måndag 20 september 2010

Hon behöver hjälp typ NU...

Häromdagen blev det ett väldigt liv kring kvinnan som inte verkar kunna klara sig själv för att hon är för sjuk.
Jag tyckte att det var dålig stil av socialdemokraterna att använda henne som verktyg och slagträ i valdebatten och skrev om hur lagen är utformad. Ingen som är sjuk ska behöva jobba säger den. Det är en utgångspunkt. Att kvinnan lider är uppenbart och man kan undra varför hon inte får hjälp.

Det framgick samtidigt att det var någon lösning på gång för hennes räkning. Men idag står det annat i Aftonbladet. Det finns ingen lösning utan att hon överklagar. Det tycker jag är konstigt. Att behöva överklaga och kämpa mot byråkratin när man är sjuk är inte rimligt. Det borde man åtminstone få hjälp med om man inte klarar det själv. Tjänstemän har enligt Förvaltningslagen en skylidighet att vara behjälpliga.

Hon behöver hjälp typ NU... Det tycker jag att hon ska ha och kan inte begripa varför hon inte får det. Var sitter det fast? Försäkringskassan talar om sekretess och det är väldigt viktigt. Men att hon får hjälp är också väldigt viktigt. Tack vare socialdemokraternas användning av exemplet i valrörelsen så har ärendet blivit hela Sveriges nu. Kanske att (S) också kan hjälpa till? För ingen ska komma att säga att människor inte ramlade mellan stolarna i systemen när de satt i regeringen. Det viktiga i det här fallet är inte vem som bär skulden utan att kvinnan får hjälp - tycker jag som medmänniska.


"Det cirkulerar påståenden att sjukförsäkringsreformen innebär att cancersjuka som är döende måste delta i arbetsförmedlingens program. Det stämmer inte. Enligt 3 kap. 4 § i lagen om allmän försäkring (AFL) är inte sjukpenningen tidsbegränsad för personer med mycket allvarliga sjukdomar. I nämnda lagrum kan man läsa följande.


Om den försäkrade har en allvarlig sjukdom får sjukpenning enligt första stycket 2 lämnas efter ansökan av den försäkrade, trots att sådan sjukpenning redan har lämnats för 364 dagar under ramtiden.


Förarbetena, prop. 2007/08:136 anger följande på sid. 80-81.

Exempel på sådana sjukdom är vissa tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar såsom ALS eller om den försäkrade väntar på transplantation av ett vitalt organ. Om sådana synnerliga skäl föreligger kan sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten beviljas även sedan den försäkrade påbörjat en ersättningsperiod med förlängd sjukpenning.


Genom en komplettering 2009 av 3 kap. 4 § AFL förtydligas att sjukpenning får lämnas för ytterligare dagar även i följande fall


1. när den försäkrade vårdas intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus,


2. när den försäkrade på grund av sjukdom har fått en sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig att den försäkrade inte kan tillgodogöra sig information, eller


3. när en återgång i arbete eller ett deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program skulle medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom." (från Mark Klambergs blogg)

Försäkringkassans tjänstemän får gärna förklara för mig hur de tolkar lagen utifrån den sjukdom som kvinnan verkar ha. För mig verkar det ganska tydligt att hon ska få sjukpenningen förlängd.

Vad gäller irritation för användning av skattemedel för mig så gäller det såna som killen som säsongsjobbar i Alperna och går på A-kassa däremellan som TV hade reportage om tidigare. Det kan man bli förbannad på. Men när det gäller sjukdom så kan man undra. Dock i just det här fallet har vi egentligen bara medias bild förstås och nog är den rörande.

Uppdatering: Enligt annan media så är en lösning på gång nu. Bra. Man kan verkligen fundera över mediarapporteringen. Varför blir det så ofta fel?

Uppdatering 2: Mark Klamberg påpekar följande i en kommentar nedan. Jag lyfter upp den här för det har betydelse. "Mary, Jag har två synpunkter.

1. Lagtexten du kopierat från min blogg handlar om sjukpenning. Annicas fall rör sjukersättning som är något annat. 2. Kolla gärna in denna länk där det verkar som TT och Aftonbladet återger felaktiga fakta.
Det är bra att Reinfeldt tagit det lugnt att utifrån mediauppgifter kommentera ett enskilt fall.

Hoppsan där ser man hur lätt det är att skriva fel och använda fel begrepp, det säger någto om hur krångligt det kan vara. Jag tycker också att det är bra att Fredrik Reinfeldt inte tar upp enskilda fall och menar att det problemet ska lösas av tjänstemän på FK inte av regeringen.

Aftonbladet


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

47 kommentarer:

Anders Emretsson sa...

Tur att man är cyniker, då kan man bara råarva. Snyggt spelat av Alliansen, ni är väl värda segern. :)

Anonym sa...

Angeläget ämne och allt för lite diskuterat i valdebatten. Stor begreppsförvirring råder dock. det är skillnad på sjukpenning (som är en dagpenning baserad på sjukpenninggrundande inkomst) och sjukersättning (fd förtidspension). Sjukpenning hör ihop med begreppen "rehabkedjan" och ramtid/364 dagar/förlängd/fortsatt sjukpenning.
Sjukersättning är en annan förmån och har en annan bedömningsgrund. Nuförtiden kan man inte få sjukersättning om man inte saknar arbetsförmåga för ALL framtid och alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda.
Detta är inget inlägg i just detta fall - bara ett försök att reda ut begreppsförvirringen som råder överallt.
//Hanna

Mary X Jensen sa...

Tack Hanna ;-)

Man behöver verkligen reda ut de olika begreppen på ett sätt som människor förstår.

Mary X Jensen sa...

Anders - hur menar du nu?

Mark Klamberg sa...

Mary,
Jag har två synpunkter.

1. Lagtexten du kopierat från min blogg handlar om sjukpenning. Annicas fall rör sjukersättning som är något annat.

2. Kolla gärna in denna länk där det verkar som TT och Aftonbladet återger felaktiga fakta.

Det är bra att Reinfeldt tagit det lugnt att utifrån mediauppgifter kommentera ett enskilt fall.

Mary X Jensen sa...

Tack Mark. Jag lade upp din kommentar i texten.

Jag påpekade också att det är svårt att dra slutsatser från uppgifter i media.

Anonym sa...

Märkligt allt detta. Vi alla som hoppats och trott att denna kvinna precis som andra svårt sjuka, skall få sjukersättning. Kunna vila, vara trygg och må bättre ! varför kan inte ens en sittande regering göra något ? Jag menar en statsminister som inte ens har makt att konfrontera Husmark-Persson i denna sak.

Tänk er varje år drabbas ca 40 000 svenskar av cancer, bara en sjukdom. Räkna sen in alla andra svåra sjukdomsgrupper.

Det kan vara DU som drabbas nästa gång och tvingas sälja lägenhet o tillgångar för att du inte lyckats bli frisk i tid.

Det är som ett grymt lotteri.

Namn sa...

Dessutom, det regelverk du har citerat handlar ju enbart om längden på sjukpenningen. Grundkraven ska ju fortfarande vara uppfyllda, och där har ju de facto regelverket stramats upp en hel del (vilket stöds av att antalet avslag har ökat).

Mary X Jensen sa...

Tack för att ni upplyser mig.

Anonym sa...

Jag pratade med några moderata valarbetare i valstugan i Gbg. Där fanns en intresse för att sjukförsäkrings reformen som inte har varit lyckad för många sjuka och skadad. Jag bad killen där att ifrågasätta de svåra konsekvenser för sjuka och skadad hos er topp politiker som har ansvar för reformen.

Vi är många som har farit illa trots många läkarutlåtande om arbetsoförmåga bli vi utförsäkrad.
Du skriver-Det tycker jag är konstigt- nej det är inte konstig det ske ofta.

Husmark Perhsson har sagt många gånger man kan alltid överklaga. Hon har också sagt man kan alltid söka "socialbidrag". Hon har också sagt försämringar i sjukförsäkring kommer att betala skattesänkningar.

Jag undrar
1. hur många moderater känner till hur det verkligen är i sverige idag med utförsäkring av arbetoförmågna?
2. hur många moderater står bakom Husmarks Perhssons utlåtande om att sjuka skall betala skattesänkningar?

Slutligen jag undra om ni moderater skall nu efter valet ta i tur med denna inhuman reform?
mvh
KC

Anonym sa...

I svt sändning från valvakan igår kväll klippt de in bilder från moderaternas valvaka i samma ögonblick som vi tittarna och moderaterna fick veta att moderaterna hade fått 30% av väljarnas röster.

Plötslig såg jag en kvinna ta tag i en annan kvinna och börja svaja och dansa runt. Vanligtvis hade jag blivit också lite glad av får uppleva denna glädje rusning. Men sakta kände jag igen denna glada lekfulla kvinna. Cristina Husmark Perhsson hon som vägrar att prata med sjuka och skadad som blir utförsäkrad.

Plötslig dök upp bilden på Annica Holmquist i mitt huvud och jag blandad ihop hennes smärta med den moderat kvinna som hoppade och dansade. Det hela kändes längt ner i själen hemsk att just Husmark Perhssons och moderaternas politik har lett till att Annika och många flera sjuka och skadad gråter många och åter många tårar idag.
Jag uppmannar Husmark Perhsson att omedelbart ta tag i denna inhuman behandling av sjuka och skadad!
Tekla

HumanLabRat sa...

Reinfeldt har redan innan valet gått ut och sagt att han är otroligt nöjd med de nya sjukreglerna. Några större ändringar kommer det inte bli i reglerna. Mängder av sjuka sitter i samma sits som Holmqvist för att rikemännen ska kunna köpa flera lyxbilar, lyxkåkar och dricka mer champange varje år. Jag tror som någon skrev ovan att flera moderater inte vet hur det ligger till i verkligheten med den här sjukreformen som påstås bestå av "rehabilitering" men som i själva verket består av förnedring och att ta folks pengar. Omvänd Robin Hood-politik! Mary verkar fortfarande förvånad och tycks fortfarande tro att Holmqvist är ett enstaka fall!

Anonym sa...

Mary

jag har lagt in länkar till proppen, lagen och Fks vägledning i ditt förra inlägg om Annica;

sjukpenning ges bara ett visst antal dagar (stupstocken...)
sen ska man vara döende inom en kort tid eller ha en allvarlig men övergående sjukdom för att kunna få förlängd eller fortsatt sjukpenningsjukersättning tills vidare (= i 3 år...)
får bara den som har en stadigvarande svår sjukdom som är kronisk och där FK bedömt att den sjuke aldrig någonsin kommer att kunna klara ens ett skyddat arbete på Samhall


Alla andra däremellan utförsäkras
och skall anses arbetslösa.

Jag tror att inte ens statsministern eller socialministern
förstår vilken usel och omänsklig lag de stiftat.

75.000 sjuka kommer enligt FKs beräkningar att utförsäkras under 2010 - 2014.

Inte för att de blivit friska utan för att deras dagar tagit slut...
eller för att de av FK bedömts att någon gång i framtiden klara ett specialanpassat arbete på t.ex Samhall...

Den här lagen är sjuk.

Anonym sa...

Jo Mary

om alliansen inte hade tagit bort tidigare rättspraxis (se prop.)
så hade Annica haft rätt till sjukersättning tills hon faktiskt erbjöds det där fiktiva arbetet

men alliansen har ändrat arbetsförmågebegreppet
så nu är det inte arbete på den "normala" arbetsmarknaden som gäller utan på den "reguljära"
och där ingår specialanpassade skyddade arbeten på t.ex. Samhall...

Ibland kan små enstaka ord
vända upp och ned på
en människas liv

Så minns det när statsministern och de övriga i alliansen säger att "de med arbetsförmåga" ska arbeta
- då menar de Annica.

Anonym sa...

Glöm aldrig Anna Olsson! Hon dog av cancer förra året men kämpade in i det sista, svårt sjuk, mot FK bland annat och dessutom för att andra människor i samma situation som hon skulle slippa bli behandlade på samma cyniska sätt. Hon var en sann hjälte och en stor humanist.

Det är fult att skylla allt på FK som är en myndighet som bara gör sitt jobb. Reglerna har Alliansen bestämt och det är inget enskilda tjänstemän kan råda över.

Mumin

Mary X Jensen sa...

Jag skyller inte på någon utan ställer bara frågor. Jag undrar varför det går bra för vissa men inte för andra och menar att här har du ett problem med de mellanmänskliga mötena.

Ett sätt att jobba för en förändring är väl just att skriva här.

Sven sa...

Anonym,
Om Annica har tillräcklig arbetsförmåga för att arbeta på Samhall, är det inte rimligt att hon gör det snarare än att hon är hemma med sjukersättning?

Mary X Jensen sa...

Jag håller med dig om det Sven. Hjälp behöver inte vara att allt ska fortsätta som vanligt.

Anonym sa...

Sven och Mary

Vem kan inte klara ett specialanpassat skyddat arbete på t.ex. Samhall?

Den nya lagen säger att de som av FK bedömts ha en sådan liten minimal arbetsförmåga ska anses arbetslös tills den sjuke får det där jobbet.

Därför utförsäkrades Annica.

Om den gamla lagen varit kvar där det fanns en rättspraxis som sa att den svårt sjuke hade rätt att behålla sin sjukersättning tills det där fiktiva jobbet faktiskt erbjöds den sjuke
så hade Annica fått sjukersättning
ända tills hon erbjöds ett jobb som hon klarar.

Oavsett om det någonsin kommer att finnas ett sånt där fiktivt jobb till Annica så utförsäkras hon.

Så då tycker du ju inte att Annica ska ha hjälp TYP NU?

Då tycker ju du Mary att Annica ska utförsäkras oavsett om hon någonsin får ett specialanpassat skyddat arbete på Samhall???

Så mycket hjärta hade du alltså...

Det är alltså helt rätt att Annica utförsäkras och att hon tvingas sälja sin lägenhet.

Då vet vi alla var du står.

Sven sa...

Anonym,
Om hon inte kan få ett jobb för att det inte går att finna ett jobb så är det a-kassa som gäller. Tycker du att sjukförsäkringen ska vara ett skydd mot arbetslöshet?

Om hon inte är med i a-kassan så finns det socialbidrag. En socialbidragstagare kan såvida han/hon inte har en lyxlägenhet behålla sin bostadsrätt och få socialbidrag för bostadskostnaden. Det framgår av SOSFS 2003:5
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd sid. 7, 8 och 17.

Anonym sa...

sjuka ska ha sjuförsäkring
hela vägen tillbaka till hälsa och arbete

arbeslösa får a-kassa ett visst antal dagar
om de har a-kassa

en del har varit sjuka för länge och har då ingen a-kassa
de får då 223 kr om dagen


varför ska sjuka med jämna mellanrum kastas ner i ett svart hål utan pengar att lämnas att kravla sig upp sjäöva bäst de kan?

och de som inte kan ta sig upp själva

de lämnar alliansen kvar i det svarta hålet?

Allianens borde SKÄMMAS över hur de hanterar svårt sjuka

men inte ens det har de vett till...

Anonym sa...

Sven

svårt sjuka ska ha sjukförsäkring
och hjälp hela vägen tillbaka till hälsa och arbete
enligt min åsikt

det har ett välfärdsland som Sverige råd med
om inte sjukförsäkringens pengar delas ut i generösa skattesänkningar till de friska...

OBS!
Det är svårt sjuka, som t.ex. Annica och Marie, som idag utförsäkras

allt enligt devisen
"alla som inte är medvetslösa kan arbeta"
och oavsett om det någonsin någonstans kommer att finnas ett sånt där fantasijobb som alla som inte är medvetslösa kan jobba med...

Lever vi i samma verklighet du och jag???

Monika Ringborg sa...

Vi har alla rätt till våra åsikter, men nog är det kallsinnigt att tycka att någon skall utförsäkras även om jobb inte finns och om hon inte har a-kassa, får hon leva på socialbidrag.

Rätten att få socialbidrag är nu inte kravlöst på något sätt. Det är en livegenskap, vilket det var även på sossarnas tid.

Om man själv säger upp sig eller missköter sitt arbete - okey, då får man bita i det sura gräset. Men man väljer inte att bli sjuk. Ett samhälle där allt beror på om man är frisk eller sjuk om man skall få ett värdigt liv är ett kallt samhälle.

Anonym sa...

Husmark lovade 2006 att villkoren inte skulle skärpas:

http://www.sweden.gov.se/sb/d/7712/a/74176

” Vi kommer att hålla våra löften. Regeringen föreslår inga förändringar som innebär att ersättningarna minskas eller att villkoren skärps.”Men löftet hölls inte; man skärpte ju villkoren genom att ta bort tidigare rättspraxis…

Anonym sa...

Så här var det tidgare:
"Prop. 1996/97:28"
”Regeringen anser liksom utredningen att en bedömning som är vidare, dvs. omfattar mer än normalt förekommande arbeten, kan få konsekvenser som inte kan
anses vara acceptabla. Om sjukdomen medför att den försäkrade enbart kan klara
ett speciellt arbete som endast förekommer i mycket begränsad utsträckning kan det inte vara rimligt att bedöma hans eller hennes arbetsförmåga i förhållande
till detta arbete med mindre än att han eller hon faktiskt erbjuds det arbetet.”

http://lagrummet.forsakringskassan.se/BASIS/ris/wexrar/rarg/DDW?W%3...

Anonym sa...

Tidigare rättspraxis:
”Regeringsrätten går helt på Kammarrätten i Jönköpings linje och argumenterar att Försäkringskassan bara kan neka en person, som på grund av sina medicinska besvär endast klarar av ett "anpassat arbete" när en sådan anpassad anställning faktiskt erbjuds honom eller henne. "I avvaktan på en sådan anställning bör sjukersättning beviljas." skriver Regeringsrätten.
8 april, Mål nr 7437-06”

Anonym sa...

Alliansen anser att dessa konsekvenser är ACCEPTABLA:

FK skriver:
http://www.forsakringskassan.se/filer/publikationer/pdf/vgl0409.pdf

Försäkringskassans vägledning:
s. 84: "Vid bedömningen av om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt vid prövning av rätt till sjukersättning och aktivitetsersättning beaktas om den försäkrade har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden. (Prop.2007/08:136 s.88)"

s. 84: "Kan den försäkrade inte få ett arbete är han eller hon att anse som arbetslös"
"Till skillnad mot vad som gäller vid sjukpenning ska det inte vara möjligt att bevilja aktivitetsersättning eller sjukersättning till dess att en lönebidragsanställning eller en liknande anställning blir tillgänglig för den försäkrade"

s.85: "Det tidigare kravet på att arbetet skall vara normalt förekommande på arbetsmarknaden har alltså tagits bort."(Prop.2007/08:136 s 103)

s.85:"Detta innebär att begreppet "förvärvsarbete på arbetsmarknaden" är vidare,

det vill säga att det är fler arbeten som omfattas av detta begrepp än vad som omfattades av begreppet "normalt förekommande arbete".

Den rättspraxis - exempelvis Regeringsrättens dom 8 april 2008 mål nr 7437-06 - som utvecklades kring begreppet "på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete" är därför inte tillämplig vid tolkning av begreppet "förvärvsarbete på arbetsmarknaden"

Anonym sa...

Så svaret på din fråga Mary:
Var sitter det fast?

Det sitter fast i alliansens nya sjukförsäkringslag.

Det var precis så här det var tänkt.

Svårt sjuka ska anses arbetslösa.

Anonym sa...

Stupstock i sjukpenningen
och
ändring av arbetsförmeågebegreppet(borttagande av tidigare rättspraxis)i sjukersättning.Därför kommer 75.000 enskilda fall att utförsäkras 2010 - 2014.

LeoB sa...

@Mary

Det vore väldigt skönt om vi kunde enas om att gå ur kampanj-läge i den här frågan. Ni vann valet, ok, men vad gör vi åt det här?

Såvitt jag kan se har ingen lyckats begripa om FK gjort rätt eller fel. Att det inte är lagens intentioner att det ska bli så som det verkar ha blivit är vi väl många som är ense om.

Men är det trots allt enligt lagens skrivelse? Hur ska vi kunna bedömma det? Hur får vi bort ideologiska skygglappar när vi försöker bedömma?

För även om vi kanske inte vill helt lika så har vi ett gemensamt problem här: Hur ska vi - med vederbörlig hänsyn, sekretess m m - kunna bedömma hur det faktiskt står till?

Och om vi inte kan bedömma helt säkert, var ska vi då för säkerhets skull lägga oss i lagen, dvs hur bör lagen då skrivas? Har den blivit skriven på ett inte alltför lyckat sätt? (Och i så fall varför? Jag vet att det inte var helt bra innan, jag var en av dem som försökte se vad man kunde göra åt det. Men jag misstänker en gemensam faktor i problemet under (s) och (m)-alliansen.)

Mary X Jensen sa...

Leo - jag är inte i kampanjläge. Den här diskussionen är lite viktig . Trist dock när jag blir personligt ansvarig... Jag lyssnar och lär

LeoB sa...

@Mary

Jag lyssnar och lär jag med. Men vem lär oss?

Det är väldigt svårt att diskutera frågor av den här typen utan någon konkretisering. Eftersom uppgifterna som behövs är känsliga och/eller sekretess-belagda kan vi inte fullt ut diskutera direkt utifrån dem.

Skulle man kunna tänka sig att man då gör som man ofta gör när man professionellt diskuterar känsliga saker: man gör fiktiva exempel, men sådana som noga speglar verkliga exempel.

Jag börjar tro att det är helt omöjligt att förstå utan sådana exempel. Det är ju inte meningen att lagstiftaren ska vara utlämnad till att blint tro experterna.

Men om utredningen kring lagstiftningen har relevanta förarbeten så kanske sådana exempel redan finns? Var i så fall?

Anonym sa...

proppen:
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/15/84/8dc40344.pdf

lagen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620381.htm

FKs vägledning hur lagen ska tolkas:
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Regler/vagledningar/vagledning_2004_09.pdf


hoppas jag hittat de nu aktuella...

Anonym sa...

Egentligen struntar jag i vem det är som är ansvarig. Alldeles för många sjuka och skadad far illa idag helt i onödan. Varken ens sjukdom eller ens boende fungerar när man hotas om utförsäkrigen.

Men till skillnad mot många som skriver här anser jag att det är regerings PLIKT att se till att sjuka, skadad utan 100% arbetsförmåga
INTE råka illa ut. De räcker gott att man förlora hälsan och arbetsförmågan. Man skall inte dessutom förlora bostad, vänner, livet allt...
Fy på regering som inte regerar!
Tekla

Anonym sa...

Jag har själv blivit utförsäkrad och fått sjukpenning på nytt efter 3 mån inskrivning på AF (innefattade 3 möten totalt). Vad jag inte förstår med Annica är att varför hon inte får A-kassa/aktivitetsstöd efter sin utförsäkring, på dotterns blogg står det att hon varit på AF. De ställer inga som helst krav på närvaro endast några möten om man är dålig.Det är ju det som gäller under 3 mån inte soc, innan man kan söka sjukpenning på nytt. Att hon inte fick genom sin permanenta sjukersättning beror säkerligen på att läkaren skrivit att hon ev klarar ett skyddat arbete på deltid. Kravet är ju att arbetsförmågan är nedsatt stadigvarande för all överskådlig framtid. Detta måste läkaren slår fast utan någon som helst tvekan annars blir det avslag. Fullständigt vansinnigt krav, vilken läkare kan göra det? Så många gånger handlar om formuleringar och ordvrängningar, är det sådan sjukförsäkring vi ska ha? Den som har juristexamen kan få sjukersättning, alla andra kan hälsa hem?

För övrigt när det gäller Annica så borde det inte vara något problem för henne att få sjukpenning efter 3 mån.

Tack för ordet.

Sjuklingen

HumanLabRat sa...

Alltså jag blir så förbannad! Man behöver väl ändå inte vara någon professor för att se och begripa att personen i fråga (Annica Holmqvist) är totalt arbetsoförmögen?! De som har ansvar för detta är de som ändrat reglerna - med andra ord ALLIANSEN!!!

Dessutom har vi Sveriges läkarkår att "tacka" för att hennes sjukdom upptäcktes försent så att den hann bli kronisk. Det är DÄR man ska söka för att finna befolkningens ohälsa, alltså inom vården, och inte hos enskilda personer/patienter.

Anonym sa...

Nu visar det sig att FK ljög före valet;
BTW: Vilken rätt hade Orustfjord och övriga på FK att gå ut med sekretessskyddade uppgifter???
Hur kunde de och statsministern kommentera ett enskilt fall - just före valet?FKs beslut står fast, Annica är utförsäkrad.

Emelie har erbjudits hjälp av advokat.


Jag hoppas att hon vinner.

Men hur går det för alla andra som alliansen kastat ut ur försäkringen?

Anonym sa...

Kan inte du som kan sätta dig in i hur saker egentligen fungerar skriva ett nytt inlägg om hur det förhåller sig vid sjukersättning som i Annicas fall. Det måste klargöras, felaktigheter sprids hela tiden och förväxlingar görs som din med sjukpenning. Det är ju ett helt annat regelverk då.
Tacksam om reder ut detta.
mvh
Anne

Anonym sa...

Hej Mary!
Skönt att du nu åter är Mary i första hand och moderat i andra hand!!!

Sjukförsäkringen har blivit ett hastverk och flera gånger, efter mediastormar, har det fått "läggas till" regler.

Många märkligheter finns med sjukförsäkringen. Tyvärr vill ju de som ytterst är ansvariga inte diskutera de konsekvenser det kan bli.Därmed blir den politiker som "vågar" ta upp ämnet utsatt för många frågor.

