fredag 7 november 2008

Fildelningslagen är verkligen en dum idé...

En gång i världen betraktades jorden som platt och den som hade en annan uppfattning betraktades som idiot och blev motarbetad. I mångt och mycket handlar det säkerligen om en slags trygghetsmani i att allt ska vara som det alltid har varit för då vet man vad man har sig. För upphovsrättsivrarna har jorden förblivt platt. Allt från det självspelande pianot till rullbandspelare, kasettdäck osv osv.

Internet har förändrat mycket för oss människor. Informationen flödar och kunskap och dumheter når oss i en strid ström. Vi måste lära oss att hantera detta. Inte genom förbud och inskränkningar utan genom öppenhet och engagemang.

IPRED är en omodern lag. Det har skrivits hur mycket som helst om varför. Den utger sig för att skydda upphovsrätten men får alltför många andra konsekvenser om den går igenom. På något sätt så har IPRED har fastnat i någon slags mytbildning om att alla filer som delas har ett värde. Men det finns faktiskt flera sätt att se på den saken.

Musikindustrin går inte dåligt idag heller men ser kanske inte ut som igår. Tekniken har gått framåt, användarebeteendet har ändrats. Har ni aldrig funderat på något nytt skrev jag häromdagen och tog fasta på Kevin Kellys idéer om "generatives". Sådant som att plocka upp de intresserade konsumenterna istället för att sätta dit dem exempelvis, hur fildelning kan leda till något nytt som är mycket mer...

De vikigaste artiklarna i media döljer sig ofta, tyvärr. Just nu vill jag rekommendera Pelle Snickars funderingar kring Lessigs tankar om internet. Det handlar om interaktiviteten.
"Poängen med webbens alla miljoner bloggar var inte deras kvalitativa värde, utan fastmer att bloggkulturen aktivt bidrar till samhällets demokratiska fromma. Dess passiva motsats var enligt Lessig den monologiska ”read only culture”, eller bara RO – en ­anspelning på ”read-only memory”, det dataformat för lagring som användare inte kan ändra och som därför utnyttjas för distribution."
Han menar att gällande upphovsrättslag hämmar alla, både artister och den som njuter av det hela. Den viktiga frågan är att fundera kring vad kopiering egentligen är. Är kopiering detsamma som stöld? Varför får man citera text men inte bild och musik? Lessig tror förstås stenhårt på en reglering av användandet och hans egen Creative Commons underlättar där. Du kan som kreatör själv bestämma hur du vill att ditt verk ska användas. Fritt, delvis fritt med angivade av källa eller inte alls.
Jorden är inte platt längre och internet finns men diskussionerna sitter fast i gamla traditioner och konventioner. Rhodin har synpunkter som det verkligen finns anledning som modern människa att ställa sig bakom. Hybridekonomin är här. Låt oss ta ansats i den i stället för att försöka hindra den hela tiden. Falkvinge talar om digitala analfabeter, det är nog inte helt fel. När man hör vissa uttala sig är det inte utan att man undrar. Någon som representerar den yngre skaran som har en naturlig tillvaro på nätet är Johanna, man ska ta hennes åsikter på allvar. Det är nästa generations beslutsfattare som talar genom henne. Det ska politiker som fattar beslut idag komma ihåg. Det är nästa generations beslutsfattare som talar genom henne.

Argt folk skriver roligare menar Emma och rekommenderar lite läsning på sin blogg. Bland annat Anna och Rick. Jag själv skrev också om att tänka vidare att se en meter längre. Farmor Gun funderar på om Piratpartiet skulle vara ett bra alternativ. Jag är i personlig allians med piratpartiet vad gäller personlig integritet och tänkandet kring internet den saken är klar. Där har moderaterna en del att lära faktiskt men jag blir troget kvar och jobbar på förändring, på mitt sätt. Jag får väl aktivera mig lite mer och satsa på Riksdagen nästa val. Men det finns moderater och moderater, en av mina unga favoriter som får kryss är dock Karl Sigfrid som nu stat upp en Wiki om upphovsrätt. Där kommer det att samlas kunskap och finnas mycket att läsa för den som är intresserad. Vilket borde gälla alla riksdagsmän som ska fatta beslut framöver. Vi ska inte jaga fildelare med terroristlagar menar Karl Sigfrid. Klok kille och med sin tid. Betrakta fildelning som marknadsföring i stället för stöld...

Varför är IP-nummerjakt en dum idé har både bloggarna.se och jag skrivit om.

Lessigs nya bok som absolut ska läsas - Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy .

Tänkvärt om lagstiftning skriver Fridholm här.

(SvD) (Expressen)
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Kommunikation är kopiering. Om jag talar om något för dig, då vet du också om det. Bakåtsträvare talar om informationens värde, ofta i monetära termer. Visst, information har defenitivt ett högt värde, mycket högt. Ja långt mycket högre än vad de flesta av oss någonsin kan föreställa sig, och dess värde för samhället i sin helhet ökar ju mer fri och lättrörlig den är. Motsatsen till detta hittar vi på medeltiden före tryckpressen, när kunskap var sluten, dyr, svår att sprida, och därmed koncentrerad till de ytterligt priviligierade få. Skall man övervaka kopiering, så övervakar man kommunikation. Skall man begränsa kopiering så begränsar man kommunikation. Inskränker man rätten till kopiering så inskränker man möjligheten till kommunikation. Knappast något man bör göra om man vill bygga ett kunskapssamhälle, eller hur?

Nu skall jag bli riktigt filosofisk. Håll i dig nu, för nu skall vi ut på en resa för att undersöka vikten av informationsflöden, en resa genom tid, historien.. Jag förväntar mig inte att du kommer att förstå, möjligen bli underhållen, men jag vet att några kronor hos ett par av dina läsare kommer att trilla ned, och kanske spinna vidare.

Vi börjar vid mapmakers baseline, eller Babylons mysterium. Näe, nu skall vi inte bli bibliska, åter till ämnet. Hur har makten förflyttats genom historien och varför. Man säger ju ofta att civilisationens vagga stod där någonstans i trakterna kring Babylon i Mesopotamien, alltså mellanöstern och Irak cirkus ungefär. Varför? På den tiden behärskade vi inte att resa över haven i någon nämnvärd omfattning, vi kunde inte navigera. Titta på en jordglob, var "världs-öns" centrum ligger blir rätt uppenbart. Kring Babylon möttes alla farleder för kamel-karavaner, det var här all information passerade, inte bara varor mind you. Det var här som bankväsendet hade sin vagga, för det var här där farlederna korsades som valutor växlades, varor böt händer för vidare transport, information om vem som blev skyldig vem osv. Makten samlades där informationen samlades, där kunskap om vänner och fiender kopierades mellan hjärnor.

Men vad hände när man kring medelhavet lärde sig att bygga bättre båtar och kunde börja navigera lite längre ut från stränderna? Jo, ett annat kommunikationsnätverk såg sin dager kring medelhavet. Detta "intelligence network" började konkurrera med det gamla babylonska. Ett nytt informationscenter som fick information snabbare såg sitt ljus i Biblos (dagens Libanon). Detta informationscenter var militärt oskyddat och flyttades senare upp i bergen några mil från havet, Jerusalem. Detta center hade både sjömännen och fiskarnas snabba nätverk på ena sidan bergen, och kamelkaravanerna via döda havet på den andra. En stor del av första testamentet i bibeln ägnas åt denna förflyttning av informationscentret, och det är naturligt att det monetära systemet flyttar med, för det kan inte fungera utan information om vem som är skyldig vem osv.. I synnerhet inte på den tiden. De förtroenden och allianser, "trusts" som byggts upp flyttade med, och växte snabbare i Jerusalem än i Babylon, allt snabbare i takt med sjöfarten. Grunden står alltså att finna i teknik, i detta fall båtbyggandet och navigeringskonsten, och dess möjlighet att snabbare och längre kunna föra kommunikation, den monetära makten fick längre och snabbare tentakler.

