lördag 24 juli 2010

Fördel alliansen och fördel Reinfeldt...

L Ö R D A G S T A N K A R
på lördagen som omväxling...


Senaste SKOP-mätningen visar att Fredrik Reinfeldt behåller sin ställning som mannen vi föredrar att ha som statsminister. Den sk. Littorinaffären har inte påverkat regeringen nämnvärt. Det trodde jag inte heller ens när det hände. Littorin gav politiken en människa på många olika sätt vid den olycksaliga presskonferensen. Dessutom är han en väldigt bra politiker. Inte helt otroligt att vi alla fick nog av skandaljounalistiken tack vare den eskapaden. Det finns förstås de som vill hålla kvar i det hela och kanske hoppas på att det ska komma fram fler smaskiga detaljer, som exempelvis att statsministern själv visste mer än han sa. Allt för att misskreditera.

Dock tror jag att det krävs viktigare och större frågor för att påverka en stabil regering än att enskilda personers eventuella misstag (ingen vet egentligen) skulle påverka så mycket att man plötsligt såg socialdemokraterna som det trovärdiga alternativet. Politikers mänskliga tillkortakommanden finns i alla partier. Vi kan inte värja oss emot detta. Ingen kan det. 

Per Schlingmann tror på ett djupare allianssamarbete inför valet 2014. Nationellt, regionalt och organisatoriskt säger han till PJ Anders Linder som själv är en stor förespårkare för allianssamverkan. Det låter klokt och det är också ett sätt att bredda frågorna inom partierna.

"Många känner att den som ska ansluta sig till ett parti måste ta ansvar för allt vad partiet tycker och gör, medan den som stöder Alliansen visserligen har gjort ett vägval men ändå har friheten kvar att själv definiera sina åsikter och sitt engagemang." säger Schlingman till PJAL.

Det Schlingmann säger är viktigt inte minst för mitt eget personliga engagemang för integritets- och internetfrågorna som ofta får andra att undra varför jag är moderat. Jag menar att det inte är nödvändigt att vara överens i varenda fråga. Man får kämpa lite själv också för att övertyga om det man tror på. Det finns acceptans för olika tankar i moderaterna, även om man inte alltid direkt får sin vilja igenom. Det som är uppenbart för en är det inte alltid för en annan. Frågor som ska landa i en politisk organisation tar tid och håller man på med framtidsfrågor så är det inte lätt att få personer att ens förstå vad det kan handla om. Alla som inte tycker som man själv är inte idioter även om det kan kännas så ibland. Man får jobba långsiktigt helt enkelt.

En organisation och det gäller även politiska sådana måste vara stadd i ständig förändring och utvecklas i samklang med omgivningen. Detta är något som Fredrik Reinfeldt själv alltid framhärdar, om inte partiet utvecklas så dör det säger han. Jag tror att han har rätt i det. Sen finns det vissa frågor som är starkare för vissa än för andra så är det alltid. Visst finns det särintressen även inom moderaterna med olika grupperingar som driver olika frågor som man vill få upp på agendan och det sker i samverkan med hela partiet. Det är så utveckling sker.

Av någon anledning så kommer internetfrågorna utifrån perspektivet integritet ständigt på kollisionskurs med den längtan efter övervakning och kontroll som många grupperingar har som största intresse. Det är här Piratpartiet kommer in. Visst är de okonventionella och visst har de kandidater och personer som inte går att bestämma in i givna burkar. Det är OK för mig för jag ser till sakfrågan här. I vissa politiktester så blir jag näst mest Piratpartist. Vilket då självklart beror på att jag triggar på piratfrågorna. För mig handlar det inte om civil olydnad och stöld av upphovsrättat material som det redan finns för, utan om självklara saker som yttrandefrihet, möjligheten att få vara anonym, brevhemligheten och liknande saker. Att bara möjligheten att bli tankad på alla mail, alla telefonsamtal, surfningsvanor och faxmeddelanden finns överhuvudtaget är rent motbjudande, oavsett vilka skyddsmekanismer man med lag försökt skydda oss.

Den nakna sanningen är att all trafik ska passera nålsögat FRA och det där med att skilja på svensk kontra utländsk trafik är ju bara nonsens och det vet väl de flesta vid det här laget. Även om man nu försäkrar att det inte handlar om att sätta dit enskilda svenskar så finns möjligheten numera och dessutom så finns den mänskliga faktorn som alltid. Den är icke pålitilig.

Flera talar om integritet som viktigt och värnar om den på detaljnivå. Men vem tar helhetsgreppet? Det visar sig gång på gång att det görs försök att smyga in olika integritetskränkande handlingar i olika dokument, såväl i Sverige som inom EU och USAs idéer ska vi inte tala om. Piratpartiet håller koll och är inte bekväma för den politker som försöker skyla över. Det behövs i politiken någon som håller koll på alla de dumheter som uppstår - realtidsövervakning av mobiltelefoner, att upphovsrättsindustrin sköter rättegångar om upphovsrättsbrott, licenser för internetanvändning och liknande.

Bara inom den senaste veckan har det uppkommit idéer från Copyswede om att beskatta till och med mobiltelefoner för att man kan lagra och lyssna på musik i dem. De säger till och med i tidningarna att de talat med lagstiftaren om en ny lag! Talat med lagstiftaren. Man tar sig för pannan. Inget särintresse ska väl kunna beställa en lag? När sedan en serietecknare med bilder på nakna barn i datorn döms till både böter och villkorligt fängelse på grund av detta blir man mer än förundrad och undrar vart samhället är på väg. Det handlar om serieteckningar som i andra kulturer ses som fullt naturliga och finns i vartenda gathörn. Sverige är inte rikslikare för alla kulturer. Vi behöver komma ihåg det. Uppdatering: Per Hagwall har via Livbåten funnit ännu en makalös historia från upphovsrättsindustrin. Detta måste få ett slut. Det är inte rätt personer som åker dit. Nu ger de sig på 10-åringar.

När Fredrik Reinfeldt som partiledare i Almedalen talade om att inte låta särintressen styra politiken hoppas jag att han hade också med upphovsrättsindustrin i tankarna. Jag vill inte tro att alla politiker är övervakningsfixerade faktiskt utan att vi moderater i alla fall tror på en stor grad av frihet för individen att agera utifån eget ansvar i samhället. Självklart måste det finnas vissa grundregler, men de finns redan i grundlagen.

Erik Laakso är socialdemokratisk bloggare och även han lite pirat av samma anledning som jag är det, med ett ständigt engagemang för att skydda vår integritet. Han menar att det är viktigt att Piratpartiet kommer in riksdagen i årets val så att frågan om att skydda allas vår integritet på internet. De flesta begår ju INTE brottsliga handlingar utan lever på som tidigare och vill gärna göra det även i fortsättningen. Min egen önskan är att de etablerade partierna öppnar ögonen och börjar bry sig.

Mona Sahlins bok har recenserats i Aftonbladet, jag är lite nyfiken på att läsa den. Hoppas att någon sänder den till mig så ska jag också recensera, utifrån mitt perspektiv. Socialdemokraterna har inte heller de tagit itu med integritetsfrågorna och internet utan betraktar även de övervakningsmöjligheterna som möjligheter i stället för hot. Men det finns fler socialdemokrater som nu höjer sin lans för piratpartifågorna. Thomas Hartman är ännu en av dem. Han är liksom jag djupt förankrad i sitt eget parti och påtalar sin lojalitet men anser också att vissa frågor behöver diskuteras även när det är obekvämt. Integritet är en demokratifråga som skär tvärs igenom olika partier. Emma på Opassande har skrivit en post om sin genans över den politiska bloggosfären. Tycker att det ska var amer drag, Jag tror inte att hon behöver oroa sig särskilt.

Integritetsfrågorna är viktiga och alla vet det och det försöks nog med lite plåsterlappar här och där men det räcker inte. Helhetsperspektivet måste tas någonstans även om det är komplicerat. Det är lite skrämmande att det inte görs och jag återkommer till Nicklas Lundblads artikel i SvD för ett par år sedan. Den är mycket läsvärd och alla politiker och andra också förstås borde låta de tankarna gå genom kroppen minst ett par gånger. Så läs:

Metod finns men inget mandat

Expressen SVT  DN

Bloggarna: När det går bra för moderaterna tycker (S)-bloggarna att alla undersökningar är onödiga. Uppdatering: Annarkia tror att det är mätfel. Jag kan förstå det på sätt och viss för motsatt ordning gäller ;-).

Läs Peter Högberg och Alltid Rött Alltid RättRoseMari skriver en viktig text om Piratpartiets frågor och det gör också Johan W på mitt i stegetbloggen. Det finns alltså många synpunkter här på intergitetsfrågorna - det behövs ett helhetsgrepp och en helhetssyn här. Inte bara detaljlagningar. Grundlagen är en bra början. Marie Demker har blivit felciterad i Expressen och förtydligar på sin blogg att det finns viktigare frågor i valrörelser än skandaler.

(intressant)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Scary Devil Monastery sa...

Ja, Hartman och Laakso's inledningar värmer, likaså dina. Det gör det uppenbart att vi i PP inte står ensamma och stampar.

De flesta av oss skulle helst slippa se att behöva rösta på ett smalparti som enda alternativ - men just blockpolitiken och övervakningshysterin har gjort det uppenbart att vi behövs som separat parti. Och det är en tragikomiskt konstaterande om något...

Tack igen för dina åsikter och din klarsynthet.

Tokmoderaten sa...

Du kan fålåna boken av Mona när jag är klar med den...

Christer sa...

Mary X,

Av demografiska skäl verkar det som om muslimerna kan få politisk makt över Sverige redan 2049.
Anser du att detta kan bli ett problem och i så fall vad kan du som moderat politiker göra åt det?
Det jag oroar mig mest över är deras fientliga kvinnosyn och sharialagarna.
Se t ex Mark Steyn på http://www.youtube.com/watch?v=xlkEYoKC-kA

Unknown sa...

Hej Mary!

Du skrev "Senaste SKOP-mätningen visar att Fredrik Reinfeldt behåller sin ställning som mannen vi föredrar att ha som statsminister." Är han inte den enda mannen som är aktuell:)

I övrigt är jag förstås mycket glad över ditt engagemang när det gäller integritetsfrågor och det behövs aktivister på det området i alla partier.