söndag 1 november 2009

Hur ska artister tjäna pengar...

Ipredlagen har diskuterats även på socialdemokraternas helgkonferens. Den blir kvar men ska diskuteras vidare. Många är vi som varit emot den av olika skäl. Underhållningsindustrin har år ut och år in gjort allt för att stoppa ny teknik. Utan att lyckas. Ipred är den senaste påhittet i den vägen. En lag som i princip är omodern redan idag, ty nu finns andra tjänster än fildelning påtraditionellt sätt.

Frågan som ska ställas är egentligen - Hur ska artister tjäna pengar med hjälp av möjligheter med ny teknik? Ska lagstiftning till överhuvudtaget eller är det så att industrin helt misslyckats med sin affärsutveckling? Kort och koncis fråga. Vem svarar på det nu utan att låsa fast sig i gamla strukturer. Självklart ska artister äga sitt arbete, men kan de sälja iväg rättigheter till en industri på löpande räkning så borde de väl kunna nöja sig med en fast summa?

Professor Lawrence Lessig kommer till Sverige snart och diskuterar upphovsrätt och nya sätt att se på den och hur man skulle kunna förändra den. Bakom föreläsningen ligger bland annat den moderate riksdagsmannen Karl Sigfrid. Lessig är en av grundarna till tjänsten Creative Commons som används av moderna nytänkande internetmänniskor för att var och en kan sätta sina egna licensregler. Det finns flera nivåer, allt från helt fritt användande till förbud.

Bloggat om (s) och Ipred har JJ´n gjort han tycker att det är genant och att förändringarna man föreslår är för små. Eva-Lena Jansson var med och startade sossarmotstorebror och är en av dem socialdemokrater som inte gillar den, hon menar att man i alla fall nådde halvvägs. Dock så kan dessa förändringar bli ett hårt slag för Piratpartiet i och med att ett av etablerade partierna närmar sig deras fråga menar Ulf Bjereld och skriver på sin blogg "Om Socialdemokraterna fortsätter på den nu inslagna vägen så kanske det efter valet 2010 finns möjlighet att travestera Schiller: Piratpartiet har gjort sin plikt - Piratpartiet kan gå..." Det är en tanke som jag själv ofta förfäktat här på bloggen. Tar de etablerade partierna tag i integritetsfrågan och börjar intressera sig för den på ett intresserat modernt sätt så behövs inte Piratpartiet, det har de själva nämnt också. En kommentar i den här bloggen är intressant, brott ska man använda det ordet i sammanhanget fildelning.

Många använder sig av anonymeringstjänster idag för att deras IP-nummer inte ska synas. Därmed kan man väl lugnt säga att en del av Ipredlagens idé att sätta dit folk med hjälp av IP-nummer redan sprungit ifrån den. Det är inte mer rätt enligt lagen att fildela illegalt förstås. Men frågan är vilka proportioner som ska användas.

Internet är inte helt okomplicerat och det är inte självklart att det går att hindra framfarten och dra tillbaka klockan nu. Nicklas Lundblad skriver att det är dags att ta internet på allvar.

Internet är inte bara en kopieringsmaskin, det kräver sin tid att förstå vad det handlar om och det finns flera aspekter. Trots allt har internet funnits i 40 år nu - Farmor Gun reflekterar intressant över detta.

Andra skriver: DN Zac, JohanW, Taktikfråga inför valet menar HAX, Peter Andersson,


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

6 kommentarer:

Magnus Carlbring sa...

"Självklart ska artister äga sitt arbete, men kan de sälja iväg rättigheter till en industri på löpande räkning så borde de väl kunna nöja sig med en fast summa?"

Hur menar du?

Sälja iväg till löpande räkning?

Vem gör det? Hur då?

Och: Nöja sig med en fast summa?

Jag begriper inte resonemanget. Ska vi slopa royaltysystemet? Vem sätter summan, och utifrån vilka ekonomiska förhållanden då?

Det är en viktig fråga du ställer. Hur ska artister (jag antar att du menar upphovsmän: artister får - oftast - pröjs under och efter avslutat jobb) få betalt? Men ger inga svar alls; istället en massa sedvanligt länkande om hur alla vill komma åt nätets frihet.

Medan upphovsmännen tynar ut och bort, liksom försvinnande i en kamp om sina rättigheter.

