lördag 18 september 2010

Verkligen skamgrepp att använda enskilda i nöd...

Uppdatering: Många läser bestämt inte vad jag skriver eller också är jag väldigt otydlig. Det tillskrivs mig vad andra har sagt, Jag har inte skrivit något om kommunistkupp eller liknande. Jag tycker att den som behöver hjälp ska ha hjälp, det har jag alltid här varit tydlig med. Men när höga politiker drar fram exempel från kvällstidningarna som socialdemokraterna gjorde igår så har det gått för långt. Det handlar inte om de enskilda personerna. Läs lagen nedan och tala om för mig var det står att de inte ska ha eller få hjälp. Varför de inte fått det är en fråga som bör ställas.

***************

De senaste dagarna har enskilda personer använts som symboler i valkampanjen. Allt för att smutsa ner alliansregeringen. Det är väldigt osmakligt. Alla vet att det som står i tidningar inte alltid är helt överensstämmande med verkligheten. Det tillhör liksom medialogiken att dra det till sitt ytersta och socialdemokraterna är experter på att vädja till känslor för att nå sina syften.

Det är självklart inte så att vare sig moderater eller övriga i den borgerliga alliansen vill människor illa. Det handlar snarare om att hjälpa människor att komma vidare i livet, att inte fastna. Visst finns det anledning att kritisera rutinerna i vissa fall och det görs också. Men man ska komma ihåg att det är i de mellanmänskliga mötena det sker. För hur kan det annars komma sig att vissa personer kommer vidare med sina problem och andra inte. Det borde vara lättare att byta handläggare om det inte fungerar, det skulle ge mer frihet åt individen. En minister kan inte lägga sig i enskilda fall, det vet också alla. Då kallas det ministerstyre och skulle bli liv i luckan om det också.

Att människor är extra sköra och behöver mer empati och stöd när de är i kris på olika sätt är självklart. Därför är det hjälp de ska ha inte hängas ut i media med hjälp av socialdemokratiska valarbetare bara för att de ska vinna valet. Vi vet alla att det alltid finns ärenden som ramlar mellan stolarna. Oavsett vilket block som regerar. Det där vet vi men glömmer lätt bort.

Men jag undrar hur man kan tolka den här lagtexten som omänsklig? Jag klipper och klistrar från Mark Klambergs blogg. Mark är jurist och kan läsa lagtexter, jag är inte säker på att alla som går upp i falsett läser dem utan i stället tar fasta på det som står i tidningarna.

"Det cirkulerar påståenden att sjukförsäkringsreformen innebär att cancersjuka som är döende måste delta i arbetsförmedlingens program. Det stämmer inte. Enligt 3 kap. 4 § i lagen om allmän försäkring (AFL) är inte sjukpenningen tidsbegränsad för personer med mycket allvarliga sjukdomar. I nämnda lagrum kan man läsa följande.Om den försäkrade har en allvarlig sjukdom får sjukpenning enligt första stycket 2 lämnas efter ansökan av den försäkrade, trots att sådan sjukpenning redan har lämnats för 364 dagar under ramtiden.


Förarbetena, prop. 2007/08:136 anger följande på sid. 80-81.


Exempel på sådana sjukdom är vissa tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar såsom ALS eller om den försäkrade väntar på transplantation av ett vitalt organ. Om sådana synnerliga skäl föreligger kan sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten beviljas även sedan den försäkrade påbörjat en ersättningsperiod med förlängd sjukpenning.


Genom en komplettering 2009 av 3 kap. 4 § AFL förtydligas att sjukpenning får lämnas för ytterligare dagar även i följande fall


1. när den försäkrade vårdas intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus,
2. när den försäkrade på grund av sjukdom har fått en sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig att den försäkrade inte kan tillgodogöra sig information, eller
3. när en återgång i arbete eller ett deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program skulle medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom."


Det finns ingen stupstock i denna lagtext. Det är synd och skam att sjuka och arma människor utnyttjas i valkampanjen. Uppenbarligen finns det vissa problem att förstå lagtexten ovan och det är märkligt. Ingenstans står det att sjuka människor ska behöva jobba. Dock kommer det i skymundan av en propaganda som fyller andra syften än att just hjälpa den enskild människan. Anekdoter i plural är inte fakta sa min man häromdagen. Det handlar om att se helheter. Det handlar också om att rätta till felaktigheter och det pågår också. Vad gäller de fall som särskilt beskrivits i media på sistone så är de båda på väg att lösa sig på ett bra sätt. Kunde vi få läsa lite om det också kanske? Inte bara som ett par rader på sidan 22...

Att påstå att den borgerliga alliansen består av människor som inte bryr sig om andra är djupt felaktigt. Att de däremot gärna presenterar svar i tabeller och med statistik kan vara en begränsning för att andra ska förstå.
Det är beklagligt på många sätt. Men det finns många varma klappande hjärtan i den borgerliga alliansen. Var säkra på det.

Per Altenberg skriver att det behövs en nyanserad debatt om sjukförsäkringen. Det kan man verkligen hålla med om. Han skriver också om socialdemokraternas konsekventa valrörelse - att inte tala om sin egen politik. Vi vet knappt vad de vill göra framöver. Har de sagt det så har det försvunnit i bruset. Det är en vulgärkampampanj det här skriver Zac. Den vulgära kampanjen där man plockar upp utförsäkrade extremfall emot Alliansregeringen känns både osmaklig, fördummande och rent ut sagt ovärdig en svensk valrörelse skriver han.

Bloggar: Annika Beijbom   Thomas Böhlmark

Mikael Krassman är socialdemokrat och nöjd med rapporteringen eftersom hans syfte är att sänka regeringen. Det är flera som verkar känna detsamma. Segervittring med vilka metoder som helst för att nå mål.

Det som upprör rejält är att man har mage att använda personer som redan ligger ner för att exemplifiera vad man tycker att andra gjort fel. Hur kul är det för dem att ALLA nu får veta deras öde? Är det någon som har tänkt på att hjälpa dem personligen och inte bara skylla på staten? De behöver rent av akut någon som sträcker ut en hand och som kan hantera myndigheter och annat som känns svårt nu. De behöver inte vara verktyg i socialdemokraternas valrörelse.


Aftonbladet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

60 kommentarer:

Fredrik sa...

I princip håller jag med dig men ministrar och ledande politiker får till viss del skylla sig själva när de bara duckar för frågorna och blir sura för att folk vill ha ett svar på frågan om detta är rimligt.
Och naturligtvis är det inte någon som tycker det är rimligt men då kan man inte gömma sig bakom trams om ministerstyre utan då får man ta och diskutera principerna för det är det folk vill.
För frågan är om det är ett vettigt regelverk vi har eller inte och var har det eventuellt gått så fruktansvärt fel? Om man då kör med "Det får jag inte diskutera för det vore ministerstyre!"-svaret så får man ju skylla sig själv att sossarna kan fortsätta lyckas med taktiken.

Anonym sa...

Nora:


http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/09/september-3-2010-har-ar-pappret.htmlHägglunds svar på Sahlins högläsning ur FKs vägledning var

att den som är svårt sjuk kan få sjukpenning på 80% på obegränsad tid


SANNINGEN är att den som varit långtidssjuk och haft tidsbegränsad sjukersättning HAR 0 kr i SGI(sjukpenninggrundande inkomst)

och kan alltså inte få någon sjukpenning över huvud taget...


Det enda den kan ansöka om är sjukersättning tills vidare


Och eftersom regeringen tagit bort tidigare RÄTTSPRAXIS

Så ska den som av FK bedöms kunna klara endast ett specialanpassat skyddat arbete på t.ex. SAMHALL

anses arbetslös och har inte rätt till sjukersättningtidigare rättspraxis sa att den sjuke hade rätt till sjukersättning fram tills det där specialanpassade skyddade arbetet

på t.ex. SAMHALL
FAKTISKT erbjöds den sjuke…

Anonym sa...

Nora:

Och JO

det står SAMHALL i FKs beslut.

Vill du se ett exempel?

Magnus Carlbring sa...

Hur många enskilda i nöd ska det behövas innan de blir generella?

Det är ju dessa enskilda i nöd själva som ropar på det allmännas hjälp. Varför skulle inte politiker och media anföra dem?

Alliansens regelverk har bakbundit Försäkringskassan. 2007 avgick dåvarande ordföranden för att hon inte kunde stå för det nya. Två år senare sa hon att allt hon befarade har besannats. Flera remissinstanser varnade för de nya reglernas följder. Men regeringen genomförde. Och nu rullar sanningen fram på våra teveskärmar och i dagspress och via bloggbävningen.

Det är inte enskilda i nöd, det är en allomfattande regel. Vi kan alla drabbas.

Den moderate politikern i Norrtälje som har hoppat av och gått över till Socialdemokraterna, då han inte kan se sina väljare i ögonen. Är han också en enskild i nöd?

Hur tror du att de enskilda i nöd tänker på det samhälle de lever i, när de besuttna blir mer besuttna och får göra skatteavdrag för städhjälp så att de har tid att spela golf och lattja med sina barn? Medan de enskilda i nöd (det var en läkare på Tv4:s nyheter som vittnade om att Försäkringskassan hade sagt nej till sjukpenning till flera av hans patienter som bara hade ett år kvar att leva) tvingas till arbetsförmedlingen, på sina knän?

Stupstock är kanske inte rätt ord. Människoförakt är bättre.

Och är det som du säger, att det klappar varma hjärtan hos Alliansen, då borde fler av dem byta sida. Annars är de - med förlov sagt - antingen råbarkat egoistiska, eller enbart korkade.

Anonym sa...

definiera skamgrepp! Jag vill påpeka att det greppet är inte något de rödgröna enbart använder sig av.

Varför inte istället krypa till korset och faktiskt erkänna att reformen är ogenomtänkt? Hur många gånger har man inte fått backa? Men att vara självkritiskt ingår nog inte i Alliansens eller Moderaterna agenda, ordet förekommer inte i deras ordbok!

Sabine sa...

I princip håller jag med dig, men jag tycker att man ska ha i åtanke att dessa människor frivilligt ställer upp i tidningen för att dra uppmärksamhet till sina fall då de vet att det ger dem möjlighet att få hjälp.

Sen anser ju jag att den här reformen är rätt, och du har helt rätt i att det faktiskt inte står nånstans att man ska kasta ut döende människor i arbetslivet. Jag anser dock inte att alla som är cancersjuka per automatik måste vara hemma på heltid. Det finns många sjuka som faktiskt vill jobba för att slippa tänka så mycket på sin situation. Att säga att "jamen jag har cancer så jag ska vara sjukskriven" är inte ett argument. Rätt formulering bör vara "Jag är för sjuk för att jobba så jag ska vara sjukskriven".
Tycker debatten om sjukreformen har tagits till löjliga höjder, det skrämmer mig att det i princip är det enda de rödgröna gjort i denna valkampanj.

Unknown sa...

Nej Mary, jag håller inte med dig. Alla de tusentals som blir utförsäkrade är enskilda individer.

Fredrik Reinfeldt stod i debatten och pratade om att se den enskilda människan, men har byggt ett system som inte över huvud taget gör det.

Jag säger inte att allt i systemet är fel. Piskan funkar på en del människor, men Försäkringskassan har idag rutiner som inte på något sätt tillåter dem att se de enskilda fallen. Där har alliansen misslyckats. Kanske KD (med sitt nästintill syniska mänskligare Sverige) i ännu högre grad än Moderaterna.

Vi är alla individer, även de sjuka och de som trillar utanför systemet. Det är vår förbannade plikt att se till att det inte blir fler.

Därför är det inte syniskt att lyfta ett sådant här fall. Det är snarare syniskt att inte se det för en realitet.

Monika Ringborg sa...

Man kan nog bara resonera så om man för tillfället inte riskerar att hamna i den här situationen eller för att det inte kommer slå lika hårt om man drabbas.

