tisdag 5 april 2011

Det måste visas mer mänsklighet i kommunikationen...

Jag tror på det nya sjukförsäkringssystemet. Jag tror på att det är bättre att människor kommer i sysselsättning än att de fastnar i det så kallade utanförskapet. Siffror visar att det fungerar på så sätt att flera kommer i jobb och in i sociala sammanhang än de gjorde tidigare. Dock är det helt uppenbart att det måste filas lite här och där på rutinerna.

Jag vill personligen inte ha mer inblandning än nödvändigt av myndigheter och politiker, jag vill bestämma själv och tycker att det är bra att det är möjligt. MEN - jag tycker också att den som behöver ha hjälp ska ha hjälp. Det betyder dock inte att alla behöver det och det är naturligtvis här de stora problemen finns. Vem ska ha hjälp? Egentligen. Vissa människor klarar sig i egen regi, andra gör inte det.

Att läsa dilemmat som uppstått för den person anställd på Försäkringskassan som är osäker på om han drivit en person till självmord för att han följt reglerna på jobbet är oerhört dramatiskt. Det ska naturligtvis inte hända sådana saker, det är orimligt. Någonstans finns det ett glapp mitt i verkligheten. Likaså skrev ett stort antal läkare en debattartikel och menade att Ulf Kristersson måste agera nu direkt på stubben, en artikel som ministern själv svarar på i Aftonbladet där han påpekar att det förs omfattande diskussioner om en ny sjukreform så det är på gång. Det hela är inte på något sätt enkelt och det är synd att det inte tas ett lite mer fylligt grepp på den här diskussionen. Att använda begrepp som självmord, förtvivlan, armod, tvång och annat är naturligtvis förstärkande i media men det gör att diskussionen blir helt utan perspektiv och drar iväg. Det finns inte antingen svart eller vitt även om det alltid är enklast att använda i sina exempel.

Det är gråzonerna som måste fram i ljuset. Det är inte så att regeringen bara består av känslomässigt obegåvade busar som de ofta framställs som. Det är inte heller så att alla tjänstemän på Försäkringskassan är tvingade att följa regler in absurdum, det finns förmodligen andra stigar att trampa innan man kommer fram till slutdatum. För vissa lyckas det, men uppenbarligen inte för alla. Frågan blir då varför det är så? Vissa lyckas och inte andra? Alla som säger sig behöva hjälp gör det inte, så är det också. MEN de som behöver hjälp ska ha det. Alla kan inte tala för sig själv, förstår inte det som står på de papper de får och kanske inte alltid det som sägs heller. Jag tror att det är här man måste sätta in klutarna. Att försöka förstå och inse att alla inte förstår det på samma sätt som man själv gör. Det är alldeles för enkelt att bara hänvisa till regler och infroamtion om den inte förstås. Byråkratsvenska kan vara knepigt att ta till sig.

Här finns också ett stort jobb att göra apropå den tillgänglighet som regeringen nu arbetar för inom många andra områden. Hand i hand med den förändring som sker av sjukreformen bör det finnas möjligheter. Världen är inte svart eller vit och det vore en fördel om det visades också. Alla dör inte på grund av att det finns ett slutdatum för sjukförsäkringen. Det ska ske saker däremellan. Varför pratas det inte mer om detta?

Det är en massa hårklyverier här och en hel del fyrkantighet också - Ulf Kristersson skriver i AB följande: "-– Först och främst: ”utförsäkrad” betyder inte ersättningslös. Den som uppnått den normala maxtiden 2,5 års sjukskrivning får istället ersättning från arbetsmarknadspolitiken om man inte kan gå tillbaka till jobbet. Självklart ska människor som har förmåga att ställa om till ett nytt yrke få stöd att göra det. Finns det ingen arbetsförmåga alls kommer man efter tre månader tillbaka till sjukförsäkringen. I dag gör ungefär hälften av de utförsäkrade det."


Det är nåt i rutinerna här som inte fungerar, låt oss leta rätt på dem. Att socialdemokraterna låtsas som om de inte är inblandade i nåt är patetiskt, de la grunden för det system som nu finns och hade säkerligen själva infört det om de suttit kvar.

Det finns också goda exempel i nya reformen och det är bra och det är olyckligt att det inte kommer fram tydligare än de gör. Det finns ändå något sunt i att se till att människor slipper fastna. Alla ska ha en möjlighet att komma vidare, men det finns fler sätt än ett göra det på.

(intressant)

Uppdatering: Johan W tycker att jag är ute och cyklar här och vill lägga skulden på (S) och att jag gör om histoiren. Nej du så är det inte. Bara påpeka att behovet av att göra något åt sjukförsäkringssystemet har funnits länge och något hade behövts göras.

Uppdatering 2: DNs ledare förmedlar det jag själv tycker. Något måste göras, men det är inte självklart att gå till det gamla, allt var inte bättre då. Det kanske faktiskt är så att ALLA oavsett problem ska hjälpas just av just sjukförsäkringen. Stöd kan behövas men det kanske ska vara av annan sort och det behöver inte vara fel. Att flera personer hamnar mellan stolarna är olyckligt och enskilda exempel kommer alltid fram. Kommunikationen behöver förmänskligas. Men det är å andra sidan lättare agt än gjort eftersom vi betraktar det hela utifrånd en situation vi själva befinner oss i. Så är det alltid. När uttryck som stupstockar och bödlar och annat liknande dyker upp så är det svårt att diskutera sakfrågan. Men välfärd är också att ha ett eget jobb och att tjäna egna pengar.  Nånstans där mittemellan torde lösningen finnas.

Bloggar:  Moberg Ett hjärta Rött  Filindeblogg Sven tycker Johan W Kent P


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

15 kommentarer:

Aspie sa...

Jag blev utförsäkrad förra året. Det som skedde efter beskedet var att jag inte fick det stöd och hjälp som det så fint pratas om att man skulle få.
Hade bara ett enda möte där arbetsförmedlingen var med. De konstaterade att jag hade inget hos dem att hämta pga min funktionshinder och lät mig ligga kvar hos LSS-handläggaren och daglig verksamhet via den för 6 kr/timmen.
Det enda arbetsförmedlingen ville var att jag skulle gå från 12 arbetstimmar till 40. Och det på rehabersättningen i kombination med a-kassa som jag fick på nåder efter att flera läkare hade ringt in till dem. Annars hade jag hamnat hos soc.

Det hela slutade med att jag nu sitter på skolbänken under 4,5 år bara för att slippa försäkringskassan. Förutsatt att jag klarar av att plugga.

Johan Westerholm sa...

Mary

Du skriver att socialdemokraterna lade grunden till dagens system.

Detta är en revisionistisk syn som jag inte tidigare sett i den politiska debatten. Du tycks vara sällsynt illa påläst om de propositioner som riksdagen antagit sedan 2008. Jag föreslår att du aktivt tar del av regeringens proposition 2007/08:136 och socialförsäkringsutskottets betänkande (2007/08:8SfU12).

mvh

JW

Anonym sa...

Du TROR verkligen på det du skriver va?
Mitt utanförskap började den dagen jag utförsäkrades.Med en ersättning på 4000/månaden från Ali. Nu är jag avförd från Af och väntar på besked om sjukpenning. Utan någon inkomst alls och hänvisad till socialen. Inte ett dugg friskare, tvärtom.
/Lisa Utanför

Anders Neilan sa...

