fredag 6 mars 2009

Kvotering i moderaterna...

Det är underbart hur snabbt omgivningen tolkar och bestämmer sig hur det ska vara. När moderaterna nu går ut och menar att de vill vidga kandidatbegreppen så blir det genast ramaskri om kvotering och liknande. Men Schlingmann talar mer om att medvetandegöra att det finns olika kandidater att ta med i nomineringarna. Jag skulle nästan vilja säga att det här är ett sätt att få lokalföreningarna att öppna sina vyer lite grann. Det är ofta där det fastnar. Man väljer sina egna kompisar.

Jag avskyr kvotering, vem vill sitta på ett sådant mandat? Vara den inkvoterade? Men däremot tycker jag att det är bra att man lyfter fram kvinnor som lika viktiga resurser som män. Både män och kvinnor är människor, ibland med olika erfarenheter och kompetenser. Just på grund av detta så skapas det dynamik i möten människor emellan som r så viktigt för en kraftfull utveckling. Det är också bra att man talar om att man inte behöver vara expert för att få vara med. Det är bra att det talas om den saken och att det inte bara viftas bort.

Av någon anledning så har det slagits på stort att moderaterna nu skall kvotera in olika människor till förtroendeuppdrag. Jag läser inte in det i texten nedan. Men det är klart om det blir som belackarna vill och tror så är det inte bra. Att man exempelvis sätter in kvinnor på grund av antalet och att en viss del ska vara så oerfarna så att de ska användas som röstboskap för att de inte fattar nåt av det som händer i de beslutande församlingarna. Vissa röster har rests kring dessa tankar. Jag tror inte att det är avsikten, men misstolkningen kommer som ett brev på posten så fort man tänker i lite annorlunda banor. Det kanske ligger i sakens natur?

Sen kanske det blir så ändå. Vi ser hela tiden hur människor körs över och flyttas på lite hit och dit på olika listor, så är det i alla partier och organisationer och det är väldigt trist. Att Anna Maria Corazza Bildt blev nedflyttad från EU-listan är synd. Jag tror att hon har mycket att ge med sin bakgrund av att leva som europé än många andra och förmodligen kommer hon ändå att ha ett informellt inflytande som kommer att ha större inflytande än många andra. Säkerligen får hon också många kryss. Jag kommer iofs själv att stötta Gunnar Hökmark och det beror på att jag helt enkelt gilalr honom och har stor respekt för hans politiska arbete och tycker att hanär en rekorderlig person. Men nog kommer jag att prata för Anna Maria Corazza Bildt också. Liksom för Fjellner förstås som är en av de kandidater som jobbar för en av de frågor jag själv brinner för, nämligen en vettig och sund IT-utveckling, med avseende på att skydda av vår personliga integritet i denna värld av möjligheter som finns att kränka den. Men också för att se och utnyttja internets möjligheter till en bättre värld för alla.

Ska jag tänka att brevet nedan betyder att jag själv blir avvisad för att jag är erfaren och har avvikande åsikter i vissa frågor? Jag vill se det som en möjlighet till utveckling av den poliiska sfären. Nåväl jag är ju kvinna i alla fall.


Schlingmanns brev: (mina kursiveringar)

Förnyelsen fortsätter

Idag presenteras de rekommendationer som partistyrelsen ger våra nominerings- och rekryteringskommittéer inför deras arbete med att föreslå vilka kandidater som ska representera oss i valet 2010.

Vi har sedan länge konstaterat att vi har en viktig utmaning i att framförallt få fler kvinnor och fler personer med invandrarbakgrund att representera moderaterna. I hög utsträckning handlar det också om att de nya väljare som kom till moderaterna 2006 också ska vara representerade med kandidater i valet 2010. Detta är en viktig del av vår förnyelse.

Därför beslöt partistyrelsen redan inför valet till Europaparlamentet att för första gången i partiets historia sätta upp rekommendationer till nomineringskommittén om bland annat könsbalans. Och resultatet blev mycket positivt. Den lista vi kommer att möta väljarna med återspeglar väl såväl kön, som regional spridning och mångfald.

Vi har nu valt att gå vidare med detta inför valen till riksdag, landsting regioner och kommuner 2010. Detta har diskuterats under lång tid internt i partiet och partistyrelsen har nu fattat beslut om sina rekommendationer.

Var femte kandidat ska vara ny

För det första ska var femte kandidat vara ny. Genom att fler personer som inte tidigare haft förtroendeuppdrag får möjlighet att representera oss kan detta bli ett verkningsfullt sätt att förnya moderaterna. Vi hoppas också att detta ska bidra till att vi lockar till oss personer med andra bakgrunder än de som representerar oss idag.

Den andra rekommendationen handlar om att det ska vara minst 40 procent vardera kvinnor och män på listan. Vi pekar också ut behovet av en jämn könsbalans bland kandidaterna på valbar plats.

För det tredje ska listan återspegla väljarkåren avseende ålder, yrkesbakgrund och mångfald.Att arbeta med dessa frågor är viktigt eftersom alla partier naturligt blir samlingsplatser för människor med vissa intressen och bakgrunder. Partistyrelsen har därför ett ansvar att aktivt öppna upp partiet. Det sker också genom att vi aktivt söker oss till miljöer där vi sällan är och att vi utvecklar våra arbetsformer för att göra oss mer attraktiva och sänka trösklarna för människor som vill vara delaktiga. Här är jag övertygad om att nätet kommer att innebära helt nya möjligheter för människor att engagera sig, men också för oss som parti att attrahera människor till att vara delaktiga.

Krossa glastaken

En diskussion som ibland uppkommer är om detta är kvotering. Då är det viktigt att påpeka att det inte handlar om kvotering i meningen att listor som inte uppfyller målen blir ogiltiga.

Våra listor fastställs lokalt och regionalt. Men det som nu sker är att medvetenheten om problemet ökat och att partistyrelsen mycket tydligt ger rekommendationer till nomineringskommittererna. Dessa kommer vi sedan också att kunna följa upp.

Det handlar inte om att använda regleringar, utan istället om att medvetandegöra och använda målstyrning. Det är samma sak som präglat regeringens utnämningspolitik och som ledde till att Fredrik i veckan fick motta pris för detta arbete eftersom det lett till jämställda utnämningar.

Vi har nu bestämt oss för att fortsätta förnyelsen av moderaterna genom att krossa de glastak som finns.

Per Schlingmann


Många har bloggat nu om moderaterna och förnyelsen framöver. Något olika infallsvinklar kan man säga. Kent Persson är nöjd och ser det positivt, det krävs visst mod att förändra menar han.
Jag skrev tidigare idag om saken MinaModerataKarameller och flera är Motpol och Göran P. och Fahlstedt och Magdalena Andersson. Sanna Rayman på SvD. Edvin vill ha ett ledarskap som vågar lyfta fram även andra.

Blogge gör en egen kraftfull (och ganska skojig även om han också utgår från kvoteringstanken) tolkning av sin syn på saken. Det är lite smålustigt att begreppet kvotering blir så sanslöst engagerande till och med när man inte nämnt det. Som sagt jag läser in i Schlingmanns brev att det inte handlar om kvotering, i stället att om det inte går att få ihop en lista enligt inriktningen/önskemålen så kommer den inte att förkastas. Sen att vissa på lokal nivå är så himla skraja för att fatta egna beslut eller misshaga riksorganisationen är ett problem i sig. Det är en viktig uppgift för riksorganisationen enligt min mening - att se till att vi har en tillåtande organisation med högt i tak. Det instrumentella tänkande borde hållas tillbaka. Engagemanget kommer ini från, politik är engagemang. Det är bankande puls och glödande hjärta. För sakfrågorna mer än för människorna i hierarkin. IMHO.

Uppdatering: En av mina favorittyckare är Peter J Olsson på Kvp. Han förespråkar personval och politiker som tycker och tänker själva och ibland går emot sin partiledning. Det må vara så att vår regering har visat sig vara emot den typen av politiker som agerar på eget mandat och att man kan tolka Schlingmanns brev ovan som att man egentligen vill ha med folk på tåget som gör som de blir tillsagda. Som den fria och kanske naiva själ jag själv är vill jag inte tolka det hela så. Men jag kan ju ha fel. Vi får väl se om min egen kanditatur tas på allvar? Bångstyrig och självständig som jag är i vissa sammanhang.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

5 kommentarer:

Zac sa...

Kvotering är så motbjudande för att det i princip alltid innebär att någon annan blir diskriminerad. Det hör således inte hemma i ett jämställdhetsarbete alls.


//Zac

Leif Ekstedt sa...

Det handlar om röstfiske. Man gör som alla andra av rent praktiska skäl.
Efterfrågan på inflytande kan säkert vara lika med en röst på
Moderaterna.
F.Ö. har Gunnar blivit sin egen där nere i EU. Duktig men kanske
mer ny moderat nu än i sitt tidigare politiska liv.

Mikael Persson sa...

ska vi få mångfald på listorna så kräver det även detta i den "valberedning" som ska sätta ihop listan inför provvalet.

"man får aldrig bättre styrelse än vad man har valberedning" Likadant är det i detta fallet.

Lena sa...

Hej Mary!
Vi i sossarna har ju jobbat länge med varannans damernas, dvs inte bara hälften på en lista (då hamnar vissa grupper gärna längst ner).
Kvotering har funnits i alla tider, men då har det kallats för något annat, tex representation. Den och den ska med för den kommer den delen av landet, den verksamheten, den organisationen (inom det egna partiet) etc. Förr var det vanligt att det var män, som var dessa representanter.

Egentligen borde vi byta namn nu, till varannan herrarnas, för ibland är det så att det finns fler kompetenta och uppskattade kvinnor än män. Tyvärr (här blir lite kort att göra utläggningen) så tror jag det är för tidigt att ta bort varannans, men det är naturligtvis ett mål.

Till Mikael, jag kommer att använda mig av ditt citat, för det är så himla sant!

Anonym sa...

Jo det är intressant att när det gäller kön kalls det för kvotering och är dåligt, något ingen skulle vilja bygga sitt mandat på. När det gäller t ex geografisk eller yrkesmässig tillhörighet så kallas det repesentation och är demokratiskt och fint. Sitter själv i en organisation utifrån min yrkesroll och känner inte det som "motbjudande för att det i princip alltid innebär att någon annan blir diskriminerad". Även om jag vet att det finns många andra medlemmar som säkert är lika bra och kanske bättre men som redan har sin "yrkesrepresentant"
Blir troligen vald till en internationell styrlese i maj utifrån att jag verkar i Norden. Jag skriver så eftersom alla styrlesposter är personliga men fördelas utifrån geografisk spridning. Den man jag efterträder tror jag inte har haft problem att sitta på ett sådant mandat. Vara den inkvoterade liksom alla andra i styrelsen.
/Katta