Mats Berglund sa...

Nja, de artister som är verksamma i västvärlden idag tjänar i princip ingenting på sina skivor, utan de tjänar sina pengar på att spela live. Ipred gör att färre får tag i artisternas musik, vilket ger dem färre inbetalande på sina spelningar. Artisterna förlorar alltså pengar på ipredlagen.

analytikern sa...

Hej!

En sak som våra styrande har missat totalt är att tack vare deras idiotiska lagar så har nu vanliga svenssons hjälpt till att finansiera anonymitetstjänster via internet... och hur mycket jublar inte organiserade brottslingar och terrorister över att dessa fortsätter att utvecklas för en billig summa så även dom kan använda dessa?

jag vet inte om denna lag har gjort mer skada än nytta... men det kan vi tacka USA för, deras påtryckningar som har lett till detta från första början.

Jerker Montelius sa...

Det finns ingenting jag hellre skulle vilja än att konstatera att Piratpartiet inte lägre skulle behövas. Ett parti är alltid ett medel, inte ett självändamål. Tyvärr är så inte fallet i dag. Jag litar lika lite på Sahlin när hon säger att IPRED skall förändras som när hon säger att S skall bli småföretagarnas parti. På andra sidan så får man innan valet höra att vi inte skall jaga en hel ungdoms generation, sedan kommer IPRED. Tills dess vi får en större trovärdighet bland gammelpolitiker så känner jag mig tvungen att ställa upp för PP och inget annat.

Donsan sa...

Hur ska artister tjäna pengar med hjälp av möjligheter med ny teknik?
Finns det överhuvudtaget vetenskapliga studier/rapporter som kan stödja uppfattningen att artister inte förmår att tjänar pengar pga den sk "illegala fildelningen"? - Mig veterligen har man aldrig kunnat hänvisa till några vetenskapliga studier eller rapporter som kan påvisa att den åsamkar vare sig samhället eller upphovsmän några ekonomiska skador - Tvärtom - Studie efter studie visar att fildelare är artisternas största fans - Att fildelare köper mer musik och går på bio oftare än icke fildelare - Efter 10 år av pågående fildelning har vi till dags dato inte sett en enda artist som bevisligen har lidit skada pga den

Självklart ska artister äga sitt arbete,
Finns det stöd för uppfattningen att det är "artisterna" som äger sitt arbete idag? - 4 stora amerikanska musikbolag äger majoriteten av artisternas upphovsrätter i världen och kontrollerar 80% av världens musikproduktion och försäljning - Är det då förvånande att se att dagens lagstiftning i princip bara utformas efter dessa amerikanska bolags önskemål och att den svenska allmänhetens intresse i frågan helt förbises?

Därför är förhoppningarna om Piratpartiets snara försvinnandet inte till gagn för den svenska allmänheten - Vi behöver ett Piratparti för att hålla S - M - Fp -C och KD stången - Dessa partier dansar alla efter lobbyorganisationernas pipor och ger fullständigt fan i Sveriges oberoende och självbestämmande och svenska medborgarnas legitima och demokratiska fri- och rättigheter - Gång på gång ser vi hur dessa lobbyorganisationer som Antipiratbyrån och Ifpi - som i huvudsak representerar dessa amerikanska musik- och filmbolag - ständigt får företräde i att tolka den svenska upphovsrätten - Det är deras syn på vad upphovsrätten går ut på som har kriminaliserat - och ger dem befogenheter att jaga över 2 miljoner hederliga svenskar - dvs över 1/4 del av Sveriges läs- och skrivkunniga befolkning

Vi var först i världen att se ett Piratparti bildas i vårt land - vi var först inom EU att skicka en piratpartist till EU-parlamentet - Låt oss vara först i världen att rösta in ett Piratparti i riksdagen och därmed visa vägen för demokratiens återinförande inte bara för medborgarna i Sverige utan även för dem i andra länder som alla lider under samma amerikanska musik- och filmbolagens härjningar

Lars-Erick Forsgren sa...

betr sossekongressen, ipred mm.
Våra vänner Johan W och Anders W har jobbat bra. Men s är ett trögt skepp. Det mesta jobbet återstår, och då gäller det oss alla som kämpar för integritet och rättssäkerhet, oavsett ev parti.
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2009/11/sossekongressen.html