lördag 27 november 2010

The Pirate Bay: Har Hovrätten fel med 1000%? ...

Jag fick en text och började fundera. Har någon tidigare ställt denna fråga?  Det är intressant och därför lägger jag ut den och ser vad samlade expertisen har att säga i saken.


****************************************

The Pirate Bay: Har Hovrätten fel med 1000%?I målet mot The Pirate Bay så skriver Svea Hovrätt följande, på sidan 54 (femtiofyra):


"Med hänsyn till de skönsmässiga inslagen i beräkningarna väljer hovrätten att avrunda beloppen nedåt till närmaste jämna 100.000-tal kronor eller 1.000-tal euro."


Här synes finnas en diskrepans om 1.000% (ett tusen procent, eller 10 (tio) gånger beloppet).


Om vi låter 1 euro vara värd exakt 10 kronor i exemplet för Hovrättsdomen, och för att förenkla matematiken, så innebär det att de som har anspråk i EUR tjänar 90% på affären till skillnad från de som har dito i SEK..


Vad skulle gemene man föredra? Att få ett anspråk som jämkas nedåt till närmaste 100.000:- eller till 10.000:-? (tio tusen kronor motsvarar här de 1 000 euros som Hovrätten skriver).


Ett svensk anspråk på 199.999 SEK jämkas till 100 000 SEK. Ett utländskt, i Euro, från 19.999EUR (dvs 199.999SEK), till 19.000 euros (190.000 SEK). Ser man en viss skillnad, måhända? Obs att I fallet med den svenska valutan, så skulle allehanda belopp jämkas till det nedre 100.000-kronorsbeloppet (vad nu det betyder, beaktat diverse skönhetsideal), medans det i Euro-fallet räckte med ETT tusen euros - inte TIO tusen, som är valutakursen EUR/SEK i exemplet. Härvidlag är det intressant att se att Svea Hovrätt inte resonerar i procent.


Summa kardemumma, ett svenskt bolag kräver 199.999 kronor, men får - för skönhetens skull - lite över 50% tillbaks, dvs 100.000:-, enligt resonemanget. Samtidigt, så kräver ett utländskt bolag, i vilket det för svenska bolag är tillåtet - än så länge - att ha intressen i 19.999 euros. Hovrätten (Sveas - man vill väl inte komma på kant med andra Hovrätter här inte...) avrundar anspråket nedåt till närmaste 1.000-eurobelopp, vilket ger oss 19.000: euros, alltså en förlust på 999 euros, jämfört med för "svensken" en förlust på 9,990 euros).


Svensken förlorar således, i den mån man rent barnsligt tror att SEK är lika med SVENSK, eller att nämndemän inte har rätt till att ha tillgångar i EUR, i exempelvis utländska (eller inhemska - hemska tanke! bolag).


Det är ett tusen procents skillnad mellan tio och hundra, eller som i Hovrättens dom, tio tusen(1000 euros översatt till SEK = 10.000) vs 100.000 (hundra tusen).


Nå, detta förutsatt att Svea Hovrätt inte tagit fel på en nolla, hit eller dit.


Tingsrätten har enligt Hovrätten gjort fel, men också medelst felskrivning av ett visst belopp. Förutom skuldfrågor, eller medhjälp icke begångna brott, så finns fog för allmänheten i första hand att ifrågasätta räkenskaperna. Åklagaren i målet medger själv till media att han inte begriper någonting om skadeståndsdelen. Samma åklagare måste ha ett förakt för Napoleon Bonaparte, som fick till stånd Le Code Civil (Code Civil, Service Civil du Parquet).


Ponera nu att prao-notarie Ask Me (ännu ej folkbokförd, hypotetisk person, lärd av charmig USA-corre) snuddade vid tangenten en tiondels sekund för länge vad det svenska beloppet beträffar (en nolla kommer lätt till då), dvs jämkningen nedåt mot hundratusen kronor. Ja, då stämmer eurobeloppets jämkning. Men samma Hovrätt har ju sagt att Tingsrätten skrev fel på belopp, så därom torde de med rösträtt vara överens: en nolla hit, eller dit, ger 1000% skillnad, eller en miljons!


Summa kardemumma: Måste alla beviljade skadestånd justeras, och i så fall, med en två eller fler nollor? (skadestånd till de anklagade, enl. begreppen falsk tillvitelse, eller - för domstolen - ocker? Men finns ocker i negativ form? Ja, till en början så skall man inte utdöma fängelsestraff i ett fall som detta utan att kunna räkna, eller ha ett uns om juridikens helhet i ett mål.
 
****************************************

2 kommentarer:

Rolf Erikson sa...

Hovrätten kan uppenbarligen inte räkna. Frågan man ställer sig är om det också finns andra luckor i deras utbildning.

Anonym sa...

Är detta felräkning eller finns det något annat sätt att förklara det som är skrivet. Det verkar uppenbarligen saknas en nolla. felskrivning, felräkning eller menas något annat?

Förbryllande.