Som bekant är inte Jerusalem världens medelpunkt för information, bankväsende och därmed makt någe mer. Time passes, shit happens.. Tekniken går vidare och med den informationsflödena. Från Jerusalem flyttas sakta över lång tid "intel-centrum" i tur och ordning till Rhodos, Rom, Malta (kring korstågens tid) och sen till Lissabon, en internationell smältdegel av allt från skandinaver till afrikaner på 1400-talet.

Vid denna tid började människan verkligen behärska haven, nu gick det riktigt fort, riktigt långa sträckor. Här föddes det brittiska imperiet lite vid sidan av mapmakers baseline genom insiderstatus på grund av logiken som följer av WuTuis hemlighet (insiders likt kosarerna var på Ceasers tid) och en viss upptäckt av en man vid namn Newton, men det orkar jag inte gå in på närmare. Ett kort tag var Azorerna världens intel-center, innan hopet gjordes över atlanten till Nantucket, som under segelskeppens tid var skyddad av en sandbank och utgjorde en naturlig punkt för skepp, varor och information. Här föddes t ex. Benjamin Franklins mor. å här har än idag de inflytelserikaste mediamogulerna en årlig liten trivselkväll i augusti.

Senare när tekniken växte ur Nantucket sandbank så blev det Norfolk (intel) och NewYork(banking).

Således teknik. Men vad har hänt med informationsflödena genom Internet? Var är informationscentret? Nu lämnar jag fältet fritt för spekulation.

// Någon du inte känner.

Mary X Jensen sa...

För tillfället är väl informationscentret ganska flytande just genom tekniken, genom de "okontrollerade" flödena över internet. Den som alltid haft tolkningsföreträde för den vill återta ha kontrollen. På olika sätt. Det handlar om makt. Eller hur? Men det finns alltid parallella universum på något sätt. Upphovsrättsindustrin är väl egentligen bara en lite skit i universum i det här avseendet. Orden som flyter runt och sprids med blixtens hastighet kan vara bra mycket knepigare att hantera för den som vill hålla ordningen. Från kaos till ordning och struktur. Själv trivs jag bäst i kaos.

Värden kan väl dessutom vara både hårda och mjuka. Pengar och information, de senare leder förr eller senare till pengar förstås.

Anonym sa...

Mycket tänkvärt det där om mapmakers baseline, jag tycker mig ha hört det förr nån gång.

Idag är informationscentret lika med Internet, någon central knutpunkt finns inte. Man behöver inte längre befinna sig rent fysiskt vid en viss plats för att kunna ta del av våldsamma mängder information. Vi har på sätt o vis realiserat biblioteket i Aleksandria, men vi hängde inte upp det till en plats, det blev världsomspännande. Fast vissa saker som avtal och handel med personuppgifter är oroande.

Var hamnar då makten när alla har tillgång? Det är inte tal om en plats längre, jag hävdar att det handlar om enskilda människors eget medvetande och den konsensusverklighet de lever i. Den som blockeras av sina egna kognitiv kan inte tillgodogöra sig information som strider mot de tidigare kognitiven. Ett bra exempel kan vara de där påstådda "Weapons of Mass Destruction" i Irak. De som redan var "förtrollade" av Bushs tal svalde det med hull och hår, det spelade ingen roll hur ihärdiga Hans Blix och FNs vapeninspektörer var, eller att Saddam var en fiende till al qaida eftersom han var sekulär, mentalt var de redan köpta av Bush och allt annat kunde de helt enkelt inte ta till sig. Som ett svart hål i medvetandet. Sånt här kan gälla allsköns information och varje människa bär på sin ryggsäck av mentala blockeringar. Så trots att information redan finns där, så kommer många likafullt att rent mentalt vägra ta emot den. Iran, någon?

