fredag 14 augusti 2009

Vad ska göras för att vinna valet 2010

Aftonbladet har intervjuat två ledarskribenter om vad de tycker att Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin ska göra för att vinna nästa val. Som bloggare är man inte sämre förstås.

Tips till Mona Sahlin:

Gör ingenting fortsätt så här bara.

Tips till Fredrik Reinfeldt:

Tag integritetsfrågorna på allvar. Se till att partiets viktiga frågor presenteras med lite större entusiasm och med ett tilltal som inrymmer visioner om framtiden. Vart vill vi nå är en fråga som ofta ställs. Ingen gillar torra sifferfnöskande frågeställningar. Roligare politik helt enkelt, det behöver inte bli mindre seriöst för det. Moderaterna behöver bli lite mer inspirerande och lite mindre instrumentella i sin framtoning. Då vinner vi valet.

2 kommentarer:

Pellepennan sa...

jepp, sounds about right!

Anonym sa...

Rögröneriet har ju alleles tappat fotfästet. Jämställhet och Miljö, de evinnerliga käpphästarna, tilldrar sig i själva verket obetyligt intgresse hos valmanskåren, och vad den stora frågan, arbetslösheten, har man bara fluff och stora ord att bjuda på.

Alliansen bör ägna uppmärksamhet åt rättssäkerheten och åt att de välfärdssystem vi har verkligen FUNGERAR, dvs. att ersättningar kommer ut i TID osv, något de rögröna av allt att döma ger faderullan i. et är åtminstone taktiskt en bra väg att gå, om man vill vinna valet.

- Peter Ingestad, Solna