Den eventuella arbetsförmåga en sjuk person har kan behövas för att klara av sjukdomen. Att till varje pris suga ur en människas sista kraft för någon slags konstig ide om att all arbetsförmåga måste ges till samhällets bästa är något som jag känner rysningar inför. Låt läkare och den enskilda individen ta det beslutet, inte politiker och tjänstemän som ofta inte ens hinner träffa dessa människor.

Det är en brutal och obarmhärtig reform. Sen kan ni försöka ducka hur mycket som helst. Jag ser inte att något ansvar tas, bara ursäkter om att folk ramlar mellan stolarna och att sånt kan hända när man ändrar politik.

Det är enskilda fall man skall diskutera. Det är då man förstår konsekvenserna av olika beslut. Jag behövde inte ens få veta om att detta har hänt. Jag förstod innan att det skulle ske.

Det här skapar en otrygghet för oss alla som inte kan leva på våra närmaste. Alla har inte nära och kära heller. För det är vad som till slut står till buds om inte politiken ändras.

Pröva om sjukdom och arbetsförmågan kan man göra under sjukskrivningstiden. Man behöver inte kasta ut människor och sen se vad som händer.

Monika Ringborg sa...

I trafiken räknas varje enskild dödsolycka. Man räknar verkligen antalet döda och svårt skadade. De flesta klarar sig dock bra ute på vägarna. Tänk om vi skulle resonera likadant om detta, som om sjukförsäkringen.

"Vi kan inte tala om enskilda dödsolyckor och svårt skadade och det var likadant under sossarnas tid. Det är skamligt att ta upp dessa - vi måste istället se på alla som klarar sig och utgå från det. I en trafikomläggning kommer alltid folk att dö eller vissa bli svårt skadade. Det är tragiskt men sånt händer."

Om det skulle vara något man infört som skapar fler dödsolyckor.

Skulle man inte göra något åt det då?

Mary X Jensen sa...

Jag är ingen okänslig typ det vet alla som läser här. Jag vill genast hjälpa alla som hamnar i trångomål. Alltid. Men jag kan inte skylla på systemen. Det är bra att det finns kontrollpunkter så att man kan stämma av sjukförsäkring och andra ersättningar som i princip inte ska vara för tid och evighet. Socialdemokraterna tog fram utredningen som hels det nya sjukförsäkringssystemet bygger på. De hade säkerligen också infört detta på liknande sätt.

Problemet vi har är att människor ramlar mellan stolarna. Det gjorde de med det tidigare systemet också. Det borde vi göta något åt. Som jag skrev det är i de mellanmänskliga mötena allt sker. Mellan två individer. Vissa handläggare lyckas uppenbarligen tolka lagen på annat sätt och slussa igenom de personer som behöver det.

Det är för mig självklart att människor INTE ska hamna i sådana situationer som beskrivs. Men som sagt de gjorde det förr också. Det är mer praktisk handling som behövs här.

Mary X Jensen sa...

Jag är ingen okänslig typ det vet alla som läser här. Jag vill genast hjälpa alla som hamnar i trångomål. Alltid. Men jag kan inte skylla på systemen. Det är bra att det finns kontrollpunkter så att man kan stämma av sjukförsäkring och andra ersättningar som i princip inte ska vara för tid och evighet. Socialdemokraterna tog fram utredningen som hels det nya sjukförsäkringssystemet bygger på. De hade säkerligen också infört detta på liknande sätt.

Problemet vi har är att människor ramlar mellan stolarna. Det gjorde de med det tidigare systemet också. Det borde vi göta något åt. Som jag skrev det är i de mellanmänskliga mötena allt sker. Mellan två individer. Vissa handläggare lyckas uppenbarligen tolka lagen på annat sätt och slussa igenom de personer som behöver det.

Det är för mig självklart att människor INTE ska hamna i sådana situationer som beskrivs. Men som sagt de gjorde det förr också. Det är mer praktisk handling som behövs här.

Krassman sa...

@Mary
Ditt parti beskriver sig så här på hemsidan. "Moderaterna är ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna".

Moderaterna påstår att man sätter inividen i centrum, men ändå så vill ingen tala om just de enskilda fallen och jag undrar verkligen hur det kan komma sig.

Nej, jag vill inte ha någon förklaring på att man inte får pågrund av risken för ministerstyre, jag vill veta varför ni har så svårt att förstå att alla fall som gäller människor är just enskilda fall.

Ert sätt att att dömma människor i debatten kring sjukförsäkringen tycker jag uppvisar en avsaknad av förståelse och en motvilja till att se den enskilde som jag bara trodde fanns i forna kommunist länder, men jag hoppas att jag har fel.

Peka inte finger på FK för att dom följer ER lagstiftning, peka inte finger på enskilda handläggare att de inte sköter sitt arbete och skall bytas ut. Fundera istället på vad DU kan göra som aktiv Moderat för att ändra den synen som nu präglar sjukskrivna i ditt parti.

Jag hade den stora äran att hålla i ett torgmöte här om dagen med två avhoppade Moderater som lämnat ditt parti för just den synen som ER sjukförsäkring har på sjuka. De väljer att byta parti och rösta för en annan sjukförsäkring på söndag, får detta dig inte att fundera på om du verkligen gör rätt i att försvara dig med laxtexter och klagosång.

Vladimir Ilyich Ulyanov sa...

Yada yada yada. Jag som moderatvaljare hade garna onskat att inte de moderater jag eventuellt skulle rosta pa inte korde precis lika hart pa denna svaghetsdyrkan som socialdemokraterna. Jag blir hypokondrisk av att lasa den har texten och kanner helt plotsligt att jag aldrig mer kommer att kunna arbeta i hela mitt liv, och att jag eventuellt har cancer samt spetalska. Och allt detta ar for maktigt for mig, sa jag behover dels en empatisk moderat som kan hjalpa mig att inse detta och sedan en gigantiskt valfardsstat som hamtar mig med taxi och kor mig till nagon institution och slutligen tar hand om mig och fixar allt.