Man kan fundera lite kring FRA när det gäller detta. FRAs störste uppdragsgivare är utrikesdepartementet. Men vad händer när mottagaren, eller FRA själva är mentalt låsta? Då är det liksom kört, spelar ingen roll att de har informationen, de kan inte tillgodogöra sig den och dra nytta av den. Har Bildt redan mentalt målat in sig, så får han sitta där till färgen torkat oavsett vilken information som kommer fram.

Jag hade en lustig diskussion med en arbetskamrat en gång. På något sätt hade det uppstått en diskussion om europas högsta berg. Kamraten pladdrade om Mont Blanc. Näe, sa jag, det finns flera högre. Jag blev idiotförklarad. Jag stod inte på mig och lät det hela bero. Lite senare när han hade släppt det där, så frågade jag om han visste var gränserna till europa går. Först tänkte han på EU, så jag fick förtydliga. Jodå, han hade någotsånär koll och trodde sig veta att den östliga gränsen går vid Uralbergen. Visserligen var han lite tvekande om Ryssland, men accepterade utan omsvep att Finland inte är europas östligaste utpost, i synnerhet sedan jag påmint om vilka som vann eurovision-schlagerfestivalen. Då frågade jag om Georgien. Jodå, de är europeer, även om det kanske var på gränsen. Fint sa jag, vid Rysslands södra gräns vid Georgien finns 10 berg som är högre än Mont Blanc, det högsta heter Elbrus och är hela 800 meter högre än Mont Blanc. Jag blev idiotförklarad igen, vilket jag fortfarande är, och antagligen kommer att vara lång tid framöver. Han kommer inte att köpa det jag säger, spelar ingen roll att jag ville släpa honom till en dator och visa kartor, han vägrar rent mentalt. Informationen måste troligtvis komma från just hans "överstepräst", annars släpper inte "förtrollningen".

Så, var hamnar makten om vi följer "okänds" logik? Svaret blir: Där konsensusverkligheten i allmänhet skapar minst låsningar, för det är där informationen kan tillgodogöras. Vad och vilka formar vår konsensusverklighet, och vilka har kontrollen över detta? Nu är det jag som lämnar fältet fritt för spekulation. Det kan bli intressant det här..

/ --

Leif Erlingsson sa...

Hej alla. Signaturen "Cronwaldt" skrev i en kommentar i min egen blogg att han ville se en kommentar av mig här. Och ämnet är minst sagt intressant, så jag är inte nödbedd. Till att börja med delar jag helt åsikterna om fildelning, informationsfrihet och allt det där. Så var det avklarat. (Se gärna "Stupiditetsteori" och även texten om "Den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om öppenhet och informationstransparens" en bit ned i fotnot 5 till "Tro på liv och död".)

Nu till de tre första kommentarerna i tråden. "Någon du inte känner" är kanske inte 100% historiskt korrekt, det är inte jag själv som är så historiskt bevandrad utan en sagesman som meddelar att det inkorrekta skulle vara ''Att makten flyttats på det sättet genom de civilisationerna. Det är "bibliocentriskt." T ex hade Persien och Egypten parallella system. Girot kommer från Egypten, checken från Persien.'' Men oavsett det så är han eller hon enligt mig rätt ute i sitt tänkande. Liksom vår värd Mary, och andre anonyme.

