måndag 13 juli 2009

Finns det några bra exempel på lyckade SAP-projekt

Frågan är relevant att ställa nu när även Försvaret skall ge sig in i detta myller av vad som verkar vara ett väldigt-krångligt-att-få-att-fungera- system. Säger bara Försäkringskassan.

Vilka bra SAP-projekt finns det?

5 kommentarer:

David sa...

Vad fan... Varför ska ett sådant projekt behöva kosta så mycket?

Det är obegripligt att man ska behöva gå till IBM för att få ett databas-system som det som beskrivs i artikeln. Det hade antagligen räckt med att man anställt en handfull självlärda programmerare. De själva hade kunnat betatesta och buggtesta i den miljö det faktiskt ska användas och det hade inte kostat några miljarder...

Och brukar man inte testa sådana här saker i liten skala innan man betalar miljarder för det i vanliga fall?

Mary X Jensen sa...

Med lyckade SAP-projekt menar jag också såna som klarar sin budget.

Leo sa...

Nu är jag partisk.. men... jag vet inte .. känner inte till några alls :)

Mary X Jensen sa...

SAP verkar vara ett fantastiskt system som klarar allt. Passar stora organsiationer.

Men ingen tycks klara av att driva projekten. Märkligt...

Anonym sa...

1. När det gäller SAP-projektet i försvarsmakten lär ett antal länder (tillika NATO-länder) också köra SAP. Till detta kan läggas att IBM är de som står för mycket av det praktiska arbetet i projektet och det samövas med NATO sedan länge etc. så det går ju att ha sina teorier om en del bakgrunder till SAP-besluten....

2. Sett till oberoende och kontroll är SAP ett militärstrategiskt katastrofalt beslut. Kärnkompetensen kring grundkomponenterna i det system som skall "styra" svenskt försvar kommer inte att finnas i Sverige. Det är märkligt hur man lägger militära frågor i händerna på amerikanska intressen (t.ex. GPS).

3. EU arbetar numera även militärstrategiskt och kommer inom några år att ha egna satellitsystem (Galileo) för positionering m.m. Det ligger helt klart i amerikanskt intresse att verka för att EU-länderna är så beroende det går av amerikanska lösningar då detta försvagar den strategiska positioneringen för Europas del. Blir EU en militärstrategisk part att räkna med framöver med inhemsk försörjning av system och materiel kommer NATO-medlemskap inte att vara "nödvändigt" på det vis det är idag och skulle nuvarande NATO-medlemmar i Europa backa ur förlorar USA betydande delar av sitt strategiska inflytande i den region som jämte Kina troligtvis kommer att utgöra primus motor för världsekonomi och politik under överskådlig framtid.

4. Inköpskompetensen i svensk offentlig sektor är katastrofalt dålig. Årtionden av arbetsmarknadspolitik som fått administrationen i den offentliga sektorn att svälla har lett till att det finns gott om människor som upphandlar för miljoner, ibland miljarder, som i ett kommersiellt företag aldrig skulle släppas i närheten av att ens få köpa in pennor.

5. SAP är i övrigt ett val som rimmar väl med andra lösningar från samma leverantör till försvarsmakten. De systemen är usla och svindyra så sett i sitt sammanhang så kommer SAP att passa bra in s.a.s.

mvh
Insatt