torsdag 11 november 2010

Personlig integritet och teknik...

Brottsbekämpning är naturligtvis viktigt och lagring av trafikuppgifter anses vara en framkomlig metod. Förvisso så innebär det en oerhörd kränkning av den personliga integriteten och det har också diskuterats ganska livligt under de senaste åren. Digital kommunikation skapar inte bara möjligheter till informationsöverföring i den positiva bemärkelsen. Det skapar också möjligheten till totalkontroll och övervakning. Det senare kan göra mig illamående, minst sagt.

Det handlar om genomförandet av det EU-direktiv från 2006 som innebär en skyldighet för medlemsstaterna att lagra trafik- och lokaliseringsuppgifter, abonnemang och användare avseende elektroniska kommunikationstjänster. Regeringen har idag beslutat att skicka ett förslag på remiss till Lagrådet för yttrande. Vi får hoppas att Lagrådet säger tack, men nej tack. Och om de gör det kommer då regeringen att lyssna?

"De uppgifter som ska lagras enligt direktivet svarar - enkelt uttryckt - på frågorna vem kommunicerade med vem, när skedde det, var befann sig de som kommunicerade och vilken typ av kommunikation användes. Uppgifterna får däremot inte avslöja innehållet i kommunikationen." (Pressmeddelande)

Uppgifterna får inte avslöja innehållet. Det är lätt sagt. Men de finns där möjliga för den som vill. Alla följer inte lagar och regler. Det vet vi. Det förekommer alltid missbruk av register och informationen som finns där. Det gäller att få alla att förstå det och inte bara ge efter för den kortaste vägen och låta andra avgöra. De som man tror vet bättre, för så är det inte. Det visade inte minst fadäsen med riksdagsmotionen där författarna använt upphovsrättsskyddat material utan att ange källa.

Mathias Sundin (FP) skriver i en debattartikel i Aftonbladet "Tänk vad som skulle avslöjas om oss, om alla våra sökningar i sökmotorer blev kända. Våra åsikter, religion, intressen, drömmar, sexuella preferenser, resvanor, vänner, sjukdomar, juridiska problem, romantiska förhållanden, ekonomiska problem, affärsrelationer – listan kan göras hur lång som helst. Tänk själv vad du googlat bara den senaste veckan. Tänk vad dessa sökningar säger om dig. Ingen, förutom du själv, ska veta det."

Det övergår mitt förstånd hur man kan tycka att detta är bra. Förmodligen handlar det om att många  personer tror att de själva står över detta, att det aldrig kommer att hända dem något kränkande. De har så kallat vitt mjöl i påsen. Men vem bestämmer vad som är rent mjöl i påsen? Det är inte man själv i alla fall. Sacber beskriver konsekvenserna. Att surfa runt på internet innebär att man kan hamna i princip var som helst och man behöver inte vara gangster, suspekt eller annat för det.

Det kan tyckas att det är en tröst att regeringen ändå försöker få till det att skyddet av den personliga integriteten ska få stort utrymme, att lagringstiden inte ska vara längre än sex månader, och man har trots allt hållit på genomförandet så länge att man fått påbackning från EU och till och med betalat böter. Så helt självklart har det inte varit och politik är alltid en fråga om kompromisser.

Tänk om vår svenska regering kunde gå i bräschen för svenska medborgares integritet och säga nej till den här typen av kränkande förslag. Det vore väl fantastiskt. Man behöver inte genomföra allt bara för att det går. Effektivt kanske det är men är det värt priset för oss som inte är inblandade i brottslig verksamhet? Nej, det är det inte.

Vem ska betala kalaset? Det är en annan icke oväsentlig fråga. Övervakningsskatt? Nåväl tekniken brukar alltid ligga före lagstiftningen så vi lär få se på lösningar framöver. Henrik Alexandersson har samlat intressanta länkar på sin blogg -  Motståndet växer.

HAX igen.