Ni har verkligen öppnat "Pandoras ask" av medvetande. Men min grej är just medvetandet, så jag kör på det. Jag delar helt andre anonymes erfarenhet av att det som ligger utanför konsensusverklighet är osynligt. Det bästa gömstället för information är i öppen dager. Om någon pekar ut den så säger man bara att "det där är ju ingen hemlighet". Eller "det där är ju bara science fiction", etc. D.v.s. i en värld av illusioner - en gobeläng av lögner (Harold Pinter) - så är en stark dos sanning (behöver inte ens vara hela sanningen) så långt ifrån konsensusverklighet att man automatiskt blir idiotförklarad om man säger den. (Harold Pinter blev ju rentav "politisk idiot", bara för det lilla han sa. :))

Inte heller är det farligt för den öppna konspirationens män och kvinnor att jag skriver detta, för endast de som är mogna att ta in detta kommer att ta in det. Den öppna hemligheten är helt trygg. Brandväggarna sitter i flertalets medvetanden, och installeras av media, underhållning, utbildning o.s.v..

Om något nytt ska ''hemlighållas'' enligt den öppna konspirationen stuk, så låter man först lite författare och filmmakare skriva fiction, ev. science fiction, och göra film(er) om det. När någon sedan 'avslöjar' saken så blir det "tror du på allt du ser på bio?!" "...läser i romaner?!" "Har du inget kritiskt tänkande?" O.s.v.. Ja, och så det klassiska, "konspirationsteorier". Om nu någon riktig insider läser detta så meddelas att ingen har berättat detta för mig. Det är bara en sådan självklarhet att var och en som är redo att fatta, fattar.

Så, som andre anonym redan har frågat, var hamnar makten? Den borde ju hamna hos oss som fattar. Om vi använder oss av makten. Vi skulle kunna börja nätverka och andas tillsammans - det ordet konspirera kommer ur. Har detta redan hänt? Om tillräckligt många arbetar för en viss verklighet, och med media, utbildning och ledarskapsforum indoktrinerar politiker och samhälle med denna verklighet, då är det ju inte enkelt att skapa en annan verklighet även om man är några få som fattar saker ännu djupare.

Jag för diskussioner med andra tänkande personer. En sak flera av oss är rörande överens om är att vi själva är ganska förvirrade om hur verkligheten bäst bör styras. Vi litar inte särskilt mycket på vårt eget omdöme, trots att vi tydligt ser att vi fattar saker betydligt bättre än iallafall våra politiker. :) (Om man går på vad de säger offentligt.) Därför vore det rena vansinnet att delegera ansvar till politiker. Bättre då att engagera oss för de frågor vi brinner för, tillsammans med andra som brinner för dessa frågor. Alldeles oavsett vad vi inte alls har gemensamt i andra avseenden. (Antagligen var jag makthavare i ett tidigare liv, och får nu se saker från det diametralt motsatta perspektivet. Med dem som inte tidigare hade makt, nu vid makten. Svinhugg går igen. ;))

Nu skickar jag stafettpinnen vidare, för fortsatt spekulation. :)

// Leif Erlingsson, Intelligentsians blockering.

Anonym sa...

Kopiering och kommunikation..., det var en spännande tanke.
Copy that!

Anonyms betraktelse kommer bl.a. från Michael Donovans fascinerande historia. Att fråga sig vad som händer med makten när centrum försvinner i 'molnet' är intressant och överumplande.

Hamnar den hos FRA måntro?

Och vad händer med periferin, försvinner den också? Kraftig maktmetafor som går i putten där.

Anonym2:
> Där konsensusverkligheten i allmänhet skapar minst låsningar, för det är där informationen kan tillgodogöras. Vem formar vår konsensusverklighet, och vilka har kontrollen över det?

Satsar mina två ören på media och citerar Donovan i storyn ovan:
"The uppermost intelligence was to be kept, not in the public sector of ‘government’, but the private sector of ‘media’. Therefore Hedley Donovan was not made the head of the new formed CIA. He was made by Luce the president of Time Magazine."

Det är förstås en historisk referens, men logisk och i Sverige tycks den funktionen blivit outsourcad till främmande makt.

Men många blir ju trötta på tortyr, krig och ekonomisk plundring till slut, snabba förändringar sker och runt omkring verkar det funderas på en axel mellan Bryssel, Moskva och Bejing istället så nutiden behöver inte säga så mycket om framtiden.

Samma sak som händer med informationen i molnet sker också med förnybar energi, centrum försvinner ur bilden. Och vad sker då med finanserna och behovet av pengar? Globaliseringen kanske inte kräver en fascistisk världsregering driven av trans-nationella företag utan är bättre betjänt av en glokalisering där lokala valutor baserade på något objektivt standardmått som tex kWh passar bättre?

Anonym sa...

Ville bara i ren entusiasm tillägga att det där med energibaserad valuta kändes lite råvarubetonat. Ett tjänstesamhälle skulle väl må bättre av en grön valuta som värdesatte information och energieffektivitet. Mervärde, 'valuta' på svenska (bit/kWh). I det finns förstås ett mätproblem och en kontrollrisk. Men om man löser det, vad med om två sådana valutasystem existerade parallellt på en global växlingsmarknad?

kWh * bit/kWh = bit

Fast det kanske är helt galet att tänka så.

Leif Erlingsson sa...

Nicanor Perlas Miljömagasinet nr 46, 14 nov 2008 s8-9, från konferens i kulturhuset i Järna: "Samhället måste förvandlas nedifrån och upp ... En ny värld förutsätter en inre förvandling. Saknas en andlig (spiritual) revolution kan vi inte befria den mekaniska, totalitära värld som vi skapat. I det omöjliga ligger fröet till Framtiden! Men den kommer inte automatiskt -- bara genom arbete och mod. Genom att älska världen." På tal om ett glokalsamhälle. Och det är verkligen patetiskt, hur platt våra makthavare = media lägger sig för vad de tolkar som en viss utländsk makts intressen. De är så flata att de mycket väl kan ha missat att de inte längre tjänar sina herrar...

Anonym sa...

@yeslove: Det är inget fel på en fiatvaluta, så länge den inte baseras på skuld (fractional reserve) och kontrolleras av en privatägd "bank" likt Federal reserve som inte har andra "reserver" än staten och andra bankers skulder.

USA kan lösa sitt problem med pengar typ i morgon genom att att bara göra som de gjort tidigare vid minst två tillfällen. Den ena gången när USA frigjorde sig från Bank of england, och andra(?) gången när Bank of America hade kört systemet i botten, när Lincoln utfärdade "greenbacks". Att backa upp pengar med någon ändlig resurs resulterar bara i att de ändliga resurserna kommer att falla i väldigt få människors händer, dessutom jäkligt fort. Problemet är att politiker som verkligen gör det som t ex. Lincoln gjorde, tenderar att antingen dra landet i krig eller bli mördade. Det finns en 3½ timme lång dokumentär om precis det där på google, The Money Masters, filmen är nästan uppseendeväckande gammal för att vara på Internet, jag tror den är från början av 90-talet (således ingen amatörfilm). Den dokumentären förutspår precis den finanskris vi ser idag, alltså inte börsens upp och nedgångar, utan det "shortage of money" som vi ser och som drabbar medelklassen betydligt hårdare. Den animerade filmen "Money as debt" är också bra för att få en grundförståelse över det monetära system vi lever under idag, och hur det blivit så. Jag misstänker nästan att det är en förutsättning att man har förstått dess budskap innan man kan begripa i den långa dokumentären. Folk i gemen har inte förstått hur deras lån används som tillgångar i systemet för att skapa nya pengar. Skulle vanligt folk använda den metoden så skulle vi genast bli åtalade för bedrägeri, minst.. Exempelvis: Mary lånar 100:- av mig, och jag använder Marys skuld till mig som en tillgång och då lånar ut 100:- till dig "yeslove", detsamma till Leif och även 7 andra. Folk tror att man ljuger när man försöker förklara hur "fractional reserve" fungerar.

Tack för länken "yeslove", det var precis Donovans text jag hade läst någon gång och kände igen tankegångarna i.

/ --