måndag 22 november 2010

Upphovsrättslagen behöver ses över...

För vilken gång i ordningen jag och andra uttalar dessa ord går nog inte att räkna. Fildelningen ökar trots TPB-domen som tillsammans med ipredlagen skulle skrämma livet ur alla. Lars Ilshammar och Roger Wallis tar ett nappatag med argumenten kring hur världen förändras, industrins rädsla för att förlora marknadsandelar till trots och skriver artikel på Brännpunkt. Det är klart att artister ska ha betalt för sitt arbete. Men att det ska ske som alltid förr när tiderna förändras bör diskuteras.

Artikeln bör läsas, den ger en bra påminnelse om det som sker i världen. Den förändras. Synen på upphovsrätten bör förändras. Ilshammar och Wallis avslutar sin artikel  "Människor är inte dumma. De frågar sig varför de ska betala till ett antal stora globala mediebolag om artisterna ändå inte får betalt eller får väldigt lite ersättning för sina verk. Där är vi nu, och därför får TPB-domen stor betydelse. Antingen kommer allmänhetens förtroende för den upphovsrättsliga lagstiftningen att kollapsa, eller också måste industriföreträdare, jurister och politiker skaffa sig en mer uppdaterad och holistisk syn på den kreativa processen." (Ilshammar och Wallis, Brännpunkt, SvD)


Vad gäller TPB-domen så komemr den att bli mycket intressant. Utifrån min bedömning som i och för sig kan vara fel så är det konstigt om tillgängliggörare ska åka dit. Trafikverket har inte ansvar för vem som färdas på vägen och varför de gör det. Tjuvar med tjuvgods exempelvis - ska Trafikverket se till att de inte finns på vägarna. Rattfylleri möjliggörs av Trafikverket som bygger vägar, eller är det kanske biltillverkaren? Det finns en del att fundera över här. Tiderna förändras och vi med dem. Samhället borde haka på och hänga med i stället för att delta i inbromsningen av internet och annat med för den delen.

Igår fick jag kännedom om denna underbara film om hur vi behöver förändra vår skola - det hänger ihop på något sätt det här. Informationssamhället förändrar oss och vi måste hänga med här. Det gynnar alla.
Länk

Intressant

Bloggar: Christian Engström  Anna Troberg


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,7 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Håller med Nicklas - du är outstanding! Ett härligt inlägg av dig och Lars Ilshammar & Roger Wallis. Det ska bli spännande och se vilket grepp *närstående rättigheter* har om domstolen.

Kulturskapare sa...

Hej!

Upphovsrätten behöver definitivt stärkas för de enskilda kulturskaparna. Se till exempel Svenska Journalistförbundets kamp för detta. Med en stark upphovsrätt för den enskilde kan kulturskaparnas avtalsställning mot uppdragsgivaren också stärkas. Fulavtal, som vi under hösten sett hos pressen, på Idol/TV4 och t ex hos Spotify beror enbart på den svagare avtalsställning den enskilde har mot uppdragsgivarna.

Dessutom låser förlag och bolag idag in en massa kultur mot de enskilda kulturskaparnas vilja. Även här kan en stärkt upphovsrätt för den enskilde göra skillnad och mycket mer kan tillgängliggöras.

Att storbolagen missbrukar sin ställning och att de missbrukar upphovsrätten påkallar en förändring, det håller jag med om. Men gör inte den svagare parten ännu svagare genom att försvaga den enskilde kulturskaparens upphovsrätt. Det tjänar varken kulturskaparna eller de som vill lyssna på deras musik, se deras filmer, läsa deras texter osv på.

Tack för ordet!

Magnus Carlbring sa...

Att angripa upphovsrätten är att sparka nedåt. Ity upphovsrätten skyddar den svagaste länken i kedjan, men också den länk utifrån allting härstammar: upphovsmannaskapet.

Med en stark och skyddad upphovsrätt får de enskilda konstnärerna, musikerna och författarna möjlighet att klara sig någorlunda i denna malström av informationsspridning som vi virvlar runt i, alla.

Kämpa gärna för ett fritt och öppet internet där den personliga integriteten skyddas. Men bekämpa för den sakens skull inte upphovvsrätten. Upphovsrätten är allt - i slutändan - kulturskaparna har, den är en vattenstämpel på vårt verk, ett yrkessigill.

Ett mediasamhälle med försvagad upphovsrätt är ett mediasamhälle med försvagade röster.

Mary X Jensen sa...

embryo - fär mig är inte en förändring lika med en försämring. Upphovsrätten behöver anpassas. Jag tycker att kulturarbetare ska ha betalt det vet du.

Magnus Carlbring sa...

Nej men all förändring och anpassning som hittills har omtalats vad gäller upphovsrätten (utom från upphovsrättsorganisationernas håll) innebär försämringar och försvagningar för upphovsrättsinnehavarna.

Internets framtid kan byggas med upphovsrätten som grund. Med hjälp av en stabil och skyddad upphovsrätt kan man sluta nya licensavtal och se till att de som befinner sig i botten av näringskedjan faktiskt får betalt på riktigt och att deras verk skyddas.

Upphovsmännen upplever angreppen på upphovsrätten som angrepp på deras integritet; och får man inte upphovsrättsorganistaionerna med sig i en utveckling av hur information ska spridas och skyddas på nätet - ja då kommer man ingenstans alls.

Scary Devil Monastery sa...

@embryo

Det är här du tar miste. Internet kan inte "byggas" - det resonemanget är felaktigt och grundar sig på tron hos vissa som inte vet vad internet är, att det rör sig om en monolitisk struktur som bekvämt kan anpassas som om det vore en privat byggnad.

Internet är bättre och mer korrekt beskrivet som "internets" - det rör sig om kommunikation mellan individer och mellan individuella institutioner. När du säger att man kan bygga internet med upphovsrätt som grund så är det i alla praktiska detaljer lika verklighetsfrånvänt som om du skulle ha hävdat att man kan bygga "den personliga kommunikationen" med upphovsrätt som grund.

Kan vi kommunicera kan vi kommunicera vilket material som helsty. Vad det är som kommuniceras kan bara konstateras om alla kommunikationer är - i samtliga detaljer - övervakade. Likka befängt som att hävda att man skulle kunna ta ut licensavgift för varje gång någon i samtal med annan person nämner vissa ord, eller att förhindra spridningen i samhället av tankar och idéer.

Vi vet med facit i hand att det enbart är diktaturer som försöker implementera sådana begränsningar i den personliga kommunikationen. Och vi vet, med facit i hand, att inte ens Kina eller Iran har lyckats förhindra sitt eget folk från att kommunicera fritt - vare sig det gäller dissidens eller fildelning.

Ditt uttalande är ej verklighetsförankrat och blir därigenom en logisk felkonstruktion.

Magnus Carlbring sa...

Scary Devil:

Vi lever inte i en diktatur. Diktaturer respekterar ej alls den enskilde upphovsmannens rättigheter och ej heller upphovsrätten som sådan. Därmed kväses yttrandefriheten i den typen av samhällen.

*

Jag skriver ingenting om hur eller med vad själva internet ska byggas. Vi pratar om en webb, alltmer flyktig i trådlöshetens tid. Vad internet är eller skall bli är givetvis vad vi användare och konsumenter och skapare gör det till och just hur vi brukar det och hur vi beter oss.

Jag vill ha ett nät som är - som samhället i stort - reko och etiskt hyggligt. Och i samhället i stort ser man till att den som jobbar och utför ett verk får pröjs och att hans och hennes verk skyddas och respekteras.

Internet är i intet väsenskilt från detta. Vi kan aldrig bli fångar i den här webben, vi måste mästra den och leva i den efter våra egna förutsättningar och förmågor.

Jag skriver att internets FRAMTID kan byggas med upphovsrätten som grund, inget annat. Och det funkar lika bra här som i andra kommunikativa eller konsumistiska sammanhang: bibliotek, tevetittande, inköp.

*

Ingen kan styra vad du pratar om, det är heller inte vad upphovsrätten handlar om. Den handlar om upphovsrättsinnehavarens personliga- och yrkesintegritet och rätten till det fria ordet.