Man blir helt enkelt sjuk av att lasa hur svenskar tanker och tycker, att allt handlar om att vara sa sjuk som mojligt, och sa empatisk som mojligt, och att dela med sig av sa mycket som mojligt, och ta sa mycket som mojligt av de som ar dumma nog att ga pa skiten, detta oavsett om det ar sossar eller moderater. Att till och med sverigedemokrater som blivande riksdagsparti har borjat kora med en jargong om att hjalpa folk ("i deras naromraden") de som ar deras fiender, gor att jag helt enkelt tappar hoppet for ondskans aterkomst i det svenska samhallet, oavsett valutgang imorgon.

Monika Ringborg sa...

Men Mary

Jag skyller på systemen, inte på dig. Det här handlar inte om dig, det handlar om ett system som får sådana konsekvenser för många andra.

Återigen, tar du upp att det var likadant under sossarnas tid. Men det ursäktar ingenting. Det är alliansen som har regerat de här fyra åren och det är den som skapat denna reform. Det är det vi skall diskutera. Inte vad sossarna gjorde. Det får vi ta upp med dem om de inte gör om sjukförsäkringsreformen som skapar en sådan otrygghet för oss alla.

Mary X Jensen sa...

Monica - jag vet att det inte handlar om mig. Men ibland är det ett bra exempel att utgå ifrån sig själv. Att tala om att det var likadant tidigare är bara en motvikt - (s) får det att låta som om allt är bergerlighetens fel. Så är det inte. Jag återkomemr till frågan om varför det är så att vissa fall som säkerligen är lika svåra som de som beskrivs går att reda ut och varför andra inte gör det. Det tycker jag är en intressant fråga.

Vladimir - man kan inte bortse ifrån att de finns de som behöver hjälp av samhället. Det ska de också ha.

Jag blir inte hypokondrisk av att se andra vara sjuka. Lite ödmjukhet bör man ha. Vem som helst kan drabbas. Det är så... Tyvärr. Rätt vad det är så slår det till bara. Rakt i ansiktet. Tyvärr har jag erfarenhet av det.

Monika Ringborg sa...

Mary

Om en företagsledare, chef eller rektor skulle försvara sina egna beslut genom att skylla på företrädaren skulle denna person troligen få kicken.

Jag som lärare kan inte skylla på de lärare som studenterna haft tidigare om de beslut jag tar när de har mig som inte går väl ut. Det är MITT ansvar oavsett vad som skett tidigare.

Bör inte samma sak gälla politiker och speciellt den sittande regeringen.

Anonym sa...

Är det skamgrepp att visa hur verkligheten ser ut för många i detta land efter era regeländringar?
Ni visar helt tydligt att man inte får prata om konsekvenserna av er ruttna politik.
Är ni verkligen så emotionellt skadade att ni inte bryr er för i praktiken gör ni inte det.
140 personer som rehabiliterats när 14000 har utförsäkrats är en fruktansvärd skandal och det kommer jag att göra väldigt tydligt för alla om ni skulle vinna detta val.
Allvarligt talat så känns det som om ni behöver drabbas själva precis som Moderaten som bytte parti nyligen. Ni hånade denna person!

Beelzebjörn sa...

Jag retar ihjäl mig på att Allianspolitiker inte reser sig i vrede mot insinuanta försök att klistra 'kommunistkupp' på Emilie.

Det funkade att ropa Sosse om Teichert, men det kommer inte att funka igen. Folk känner igen det, och varje sådan attack - dold eller öppen - sänker förtroendet och ger era belackare vatten på sin kvarn.

Allt handlar tydligen om att skylla ifrån sig.

Sättet FRA mabbades igenom förläts med strävan efter regeringsduglighet. Reinfeldts demokratisyn kompenseras av statsmannaskap, och Monas allmäna otillräcklighet eller Ohlys 'kommunism' gör Alliansen till Det Utvalda Folket.

Just nu RT:as t ex Karl Beijboms illa dolda antydan om sammansvärjningar på twitter, och bloggposter försöker slå tillbaka med Emilie som slagträ åter igen.

(Dina motiv är dina egna, Mary, och jag vill inte tro att ditt syfte var smutskastning.)

Stå ÖVER det, ta ANSVAR och säg "vi är regeringen, det är ingen annans ansvar" så har ni höjt er en mil över kritiken.

Den här valrörelsen gör mig illamående.

Det finns förresten de som tror att för att jag förespråkar ett maktskifte anser att sossarna förtjänar att vinna.

Det gör de inte. Men viktigast är att Alliansen inte ges förnyat förtroende.

Båda blocken skulle må bäst av en paus från politiken och en funderare om ständiga mediautspel och PR-strategier verkligen är sättet de vill föra fram sin ideologi på.

Om de har någon?

För i mina ögon ser ni alla ut som ögontjänare som griper efter röster först och 'ser människan' sist.

Förhoppningsvis frisknar flertalet till efter valet, och då har kanske Alliansen 4 år till eftertanke. Det skulle troligen vara väldigt nyttigt.

Det kan hända att jag slår ut väl hårt i vrede här, men... NÄR får vi se självkritik i någotdera led?

Anonym sa...

Nora:

Här är 2 SKARPA FÖRSLAG till alliansen:


1. Återinför tidigare RÄTTSPRAXIS


så att svårt sjuka får sjukersättning istället för försörjningsstöd tills de faktiskt får det där specialanpassade skyddade arbetet på t.e.x SAMHALL


http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/09/september-3-2010-har-ar-p...

2. Bibehållen sjukpeng/sjukersättning under tiden arbetsförmågan utreds på AF under ALI.


40 % av de som utförsäkrades vid årsskiftet är redan tillbaka i sjukförsäkringen.
Många av dessa har förlorat många många tusen kronor under tiden på ALI, en del uppåt 20.000 kr!

Varför?
Det är HELT OBEGRIPLIGT!

Mary X Jensen sa...

Jag skyller inte på företrädaren. Men det här är som i lärarrummet när ungarna får bassning för att de kastat snöbolalr och den som drogi igång det hela slipper bassning. Det handlar om en större bild än enbart enskilda exempel.

Monika Ringborg sa...

