onsdag 13 maj 2009

Dumt sa Bill, räcker inte dumdum sa Bull...

Ibland kan man tycka att siffersnillena får för stort utrymme här i världen. Senaste påhittet är att sjuksköterskorna vid Medhelp ska få bonus om de klarar av sjuksamtalen i snitt på 3.48 minuter. Ja ha ja... Sjuksköterskor som snabbt lägger på luren får mer pengar i lönekuvertet. Jag trodde att Taylorismen var omodern vid det här laget. Men inte då...

Att jämföra sjuka människor med löpandebandsproduktion är väl i princip mer än hål i huvudet ändå? Var kommer alla dumheter ifrån? Det hela kommer att sluta med att fokus blir fel och det är mängden samtal som är det viktiga för den som sitter på sjukvårdsupplysningen. Tänk om de istället kunde mätas på hur många som tack vare dessa samtal INTE behöver uppsöka läkare?

Det är också ett sätt att spara pengar. Ringer du till sjukvårdsupplysningen och inte får svar så åker du till akuten och tar upp resurser där i stället. Visserligen får du vänta längre men till slut kommer det en doktor i alla fall.

Nu säger någon att så där blir det när privata aktörer får ta över vården. Då skulle jag vilja kontra med att det nog mer handlar om siffernissar och regeluppfyllare och de finns i alla organisationer. Tänk arbetsförmedlingen.

Tänk om det kunde finnas utrymme för de människor som kunde säga att idag passar det inte med siffror här. Vi får använda något annat att mäta efter. Man kanske kunde ha något formulär som beskriver hur väl samtalet lyckades. Rådgivning X, läkarbesök X, Alvedon X... och att varje kryss kan ha ett värde för siffernissarnas skull. Så blir alla nöjda.

Scientific Management passar inte in i sjukvården. IMHO.

Uppdatering: Nu tas bonusen bort på grund av kritiken. Gratulerar. Jag tror att ni kan finna på ett bättre system att premiera varandra på. Tanken var säkert god, men det blev väl aningens fel det där - 3.48 minuter, man liksom hör hur det låter. Skönt. Empati är viktig i vården.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

(SvD) (DN)

5 kommentarer:

berinder sa...

Sifferexercis och Sjukvård passar verkligen inte ihop. Precis som Arbetsförmedling och Sifferexercis inte passar ihop...

Men visst är privatiseringsivern ett av problemen i detta, riskkapitalisterna vill ha ut pengar. Självklart, det är deras förbannade jobb... Jag tror att allmänvård i privat regi är en dålig idé, sen att den allmänna inte funkar som den borde det är ett annat problem, med en annan grund.

Men vi kan inte bortse från ett problem bara för att det finns andra.

Andreas Krohn sa...

Fast på något sätt måste ju effektivitet mätas också inom sjukvård. Den offentliga sektorn lider i hög grad av att just resultat och effektivitet alltid underordnats annat. Det får vi alla betala för.

Dessutom styrs den offentliga sektorn av politiker.

Tänk ett företag som har tre fabriker, där en går riktigt bra, en går halvbra och en går kass. Det rimliga beslutet för VD:n är att lägga ner den kassa fabriken, dubbla den som går bra och säga till den som går halvbra att lära av den bra.

En politiker med tre sjukhus kommer ofelbart att allokera resurser ganska precis tvärt om. Den offentliga sektorn lider av att den ekonomiska/politiska logiken flyttar resurser till verksamheter med problem.

Mary X Jensen sa...

Nu är du lite instrumentell Krohnis... Medan jag har varit borta här på eftermiddagen så har företaget dragit tillbaka den här bonusen. Det måset finnas andra sätt att effektivisera. Jag har många exempel...

Nu ska jag strax ta itu med sjukhusmaten ;-)

berinder sa...

Klart dom tar bort det, dålig press kostar...

Annika Lidne sa...

Dell hade i USA samma system. Flest poäng till de medarbetare som klarade av flest samtal. Det ledde till att kunderna bara blev vidarekopplade, sedan till Dell Hell.

Nu grundar sig bonussystemet på MINST antal vidarekopplade samtal och flesta antal nöjda kunder... Och funkar.