tisdag 17 februari 2009

Kan man bara ändra brottsrubricering mitt i en pågående rättegång...

Åklagaren i PirateBayrättegången ändrar brottsrubriceringen! Hur gick det till? Varför gör man så? Kan man göra så? Är det riktigt rätt?

Alltihopa framstår som konstigt... Men det kanske klarnar senare?

Någon som kan förklara?


(SvD)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

12 kommentarer:

Anonym sa...

du kan ju titta i rättegångsbalken och mindre på amerikanska tv-shows.


5 § Väckt åtal må icke ändras. Åklagaren äge dock mot samme tilltalade utvidga åtalet att avse annan gärning, om rätten med hänsyn till utredningen och andra omständigheter finner det lämpligt.
Åklagaren eller målsäganden må ock, sedan åtal väckts, utan stämning mot den tilltalade väcka talan om enskilt anspråk på grund av brottet, om rätten med hänsyn till utredningen och andra omständigheter finner det lämpligt. Motsvarande gäller, när anspråket övertagits av annan.
Såsom ändring av åtal anses icke, att åklagaren beträffande samma gärning inskränker sin talan eller åberopar annat lagrum än i stämningen uppgivits eller ny omständighet till stöd för åtalet.

Anonym sa...

Kändes det bra Max?
Att du fick tillfälle att mästra lite alltså. Just snyggt att inleda ditt svar på några ärliga frågor på det sättet...
Notera att jag tvivlar inte på att du har rätt, det är bara din attityd jag reagerar mot.

Mary X Jensen sa...

Vad menar du med det? - amerikanska tv-shows. Vem har pratat om det?

Jag ställde en fråga bara om något som jag inte vet hur det fungerar.

Tack för svaret i all fall.

Mary X Jensen sa...

Tack anonym ;-)

Erik Gertkvist sa...

Åklagaren ska ha lämnat en gärningsbeskrivning i åtalet. Själva brottsrubriceringen kan sedan ändras, givet att den nya brottsrubriceringen passar in i gärningsbeskrivningen.

Men det ska vara tämligen små och berättigade ändringar, annars får åklagaren väcka ett nytt åtal med ny gärningsbeskrivning som passar den nya brottsrubriceringen. Detta är dock väldigt upp till domaren att avgöra detaljerna.

Anonym sa...

Jaha, man lär sig saker om hur rättsväsendet fungerar hela tiden. Ännu en sak som känns som ett tämligen tveksamt gynnande av åklagarsidan. Nåväl är det så så är det så.

Dock känns det lite som om åklagaren backar. När jag kikar lite på SVD.se så verkar det ju också vara vad expertisen anser. Undrar vad som hänt under natten?

Leif Nixon sa...

Åklagaren kan släppa på vissa punkter under gång. Det är inte så konstigt, tycker jag. Det är ju fullt möjligt att det framkommer saker under rättegången som gör att åklagaren inte längre kan styrka alla åtalspunkter, men det är ju knappast rimligt att börja om från scratch bara för den skull.

Anonym sa...

Hm, medhjälp till accessibility till alla delar av den värld som vi vill förstå och utforska... utan att tvingas betala för sådant som helt saknar marginalkostnad... är det en lämplig brottsrubrisering?

Anonym sa...

Passar på att ställa en fråga eftersom det tycks finnas folk här som förstår juridik.
En viktig målsättning från åklagarsidan verkar vara att visa att de åtalade inte är de idealister de utgett sig för, utan att de har tjänat en massa pengar på verksamheten.
Anta att det stämmer och man lyckas bevisa att de stoppat undan miljoner nånstans. På vilket sätt är det relevant i så fall? Är de inte åtalade för medhjälp till upphovsrättsbrott eller liknande? Jag förstår att det skulle kunna ha en psykologisk effekt på nämndemännen om det kom fram att TPB tjänat stora pengar, men är det inte egentligen totalt ovidkommande för detta mål? (Men däremot något som de då kunde åtalas för skattebrott för.)

Anonym sa...

Ha ha ha ... dessa herrar och damer gör väl som de vill enligt egen vetskap där man väl skriver om lagar och förordningar om de nu inte skulle passa i målen.Det kallas för "de som bestämmer och de som snällt får anpassa sig därefter" i detta land.

PR

Anonym sa...

@Ingspoll: för att någonska kunna dömas till ansvar i Sverige krävs att åklagaren har visat ett uppsåt. Om inte Pirate Bay killarna har haft någon vinning av den brottsliga fildelning åklagaren påstår har skett är det svårt att säga att de hade ett uppsåt att understödja den. Därför är detta med pengarna viktigt för åklagaren.

Anonym sa...

Ingspoll och Göran Widham, det slog mig igår att personerna bakom TPB riskerar att falla lite på eget grepp. Åtalet gäller ju nu endast befrämjande av fildelning. Dvs de anklagas för att ha kapat möjligheter för en olaglig verksamhet. Mot detta invänder försvaret att TPB erbjuder en möjlighet att dela just filer och att TPB knappast kan hållas ansvariga för att användarna bryter mot lagen. MEN detta stämmer ju ordentligt dåligt med den profil TPB haft och därmed öppnar man för åtal. Lek med tanken att man istället agerat enligt följande. Samma site men med ett mindre provokativt namn och dessutom en tydlig disclaimer att tjänsten är till för att dela filer som är lagligt att dela men att laglydigheten lämnas upp till användaren. Hade det då gått att åtala personerna bakom?