tisdag 18 augusti 2009

I centrum står människan som en social varelse...

Uppdatering: Omtänk. DN menar att babbel kan vara meningsfullt. Ja det visste vi väl, vi som twittrar.

Twitter beskrivs nu som ett fenomen där det bara diskuteras oväsentligheter. Hela 40% av informationen via Twitter kan man vara utan enligt en marknadsundersökning som gjorts i USA. Mest pladder alltså och därmed kan man avfärda Twitter och betrakta det som något oviktigt. Nåväl var och en har sin uppfattning om vad som kan vara viktigt.

Att befinna sig i ett brus av information kan för vissa kännas oväsentligt kanske. Men Twitter kan jämföras med att ta moppen till kiosken för att se om någon är där. För en stunds samtal, kanske om oväsentligheter, vem som nu bestämmer vad som är vad. Oftast är det omgivningen som har synpunkter på vad andra gör och förringar det.

Men människan är en social varelse och gillar att vara tillsammans med andra, om det sedan sker genom att man hänger på Twitter eller på en bar är egentligen oväsentligt. Det är i samtalet med andra som utveckling sker. På Twitter handlar det inte om envägskommunikation, utan allt du säger värderas av andra, tilläggsinformation om något saknas, andra åsikter om saken bollas snabbt tillbaka. Man får gensvar direkt. Ställ en fråga, alltid är det någon som har svaret.

När Bolt slog världsrekordet häromdagen kom informationen på Twitter före TT. Många är de gånger som diskussioner på Twitter lett till nyhetsvinklar i annan media. Så helt utan sådant värde är det inte att hänga på Twitter. Däremot så passar nog inte Twitter alla, vi människor är olika. Det är dock ingen anledning att hacka ner på tjänsten Twitter. Ett samtal som förs online är inte sämre än ett som förs öga mot öga.

Längtan efter det organiserade tar överhand för vissa och då kan man förstå att Twitter är besvärligt. Det är jobbigt att sortera information. Så när Twittermeddelanden delas in i kategorier och ska värderas så säger bara det en hel del. Vem bestämmer egentligen vad som är oväsentligt? För en person kan det som någon annan tycker är oväsentligt vara mycket viktigt information.

Här pladdrar vi på. Det är viktigt i den värld vi lever i att ha kontakt med andra, och den kontakten kan ske på olika sätt. Den kan vara mer eller mindre viktig för andra, men för den som deltar är det viktigt. Man kommer och går i samtalen, det gäller överallt i alla sammanhang. Utom där någon har tolkningsföreträdet för andra och håller monolog för publiken som tyst och stillsamt lyssnar. På Twitter både lyssnar och deltar man i samtalet. Det handlar om kommunikation mellan människor. Det är möjligt att den inte i alla sammanhang håller den högsta kvaliteten beroende på vad man söker, men säg vilken kanal som gör det.

Bloggen socialamedier.com skriver att interaktion mellan människor inte handlar om att rapportera årsredovisningar. De som vill ha den typen av enkelriktad information ska nog söka sig andra vägar än Twitter. Twitter är ett verktyg bland andra för att gynna kommunikation människor emellan. Det passar kanske inte alla.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: