torsdag 8 juli 2010

Problem i skolan ofta en bakgrund hos unga kriminella...

Enligt utredningen Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp, SOU 2010:15 som Länspolismästare Carin Götblad gjort på uppdrag av regeringen framkommer det att det finns ungefär 5000 ungdomar under 21 år i Sverige som riskerar att hamna i utanförskap och dessutom att hamna i kriminella kretsar och allt som därmed hör till. Det blir ett samhällsproblem om inget görs och det är ganska bråttom. Carin Götblad beskrev sin utredning som en satsning på vad som ska göras och helst med en gång. Hon berättade att utredning baserades på gamla uppgifter och såna finns det i mängd, men att det nu mer handlar om att börja agera.

Ett av de största problemen för ungdomar med dragning till kriminalitet är att de haft problem i skolan, de kan inte klara av de mest basala som att räkna, skriva och läsa. Då kan man heller inte klara av ett jobb utan då återstår endast kriminaliteten som har öppet 24 timmar per dygn sa Eva Pethrus som är skolutvecklingschef på Microsoft vid ett seminarium som hölls under Almedalsveckan 2010.


Var fjärde elev lämnar årskurs nio med underkänt i basämnen och nästan var tredje saknar gymnasiekompetens. Det handlar om kunskapsbrister som i sig bygger upp ett utanförskap som blir svårt att komma ur utan hjälp. Carin Götblad påtalade under seminariet hur viktig skolan är och hur tokigt det är att man kanske inte upptäcker deras problem förrän de går i nian. Det är alldeles för sent  menade hon. Nåot man också ser väldigt tydligt är att ungdomarna ofta kommer från problemområden med föräldrar som själva inte är inne i det svenska samhället och stödet från dem kan därför utebli. Götblads utredning ger flera förslag på olika åtgärder och en av de viktigaste är just skolan. Där kan man fånga upp problemen på ett tidigt stadium för att se till att inga elever faller mellan stolarna.

Fil.dr Lupita Svensson från Malmö Högskola har från sin socionomvinkel sett många barn med trassliga förhållanden och stora kunskapsluckor och anser att skolan och socialen bör ha närmare kontakter. Det bästa man kan ge ett barn är kunskaper säger hon. Läsa, skriva och räkna ger dem frihet att klara sig senare i livet.

Microsoft anordnade seminariet och självklart kom frågan att handla om hur IT kan hjälpa elever med svårigheter i skolan. Det finns oerhört många olika verktyg att använda för eleverna och stora möjligheter att hjälpa även dem som har språkproblem. Botkyrkas skolchef  Erik Nilsson ett annat seminarium nämnde vid om hur tillgången till språket är grundläggande för hur inlärningen går till. För den som har ett litet ordförråd och ett litet språk försvåras begreppsbildningen medan andra som har ett väl utvecklatspråk. Idag finns det många olika varianter av datorstöd och program att ta till. Exempelvis så går det att göra översättning av text på 36 olika språk vilket underlättar begreppsbildning och möjligheten att förstå för de elever som är flerspråkiga.

Regeringen tillkännagav i dag att det kommer att satsas mycket på skolan framöver. Det blir riktade insatser till skolan med huvudfokus på grundskolan, lärare och lärlingssystem. Totalt ska det satsas 6,2 miljarder kronor under perioden 2010-2014. Lärare ska fortbildas och undervisningstiden i matematik ska utökas och betyg ska ges från 6:e skolåret. Det är ett viktigt instrument för att kontrollera att elever verkligen lärt sig att just läsa, skriva och räkna. Det man inte talar om är de pedagogiska metoderna som utvecklas i rask takt med IT. Microsofts Innovativa Skolprogram är ett verktyg för att skapa lustfylld inlärning. Datorn i skolan har levt ett tillbakaskymt liv under många år, men det ser ut att explodera inom de närmsta åren. Dels så har lärarna börjat knäcka nöten hur man ska använda datorer och internet i undervisningen och dels så finns det nu möjligheter att se till att varje elev/student får tillgång till egen dator. Moderna läromedel som kan individanpassas till enskild kommer i rask takt nu och det ser ljust ut. Inte minst är det viktigt för de som är särbegåvade åt det ena eller det andra hållet att få egna verktyg så att det blir kul i skolan. Det är också väsentligt att skapa möjligheter till lärande även utanför klassrummet. Skolan har en spännande framtid att gå till mötes.

Om du vill lyssna på hela debatten som var riktigt intressant kan du göra det här. "Utbildning som skyddsnät mot utanförskap kan du göra det här". I panelen fanns:

Fil.dr Lupita Svensson, Malmö Högskola
Bertil Östberg (FP) Statsekreterare utbildningsdepartementet
Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen
Eva Pethrus, Microsoft
Karl-Henrik Nanning, Håbo kommun, socialnämndens ordförande
Charlie Hansson, VD Chas Visual management
Carin Götblad, Länspolismästare
Cecilia Garme, moderator


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

radiolelle sa...

Äntligen kalla siffror på ett tidigare ganska luddigt problem

EKOMAT OCH EKOTIPS sa...

Hej Mary!

Visst, skolan är viktig och det är bra att man diskuterar detta. Precis som att det är bra att man nu satsar på skolan. Kunskap är jätteviktigt.

Men, det är inte bara grundskolan och gymnasiet vi måste våga prata öppet om.

Jag är förvånad att ingen pratar om det riktigt stora problemet i det svenska samhället.

Det jag talar om är den totala avsaknaden på samverkan mellan högre utbildning och arbetsmarknad.

Vi är många, säkerligen nära 100.000 eller fler. Vi har straffats hårt för detta.

Ingen lyssnade någonsin på oss under vår studietid, ingen tog problemet på allvar, utan allt gick ut på "du får skylla dig själv!".

Därför behöver man göra något ordentligt åt den här bristen innan fler trillar mellan alla skyddsnät, inklusive det yttersta
sociala skyddsnätet därför att ingen arbetsgivare i hela Sverige
vill ha oss någonstans, ingen vill ge oss en ärlig chans. När man som jag alltid har tagit ansvar och sökt jobb och bara möts med HAT , FÖRDOMAR och EXKLUDERING, ja då känner man sig inte välkommen längre i sitt eget land.

Jag skojar inte det minsta om sådana här saker för det är för allvarligt för att skoja om.

Jag har skapat en blogg om det här och länken till den är:

http://ifk07073.wordpress.com/2009/05/23/utbildning-och-utanforskap/

Jag tror den här bloggen kan vara en bra början för att föra en diskussion kring både skolan och den högre utbildningen och vägen till framtiden.