Mary

Den där kopplingen förstod jag inte riktigt, eftersom inte någon kan undandra sig att själv ha kastat en snöboll som varit större än den första.

Jag kan inte se att sossarna behöver bassning. Jag talar om att ta ansvar för de beslut man själv tar oavsett vilka beslut som skapat samma sak som tagits förut. Det visar ändå att man har misslyckats och det skall man kunna stå för utan att skylla ifrån sig.

Om jag planerar in något som inte fungerar, skyller jag inte på någon annan. Jag tar ansvaret själv och säger - Ok, det där var fel beslut. NU ändrar vi på det här så fort som möjligt. Får jag veta innan att det där inte fungerar eller får konsekvenser som drabbar vissa, tänker jag till före. Jag gör det inte och sen när jag upptäcker - Oj, det blev så, säger jag inte - Men, den tidigare läraren gjorde ju det. Att jag gjorde likadant eller värre var ju mitt val och därför får jag också ta ansvar för det.

Man kan inte skylla ifrån sig. De beslut man tar och de val man gör får man ta ansvar för själv, även om andra smiter undan eller har misslyckats själv. Det får dom stå för. Jag står för det jag har gjort.

Anonym sa...

2 frågor till Mary:

1. Tycker du att det är rimligt att sjuka ska förlora uppåt 20.000 kr när de utreds på AF i ALI?


2. Tycker du att det var bra av alliansen att ta bort tidigare rättspraxis
så att svårt sjuka nu istället för sjukersättning tvingas till försörjningsstöd tills de får det där fiktiva arbetet om de nu någonsin får det?

Tacksam för svar.

Nora

Magnus Carlbring sa...

"Socialdemokraterna tog fram utredningen som hels det nya sjukförsäkringssystemet bygger på. De hade säkerligen också infört detta på liknande sätt."

Hade de? Så det är - egentligen - em socialdemokratisk politik som Reinfeldt står och försvarar när Sahlin, Wetterstrand och Ohly ställer frågor till honom?

*

"Men ibland är det ett bra exempel att utgå ifrån sig själv."

Precis. Politik handlar ju i slutändan om individens rätt i samhällskollektivet. Varje enskilt exempel är giltigt, allrahelst de som har det svårast, de enskilda i nöd.

Det är för de enskilda i nöd man borde bygga samhället, det goda samhället.

Det är för de enskilda i nöd jag kommer att lägga min röst i morgon.

HumanLabRat sa...

Mary får det att låta som om det är enstaka fall som fallit mellan stolar och därför utförsäkrats. Detta är en vrångbild. Det är flera flera tusen som utföräkrats och mängder av dem är allvarligt sjuka, flera är döende. Remissinstanserna har redan innan reformerna infördes varnat för de konsekvenser vi nu ser. Det handlar inte om enstaka fall, utan mängder av fall, där folk utförsäkras för att betala era skattesänkningar. På min blogg finns mängder med fall samlade, läs hela inlägget och följ alla länkar! Inte precis för att jag tror att det skulle få en Moderat att se bristerna i sin politik, men påståendet om att det bara skulle vara enstaka fall blir däremot löjligt och rent lögnaktigt!

Mary X Jensen sa...

Monica - jag menade ungen som står och hejar på de andra och säger vad de ska göra ;-)

Det är väl uppenbart att alla delar av sjukförsäkringssystemet inte har fungerat till 100% men vad jag känner till så håller man på att ordna till den saken. Jag försvarar inte alla felsteg. Jag är mest förvånad över att det inte fungerar lika över hela linjen.


Att människor ska få chansen att rehabiliteras efter en lång sjukdomstid tycker jag är en bra och självklar idé. Sen att perosner ramlar mellan stolarna tycke rjag är olyckligt och det är viktigt med empati här och att det ska finnas hjälp att få när man hamnat över gränsen.

Myndighetssverige borde vara lättare att navigera i för enskilda. Att träffa på fyrkantsmänniskor när man själv är svag är inte något vidare. Då borde man få byta handläggare. För uppenbarligen finns det sådana som kan agera och få saker att fungera.

Mary X Jensen sa...

Humanlabrat - Det jag talar om är de enskilda fall som nu presenterats. Ska läsa på din blogg.

HumanLabRat sa...

Mary:
Din egen partikamrat Anders Borg har tydligt och klart sagt att sjukförsäkringen inte ingår i "välfärdens kärna". Sjukförsäkringen ska med er politik försvinna och enbart innefatta dem som... redan är döda, eller något liknande. Se ekonomidebatten igen så kan du själv höra vad han säger: sjukförsäkringen ingår inte i "välfärdens kärna".

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Normalt sett så tycker jag du skriver oerhört bra, inte minst retoriskt sett, även om jag sällan håller med om dina åsikter.

Men nu blev jag lite förvånad.

Ska man inte ta upp fall som visar hur verkligheten slår? Kom igen nu, så där har alla partier i opposition alltid gjort. Det är dessutom för många fall nu för att det ska handla om enstaka.

Det är snarare den typen av argumentation som är skamgrepp än att som i det mest kända fallet dottern till en mycket illa utsatt kvinna väljer att skriva ett långt blogginlägg, som uppmärksammas i media.

Sen skriver du "Alla vet att det som står i tidningar inte alltid är helt överensstämmande med verkligheten".

Resonerar man så så utgår jag från att du har samma åsikt med tanke på hur mycket positiv press alliansens politik fått senaste åren?

Eller gäller det bara när det är exempel från verkligheten?

Anonym sa...

Jag önskar alla unga framgångsrika ”osårbara” välkommen till det nya samhället där FALLHÖJDEN kommer att öka under den kommande mandatperioden. Ert liv kan genom en olycka på några sekunder ändras. Då tillhör du inte längre vinnarna och de osårbara och dessutom får du vet att du skall straffas p.g.a att du inte längre “ARBETAR”. Din inkomst blir plötsligt reducerad till mindre än “HÄLFTEN”.

Mary X Jensen sa...

Men vänta nu - medge att det står mycket i tidningarna som sen inte visar sig vara sant. Jag har dock inte påstått att detta inte är sant. Det handlade häromdagen också om den flicka som helt saknade SGI. Det pågår åtgärder på olika sätt här.

