torsdag 21 maj 2009

Personligt engagemang inte internetavlyssning...

Janne Kallberg har intressanta synpunkter kring terrordåd och menar att Sverige skulle missat målet. Det hjälper inte med massavlyssning, det måste till konkreta aktiviteter. Gammalt hederligt fotarbete. Det finns risk för att vi invaggar oss i en falsk trygghet om vi litar alltför mycket till digital övervakning en masse. Bovarna använder inte digitala medier, de har andra kanaler. Inte kommunicerar de där de vet att de är övervakade heller, då skulle de ha hittats för länge sedan.

(SvD)

Inga kommentarer: