkratin eller demokratin som har mandat från väljarna. Många frågor som nu drivs är helt partiöverskridande. På Klambergs blogg finns kommentarer om Lindblads artikel.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Drivas igenom till varje pris, ja ungefär så. Det sker till varje pris i flear andra länder också, på precis samma politiska-självmords sätt, någon behvöver verkligen fråga vem det är som drar i partitopparnas trådar. Jag tycker att detta är uppenbart, det syns på nåt sätt i ögonen deras, de vet att de gör fel, men det är något som åtminstone mentalt hotar dem som får dem att bete sig som de gör. Å kom ihåg att det inte bara gäller sverige. Var hittas den gemensamma nämnaren? Någon behöver gå hem till Fredrik och Maud och fråga dem rakt ut inför deras familj och vänner. Det är något som verkligen inte står rätt till.