Jag tycker att det är bra att misshälligheter kommer fram och jag tycker att den som behöver ska ha hjälp. Absolut. I det här fallet begriper jag inte att det blivit som det blivit. Jag får lust att gripa in själv personligen. Det är uppenbart att det finns rutiner som inte fungerar. De måste man ju ändra på dem. För om man läser lagtexten så borde den här mamman fått hjälp för längesen. Så tolkar jag det hela.

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Det har förekommit kritik av liknande fall under flera år. Varför har ingen nämnbar förändring skett sen dess?

Mary X Jensen sa...

Anonym du vet ingenting om mig. Du bara antar massa saker.

Vad gäller att få mindre än 80% av sin lön så gäller det alla som tjänar över brytpunkten. Har det alltid gjort.

Britta Sethson sa...

Mary: Jag tror säkert att du vill väl och så men: Det finns ingenting att skylla på. Remissinstansterna varnade för exakt dessa konsekvenser

Alliansen genomdrev ändå förändringen. Man till och med applåderade i kammarn.

Man visste vad man gjorde eller så var man inte läskunniga.

Det är helt rätt att ta upp enskilda fall för att beskriva konsekvenserna. Då äntligen begriper folk vad det handlar om ....

Det är ju inte det att det saknas exempel. Det finns ju tusentals liknande fall.

Britta Sethson sa...

Och Mary

Din favorit regering har ju sänkt taket från 10 basbelopp till 7,5 i sjukförsäkringen.

Ni har ju medvetet infört en regel som gör att betydligt färre får ut 80% av sin inkomst vid sjukdom. Husmark Persson som nu är undangömd i valrörelsen har klart deklarerat att detta gjorde man för att finansiera skattesänkninarna.

Det är så trist att inte du står för er egen politik!

Ludde sa...

Det som skett i sjukförsäkringen är inte något som drabbat några enstaka individer. Situationen har blivit vidrig för tusentals sjuka och skadade. Och vi är många som verkligen kämpat stenhårt för att nå fram till de ansvariga, men bemötts med tystnad eller något i stil med att vi missuppfattat vår situation. Ingen av de ansvariga vill diskutera varken med vårdpersonal som ser hur illa det blivit för deras patienter eller för drabbade personer. För ALLA drabbas om de inte tillfrisknar inom den angivna tiden.

Mary, jag har hela tiden hoppats att de ansvariga skulle ta sitt förnuft till fånga och förändra situationen då de fick vetskap om hur illa det blev. Det är fler som försökt ta sina liv då de blivit utförsäkrade än som faktiskt fått ett riktigt arbete.

Jag förstår inte vad som hindrar att människor som är mogna för arbetsprövning erbjuds att få göra det utan att cancersjuka och trafikskadade kastas ut ur försäkringen.

De ansvariga har fått en chans att rätta till misstagen, i den mån det ni var ett misstag. Men de har konsekvent täckt för ögonen med skygglappar.

Mary X Jensen sa...

Står och står för vår egen politik. Det är väl klart att jag gör.

I ärlighetens namn så kan jag inte alla detaljer i alla frågor. Det vore orimligt att begära det tycker jag. Det är mest de frågor man har överst på intresseskalan som man sätter sig in i, allt annat är omöjligt. Det gäller nog alla.

Däremot kan man ta rätt på det man behöver veta förstås...

Mary X Jensen sa...

Ludde - jag önskar verkligen att det blir ordning på alla ytterligheter. Jag har uppfattnignen att det finns en vilja till det.

Britta Sethson sa...

Slutligen Mary. Du är så himla bra på att försöka svara på allt och förstå och diskutera. Jag tycker att du verkar vara en mycket uppriktig medmänniska!

Men: Det är inte frågan om enstaka fall. Det är frågan om tusentals männiksor av kött och blod som har jobbat och betalat skatt och trotta att de också betalat in till en sjukförsäkring. Jag har själv personlig kunskap om ett riktigt graverande fall förutom de som valsar runt i pressen.

I remiss-svaren så förutsåg man att detta skulle hända. Det finns ingen ursäkt. Bara en äkta pudel skulle kunna duga.

Vi gjorde fel skulle ni säga. Vi skulle ha tagit remissinstanserna på allvar. Vi skulle nog inte ha applåderat i kammaren. Men ni säger inte det. Då tolkar jag och många många fler att ni faktiskt tycker att det här är fullt OK!!!!

Typ lite svinn får man räkna med!

Monika Ringborg sa...

Gällande lagtexten ...

får ges sjukpenning..." lämnas efter ansökan av den försäkrade" - men det står ingenting att detta skall prövas. Men så är det ju.

När det gäller denna prövning har regeringen tydligt deklarerat att man skall ta hänsyn till arbetsförmågan och hur lite den än.

Var finns en lagtext om prövning av arbetsförmågan. Står det i så fall något i den att man inte skall räkna in arbetsförmågan gällande de omständigheter som nämns i den lagtext du presenterat.

Dessutom har man specificerat vilka sjukdomar det handlar om. Och vissa tumörsjukdomar mm. utan att specificera.

Vi vet alla att även om det finns en lagtext kan regeringen ta beslut som strider mot den. Det har det gjorts inom skol- och utbildningsområdet. Ordning och reda i skola står det inget om alls i läroplanen. Men ändå har regeringen vidtagit vissa åtgärder.

Skolorna har fått kritik för att inte följa läroplanen. Men det gör ju inte regeringen heller.

Kajsa Bergman Fällén sa...

Jag förlorade 8000 kr i månaden när jag var sjukskriven på heltid. Jag är ingen höginkomsttagare, utan har en rätt medelmåttig inkomst. 8000 kr är mer än en tredjedel av min inkomst efter skatt.

Varför ska jag betala mer i skatt än när jag var frisk? Räcker det inte med att inkomsten minskar i själva sjukpenningen?