"Det är inte heller så att alla tjänstemän på Försäkringskassan är tvingade att följa regler in absurdum, det finns förmodligen andra stigar att trampa innan man kommer fram till slutdatum." Detta är taget helt ut ur luften. - Fk tjänstemän har som uppgift att följa lagarna, i den tolkning som förarbetena och domstolsutslag ger, att inte följa reglerna "in absurdum" är att begå tjänstefel. Fk tjänstemännen ska inte se till konsekvenserna av sina beslut. Det som leder till dessa absurda beslut är alltså lagen och de värderingar och tolkningar som förarbetena ger uttryck för. Tidigare fanns möjligheten att bevilja sjukersättning i vissa fall om det var uppenbart att personen inte skulle kunna få ett arbete på grund av ålder, möjligheter att skaffa utbildning (svagbegåvade, svår psykisk sjukdom etc) mm. Det fanns utrymme för en viss tolkning för den enskilde FK tjänstemannen. Denna "mjukhet" rensades bort av Finansdepartementet i utformandet av den nya sjukförsäkringen.
Sjuka blir fattiggjorda, mer nu än någonsin tidigare och riskerar att bli berövade sina tillgångar, bostad, bil etc som kan bidra till trygghet, som många gånger är en förutsättning för tillfrisknande. Det är konsekvensen av den nya sjukförsäkring. Alla försvar för den nuvarande ordningen tolkar jag som att man tycker att det är rätt att de sjuka ska bli fattiga och otrygga. Det är inte värdigt en välfärdsstat.

Mary X Jensen sa...

Johan W - jag tycker att du ska se lite längre tillbaka. Göran Persson ville ändra sjukförsäkringen - läs här. Så det finns ingen anledning att slå sig för bröstet här. http://minamoderatakarameller.blogspot.com/2010/09/lat-er-inte-luras-av.html

Sjukstödet måste ändras det har varit uppenbart långt bak i tiden. Som du kansk eminns så var det socialdemokraten Anna H (fd. socilaminister har jag för mig) som gjorde utredningen)

Mary X Jensen sa...

Lisa jag beklagar din situation och Anders Neilan du kanske läser precis bokstavligt vad jag skriver. Men jag undra uppriktigt hur det kan var aså att det går bra för en del personer. De hittar rätt på något sätt. Varför gör de det? Det är en intressant fråga. Jag försöker faktist bara förstå det hela utifrån flera perspektiv eftersom det går bra för vissa. Är det inte i det mellanmänskliga mötet det sker? Som alltid. Det har inte med att bryta mot lagar och regler att göra, det handlar om att se människan.

Samtidigt så måste jag säga att det första jag skulle göra var nog att just sälja huset om det var så att jag behövde pengar. Det är inte självklart för mig att andra ska betala mitt hus trots allt.

Det pågår diskussioner om förändring av sjukförsäkringsreformen och det handlar om dem som hamnar mellan stolarna.

Ingela sa...

"Siffror visar att det fungerar på så sätt att flera kommer i jobb och in i sociala sammanhang än de gjorde tidigare."

Nej, siffror visar att endast ca hälften kommer tillbaka till sjukförsäkringen. Siffror visar också att endast en mycket liten procent har fått arbete, många av dessa jobbade redan innan utförsäkringen. Vad som hänt med övriga som inte återgått till sjukförsäkringen finns inga siffror på. Men några av dessa öden kan du läsa om i form av "enskilda fall" som enligt det moderata sättet att läsa statistiken är ett bevis på reformens "framgång" (d v s alla som ej kommit tillbaka till sjukförsäkringen oavsett orsak...).

Själv har jag sedan innan min utförsäkring 1 februari FÖRRA ÅRET haft förhoppningen att kunna starta eget på min restarbetsförmåga, men eftersom varken AF eller FK p g a resursbrist klarar av att utreda min restarbetsförmåga och inte nöjer sig med att flera läkare intygar att tillståndet är livslångt och borde motivera till åtminstone 50% varaktig sjukersättning så vågar jag helt enkelt inte satsa. Med dagens regler vore det ekonomiskt självmord att försöka sig på att starta eget och riskera att bli utförsäkrad med dålig hälsa. Jag har fått flera varnande exempel från folk som försökt eftersom de ansett det vara deras enda möjlighet att få en framtida försörjning, men deras fall har blivit HÅRT!

Jag har varit utförsäkrad och fått "förmånen" att komma tillbaka till sjukförsäkringen. Först på heltid (trots deltidssjukskrivning innan utförsäkringen, men tillståndet försämrades av stressen), nu på 50%. Nu är jag 50% "arbetslös" men AF kan inte hjälpa mig med t ex arbetsträning för nästan alla resurser har OMFÖRDELATS till ALI. Just det, den hjälp man tidigare kunde få finns nu mestadels bara för dem som genomgår ALI, och ändå räckte resurserna t ex inte till för det jag behövde under min tid i ALI. Många av de resurser som tidigare satsades på samverkan mellan AF och FK under själva sjukskrivningen är nu flyttade till ALI, vilket får till följd att man nu kanske måste vänta ända tills man blir utförsäkrad (igen) för att få hjälp.