Även jag har några undringar som du gärna får ta med dig;
Varje specifik sjukdom har nu enbart en viss tid att bli frisk ifrån - och om man, säg två veckor innan dagarna rinner ut, råkar ut för en svår bilolycka eller en svår sjukdom till, så får man ändock ingen mer tid!

Det finns oerhört många fler diagnoser än typ cancer och ALS som kan nedsätta arbetsförmågan, men de räknas inte alls. Än värre är de för de diagnoser där "piggheten" varierar timme för timme.

Jag har människor i min närhet som har blivit utförsäkrade och det är så ofattbart att inte AFs och Fks (som båda är statliga) har samma tolkningar.

L sa...

Äcklas av alliansväljare som skyller på FK. Det var ju det här ni röstade fram för att ha råd med fler utlandsresor, höja pooltemperaturen och återigen byta köksluckor. Stå för det. #ondska

2oo steg till sa...

Kollat upp saken extra. Fanns redan från början ett undantag gällande bortre parentes gällande de med sjukdomar som har dödlig utgång. Detta exemplifierades efter ett tag, bl.a. med cancer. Damen ifråga har inte någon av de sjukdomar som man anger bland exemplen. Det innebär att hon utförsäkras. Att hon har en annan sjukdom som gör att hon saknar arbetsförmåga saknar betydelse. Lucka eller inte i rehabkedjan, så är det formella läget

LeoB sa...

@Tomas

Vad är det för sjukdom som nu gör att hon saknar arbetsförmåga? Hur vet vi det?

Anonym sa...

@ Leo B

Annica har ett antal läkare som intygar att hon inte har någon som helst arbetsförmåga

det borde väl räcka?

kan en handläggare utan medicinsk utbildning bedöma detta bättre?

handläggare kan idag totalt strunta i behandlande läkares intyg och utlåtanden
man kan ha utlåtanden från hur många specialister som helst
och ändå bli utförsäkrad

för
"alla som inte är medvetslösa
kan arbeta"
med något, lyfta ett papper, lyfta en lur el.dyl.

och eftersom man inte längre har rätt till sjukersättning tills man får det där fiktiva jobbet
så utförsäkras man

den sjuke kastas ner i ett svart hål
att klara sig upp
bäst den kan

cyniskt och omänskligt
men verklighet i alliansens Sverige...


istälelt för att fortsätta skylla på FK och de sjuka

så borde alliansen ägna sig åt självrannsakan;

är det en sådan här sjukförsäkring vi vill ha?

vad är det som gör att lagen inte fungerar som vi tänkt?

var ligger felen?

var behöver lagen ändras?

öppna upp frågan Mary
och du kommer att överösas med förslag på ändringar

jag lovar att bidra med en del...

200 steg till sa...

LeoB: Spelar i det här fallet ingen roll vad läkaren gör för bedömning. Den är utifrån reglerna diagnosbunden. Så har det blivit sen regeringen kompletterade undantaget med en exemplifiering. Nu återstår det att uttömma samtliga möjligheter till rehanbilitering. Och jag lägger inte inte någon värdering i detta, utan redogör enbart för regleringen. Ska också tillägga att jag röstade Rödgrönt

LeoB sa...

Det här är verkligen otroligt rörigt:

Åtta olika bud på sju dagar - det här är Försäkringskafkan

Just diagnos-bunden hantering har kritiserats i komplicerade fall. Och vad gäller fall som leder till psykiska påfrestningar så blir de nästan med automatik komplicerade. (Alla är förstås inte överens om att diagnos-bunden hantering är dåligt. Den som har tittat lite på det här förstår nog vad jag har i tankarna, men det för för långt att ta upp detta här nu. Räcker det att säga att det har ansetts vara en logisk kullerbytta, förväxling mellan krav vi bör ställa på forskning och praktik?)

@Tomas: Det är högst anmärkningsvärt att läkarens bedömning verkar ha så litet inflytande. Styrs man kanske av en alltför förenklad bild av verkligheten?

Om ingen annan tar upp det här med sambandet mellan lagens utformning, verkställande makt och det som faktiskt händer funderar jag att göra det på min blogg.

Anonym sa...

Den stora frågan som ingen i Alliansens har haft mod att svar är varför utförsäkra sjuka innan de är friska?
Sjuka blir inte friskare av att utförsäkras!

Är de piskan som gäller här?
Tekla

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.