lördag 5 juli 2008

Var är alla läkare i den här diskussionen...

Uppdatering: Jag frågade var läkarna var i bedömningarna - läs kommentar nedan. Intressant. Inte ser det väl så dumt ut, instruktionerna kring hantering av whiplashskador?

Någonstans finns det väl en läkare som sjukskriver sin patient och så ska Försäkringskassan godkänna. Var finns de i den här diskussionen om sjukskrivningar.

Det kan väl inte vara så att det är outbildade tjänstemän (nu menar jag att de inte är läkare alltså) som sitter och beslutar om vem som behöver vara sjukskriven på grundval av några ord på ett papper. Det är väl inte så att man själv sjukskriver sig? Eller har det hänt något nytt på den fronten? Vad säger läkarna? De är helt tysta eller helt bortkopplade i den här debatten.

Hur ser det ut egentligen? Jag menar Cristina Husmark Pehrson talar om att för den som är sjuk och verkligen inte kan arbeta finns det ingen bortre gräns för sjukpenning. Så jag undrar vad det här handlar om? Är inte rehabiliteringstanken verkligt bra, med stationer där man gör avstämningar. Att hamna i sjukskrivning/sjukpension för att man inte kan jobba med det man gjorde förut är inte heller bra. Det måste väl vara utmärkt att man kan få hjälp med anpassning av sin situation? Däremot måste det väl ändå finnas någon rim och reson i det hela. Det tror jag att det gör också, men vi får mest se galenskaperna.

Vad menas med ett för klent intyg som läser om i en kommentar? Har sjukskrivning med att göra hur läkaren skrivit intyget, eller hur tjänstemannen på försäkringskassan tolkar det? Hur sker bedömningen av det här? Jag frågar nu eftersom jag inte vet. Det jag läser om "opersonliga" brev och kontakter med sjuka där empatin tycks brista skrämmer mig. När man ska testa "fall" och människor kommer emellan. Kan man inte ta och testa case istället? Varför har inte läkare tolkningsföreträde när det gäller sjukskrivning av sina patienter, varför ska tjänstemän sitta och bedöma över huvudet på den som känner sin patient och har fackkunskapen. Detta är inget nytt för - det har varit så ganska många år, även på socialdemokraternas tid. Säg inget annat.

Självklart tar man till fulretoriken här och ger sig på den borgerliga regeringen. Men det finsn en historia.

"Det är en fredagsmorgon i augusti 2002. Bara en månad återstår till valet.
På några år hade antalet sjukdagar fördubblats. Sjukskrivningar och sjukpensioner kostade 114 miljarder kronor om året. Det höll inte längre. Varken mänskligt eller ekonomiskt.

Regeringen Göran Persson hade kniven mot strupen. Ville de vinna valet krävdes hårdare tag mot de sjuka. Och Göran Persson ville vinna.

I Gustavsberg slog Ingela Thalén fast att sjuktalen skulle halveras på fem år.

Socialdemokraterna vann och drev igenom de hårdare kraven. Alliansregeringen har fortsatt, bland annat genom att sänka ersättningen för långtidssjuka.
I dag är målet nästan uppnått. Staten har sparat miljarder. "
(Aftonbladet)

Cattis åsikt är mer av det bestämda slaget att det här är borgerliga regeringens fel. Men minns var snacket om att få ner sjuktalen fanns från början. Nu kan (s) tacka och ta emot att det arbete de påbörjade fortsätter med den borgerliga regeringen. Jag tror att det skulle vara bra om de goda exemplen kom fram också. Det finns de som har fått det bättre nu med det nya systemet. En person jag känner med diagnosen KOL, opererad för lungcancer och stroke fick lönehöjning med 2000 kronor i månaden och hjälp till ett arbete som hon klarar av efter sin långa sjukskrivning och rehabilitering och det är arbeta hon vill göra. Hon kan inte vara det enda exempelt. För det mesta får vi höra om ytterligheterna. Det vore bra om det fanns beskrivet från båda änderna då.

Men min fråga gäller egentligen - var tog läkarna vägen i det här? De som möter patienterna och kan göra bedömningar. De tycks ha försvunnit, varför det?


(Aftonbladet)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

11 kommentarer:

Monika Ringborg sa...

Det har blivit allt vanligare att de som är utbildade inte längre räknas, inte minst ser man detta inom utbildningen. Alla vet bättre än pedagogerna och lärarna själva trots lång utbildning inom området.

Inom FK händer det att deras egen läkare gör en bedömning utan att ens ha träffat patienten. Det är också viktigt att läkarna skriver på rätt sätt.

Det kan vara svårt att förstå varför det finns ett sådant förakt för dem som verkligen är utbildade. Läkare, lärare är inte längre tillförlitliga. Det är de utbildade inom andra områden som vet bäst. Inte dom som verkar inom området.

Konstigt kanske, men så har det blivit. Det har mycket att göra med pengar tror jag. Man kan inte gå efter dem som är utbildade - det kostar för mycket. Och det värsta är väl att man måste frångå sina egna värderingar på vägen.

Om man tror att någon inte är utbränd som verkligen är det och så kommer en sån där förbaskade läkare och säger - Jo, absolut är personen utbränd. Då måste man ju förändra sin egen syn på vad utbrändhet är. Och det har många politiker mycket svårt för.

Hoppas du får en trevlig kväll :-)

Mary sa...

Ja, det är en djävla oordning faktiskt.

Vi kanske skulle jobba ihop du och jag Monica, pedagoger och beteendevetare som vi är. Saker och ting behöver tydliggöras... Det finsn olika vinklar. Allt beror på utgångsläget, det blir mer och mer uppenbart.

Hoppas du får en skön kväll sjäv.

Skrollan sa...

Hej,

Mycket intressant fråga du ställer:
Nej, det är faktiskt inte i slutänden den sjukskrivande läkaren som bestämmer om du får ersättning eller ej. Det är handläggaren på Försäkringskassan. Handläggaren är (eller tja, ska vara- det är inte alltid så- har själv råkat illa ut och fått läsa lagen för en av dem som inte kunde) utbildad i att tolka just hur läkarintyget ska tolkas sett utifrån om pengar ska betalas ut eller ej från statskassan. Försäkringskassan har också förtroendeläkare, men de bedömer väldigt många fall på väldigt kort tid, så att den bedömningen går ofta på vad handläggaren anser. En smula godtyckligt system om du frågar mig...

Är väldigt tvehågsen till den nya lagstiftningen kring det här. Jättebra om folk som vill och kan jobba får hjälp till jobb de klarar av.
Tyvärr tror jag inte detta kommer att fungera i praktiken. Många handläggare, överlupna av jobb och taskiga villkor, är hårda och samverkar inte (inte av elakhet, utan av att de faktiskt bara är människor) med andra myndigheter. Sitter du då med smärtor och inte orkar kämpa själv (evighetslånga telefonköer, inga handläggare tillgängliga etc. etc.), då är det inte lätt. Och räkningarna slutar ju inte komma för att din handläggare gått på semester och ditt ärende ligger still i en månad ytterligare...

Anonym sa...

"Har sjukskrivning med att göra hur läkaren skrivit intyget, eller hur tjänstemannen på försäkringskassan tolkar det?"


Japp, faktiskt till viss del. Första delen ligger tydligen på att F-kassan informerar läkarna hur läkarna ska skriva/formulera sig, den andra delen ligger på att läkarna faktiskt skriver/formulerar sig på det sättet f-kassans regler kräver.

Ett tillsynes enkelt system som brister gång på gång, av lika absurda som simpla skäl, och lika ofta som antalet läkare och f-kasse knegare, som strular till det. Allt från att f-kassan inte informerat läkaren till att läkaren inte ens läst, tagit till sig, informationen.

Anonym sa...

Den samlade läkarexpertisen i Sverige har via socialstyrelsen nyligen utarbetat råd för många idag "svåra" diagnoser såsom Whiplash. Dessa ska framöver vara vägledande för Försäkringskassans arbete och kommer att inebära betydligt tuffare tag än de nya reglerna i sig. Många sjukdomar är enligt läkarexpertisen mkt kortvariga och blir det längre sjukskrivningar anser man att psykosociala och arbetsrelaterade anledningar ligger bakom. Whiplash är ingen medicinsk skada i första hand utan en smärtupplevelse som inte går att verifiera. Så här skriver socialstyrelsen(läs särskilt sista stycket):

Stukning eller distorsion (pisksnärtsvåld) halskotpelare utan fraktur eller nervskada ~ S10.9, S13.4 (WAD I och II) ~ whiplash-skada
-----------------------------------Rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga

Vid lättare arbeten, utan större belastning på nacke och halsrygg, kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 1 vecka.

Vid fysiskt tunga eller statistik belastande arbeten som provocerar fram besvär kan arbetsförmågan vara helt eller delvis nedsatt i upp till 6 veckor. Gradvis återgång rekommenderas


Symtom, prognos och behandling

Inledande symtom för pisknärtsskada (Whiplash Associated Disorder) är smärta i nacke, bakhuvud och skuldror efter indirekt våld mot nacken (stukning). De flesta skador är lindriga och ger en smärre sträckning i muskulaturen. Beroende på kraftens styrka och riktning kan den påverka exempelvis nervvävnaden, ledbanden och brosket i halskotpelaren.

Prognosen är fullt tillfrisknade för de flesta. Behandlingen är, om patienten behöver det, smärtstillande läkemedel till en början, för att patienten ska kunna återgå till normal aktivitet så fort som möjligt. För en del patienter, som är rädda för att återuppta aktiviteten, är instruktioner och stöd från sjukgymnast viktigt.


Förväntad konsekvens för funktionstillstånd

Rörligheten kan bli nedsatt på grund av smärta. Om smärtan försämrar sömnen och stressar patienten kan detta påverka kognitiva funktioner, särskilt om den är ihållande.

Bedömd tid för återvunnen funktion samt tid för normal läkning

De flesta återfår normal funktion inom 3–6 veckor. Ett mindre antal patienter kan få kvarstående smärtor som kan påverka funktionen betydligt. Stress och oro påverkar läkningen negativt. Se även riktlinjerna för långvarig smärta.

Behov av tidiga insatser. Särskilda överväganden och åtgärder

Patienten behöver stöd för att återgå till normala aktiviteter. Det är viktigt att snabbt skapa kontakt med arbetsplatsen i denna patientgrupp. Överväg remiss till medicinsk eller neurologisk rehabiliteringsklinik om skadan inte förbättras inom 6 veckor.

Åtgärder vid sjukfall som inte avslutats inom ramen för rekommendation

Långvariga besvär är ofta förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva diagnosen och behandlingen om skadan inte visar förbättring inom 4 veckor. Se även kommande rekommendationer för långvarig smärta.

nicklas eriksson sa...

Men Cattis är renlärig sosse och har vissa problem med att se bjälken i sitt eget partis öga.

Fast egentligen går det inte att lasta ett enskilt parti för att vi har det så här. Det som ska ha skulden är kapitalismen, som lär att en människa inte är värd mer än det lägsta värde hon kan prestera. En lära som såväl sossarna som moderaterna omfamnar i någon mån, så visst ska ni båda ha smisk för det.

Daniel A sa...

Nu ska jag på semester, men innan dess så vill jag bara säga att det finns en risk att låta enbart läkarna sjukskriva folk, och det är att man kan köpa sig en sjukskrivning.
DOm fallen är inte vanliga, men jag har personligen träffat på dom.

Men jag håller med Niklas.
Pengar är roten till allt ont här i världen.

Trevlig Sommar.

Mary sa...

Ha en trevlig semester Daniel...

Köpa sig en sjukskrivning? Ja, allt händer uppenbarligen, men jag tror inte att det är det vanligaste precis.

Hannelore sa...

Det förekommer nog betydligt oftare att kassan köper icke-sjukskrivning än att patienter köper sjukskrivning. De behandlande läkarna har tyvärr idiotförklarats av politiker och kassan. Försäkringsläkarna som inte träffar patienten har mycket större inflytande, även om de inte fattar de formella besluten. Det finns en hel del om f-läkare, whiplash m m på mina bloggar, men jag orkar inte leta fram allt nu.

Här en intressant artikel som belyser problemet:

http://www.sjukhuslakaren.se/site/2008/%e2%80%9dpatienten-ar-rattslos-mot-forsakringskassan%e2%80%9d/

http://korturl.se/rzgj

Följ även de relaterade länkarna längst ner.

Catti Ullström sa...

Men Mary, du måste ju ändå hålla med om att den här incidenten ger liteperspektiv på den hårda retoriken som de facto anförts av de borglga partierna, och somliga av dessas anhängare?

Och jag har inte hyllat den fd regeringens sjukvårdspolitik, vilken var långt ifrån fläckfri. Men vi har ju en ny regering nu...

//Catti
...Som tydligen är renlärig sosse. Kan nån skvallra för partiet?

Mary sa...

All respekt Catti... verkligen... alla regeringar har sina för och nackdelar, själv börjar jag bli mer och mer avpolitiserad känns det som. Även om tyngdpunkten finns kvar i borgerligheten.

Jag tycker ändå att den hårda retoriken mer kommer från (s)-håll faktiskt. Den nya regeringen talar mest om arbetslinjen, rehabilitering och liknande, jag tycker nog inte att det är fel. Men det beror på vad man lägger i begreppen, eller hur? Vilken mening och innehåll dessa får.

Däremot är det uppenbart att någonstans i tolkningsförfarandet går det fel. Men samtidigt, du ser vad en av kommentatorerna skriver och ursäktar sig med. Att FK skrivit ett "opersonligt" brev som om det vore det mest självklara i världen. Det är fulsltändigt oacceptabelt för kvinna som är så sjuk att få ett sådant. Tror inte att ust det har med regering att faktiskt, utan är nog mer olycksfall i arbetet.