Den satsning på rehabinsatser som Moderaterna påstår sig ha gjort är mestadels en omfördelning av resurserna från en insats till en annan!

Själv sitter jag sedan över 1,5 år med en affärsidé och bara väntar på att få en tillräckligt trygg grundsituation för att kunna genomföra den. Därmed också realisera min enda chans att orka bidra till samhällets skatteintäkter. Men min vilja och ork att genomföra idén blir bara sämre och sämre allt eftersom tiden går och inget händer...

Nej, jag har inte sett några aktiva rehabiliteringsinsatser! Bara hot om att bli utförsäkrad varje gång ett nytt läkarintyg skrivs och bromsklossar i form av väntetider, och en försäkringskassa som vägrar godkänna en varaktig arbetsoförmåga p g a ej uttömda rehabiliteringsinsatser - som de å andra sidan inte kan erbjuda.

Jag inser att ovanstående inlägg kan vara svårt att överblicka och tro på att det skall vara så omöjligt för mig att få hjälp eller starta eget. Jag kan bara hoppas att du tror på mig när jag säger att i mitt "enskilda fall" så finns inte den hjälp jag skulle behöva.

Varför lyssnade inte alliansen på alla remissinstanser som förkastade förslaget om den nya sjukförsäkringen?????????

Mary X Jensen sa...

Ingela jag tror dig naturligtvis och jag ser att många har det knepigt. Det irriterar mig att det inte fungerar bättre faktiskt.

Hoppas att det fixar till sig.

Mary X Jensen sa...

Kraxpelax - din kommentar rök idag...

Per A. sa...

Jag trodde att ansvar för de egna handlingarna skulle vara något av ett Moderat kärnvärde. Jag måste ha misstagit mig.

Mary X Jensen sa...

Per A - hur menar du? Ansvar för egna handlingar. Det är väl klart. Men det har väl inget med mellanmänskliga situationer att göra.

JonasE sa...

Det största problemet är att Försäkringskassan gör en arbetsförmågebedömnaing av sjuka, som baserar sig på "att prövas mot alla förekommande arbeten", och det blir då alla arbeten som i teiron kan förekomma.

Men Arbetsförmidligen måste ju se till vilka jobb som verkligen kan erbjudas för en sjuk, och det motsvarar egentligen den tidigare arbetsförmågebedömningen "att prövas mot ett normalt förekommande arbete".

Så länge som AF:s och FK:s arbetsförmågebedömning skiljer sig åt så kvarstår problemen, och sjuka kommer i kläm.
Man måste väl ändå tycka att AF:s bedömning är den riktiga i detta fallet, efterssom den utgår från verkligheten!!.
Man kan verkligen undra när Alliansen skall se verkligheten??.

Per A. sa...

"Per A - hur menar du?"

Mycket enkelt.

Är förändringen av regelsystemet genomdrivet av ett politiskt läger, så kan man sedan inte försöka smita undan ansvaret för de oönskade konsekvenser denna förändring medförde genom att säga att de andra minsan också ville förändra systemet.

Anonym sa...

Jag har arbetat med bl a rehabilitering hos en av de största arbetsgivarna i Sverige så jag måste faktiskt ställa frågan:
Vad menar du rent konkret med att S la grunden för Moderaternas sjukförsäkringsreform?
Gydvan

Mary X Jensen sa...

Jag menade nu inte bokstavligt i detalj, utan att tankarna på att få bort personer som inte borde vara i sjuksystemet funnits hos (S) också. Det ska inte gömmas undan.

Jag tycker att bland annat rehabilitering är en utmärkt tanke men att det är nödvändigt att se till att rutiner och verktyg fungerar. Det verkar det inte göra ännu. Men det finns förbättringspotential.