(intressant)


Oskar Fredriksson  SvD  Aftonbladet
Karl Sigfrid Expressen HAX


DN

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

9 kommentarer:

Anonym sa...

Ask, med andra kollegor i Europa skapar nu något som KGB bara skulle kunnat dröma om. EU-domstolen står trots allt under Europadomstolen. Här har du ett utkast till din blogg. Vad gör svenskarna? I en anmälan skall det stå "uppenbarligen" strider mot artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Självfallet kommer främmande makter, terrorister osv att komma över information. Skulle inte vilja jobba för Amnesty International och sedan åka till Kina, exempelvis. Men om någon polisiär myndighet någon gång använder sig av mina uppgifter så kommer jag att hävda att de inte får användas då de insamlats i strid med artikel 8.

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och
familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Anonym sa...

forts på förra inlägget:

Art.8:2.- Detta är vad de stödjer sig på. Inte jag: det finns något som heter proportionalitetsprincip.

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna
rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och
rättigheter.

Johannes Ek sa...

Datalagringsdirektivet är glömt i god tid till nästa val.

I övrigt gäller bara att huka sig några dagar tills media tappar uppmärksamheten och saken är utagerad.

Det vet regeringen också, det är därför man inför datalagringsdirektivet nu istället för strax innan valet.

Mer pengar i plånboken!

Mary X Jensen sa...

Proportioner i det här fallet tycks vara ALLA.

Då blir det i alla fall inte orättvist och det finns de som tycker att det är det viktigaste.

Vi behöver verklige slåss för den personliga integriteten.

Mary X Jensen sa...

Johannes - vi behöver arbeta med attityder nu.

Scary Devil Monastery sa...

Mary, attityden Ask och Reinfeldt har är att denna vidrighet skall igenom, oavsett vad.

Och vill vi titta på vad medborgare med rent mjöl i påsen har att frukta av en så pass massiv övervakning så kan vi lugnt titta på Göteborg nu senast, där uttalandet om en "sprängande huvudvärk" orsakat att en hel familj nu för evig framtid kommer behandlas som terrormisstänkta när de försöker resa utanför landet. Förutom det trauma det kan orsaka att tvingas upp med vapenhot och bortforslade för förhör av hårdhänt polis med automatvapen i piketbuss. Inklusive de tioåriga barnen.

Det här har inte uppstått ur ett vakuum utan går att lägga direkt framför dörren för den inkompetenta varböld vi har olyckan att dras med som justitieminister.

Framtidens Sverige blir ett land där den förnuftige medborgaren döljer sin kommunikation genom ogenomtränglig kryptering och anonymisering för att staten är inkompetent och opålitlig...vilket i mångt och mycket är värre än om den bara hade varit konsekvent ond.

Jonas sa...

Hade jag varit alliansledamot hade jag sagt upp mig på stubinen. Det är också svagt att dra lite integritetsargument och så gråta några krokodiltårar över att vi behöver införa det här.

Beatrice Asks förslag går långt utöver det EU kräver. Det är fakta.

Lagringen kommer att kosta miljarder enligt de få beräkningar som gjorts. Små operatörer har inte råd och kommer att slås ut. Det är fakta.

Sveriges konkurrenskraft inom IT-branschen försvagas. Det är fakta.

Så kom inte dragandes med ytterligare integritetssnack innan du hanterat fakta. Alliansregeringen slår ännu en gång mot småföretagandet. Skäms!

Mary X Jensen sa...

Jonas - du torde snarare vara glad för att det finns personer även inom alliansen som jobbar för personlig integritet. Det handlar om att stå upp och emot när det blåser hårt. Inte pipa iväg som en annan fegis.

Jonas sa...

Jag förstår det resonemanget men det håller inte hur många gånger som helst. Till slut måste man väl ändå börja markera avstånd istället?

Ursäkta referensen, men man kan ju tänka sig partier i historien där det inte hade varit ok att säga "ja men jag var bara med för att PÅVERKA, jag var klädsamt emot allt vi beslutade om".