tisdag 23 december 2008

Så var det med spriten förr - före IT...

(DN) (Aftonbladet)

Uppdatering: Inför nyårshelgens alla bestyr kring vilken champagne man ska dricka kan det vara kul att påminnas om hur det var förr. Det är inte så länge sen...


Håller på och röjer hemma hos min gamling och fann en gammal motbok. Det är fantastiskt vad som hänt på registreringsfronten sen den modellen var aktuell. Kontroll har alltid varit på mode i byråkratbranschen, det är bara tekniken som förändras. Idag är det IT och inte längre så att du behöver få en fysisk signatur i motboken, allt finns i databaserna - öppet för den kreative att sammanställa.

Visst har vi en speciell syn på alkohol här i landet och visst tycker man att det borde gå att köpa en flaska vin på ICA samtidigt som det inte går att bortse ifrån att alkohol ställer till det för många. Det är verkligen två sidor av det myntet.

Men låt oss gå tillbaka några år i tiden. Motboken infördes 1917 och var ett sätt att försöka begränsa drickandet genom att vara restriktiv med utbudet. Det var läkaren och politikern Ivan Bratt som var idégivare och den drivande kraften. Det handlade främst om sprit, vin fick man fortfarande köpa. Kvinnor fick ingen motbok om det fanns en man i huset, ogifta kvinnor kunde få en egen, men då med mindre ranson. Det var vid den här tiden det också blev lag på att man skulle äta mat tillsammans med alkolhaltiga drycker. Den som sett en av traktens A-lagare med en varuvagn med fyra flak öl och ett paket Hotdogs kanske reflekterat över den saken.

Hur som helst så här såg motboken ut - vilket språk sen...
Obs! Undvik köbildning."Motboken gäller för inköp endast vid visst utminuteringsställe"

Om utminutering

Utminutering av rusdrycker må äga rum allenast till den vilken av systembolaget i det detaljhandelsområde som omfattar hans kyrkobokföringsort (hemortsbolag) erghållit tillstånd att inköpa sådana rusdrycker.

Kan det av särskild anledning befaras, att inköp av rusdrycker skall lända till skada för köparen eller annan, må inköp ej medgivas eller ock de inskränkningarna i inköpen stdgas vilka finnas påkallade.

I fråga om spritdrycker skall hemortsbolaget, med hänsyn till köpares ålder och levnadsförhållanden fastställa den högsta myckenhet som må av honom inköpas.

*******
ÖVERLÅTELSE

av inköpsrätt å motbok liksom avyttring av därå inköpta spritdrycker och viner är i lag förbjuden.
Detta blad må icke avskiljas.


För den som erhållit tillstånd till inköp skall bolaget utställa motbok, gällande för visst utminuteringsställe.
Vill någon stadigvarande verkställa inköp å utminuteringsställe, lydande under annat bolag än hemortsbolag, äger sistnämnda bolag härtill lämna medgivande.
...
Avhämtning av å icke äga rum genom ombud som kan antagas ej hava fyllt aderton år.

Vid all korrespondens med bolaget i motboksärenden bör uppgivas:
fullständiga för. och tillnamn, födelseår och -dag
fullständig postadress
fullständig uppgift om kyrkobokföringsort
för Stockholm: gata och adressnummer
för landsorten: socken, by, gård, hemman och nummer
för villasamhällen: även kvarter och tomtnummer
Det var lika krångligt förr...


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: