torsdag 4 september 2008

De borgerliga i EU är emot att avgiftsbelägga bloggar...

Det har varit på tapeten ett tag nu det här med reglering av bloggar och aktualiserats i dagarna. När det tidigare var på tal i juni så skrev jag ett mail till de borgerliga och fick svar från dem: De gillar inte alls tanken på bloggregistrering.

Jag tycker att det finns anledning att påvisa att de borgerliga EU-parlamentarikerna inte alls tyckte att Mikkos förslag var något positivt de heller. Jag kan inte tänka mig att de har ändrat sig sen sist.

Idag har också socialdemokraterna meddelat att de säger nej till förslaget. Det är 220 socialdemokratiska Europaparlamentariker i hela Europa som står bakom, så det lär inte bli något av det hela. Här kan ni läsa (s) - pressmeddelande.

Anders Mildner har intervjuat Fjellner - läs den här. Vi kanske inte ska ropa hej ännu. Men många bloggare har funderat på att sluta blogga. Men vad är väl en bal på slottet? Och vad är en blogg egentligen, den definitionen borde kanske komma först.

Nedan finns svaren från de borgerliga EU-parlamentarikerna från i somras. Jag har kontaktat Christofer och väntar på kommentarer.

*********
Hej!

Vi har uppmärksammat den socialdemokratiska europaparlamentarikern Marianne Mikkos förslag om att reglera bloggar och avgiftsbelägga användargenererat webbinnehåll. Mikkos fick i parlamentets kulturutskott stöd för sitt förslag att avgiftsbelägga användargenererat innehåll (bloggar, YouTube, Facebook, etc.), i ett försök att skydda traditionell media från konkurrens. Utskottet kräver även att bloggar regleras och klassificeras.

Vi moderater är emot dessa förslag och kommer anstränga oss för att stoppa dem. Enligt oss är medborgarjournalistik, bloggar och web 2.0-utvecklingen de senaste årens viktigaste bidrag till att vitalisera demokratin. Moderaterna har ingen ledamot av parlamentets kulturutskott, och vi kan därför inte aktivt påverka utskottets arbete utan enbart bevaka det. I den bevakningen har bloggosfären spelat en roll i att uppmärksamma oss på rapportens problematiska skrivningar. Den aktiva medborgarjournalistiken har på så sätt bidragit till att uppmärksamma oss i god tid för att stoppa förslagen.

Den moderata ledamoten Christofer Fjellner samlar just nu namnunderskrifter för att kunna presentera ändringsförslag till plenum, som ändrar eller tar bort de skrivningar som vi moderater inte kan ställa oss bakom. För att lägga sådana ändringsförslag krävs stöd av 39 kollegor, det vill säga sammanlagt 40 namnunderskrifter. Förhoppningsvis kan bloggosfären hjälpa moderaterna i detta - stöd krävs från ledamöter ifrån andra länder och partier. Det vore ett symboliskt sätt att visa Marrianne Mikko att bloggarna är här för att stanna och inte låter sig tystas.

Christine Timmersjö
Political Advisor to MEP Charlotte Cederschiöld

******************************

Hej Mary!

Det är verkligen roligt och uppmuntrande med aktiva och frihetsälskande medborgare som du.

Vi från Junilistan har med oro följt Marianne Mikkos betänkande om reglering av bloggar. Bloggvärlden är av stor betydelse för demokratin och för oss är Mikkos förslag att bloggvärlden "behöver enkvalitétsstämpel" helt obegriplig. Detta eftersom vi lik många andra tycker att yttrandefriheten så som vi ser på den i Sverige skall vara näst intill oinskränkbar.

Följ gärna Junilistans arbete för att demokratiskera EU på www.junilistan.se

Med vänliga hälsningar,
Nils Lundgren
Hélène Goudin

************

Hej Mary,

Nej, bloggare ska självfallet inte registreras och ej heller betala. Vi moderater kommer att rösta emot detta, av uppenbara yttrandefrihetsskäl, plus mer allmänna förnuftsskäl. Att uttrycka sin uppfattning ska aldrig vara något man måste be om lov för.

Gunnar Hökmark (m)genomMattias Keresztesi

*********************

Hej Mary,

Jag har nu tittat på förslaget och instämmer i att det varken är politiskt relevant eller praktiskt genomförbart att införa den typen av lagstiftning- varken på EU-nivå eller nationellt. Jag kommer därför att skriva under ändringsförslag tillsammans med Christofer Fjellner som syftar till att ta bort de mest repressiva delarna i betänkandet (bland annat om registreringen) och- om det inte skulle gå igenom- rösta emot hela rapporten i plenum i september.

Mvh,
Olle Schmidt, fp

***********************

Moderate ledamoten av Europaparlamentet Christofer Fjellner säger att förslaget om att avgiftsbelägga bloggar måste stoppas och han skrev i somras följande pressmeddelande. Skönt att han tog den bollen nu, så blev jag en glad moderat igen...

PRESSMEDDELANDE

EU ska inte reglera och avgiftsbelägga bloggarpressmeddelande -
2008-06-25 00:00:00-

Förslaget om att reglera och att avgiftsbelägga bloggar måste stoppas. Det är för mig obegripligt att Europaparlamentets kulturutskott föreslagit sådan galenskap. Medborgarjournalestiken är en fantastik möjlighet, inte ett hot. Om EU nu skulle börja reglera bloggar bryter det inte bara mot subsidiaritetsprincipen, det är ren idioti! Det säger Christofer Fjellner, moderat ledamot av Europaparlamentet. I Europaparlametets kulturutskott antogs en rapport om mediernas koncentration och mångfald i EU.

Parlamentets socialdemokratiska rapportör fick där stöd för att avgiftsbelägga alla Europas bloggar, i ett försök att skydda traditionell media från konkurrens. Utskottet kräver även att bloggar reglerar och klassificeras.- Bloggar är inte ett problem. Tvärtom. Bloggar är de senaste årens viktigaste bidrag till att vitalisera demokratin. Behandlingen av detta ärende är i sig ett tydligt exempel på detta. Jag sitter själv inte i europaparlamentets kulturutskott och uppmärksammades på att denna galenskap gått igenom just av bloggosfären.Som enskild ledamot kan man inte bevaka allt, men tack vare en aktiv medborgarjounalistik fick jag den förvarning jag behöver för att vi förhoppningsvis ska kunna stoppa denna idioti.

- Rapportören Marianne Mikkos syn på journalistik påminner mig om George Orwells bok 1984.

Men man borde kanske inte förvånas, hon har en sovjetisk journalistexamen från just 1984. Att hon buntar ihop bloggar och spam visar med all tydlighet att hon inte förstått något om den verklighet hon försöker reglera.

För att få lägga ändringsförslag till plenum som stoppar henne behöver jag nu samla 39 kollegor bakom mina ändringsförslag. Förhoppningsvis kan bloggosfären hjälpa mig även i detta. Det vore ett symboliskt sätt att visa Marianne Mikko att bloggarna är här för att stanna och inte låter sig tystas, säger Christofer Fjellner.

Christofers hemsida

Marianne Mikkos rapport

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: