fredag 26 mars 2010

Låt mig presentera Sofia Arkelsten - hon brinner för miljöfrågor...

Miljöfrågor är på tapeten. Alla pratar om det. Det går jättebra för Maria Wetterstrand i miljöpartiet. Hon drar de rödgröna efter sig. Men låt mig då får presentera moderaternas miljöpolitiker - Sofia Arkelsten. Hon har massor med ideer kring miljön och de är särskilt intressanta eftersom de är finansierade. Sofia har också en blogg där man kan följa hennes politiska arbete med miljöfrågorna. Hon har både seriositet och humor. Bra politiker som också i en artikel på millan skriver att minska flygandet inte är ett självändamål. Tekniks utveckling är bättre än ökade skatter. Detsamma gäller bilen. Vi behövder den och det är viktigare att få fram renare bilar än att stoppa dem.
Moderaterna jobbar mycket med miljöfrågor. Ansvar för miljö och klimat - vår tids största utmaning skriver Sofia i Moderaternas Framtidsbok som i sin helhet går att ladda ner från moderaternas hemsida.

"Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Vi står inför ett klimathot som är så skrämmande att det nästan blir för mycket att ta till sig. Klimatångesten drabbar oss alla ibland. Antingen ger du upp eller så försöker du rädda världen trots att det inte är så enkelt. Svåraste utmaningen är att klimatet är en naturvetenskaplig fråga som är kom­plicerad, med extremt långsiktiga effekter, och som är helt global. Det bryter med all tidigare känd politisk organisa­tion. Klimatförändringarna är omöjliga att lagstifta bort för Sveriges riksdag. Vi kan inte heller påverka alla utsläpp som påverkar oss. Inte ens EU klarar att lösa utsläppsutma­ningen själv. Det krävs samarbete mellan alla länder på hela jorden och det rör alla områden, inte bara politiken"

"Det handlar om sakpolitik med fokus på lösningar men texten handlar också om de kommuni­kativa och politiska utmaningarna. En enkel konkurrentanalys visar att enfrå­gepartiet Miljöpartiet de gröna är våra största konkurrenter om väljarnas för­troende i miljöfrågorna. Våra styrkor är att den moderata politiken ger mer miljö för pengarna, är heltäckande vad gäller energifrågorna, är stark när det gäller internationellt samarbete och att vi använder effektiva styrmedel. Vi tycker att väljarna ska ställa krav på sina miljöpolitiker. Politiken ska göra sin del, men vi får inte glömma det civila samhället och de enskilda människorna. Det är inte alltid enkelt som medborgare att göra miljöbra saker"

"Mot skattehöjningar som enda styrmedel från Socialdemo­kraterna står ett moderat förslag att i stället omdisponera energiskatterna och belasta energin efter den koldioxid de släpper ut. Moderaterna har dessutom ett färdigt förslag till CO2-skatt medan Socialdemokraterna fortfarande utreder sitt. Aftonbladet
Som du ser. Det är ungefär samma debatt nu som då i den politiska eliten. "
 
"Medborgarna i Sverige är som vanligt smarta, kunniga och engagerade. En undersökning från Naturvårdsverkets visar att 96 procent av svenskarna anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringen, till och med höjda skat­ter52. 100 procent känner spontant till eller har hört talas om klimatförändringen, 95 procent tror att Sverige redan har påverkats eller kommer att påverkas av klimatföränd­ringen, 96 procent tycker att det är viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringen, 85 procent tror att vi i Sverige kan göra något för att brom­sa klimatförändringen och 78 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen. "


"Det är lite trångt i miljödebatten nu. Alla vill in. Så har det inte alltid varit. Valet 2006 handlade om jobben. Ett citat ur ett snabbt svar på en fråga om jobben verkligen var viktigast, eller om valet egentligen handlar om miljön, från Fredrik Reinfeldt dyker ibland upp i debatten när någon motståndare har ont om argument. Det blir lite fånigt eftersom de flesta moderater vet att vi arbetat länge med miljöfrågorna. Naturvård, förvaltarskapstanken, ansvaret för miljön, principen om att förorenaren betalar och de marknadsekonomiska styrmedlen är grunden. Men det är ingen tvekan om att jobbfrågorna var viktigast för väljarna 2006. Miljödebatten var inte lika het och fick inte samma utrymme i media eller utfrågningar. Vi ser nu att miljö är minst lika viktigt som jobben och att det håller i sig i väl­jarnas attityder trots ekonomisk kris. Det avspeglas också i den offentliga debatten. Framförallt är det mycket roligare att vara miljöpolitiker när människor är intresserade av frågorna och budskapen. "
 
Fördelen med moderat miljöpolitik är att det i bakgrunden också finns ett parti som har koll på resten av frågorna som behöver stöttas upp. Samhällsfrågorna är många och kan inte hängas upp på en enda. Kielos skriver ledare om detta och funderar över MPs möjligheter vad gäller annat än miljön.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: