söndag 14 september 2008

Ändamålsglidning på begreppsnivå...

Mats Dagerlind skriver idag på Newsmill om lättsinnig användning av begrepp som exempelvis teknikneutralitet.

"Med Tolgfors nyspråkliga denotation av begreppet teknikneutralitet kan vi befara att det här bara är den första i en rad uppdateringar av FRA:s spaningsmandat. När fångsten av fula fiskar vid kabeltrålning visar sig mager kommer snart kraven på att få vittja i andra vatten. När nästa proposition som rör underrättelseverksamhet landar på riksdagens bord kommer den att heta ’En anpassad röntgen- och OCR-skanningsverksamhet för fysiska brevförsändelser’. När inte heller den ger förväntad utdelning dröjer det inte länge innan muntliga samtal inom hemmets fyra väggar är uppe på signalspaningsagendan" (Dagerlind)

Här har tidigare diskuterats om begreppens innebörd och hur olika vi förstår dem. Det beror helt på vår egen kunskap om saken. I FRA-lagsdiskussionera är det helt uppenbart att avståndet är stort mellan olika företrädare.

Ett semantiskt buller som Anne Ramberg uttryckte det.

Det är inte bara begreppsglidningen utan också ändamålsglidningen som är viktig att fundera kring. Så fort man har tillgång till insamling av data så kommer det att användas. Fungerar inte det ena (jaga terrorister) så får det bli något annat ändamål. Se bara på trängselskattesystemen. De skulle bort, men hur blev det med den saken vet vi. Nya fiffiga användningsområden dyker upp hela tiden. Investeringarna är gjorda och måste användas.

Diskussionen kring användningen av PKU-registret är också en sådan sak. Fokpartiet tar nu avstånd från detta och man får väl hoppas att det är ett seriöst avståndstagande och inte någon taktisk fint för att visa att man minsann tar integriteten på allvar för att kunna driva igenom FRA-lagen. Det går inte att låta bli att vara misstänksam mot allt just nu.

Även namnet FRA är utsatt för begreppsglidning och kallas nu Sveriges Signalspaningsorganisation. Detta enligt en kommentar från den alltid lika vakne Scaber Nestor. Artikeln om FRA i Wikpedia är också ändrad. (Obs! Texten i Wikin är tillbakaändrad enligt kommentar nedan) Läs i Scabers kommentarer också. Har för mig att man inte ska underskatta sin publik, eller? Då kan man bli lite för smart för sig själv till och med. Lite obehagliga vibbar får man av detta. Det går inte att smyga på internet. Transperens är ett begrepp som bör tas på allvar.

(intressant)

The Anton , Lars-Erick
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Wiki-artikeln är numera ändrad tillbaka till det som gällde innan den anonyme personen (från Försvarets räddningsverk) försökte införliva regeringens definition.

En administratör uppmärksammade detta och gjorde oss alla en tjänst.

Själv kunde jag inte ändra, jag är som bekant motståndare till FRA-Lagen och därigenom jävig.


Det en person jag träffade igår uppmärksammade mig på är att Försvarets räddningsverk nu ska gå upp i en större myndighet vid namn "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" och vem är det som sett till detta?

Sten Tolgfors...

Slump?

Anonym sa...

DHS är en ny stor och svällande förebild kanske? Blir vår motsvarighet HSE?

Anonym sa...

Jag kan skriva under det Mats Dagerlind skriver i sin artikel, helt och hållet. "Teknikneutralitet" var ett argument även när datalagens bestämmelser 1998 skulle utvidgas till att gälla också manuell behandling. Sedan gick det som det gick med den neutraliteten; den tillämpas väldigt selektivt och inte nödvändigtvis till den enskildes förmån...

Telehemlighetens giltighet också i etern framgår än tydligare när man läser 6 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation, som föreskriver att ett telemeddelande som avlyssnats i radiomottagare inte obehörigen får föras vidare. Den eller motsvarande bestämmelser har funnits i olika radioföreskrifter sedan etern började utnyttjas för förmedling av telefonsamtal, och har varit lag sedan den 1 juli 1978. Ingvar Åkesson hävdar att FRA har fått befogenhet att kringgå denna bestämmelse. Jag skulle vilja se papper på den befogenheten. Står den också i lag?

Med den nu de jure utvidgade definitionen av "signalspaning" att omfatta också signaler i trådar tillhörande privata rättssubjekt (enskilda fysiska eller juridiska personer) innefattar den i princip även sjukhusens omfattande elektroniska apparatur för bevakning av patienternas hälsotillstånd, såsom hjärtslag (EKG) och hjärnaktivitet (EEG). Det krävs därmed inte ens någon lagändring för att FRA skall få tillgång till också dessa signaler, utan det räcker med att de av någon teknisk anledning passerar en samverkanspunkt. Med dagens teknik för telemedicin är en sådan utveckling inte alls otänkbar.

Lars-Erick Forsgren sa...

Får makt användas till vad som helst?


http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/09/fra-frgan-har-lett-till-en-ideologisk.html

Anonym sa...

Nästa förändring av signalspaningen är inte svår att förutse. De nya FRA-lagarna medger "bara" passiv spaning. FRA får alltså inte göra sig skyldiga till dataintrång, t.ex. plantera trojaner i enskilda datorer eller servrar.

Ingvar Åkesson kallades till försvarsutskottet i maj sedan politikerna fått ett tips om att FRA vill ägna sig åt aktiv signalspaning. FRA-chefen förnekade det hela, och menade att han självklart skulle följa lagen.

Tills vidare får väl FRA överlåta den aktiva spaningen åt KSI eller utländska tjänster som är verksamma i Sverige. Sen får man säkert materialet av dem. Helt lagligt.

Men det lär inte dröja länge förrän kraven om en legalisering kommer. Argumenten kommer vara de gamla vanliga:

"Alla andra gör detta. Vi missar massor av material om vi inte får spana aktivt. FRA måste hänga med i teknikutvecklingen".

I takt med att overlaynätverk som t.ex. Skype ökar i användning, lär det bli allt viktigare för signalspanarna att nästla sig in "under huven".

Men nästa gång ser nog regeringen till att fixa det hela via en hemlig förordning. Allt för att runda riksdagen.

Tyskland framhålls ibland som mönsterexempel inom signalspaningen. Men trots deras stränga regelverk kan det tydligen gå mycket snett där också.

"Aktiv signalspaning" i FRA:s regi är som sagt det som väntar.

/Fredrik