söndag 7 mars 2010

Ingen smutskastningskampanj här, möjligen lite retsamt...

Politiken på nätet kan bli smutsig förespråkas i en artikel i SvD. Man talar om dataintrång från förra valet och liknande och påpekar att flera av dem som var delaktiga i förra årets valskandaler är tillbaka på jobbet. Det går inte att komma ifrån att det är lätt att rykten och elakheter kan få rejäl fart på internet. Men man ska inte glömma att det är i huvudsak de trevliga aspekterna som råder. Kontaktskapandet, informationsflödet och hjälpsamheten man möter överallt. Det är klart vissa vill alltid se det halvtomma glaset, jag vill se det halvfulla... Det är olika.

Internet har nog inte kommit in i den politiska verksamheten riktigt på allvar ännu utom för Piratpartiet som lever där, hela tiden. De är riktigt duktiga på detta. Övriga partier kämpar på och det hela handlar mycket om att försöka tränga in den verklighet man har utanför in i detta internet där alla ska vara med för att finnas. Det är få, kanske bara enskilda individer som har begripit sig på att "leva internet", det skiljer sig nämligen. Inte minst genom den interaktivitet som bjuds. Man får inte stå oemotsagd och det kan nog upplevas jobbigt för vissa som vill ha tolkningsföreträdet och saknar utrymme för eget engagemang, egna tankar och debattlust. Där är många idag. Det är dock bara en tidsfråga innan det förändras - då kommer det att fort. Intressant ska det bli att se hur de olika världarna ska möta varandra.

Hur som helst på den här bloggen blir det ingen smutskastning, tänker inte ägna mig åt det. Så nej Peter L och Per  här blir det rak kommunikation och inget trams. Bitska kommentarer kanske, en och annan humoristisk vinkel också, det görs skojiga saker på internet, med mycket glädje och humor. Jag tror mer på humor som redskap i valrörelsen än på förringande av andra. Ska försöka hålla den fanan högt. Det är trots allt politiska val och inriktningar som ska göras...

SvD guidar till politiska bloggare och andra som är aktiva via sociala medier idag. Ska bli spännande att se om de tänker lägga upp länkar till oss som är nämnda också. Just nu finns de inte. HBT-sossen bloggar om att länka till varandra över partigränserna vilket jag tycker att man ska göra om det ska bli lite debatt och inte bara monolog. Kent listar upp alliansbloggarnas placering på Knufflistan. Emma på opassande tipsar om andra ställen att finna bloggar på. Som Politometern exempelvis. Makthavare skirver också förstås om detta.

Uppdatering: Nu kommer bloggarna. Fredrik Antonsson lovar inget om vad han tänker skriva. Johan Hedin tänker inte vara ödmjuk (grattis säger jag varför ska man alltid vara det). Någon skriver surt i kommentarerna att det finns andra bloggar som har fler besök än exempelvis MMK har. Ja det är möjligt, men för att det mans kriver ska påverka krävs engagemang inte bara läsare och besök. Egentligen räcker det med en. Rätt
person!

Federley ger tips om hur en politiker ska hantera sociala medier.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: