torsdag 4 december 2014

Moderaternas eftervalsanalys - bristen på frimodighet är en viktig poäng...

Moderaternas eftervalsanalys har fått många att ta till tangenten. Det är främst de politiska budskapen man koncentrerar sig på. Personligen fann jag något annat i analysen. Nämligen den om organisationen. Där nämns bristen på frimodighet, att det saknas sådan. Det blev för instrumentellt helt enkelt.

Citat ur eftervalsanalysen -  "Väljarna uppfattar till exempel att de partier som suttit länge vid makten bär ansvar för de samhällsproblem man ser, det tenderar att göra regeringspartier defensiva. Det är även svårt att i regeringsställning vara framåtblickande och visionära. Här hade partiorganisationen en extra viktig roll att fylla, som tyvärr inte axlades under mandatperioden. Regeringskansliet kom att ta ett större ansvar för partipolitiken. Ansvar och kontroll kom att gå före idéer. Den välkontrollerade politiken lyste igenom och bidrog till att Moderaterna betraktades som mindre framtidsinriktade och mindre frimodiga än tidigare."

Det är ganska enkelt att se det där om man jämför med äldre politiker i min egen ålder där finns modet att uttrycka sig på ett personligt sätt. Fritänkande personer som Gunnar Hökmark, Mikael Odenberg, Sven-Otto Littorin, Cecilia Stegö Chliò med flera uttrycker tankar utifrån egen fatabur men med den moderata grunden som plattform. Så självklart egentligen. Ett politiskt parti borde vara välfyllt med människor som tänker själva och är engagerade för sin sak med grund i politiken. Det är inte alltid önskvärt att göra det tyvärr. Tystnad och medhåll premieras. Det blir som soldater på led om man ska uttrycka sig lite skarpt. Det intellektuella kapaciteten försvinner. Vi måste få tag på "rätt" sorts människor sa en här ledande person. Jag själv exemplvis, det finns flera,  är/var jätteengagerad men inte "rätt" uppenbarligen för då hade jag inte blivit så motarbetad och känt mig tvungen att lägga ner mitt politiska intresse förstås. Vi vet att du vill men först får du allt kröka ryggen.

Det bör finnas en bas i ett parti, förändring och anpassning är förstås självklar också, men en grund att stå på. Typ det den nu avlidne Hans L Zetterberg myntade. Staten är mindre än samhället. Så fint. Kände att det verkligen var en av de avgörande anledningar till att jag själv engagerade mig aktivt politiskt. Med en sådan bas finns det utrymme för personligheter och de var fler förr. Så är det bara.

I en idéburen organisation så bör det gemensamma vara just idén som alla ska drivas av. Inte den egna möjligheten att göra karriär. Det blir lätt för mycket kraft på den interna verksamheten då och den yttre glöms lätt bort. Har funderat många gånger på varför den hierarkiska ledarskapsstilen finns i lokalföreningar som exempel. Det är ganska omodernt idag med välutbildade människor som från början lärt sig att ifrågasätta och vrida och vända på saken utan att därför kritisera personer. Det jag har kommit fram till krasst är att det inte är kompetens som är avgörande när man blir ledare för en ideell organisation, det är andra saker.


Läsvärt för den politiskt intresserade.
Moderaternas eftervalsanalys i sin helhet.

Nu finns det all chans inför det extra valet att plocka fram den här frimodigheten i partiet och strunt i vems tår man trampar på, eller om det är "rätt" person - det handlar om engagemanget. Det är vad som behövs i alla politiska partier för att driva framåt.

Lästips om hierarkiska organisationer. De är nog lite ute trots allt. Hoppas det. Visst måste det finnas viss ordning. Men ledare måste vara modiga och delegera och känna tillit. Det gäller alltid. Utom möjligen förflyttning av trupp i krig. (säger man så?)

Så - frimodighet, glädje och lust. Det driver oss engagerade människor. Politiska partier behöver släppa fram mer av detta. Ska man bygga lag har detta betydelse, stor betydelse,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: