lördag 17 juli 2010

Blev de sociala medierna en flopp i Almedalen...

De politiska partiernas delaktighet i de sociala medierna var låg under Almedalsveckan tycker många. Jag skulle vilja påstå att det beror på. Vad man hade för förväntningar och hur man tänkte sig att det skulle fungera? Om man ville räkna, vilket är brukligt när man ska värdera saker och ting som pågår, så kanske det inte blir någon höjdare. Men är det så man ska tänka? Om man pratar lite med oss som personligen använder sociala medier så kan man få en annan bild av vad sociala medier betyder. För oss är det ett sätt att kommunicera med vår omgivning - nog så viktigt i en valrörelse för alla aktiva inom politiken. Inte för att vi tror att det kommer att påverka valet i stort kanske, men det är absolut ett viktigt verktyg och för enskilda har det betydelse.

Jag har skrivit väldigt mycket här på MMK om fenomenet sociala medier och partistrukturerna.

Politiker på twitter - här är en...
Politik 2.0 - Konsten att använda sociala medier
Har politiska bloggare makt...
Vinna något val med sociala medier - troligen inte...

Brit Stakston på JMW säger till SvD - "Jag är totalt oförstående inför det faktum att de så kallade sociala medieredaktörerna som partierna anställt inte tog tag i möjligheten som fanns till nya sätt att engagera och mobilisera, säger hon."  Hon menar att det sitter i partistruturerna och jag håller med och har tidigare förklarat detta i termer av ackommodation där man befinner sig i stadiet att plocka in det gamla i det nya. Det är en bit kvar tills assimilationsfasen då det digitala blir en självklar del av livet för alla. Politiska partier har inte råd att chansa utan jobbar med sina kända och traditionella metoder. Så kommer det att vara ett tag till. Det är kanske inte nödvändigt att ställa det ena mot det andra utan låta det hela gå samman i sin egen takt.

"... Jag tror inte att bloggare kommer att vinna valet, däremot tror jag att en del av oss kommer att ha stor och god nytta av våra bloggar i det politiska arbetet. Den här bloggen har en bred publik från alla partier och det skapar förstås mervärde men ger också en möjlighet till diskussioner som når ut i en bredare krets än om man bara talr med och vänder sig till sina egna partikamrater. Syftet är solklart för mig - att delta i det politiska samtalet. Aldrig att man når så många samtidigt som med sin blogg. Så är det bara. På ett personligt plan har det betydelse att blogga - absolut. " (MMK)

Uppdatering: Att de politiska partierna inte riktigt använde sig av de sociala medierna kan man inte annat ä'n hålla med Brit Stakston om i hennes utmärkta post på JMW-bloggen. Jag skrev en kommentar dör om att det dock är så att för oss som enskilt använder sociala medier mycket så betyder de väldigt mycket för valet och våra aktiviteter i detta. Även om de som sagt säkerligen inte påverkar på sås stor fot som man kanske kunde önska. Dock så kan det vara så att många bäckar små...(intressant)

makthavare - Peter Andersson ger sin syn på Almedalen och de sociala medierna - Kent tycker att man ska göra det man gör, ge sig ut i de sociala medierna och tala med folk.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: