fredag 13 juni 2008

Det är uselt...

Patrik Fältström får gästblogga här. Det här är viktiga insikter även för den som inte klickar på länkar i texterna. Jag vill att ni läser... och förstår. Patrik har läst lagen och han förstår hur internet fungerar. Vem är Patrik då? Läs hans resume här. Han är ingen vanlig nätverkskille precis. Utan en riktig guru.

Lagförslag om FRA är ett uselt lagförslag
Submitted by paf on Fri, 2008-06-13 07:40.

This is my first posting in Swedish, but the reason for this is that the whole goal of this is to point out wording examples from the suggested wiretap legislation, that of course is in Swedish. People that want to know what I think in English, can use Google translation, or look at earlier posts by me on this topic, First time in March 2007.

Den föreslagna lagen är usel som lag även om man tycker FRA ska få information. Ta tex detta i författningskommentarerna:2§ Av paragrafen framgår att inhämtning som sker i tråd endast får avse signaler som förs över Sveriges gräns i tråd som ägs av en operatör. Med operatör avses detsamma som enligt 1 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, d.v.s. den som innehar eller på annat sätt råder över ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande installation. 2003:389 har ingen bra definition av vad som är operatör. Den pratar om tillhandahållare av allmänna kommunikationstjänster, och speciellt operatör: den som innehar eller på annat sätt råder över ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande installation.

Att "råda över" i detta sammanhang är en ordalydelse som är mycket noggrant vald. Bl.a. diskuteras detta ingående i SOU 2007:54 - Barnet i fokus - En skärpt lagstiftning mot barnpornografi. Lagförslaget säger dock inte så.

Lagförslaget säger: 2 § Inhämtning som sker i tråd får endast avse signaler som förs över Sveriges gräns i tråd som ägs av en operatör. Där pratar den om att faktiskt ÄGA en tråd. Det är en helt annan sak. Och i denna 2 §, vad är "signaler" (som i andra paragrafer ska matcha sökbegrepp)? Jag tycker lagen är komplett usel, och dess låga kvalitet visar att de som skrivit denna lag inte sätter sig in i problemen, inte lyssnar på förslag från bl.a. remissinstanser, och inte, tja, inte kan sitt jobb.

Istället skulle förslaget:

Slå fast att avlyssningen ska ske av IP-paket (eller motsvarande) högre nivås protokoll som används för kommunikation på långa sträckor (inte lägre nivåers protokoll som modulering av ljus (signalerna i tråd), SDH eller liknande. Dvs, avlyssning ska ske i det protokoll som används för kommunikationen.

Slå fast att inhämtning av den informationen ska ske från de operatörer som någon myndighet bestämmer (som i UK). Dvs, genom avtal mellan tillsynsmyndighet och tex de 5 största operatörerna (som hanterar sådan kommunikation).

Precis som Kurtis skriver (vilket också återpubliceradesCircleID

Slå fast att ett sådant avtal också avtalar om ekonomisk ersättning för implementation.
Strunta i det trams som kommunikation inom och utom landet som det diskuteras om, och bara säga att inhämtning sker. Punkt. Det är ingen skillnad mellan inrikes och utrikes.

Så kan en bra lag se ut. Given ett sådant förslag kan vi mycket bättre diskutera vilka implikationer det har. Ekonomiska, integritetsmässiga och annat. Och bestämma om vi vill ha det eller inte.

Men som det är nu är det bara att kasta bort -- av flera skäl.

Detta diskuteras naturligtvis i många tidningar etc. Jag har de senaste dagarna blivit intervjuvad av många...bl.a. Dagen och Metro. Men även SvD, IDG och DN har pratat med mig.

Originaltexten finns här, läs också kommentarerna där. där finner ni också mycket annan intressant läsning om internetrelaterade frågor.

(SvD)
(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kanske värt att nämna vem Patrik är också för de som inte känner till honom.

Han brukar anlitas av den svenska regeringen som IT-expert och sitter i regeringens råd för IT-politiska frågor och är internationellt erkänd som dator-/internetexpert.

Han är även ledamot av ISOC - the Internet Society. Internet Society (ISOC) är den organisation som kommer närmast att kontrollera, styra över eller äga internet. ISOC är startat av ungefär samma personer som drog igång spridningen av Internet. Syftet är att leda denna spridning av internet och dess användning. Viktigare är kanske att Internet Society har en viktig roll när det gäller att utse ledamöter och finansiera verksamhet inom olika organ.

Patrik fick utmärkelsen årets svenska IT-person 2006.

Mary X Jensen sa...

Ja atck. Du kanske ser att jag skrivit en artikel om honom alldeles nedan också ;-)

Han är en av mina riktigt goda vänner dessutom.

Anonym sa...

Jo, jag såg det, men inte de som går direkt på länken till den här artikeln, det var så jag menade. För dem står det bara "Patrik" ;-)

Väldigt talande inlägg för övrigt. Tyvärr så visar Patriks analys (om man nu känner till att Patrik om någon kan bedöma tekniken som är inblandad) att de ledamöter som försvarar lagförslaget tyvärr är de som upprepar lögner och är dåligt insatta, och inte tvärt om (som är deras enda motargument till kritiken).

Mary X Jensen sa...

Nu har jag lagt till PAtriks resume. Det blir väl väldigt bra?