Det är ju inte direkt så att inkomsterna minskar bara för att jag är sjuk. Det ska åkas till sjukhuset och vårdcentralen stup i kvarten, det är mediciner och andra hjälpmedel som kostar pengar. Jag kan inte längre ha mina vanliga kläder för att jag har en svullen arm och har gått upp i vikt av cellgifterna. Jag kan inte ha mina vanliga skor. Det kostar en jäkla massa pengar att vara sjuk.

Och jag har inte valt det själv. Skulle byta tusen gånger om ifall jag kunde, jag lovar.

Anonym sa...

Det är inte fkassans fel:

”Försäkringsdirektören Svante Borg ser allvarligt på kritiken som riktas mot myndigheten, och medger att han känner till flera fall där personer begått självmord till följd av en utförsäkring. – Vi är ödmjuka och tar åt oss av kritiken. Samtidigt vill jag poängtera att vi är tjänstemän som följer de regler politikerna har satt upp. ” - (Aftonbladet, aug 2010)

Anonym sa...

Nora:

Mary?

Inga svar på mina 2 SKARPA förslag?

1. Återinför tidigare RÄTTSPRAXIS så slipper svårt sjuka söka försörjningsstöd...

2. Bibehållen sjukförsäkring under ALIVar inte det fiffigt???

Anonym sa...

Nora:

Enligt FKs beräkningar kommer 75.000 personer att utförsäkras mellan 2010 - 2014.


75.000 ENSKILDA FALL...

Blir det inte lättare att ändra den sjuka lagen än att ta 75.000 enskilda debatter om hur sjuk/förträfflig alliansens syn på sjuka är?

Martin sa...

Med den definion som gäller för möjligt arbete på arbetsmarknaden i extremfallet att man skule kunna ta ett specialframtaget arbete där staten går in och betalar hela lönen på Samhall på 25 procent. Så kan man konstatera att den som orkar bråka med försäkringskassan troligtvis har en högre arbetsförmåga än vad som krävs för att klara av samhallsjobbet. Detta har också bekräftats av kontakter på försäkringskassan. Så alla som bråkar och orkar gå ut i media har i försäkringskassans ögon tillräcklig arbetsförmåga för att bli utförsäkrad. När det gäller enskilda fall brukade de ju vara borgerlighetens paradgren att ta fram någon av fastighetskattens offer i debatter. Men man kan ju undra över hur många som begått självmord på grund av fastighetskatten.

Johan Ulvenlöv sa...

Det enda skamgreppet är den här bloggposten där du pekar finger och säger att vi inte får tala om sådant som händer i Sverige. 30 000 utförsäkrade sedan 2008 och du drar upp en lagtext.

Nu idag kan vi göra något åt sjukförsäkringen. Vi kan rösta bort ditt parti från makten och rösta fram en sjukförsäkring värd namnet. Det är precis vad jag tänker göra.

Mary X Jensen sa...

Johan det är ett skamgrepp av ett parti att använda enskildas exempel i en valrörelse. De ska ha omedelbar hjälp inte exponeras.

Lagtexten säger att problemet finns på annan nivå...

Mary X Jensen sa...

Johan det är ett skamgrepp av ett parti att använda enskildas exempel i en valrörelse. De ska ha omedelbar hjälp inte exponeras.

Lagtexten säger att problemet finns på annan nivå...

Johan Ulvenlöv sa...

Jag tar det en gång till.

Det enda skamgreppet är den här bloggposten där du pekar finger och säger att vi inte får tala om sådant som händer i Sverige. 30 000 utförsäkrade sedan 2008 och du drar upp en lagtext.

Nu idag kan vi göra något åt sjukförsäkringen. Vi kan rösta bort ditt parti från makten och rösta fram en sjukförsäkring värd namnet. Det är precis vad jag tänker göra.

Mary X Jensen sa...

Johan, en gång till - det är ett skamgrepp av ett parti att använda enskildas exempel i en valrörelse. De ska ha omedelbar hjälp inte exponeras.

Lagtexten säger att problemet finns på annan nivå...

Lycka till på ditt sätt så får vi se hur det går i valet. Vi får förhålla oss till det i morgon och se vilken position vi då intar. Nu går jag och delar ut valsedlar.

Anonym sa...

Så du Mary menar att lagen är det inget fel på?

Det är Försäkringskassan det är fel på?

Så de 75.000 enskilda fallen som enligt FKs beräkningar kommer att utförsäkras pga av den nya lagen är fall som FK felbedömt och enligt lagen skulle alla dessa ha rätt till förlängd eller fortsatt sjukpenning på 75 eller 80 %?

Du skall vara DÖDS- SJUK och förväntas avlida för att få sjukpenning mer än ett visst antal dagar


eller allvarligt sjuk en längre tid men förväntas bli frisk
och inte behöva sjukersättning (förtidpension)

ska du ha rätt till sjukersättning (det ni i dagligt tal kallar förtidspension) ska du vara kroniskt sjuk och inte ens klara ett specialanpassat skyddat arbete på t.ex. SAMHALL

det som är svårt är att bedöma VEM som ska dö och VEM som är tillräckligt allvarligt sjuk och VEM som inte ens klarar ett specialanpassat skyddat arbete på t.ex. SAMHALL

De som inte är
döds-sjuka
tillräckligt allvarligt sjuka
och de som möjligen någon gång kan klara ett specialanpassat skyddat arbete på t.ex. SAMHALL

UTFÖRSÄKRAS

och får istället för sjukförsäkring
söka stöd hos kommunen och sälja allt de äger...

Kom inte med enstaka §§.
Läs hela proppen och hela lagen.

Allt hänger ihop;
dödsjuk, tillräckligt allvarligt sjuk eller så sjuk att man inte klarar SAMHALL
de får sjukpenning utöver stupstocken eller sjukersättning tills vidare (som dessutom är saklig grund för uppsägning och skall omprövas vart 3:e år...)

De där 140 förtidspensionärerna ni ofta nämner har däremot fått livslång sjukpension utan omprövning.

Det är inte de som utförsäkras idag.

Det är svårt sjuka som utförsäkras.

Anonym sa...

Menar du Mary att alla på FK är helt inkompetenta och inte kan tolka er nya lag?

