torsdag 12 november 2009

Man kämpar och ligger i som opinionsbildare...

Det är inte alltid lätt att vara opinionsbildare. Åsiktsbranschen är tuff. För medhållet är inte alltid självklart och jag är inte heller den fullblodade Jasägaren precis. Däremot vill jag gärna ta tanken en bit längre, gärna bortom mina egna ståndpunkter. För att försöka förstå, för att komma vidare och lära mer. Ty världen är inte svart eller vit.

Nu har jag som kanske bekant bestämt mig för att kandidera till Riksdagen 2010. Jag tror att jag kan göra nytta där nämligen. Idag fick jag en bekräftelse på att det är fler än jag som tycker så. Jag blev väldigt glad för det här omdömet och säger tack, verkligen tack. Det är såna här positiva återkopplingar som gör att jag spänner bågen lite till.


"Marys fokus på individen i en ny teknisk verklighet, på integritet och kreativitet i informationssamhället, gör henne till en representant för livsviktig förnyelse i den politiska världen. Inte bara förstår hon den nya samhälleliga verkligheten, hon lever i den och använder de nya verktyg för dialog och diskussion som blir allt viktigare i politiken.

Med Mary får vi en kandidat som omfamnar förändring i stället för att fly den. Samtidigt får vi en klok och lyssnande människa med grundläggande humanistiska värderingar. Och dessutom får vi en kandidat vi alla kunnat följa, lära känna och föra en diskussion med på hennes blogg under åren. Det är ett unikt tillfälle.
"

Dr Nicklas Lundblad

1 kommentar:

blippe sa...

Det behövs. Lycka till!