tisdag 15 mars 2011

Det olycksaliga datalagringsdirektivet...

Ganska ofta känner jag mig som en muffare. En del kanske tycker att det beror på att jag inte har mognat till ordentligt mina 50+ till trots. Själv kallar jag det att vara modern och medveten om den tidsanda vi har runt omkring oss.

Datalagringsdirektivet är på gång nu igen och tydligen tänker man sig i Riksdagen klubba igenom det. Moderata Ungdomsförbundets ordförande Erik Bengtzboe tar till orda idag och uppmanar alla "sunda, borgerliga riksdagsledamöter som än tror på privatlivets helgd: rösta nej på onsdag och låt EU få känna av sitt misslyckande". (SvD)

Å ena sidan talar politiken om det fria internet och hur viktigt det är för demokratin och möjligheten att fritt yttra sig och att det är en av de viktigaste demokratifrämjande redskap vi har idag. Det stämmer inte med den andra sidan där man (EU) vill ha kontroll över all vår kommunikaation och dessutom lagra den. Bara för att kunna sätta dit någon om det skulle visa sig vara nödvändigt. Sätt det verktyget i Khadaffis händer och han skulle jubla. Då kunde han prickskjuta sina dissidenter direkt. Vilken tanke - den är inte alls osannolik.

Det finns kritik mot direktivet i flera andra länder och vare sig Irland, Österrike eller Grekland har infört direktivet och i andra länder har författningsdomstolen sagt nej. Varför ska vi i Sverige vara så flata? För att vi hotas med böter? Dumheter. Att genomföra direktivet kommer också att kosta massor med pengar för att itne tala om kostnaden i trovärdigheten för demokratins bevarande. Vi måste hålla på det här. Europakonventionens artikel 8 säger

Rätt till skydd för privat- och familjeliv1. Var och en har rätt till privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

Detta borde respekteras även av EU kan man tycka. Är det nödvändigt för rikets säkerhet att lagra allas vår korrespondens på korsen och tvärsen? Knappast. De flesta av oss har inget att dölja säger någon. Nej just det, låt oss därför få ha vårt privata ifred. Det är inte lagringen som är väsentlig, det är kunskapen om sökning efter information, hederligt polisarbete som är det viktiga. Databaser med möjlighet till sökningar på härsen och tvärsen kan synas praktiskt och nog finns det säkert mycket goda utredare hos polisen men även där spelar den så kallade mänskliga faktorn sina spratt och det kan bli rejält fel.

Maria Abrahamsson som tidigare varit helt emot allt vad integritetskränkning heter skriver på sin blogg att hon nu tänker rösta ja till det hela. Allt annat är populism säger hon. Man måste/bör ställa upp som medlem i EU. Där håller jag inte med riktigt. Det finns andra länder, se ovan som inte bara hänger på allt som komemr i deras väg. Jag vet att regeringen har hållit emot detta längre än vad som krävts, jag tycker att man ska fortsätta med det.

Men å andra sidan så blir det så tydligt här vilket pris man får betala för att ingå i en grupp. Dynamiken är kraftfull och var och en måste väga för och emot och dra konsekvenser av sitt handlande. Jag tänker inte döma Maria och kalla henne ryggradslös för det handlar inte om det nu och det är hon inte. Ibland tar dock sammanhangen över den enskilde. Det finns fler bottnar här. Man kan förvisso jobba för att ändra på dåliga beslut menar Maria A. Gott så, men det bästa är väl ändå om de aldrig blir tagna överhuvudtaget. På många sätt är jag glad över att jag inte behöver inlemma mig i grupptrycket, vilket hade varit nödvändigt om jag lyckats med min kandidatur och kommit in i riksdagen. Oavsett vad man tycker om den saken så är det så.

Det är möjligt att jag som motvalls och stimmig i dessa frågor och får se mig omsprungen av andra politiskt aktiva, men det får det vara värt. Någonstans finns en ideologisk kompass här. Integriteten har alltid varit viktig för moderaterna och för mig, det borde fortsätta vara så. IMHO. (in my humble opinion)

Det är inte rätt att urskiljningslöst använda teknik bara för att det går...Sverige borde bordlägga datalagringsdirektivet - Christian Engström och Camilla Lindberg

(intressant)

Bloggar: Lakes Lakonismer  Tokmoderaten  HAX Oscar Fredriksson

Sörmlands Nyheter
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

6 kommentarer:

OlofB sa...

Heja!

Scary Devil Monastery sa...

Tja, nu är du ju medlem i moderaterna så du blir nog tvungen att stå ut med att vi avskaffar privatlivets helgd och den personliga integriteten i ditt namn också.

För att tro något annat än att Den Blå Patriarken tänker låta riksdagsaledamöter rösta för bordläggning utan att svinga partipiskan med vild fermitet, vuxenmobbning och hot om svartlistning...ja, det skrider nog utöver gränsen för vad fri fantasi kan tillåta sig.

Du får ursäkta om det låter bittert, men hur känns det att vara med i Sveriges pro-STASI-parti?

Mary X Jensen sa...

Scary - just när det gäller den här frågan vet du vad jag tycker. Inte bra.

Men det finns inga andra alternativ om man vill att resten av samhället ska fungera.

Apropå Pro och Con...

Hemlige sa...

Ja Erik Bengtzboe klagar på datalagringsdirektivet nu, men när han var riksdagsledamot så var han en toffel som lydde husses minsta vink, det går inte att ta honom på allvar.

Mary X Jensen sa...

Jag tror att man överskattar riksdagsmäns förmåga och möjligheter att agera på egen hand i olika frågor.

Det är i och för sig ett problem.

Jan-Olof Flink sa...

"Riksdagsmäns förmåga och möjligheter"

Om inte Reinfeldt sprungit runt och kopplat ur Nej-knapparna tror jag att riksdagsmännen har en god förmåga att fälla precis vilket idiotförslag som helst. Det enda som saknas är principer, moral och ryggrad.

Tanken med vårt system är att folket tillsätter riksdagen som tillsätter regeringen. Riksdagen kan när som helst avsätta en regering som t.ex. försöker avskaffa demokratin.

Det är riksdagsmännens förbannade skyldighet att rösta nej på sånt strunt som datalagringsdirektivet.