Är det inte mer sannolikt att det är något fel på lagen?

75.000 felaktiga beslut av FK?
Är det verkligen troligt?

Nicole sa...

På tal om politik... Såhär fungerar (eller inte) Alliansens Försäkringskassa...

http://katidis.wordpress.com/2010/02/03/status-med-forsakringskassan-3-feb-2010/

Mvh

Mary X Jensen sa...

Jag har aldrig sagt att alla på FK är inkompetenta det är andras tolkning. Men jag undrar hur ni tolkar den lagtext jag skrivit ned i bloggen? Jag uppfattar inte den som att det skulle vara nödvändigt att så många människor ska fara så illa. Jag undrar uppriktigt - jag har inte svar på alla frågor.Men tycker att det är bra att frågeställningarna kommer fram här

KR sa...

..fortsättning (del 3)

Du skriver att det är ett SKAMGREPP och OSMAKLIGT att enskilda personers öde hängs ut i media för att hjälpa dina motståndare vinna valet. Vad jag förstår så har dessa enskilda personer, eller deras anhöriga, själva valt uppmärksamheten för att beskriva den situation de har hamnat i. Men du har förmodligen alldeles rätt i att de flesta berörda inte har någon större lust att hamna i tidningen. Lägger man även till att de allra flesta berörda (och deras anhöriga) varken har krafter eller kunskaper för att driva sitt fall så kan man ju börja fundera på hur många "enskilda fall" det verkligen finns.


Jag tycker personligen att Mona Sahlin är ett stolpskott, och vet faktiskt inte vilket block jag skulle röstat på om det inte vore för detta med stupstocken (Jag tillhör dem som byter parti emellanåt). Men om jag vill kunna se mina anhöriga i ögonen finns inget alternativ som det är nu. Jag kan inte förstå att en majoritet av svenska folket uppenbarligen tycker städavdrag och ett par hundralappar i månaden är värt en politik där man behandlar sjuka människor så som man gör nu. (Jag kan å andra sidan inte heller förstå att oppositionen inte drivit denna fråga mer än de gjort, utan i stället pratat om på bröstpumpar, butlers i tunnelbanan och liknande).


Avslutningsvis, Mary Jensen, hoppas jag att du inte vet vad du talar om, att du inte har koll på fakta. Skulle motsatsen gälla, att du har koll på fakta men ändå skriver som du gör, då tycker jag det är en SKAM och OSMAKLIGT.

200 steg till sa...

Ur ett politiskt perspektiv finns det olika problem att ta hänsyn till när man vill ändra i sjukförsäkringssystemet. Folk vill inte känna sig trygga. Nu har det gått upp för många bland de som är särskilt beroende av den generella välfärden att tryggheten inte längre är garanterad. Och då spelar det ingen roll att peka på olika regler gällande några begränsade undantag. Folk vet nu att också de kan drabbas. Visst fanns det och finns det skäl att se över systemet. Men det sätt Alliansen gjort det på oroar alltså. Jag tror att vi mycket snart har något som man skulle kunna kalla medborgarlön - ungefär på en sjukpenningsnivå för människor som är svårplacerade. Så viktigt är försörjningsfrågan.

Mary X Jensen sa...

KR - Du väljer att missförstå mig. Anekdoter i plural var ett uttalande om tidningsartiklar inte om det enskilda fallet. Vi läser ofta historier av oliak slag som inte är sanna. Tänker närmast på SD-killen som många blev upprörda över för att han blivit misshandlad och så verkar det som om han skurit sig själv i pannan.
Det är en typisk anekdot. Därmed inte sagt att alla historier är osanna.

Som jag skrivit så förstår jag inte varför personen i fråga inte får eller ha fått hjälp utifrån det jag begrriper när jag läser lagen.

Hur tolkar du den lagtext som jag skrev av ovan? Det står där att allvarligt sjuka inte ska jobba. Eller hur? Det gäller i så fall alla allvarligt sjuka. Det övergår mitt förstånd om de nu inte får det stödet. Det är möjligt att det finns saker jag inte vet, förstår eller känner till.

Berätta gärna det i stället för att slå mig i huvudet.

Mary X Jensen sa...

Jag är intresserad av att resonera kring problemet.

Anonym sa...

proppen:
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/15/84/8dc40344.pdf

lagen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620381.htm

FKs vägledning hur lagen ska tolkas:
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Regler/vagledningar/vagledning_2004_09.pdf


hoppas jag hittat de nu aktuella...

Anonym sa...

Fråga 1.

sjukpenning eller sjukersättning tills vidare (f.d. förtidspension)

sjukpenning på 75% eller 80 % (som egentligen inte ÄR 75% eller 80%)

eller sjukersättning på 64%?

varför får en sjuk sjukpenning istället för den lägre ersättningsformen sjukersättning?

sjuk som sjuk?

nej det handlar om:
livshotande eller övergående eller stadigvarande sjukdom

Anonym sa...

ska man kunna få sjukpenning mer än ett visst antal dagar (stupstocken)

så ska man vara döende inom en snar framtid:
http://www.folkbladet.nu/182341/2010/09/18/%E2%80%9Dcancersjukdomen-maste-vara-dodlig%E2%80%9D

och ska man kunna få sjukersättning tills vidare (f.d. sjukpension) så ska man vara stadigvarande sjuk och inte ens klara ett specialanpassat skyddat arbete på Samhall och säger FK att man troligen i framtiden kan klara ett sånt specialfixat jobb så utförsäkras den svårt sjuke oavsett om den sjuke får ett sånt jobb eller inte, tidigare fick den svårt sjuke sjukersättning ända fram tills det jobbet stod klart...

Så din lag om sjukpenning ovan Mary
gäller inte t.ex. Annica
hon är inte döende inom kort tid
och hennes sjukdom kommer inte att gå över efter behandling
hon är kroniskt svårt sjuk
och de får inte sjukpenning
i alliansens Sverige...

däremot borde hon kunnat få sjukersättning tills vidare
OM inte alliansen hade tagit bort tidigare RÄTTSPRAXIS...

Hänger du med?