fredag 13 mars 2009

Hoppas att det inte är fara å färde bara...

Läser att försvarets nedbantning bromsas upp. Hoppas att det beror på att man tagit till sig av kritiken mot allanedläggningar och att det inte är fara å färde i det närmaste. Man vet ju aldrig. Men Försvaret är ju också en sysselsättningsfråga.

För egen del, i min drömvärld, anser jag att det inte borde behövas något krigsmaskineri överhuvudtaget, men verkligheten och omgivningen ser inte ut så och då måste man spela med. Love Peace and Understanding är tyvärr inte uppnåeligt. Vi måste helt enkelt ha ett försvar på något sätt så att vi inte blir helt överraskade, minns händelserna i öst nyligen.

Staffan Strömbäck tycker att steget är väl litet men ändå framåt. Cornucopia tycker också attd et är bra, men vill ha mer och i snabbare takt, liksom Tokmoderaten. Själv har jag för lit ekunskap om hur ochvad som är bra, men det känns ändå skönt att inte allt försvar läggs ned.

(Aftonbladet) (SvD)


Bloggar: Frykman

Inga kommentarer: