söndag 15 november 2009

Hellre Piratpartiet som vågmästare än SD...

Att socialdemokraterna och alliansen i princip står stilla i opinionsmätningarna är inte förvånande. Politik är inte lika med kvartalsekonomi även om man kan tro det med alla opinionsmätningar. Man är dock inte mer än människa och glädjer sig åt sitt eget partis stabila läge. Värre är det för de övriga allianspartierna. Kent Persson analyserar läget på sin blogg. Göran Pettersson räknar och håller på Sofia Arkelsten när det gäller de viktiga miljö- och energifrågorna. Vem gör inte det? Sofia har verkligen koll.

Sverigedemokraterna får bra siffror i senaste opinionsmätningen. (Ska de tacka Aftonbladet för det kanske?) Piratpartiet räknas inte med. Båda partierna står för marginalåsikter - men på olika sätt. Det handlar dock om det okända och outforskade för den stora allmänheten, inställningen till internet som frihet och utveckling samt inställningen till främlingar som människor av kött och blod.

Piratpartiet står för det moderna, med utveckling av samhället, raserande av gränser av olika slag, ett kunskapssamhälle via ett fritt internet. De ifrågasätter gamla ordningar som exempelvis uphovsrätt men vill samtidigt skydda den personliga integriteten och nota bene inte ta ifrån artister deras möjligheter att tjäna pengar på sina verk. De vill se det på annat sätt. De betraktas av etablissemanget med skepsis genom sitt nya sätt att arbeta och föra politik över internet. De kritiseras för att inte ha medlemsavgift. Det är ungefär detsamma som om man är en bättre läsare om man prenumererar på en tidning än om man läser den utan att betala. Nonsensargument helt enkelt, tillfredsställer bara siffernissar som inte mäter i känslor så vida de inte går att kvantifiera. Hur som helst så ledd Piratpartiets frågor och engagemang till TVÅ platser i EU-parlamentet. De ska inte räknas bort nu.

SD får fina siffror i dagens opinionsmätning. De skulle kunna bli vågmästare. Det vore synd eftersom de står för bakåtsträvande med gränsdragningar på individnivå som inte leder samhället framåt utan snarare stagnerar det. Så hellre fokus på Piratpartiets positiva tankar kring ett utvecklat samhälle över och tvärsigenom alla gränser med hjälp av internet än ett protektionistiskt samhälle med SD. Båda partierna ställer samhällets grundvalar på ände, men på olika sätt.

Jag betraktar mig som internetmoderat liksom Karl Sigfrid och gillar all kommunikation och samverkan med omvärlden. Som det innebär att vara en internetmedborgare. Då finns inga gränser människor emellan egentligen. Det handlar om att lära känna varandra och att förstå varandras olikheter. Det förs samtal, det delas kunskap, det hjälps till på olika sätt. (Jag är möjligen naiv men gillar att vara det i så fall). Jag tror på internets möjligheter till att skapa en bättre och mer fredlig värld. Jag är tämligen säker på att både moderaterna och socialdemokraterna kommer att ta till sig av den verkligheten framöver. Då hamnar vi också på ett mer övergripande plan i stället för att fastna i extrema åsikter och dess yttringar och fastlåsningar i detaljer. Ett år kvar till valet, mycket kommer att hända.Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det skulle naturligtvis vara bra om PP blev vågmästare, men demokratin skulle tjäna mycket mer på om både PP och SD blev vågmästare. Då skulle parlamentets ställning stärkas och förhoppningsvis skulle riksdagen bestämma över regeringen istället för som idag där partikanslien bestämmer över riksdagen. Vem fan har valt partikanslien?
Jag bryr mig inte vilka åsikter de olika partierna representerar, det som är viktigt för mig är att de folkvalda bestämmer precis så som grundlagen föreskriver. Därför förstår jag varför Ann-Mari Pålsson lämnar riksdagen. Partikanslien bör bli en serviceorganisation åt de olika grupperna i riskdagen och inte en instans där de verkliga besluten fattas.
Om nu Mona skulle säga att alliansregeringen blir beroende av SD eller rent av PP då kan man lätt bemöta detta med att Mona genom att lägga ner sin röst kan neutralisera SD. Men det är ju inte så vår demokrati är tänkt att fungera. Om vi förbjöd partipiskor i grundlagen och tryggade den enskilda riksdagsmannens oberoende, då skulle vi få en mycket bättre demokrati.

Anders sa...

Hej,

problemet är att alla etablerade riksdagspartier har samma invandringspolitik.

Att Svenska folket inte tillåts ha något inflytande i en fråga som i hög grad förändrat - och fortsätter förändra -landet lär straffa de partier som inget ser, hör eller säger.

Leif Ekstedt sa...

Du säger,att man är glad över Ditt och mitt parti gör så bra ifråns sig. Men ibland blir man ifrån sig för att det förefaller så lätt ,att räkna hem vandrande själar från våra Alliansvänner ,som ev går över till oss. Det viktigaste i nuläget är att hela Alliansen kapacitet tillvaratas. Valsamverkan på riksplanet tror jag skulle vara ett riktigt beslut att fatta.
Möjligheter till personval föreligger ju alltid. Det sekulära partierna har ju prövat detta i Kyrkomötesvalet.

Olof Bjarnason sa...

Mary;

Jag håller det för intressant (och skrämmande) att SD tas med som alternativ i opinionsundersökningarna, men inte PP. (det är så jag uppfattat frågeställingarna när resultaten presenterats). Kanhända är PPs politik mera utmanande för etablerad politik/media än SD..?

En annan observation - många gör det lätt för sig genom att säga att "SD är onda! De är främlingsfientliga!". Samtidigt skärskådas inte det egna partiets politik.

PS. Jag kandiderar till PPs riksdagslista. Kanske ses vi IRL om ett år! ;) DS

Jerker Montelius sa...

Jag skulle också se PP som vågmästare då jag kandiderar för PP till riksdagen nästa höst.
Vi ses!