torsdag 30 juli 2009

Hur ligger det till egentligen... På Gotland.

Landshövdingskan på Gotland befinner sig i blåsväder. Minst sagt. Det handlar om att hon behandlar vissa annorlunda än andra. En av Gotlands största arbetsgivare har fått möjligheter att bygga ut sin fastighet på ett sätt som går utanför gängse regler. Indignationen är stor. Det är orättvist och detta är nog det värsta av allt. Det finns lagar om strandskydd som överträtts. Det finns tjänstemän som ogillar besluten. Det finns tidningar som fått rubrikstoff mitt i sommarstiltjen.

Men tas det inte till överord nu undrar jag? Tydligen, rätta mig om jag har fel, så har vissa av de nu omskrivna byggnationerna kommit till innan strandskyddet fanns. Det är en gammal historia alltså som borde ha upptäckts betydligt tidigare om det fanns felaktigheter. Större än så är inte Gotland.

Är det normalt att spela in samtal med sin chef och sända det på radion? Är det normalt att tjänstemän vägrar att utföra beslut som fattats av politiker? Uppdatering: Landshövdingen är chef, inte politiker. Feltänk av mig där. Men i sak förändras inget. Den som fattar beslutet (chef eller politiker) har tolkningsföreträdet. Annars blir det opraktiskt.

Personmotsättningar någon?

Har fel begåtts ska det naturligtvis rättas till, men man behöver kanske inte överdriva. SvDs ledare anser att alla ska vara lika inför lagen. Inte ska vissa få förtur. Men trots allt så finns det alltid möjlighet till dispensansökan. En sån har nu gjorts och landshövdingen har godkänt den. Tjänstemännen tycker dock annorlunda och landshövdingen anklagas för korruption. Det är märkligt beteende det här, att så fort man inte får som man vill så anklagas den andre.

Här ligger en och annan hund begravd, den saken är klar. Det handlar nog inte om det som visas inför publik just nu. Kommer någon att lyckas reda ut det?

Eller är meningen med föreställningen att landshövdingen ska kickas? Jag försvarar ingen nu utan försöker bara höja blicken lite.

Uppdatering: Min vän Kent Persson menar att en landshövding inte ska skapa egna gräddfiler. Jag håller med om det förstås, men vill ändå vidga perspektivet på den här frågan. Är det vad hon gjort? Eller är det så att det hon har sagt har tolkats av andra på annat sätt.

(intressant)

(Aftonbladet) (SvD) (GotlandsTidningar)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

32 kommentarer:

Anonym sa...

Gräddfiler kommer alltid att finnas.
Det är ju ganska vanligt att människor när dom ansöker om bygglov och bygger ett bra mycket större hus än som är lämpligt får det godkänt i efterskott om man har kontakter på stadsbyggnadskontoret.
Dom har blivit hårdare på senare tid men det är ytters sällsynt att man blir tvungen att riva eller schakta igen på marken så att t.ex. tvåvåningsbyggnaden återigen blir en sutterängbyggnad.

Och favoritiserande undantag för rika människor har vi ju massor. Förmögenhetsskatten gällde ju inte dom rikaste i Sverige (nu gäller den ju ingen om man har en förmögenhet, med åtsyftning till att annars sticker pengarna, precis som Marianne hävdar.

För övrigt så anser jag att det är väldigt tråkigt att alla inte behandlas lika inför lagen, men så har det aldrig varit och kommer aldrig att bli antagligen.
/Daniel A

Bo sa...

Det är väl inget att förvånas över att vissa har förtur med extra rättigheter.
Det ingår ju nu även officiellt i t.ex moderat politik, se IPRED.

Det är anledningen till att tillstånd ges retroaktivt, inte att det ges, som är problemet.
Inget nytt dock.

populisten sa...

Det finns säkert mycket bakom detta. Man anar ju att tjänstemännen velat sätta dit en kaxig typ som inte ens låtsas som han tror att tjänstemännen är något annat än vänsterpolitruker. Till SvD säger han t.o.m. angående klagomålen på den anlagda tennisbanan: "Vad vet de [tjänstemännen] om tennis. De spelar inte tennis, de spelar balalajka."

Antagligen är man missnöjda med landshövdingen som chef också.

Strandskyddslagen är förvisso i mina ögon en ren jantelag som bara finns till av avundsjuka. Bilderna från denna plats visar ju också tydligt det. Den utvidgning av tomten som nu klandras har ju utförts på andra sidan en väg sett från stranden! På vilket sätt har allmänhetens tillgänglighet till vattenlinjen skadats kan man undra?

Landshövdingen agerande är emellertid helt oacceptabelt ändå. Likhet inför lagen måste gälla. Visst gärna dispens, men motiverat sakligt av att allmänhetens tillgänglighet till strandzonen inte inskränkts inte motiverat av markägarens inkomst. I mina ögon borde hon omedelbart skiljas från sitt ämbete.

Anonym sa...

Landshövding är inget politiskt uppdrag. Landshövningen är tjänsteman, chef för de andra tjänstemännen inom länsstyrelsen. Sedan att gamla politiker, på tveksamma grunder ofta blir landshövdingar är en annan sak.

"Är det normalt att tjänstemän vägrar att utföra beslut som fattats av politiker?" Vad menar du med det? Att eftersom landshövdingen råkar vara avdankad politiker ska de andra tjänstemännen ifrågasätta mindre? Att politiker inte behöver följa lagen?

Det kan nog finnas många skäl till märkliga beteenden. Kanske är det så att kompetenta tjänstemän som värnar lagen och medborgarnas intressen helt enkelt enkelt har tröttnat på att chefen inte respekterar deras integritet och opartiskhet.

Du kanske borde läsa in dig på förvaltningsrätt om du kommer in i Riksdagen?

Mary sa...

Anonym - jag skrev bestämt fel där. Det gör dock ingen skillnad i sak. Chefer har också ett visst tolkningsföreträde före sina medarbetare, så är det överallt.

Jag är medveten om att det är mycket jag inte kan. Förvaltningsrätt är nog ett ämne som bör fördjupas. Ett bland andra. Man är ingen överkvinna bara för att man kandiderar till Riksdagen precis. Det gäller att vara ödmjuk...

Peter sa...

Att ni moderater inte trodde på rättvisa och jämlikhet, det är ju ingen nyhet, men jag trodde att ni åtminstone trodde på rättssäkerhet och rättstaten. Tydligen inte.

Guff sa...

Att det i praktiken kan vara dåligt med likheten inför lagen är en sak. Men om en landshövding saäger att så ska det vara, då är det bara att avgå.

Mary sa...

Men skärpning Peter! Jag talar inte om att inte rättvisa ska råda. Det finns möjlighet att söka dispens och det har gjorts här. Vem som helst kan få dispens och vem som helst kan få avslag.

Problemet är att diskussionen handlar om specifika personer och om uttalanden som gjorts och som spelats in. Det har förmoldigen diskuterats mer om den här saken än just i det här samtalet. Det hela är trots allt en liten del utdraget ur ett större sammanhang.

Jag tycker inte att man ska döma efter enstaka meningar som är uttalade. Vi alla säger nog dumma saker ibland.

Guff: Glöm nu inte attd et är omvärldens tolkning av det som sagts som blivit gällande. Men var det vad hon menade. Återigen, det är taget ur ett sammanhang. Det är det jag inte gillar. Man måste liksom tänka ett steg till och inte bara rycka det som ligger överst och göra det till en sanning.

populisten sa...

Mary:

"Jag tycker inte att man ska döma efter enstaka meningar som är uttalade. Vi alla säger nog dumma saker ibland.

Guff: Glöm nu inte attd et är omvärldens tolkning av det som sagts som blivit gällande. Men var det vad hon menade."

Nu har ju fru landshövdingen i intervju med SRs Ekoredaktion låtit meddela att hon inte alls är missuppfattad utan att hon menade precis vad det låter som att hon menar. Därmed är saken klar för mig. Vi har en landshövding på Gotland som inte respekterar grundlagen. Det är en helt oacceptabel inställning hos vilken statstjänsteman som helst och hos någon med en så hög position kan det bara inte tillåtas.

Mary sa...

Obs! Jag försvarar inte henne ...
försöker bara vrida lite på frågan

Robert sa...

Om du lyssnar till inspelningen så framgår det med all önskvärd tydlighet att hon tycker vissa skall särbehandlas och att lagarna ej gäller dem lika mycket som alla andra. Hon svarar på en direkt fråga om detta t.o.m. - Ja.

Att höja blicken och försöka se saker o ting ur ett annat perspektiv är alltid bra, men ibland så är saker o ting precis som de verkar vara vid första anblicken.

Nils Dacke sa...

Principen likhet inför lagen måste gälla för vad ska annars gälla? Nu gör den ju inte det till 100% men strävan efter måste finnas där. Om inte måste vi sätta upp andra kriterier som Marianne gör nu på Gotland. Han Max verkar annars vara en skön typ som tydligen var inspirationskällan till Lasse Åberg pastish i den enfaldige golfaren ;)

Mary sa...

Robert, jag vänder mig mest emot rapporteringen av det hela. Det hon säger är inte så smart. Jag tycker också att alla ska behandlas lika inför lagen. Självklart.

populisten sa...

"jag vänder mig mest emot rapporteringen av det hela."

Vad i rapporteringen vänder du dig mot Mary? Jag tycker att den varit helt objektiv och att Samuelsson getts fullgott tillfälle att bemöta kritiken, vilket hon dock utnyttjade till att göra saken än värre.

Robert sa...

Förstår nog heller inte riktigt vad i rapporteringen det är du inte tycker är bra. För en gång skull så verkar media ha kontaktat den det gäller redan innan de går ut med nyheten och låter hennes uttalande sändas i absolut anslutning till själva reportaget, mer rättvist än så kan det inte gärna bli.

Javisst, media vinklar saken en aning med sitt språkbruk, men media är inte ett uppslagsverk, det är en kanal för nyheter.

I detta fallet så har rapporteringen ändå skötts hyffsat och hennes eget uttalande till ekot snarast förvärrat saken mer än själva mediarapporteringen.

Mary sa...

Populisten. Det sker beslut varje dag som inte gillas av alla. På grunder som man inte heller alltid kan förklara. Med vinklar som bara ger ett perspektiv.

Vill man fastna i att det är på grund av olikhet inför lagen som i det här fallet så gör man det.

Men nu verkar det vara så att det mesta av byggnationen som man skriver om har stått färdig sedan länge, innan nuvarande bestämmelser trätt i kraft och liknande. Gotland är litet och såna här saker känner man till.

Att landshövdingen uttalat sig korkat är en sak. Men det handlar inte bara om det, eller hur?

Fridolf sa...

Det är fel av moderaterna att släppa strandskyddet till kommunerna, eftersom kommuner är beroende av att locka till sig nya kommuninvånare och då blir strandskyddet mycket, mycket svagt. Bebyggelsen biter sig fast i många generationer framöver.

Robert sa...

Det handlar om JUST det.
Hela den här historien handlar om JUST Lanshövdingens inställning till huruvida alla är lika inför lagen eller ej.

Detta med den specifika byggnationen är sekundärt.
Det är politikernas tankar och ageranden i sin myndighetsutövning som är det intressenta i frågan.

Om det är någon som missat poängen här så skulle jag väl vilja påstå att det är du just nu.

populisten sa...

Mary, jag ser det som två helt separata frågor.

1) Länsstyrelsen trixar bort en lag som jag personligen finner larvig och i denna tillämpning idiotisk. I sak kan jag bara applådera detta så länge trixandet sker på objektiva grunder.

2) På Gotland finns en landshövding som anser att man ska ge företagare särskilda hänsyn i tillståndsärenden som avser deras privatliv. Hon har mycket tydligt gett uttryck för denna grundlagsstridiga åsikt till sina medarbetare (vilket dels är allvarligt då det är starkt normerande vad chefen tycker, dels kan uppfattas som en ren order om lagbrott), och sedan öppet försvarat sin åsikt i riksmedia. I mina ögon är detta helt oacceptabelt och jag är ärligt talat förvånad om du inte håller med. Frågan jag ställer mig är endast om det är tjänstefel, grovt tjänstefel eller om det faller under korruptionslagarna.

Att blanda in 2) i 1) framstår ärligt talat mest som ett försök att blanda bort korten för att slippa se sanningen i vitögat avseende Samuellsons inställning till lagstyret.

Mary sa...

Robert grejen är väl att man kan
se olika poänger i samma fråga?

Nu ska ju Odell snacka med landshövdingskan så får vi se vart det bär hän sen.

ConnyT sa...

Du skriver:
"Är det normalt att tjänstemän vägrar att utföra beslut som fattats av politiker?"

OM nu landshövdingen hade varit politiker:
Det är väl en mycket viktig princip att politiker bestämmer reglerna som tjänstemännen skall arbeta efter. Politikerna ska sedan INTE besluta i själva ärendena (dessutom emot reglerna).

Menar du att det vore OK som princip? Är det inte sådant som (t.ex) brukar kallas ministerstyre?!

DemonicBunny sa...

Från en ren förvaltningsmässig synvinkel (vilket är det som det handlar om) så finns det inte två frågor. Det finns EN fråga. Och det är fråga 2.

Fråga 1 är en icke-fråga. Myndigheters förmåga att ge dispens ifrån lagar existerar just för att det ska vara möjligt att gå runt situationen där de generella reglerna är idiotiska eller inte kan appliceras. För att inte snacka om att begränsa paragrafryttares möjligheter att driva ett administrationsmässigt vendetta mot medborgare.
Det finns inga tvivel om att vi inte snackar om några söta lamm på någon sida här.
Dels har vi Max Hansson som har byggt ett hus utan att fråga om bygglov och agerar på rent pin kiv och saknar totalt respekt för myndigheterna. Han hade en chans att agera lagligt och tog den inte utan gick rakt fram och byggde sitt "fritidshus" ändå. Svartbygge alltså.
Sen så har vi den ännu onämnde paragrafridande handläggaren som vill retroaktivt applicera strandskyddslagen på dels tun som har varit där i åtminstone 50 år och dels en tennisbana som var fullt laglig när den byggdes (och strandskyddet sträckte sig 200 meter endast). Denna person (och hans företrädare) tycks Hansson ha fejdat med i cirka 20 år.

Sen så har vi Marianne Samuelsson. Och där har vi den riktiga frågan.

Svensk byråkrati bygger på rättstatsprinciper. Alla ska vara lika inför lagen, alla ska vara lika inför myndigheterna. Diskriminering på grund av kön, hudfärg eller ekonomiska tillgångar är inte acceptabelt.
Om en tjänstemans chef agerar felaktigt så är det tjänsteetiskt hans skyldighet att agera "whistleblower". Antingen till överordnade eller, om det inte hjälper, till allmänheten (dvs media).

Problemet är inte ATT Samuelsson gav dispens. Det är lagligt och i många fall rekommenderat (Om till exempel Max Hansson hade bett om bygglov innan han hade byggt sitt "fritidshus" så hade det nog varit befogat på objektiva grunder).
Det är MOTIVERINGEN till varför hon gav dispens som är rättsvidrig och i min mening tillräcklig för avskedande.
Dispens från regelverk ska ALDRIG ges på diskriminatoriska grunder, oavsett hur "nyttigt" det är för länet eller kommunen.
Sådant tänkande är både rättsvidrigt och tjänsteetiskt oförsvarbart. Ett tankesätt som inte hör hemma i ett modernt samhälle (det drar tankarna till medeltidens klasssamhälle där adel fick lägre, eller inget, straff för samma brott).

Nils Dacke sa...

Bra inlägg, dags att rulla henne i tjära och fjädrar eftersom hon verkar gilla medeltidens rättskipning ;)

Mary sa...

Demonic Bunny - Tack! Bra utförlig beskrivning av läget.

Du som vill hänga upp dig på ord. Politiker eller chef? Jag försöker bara säga att det ibland finns någon som bestämmer på jobbet. Det var principen inte detaljen jag var ute efter. Inget annat. Att inte utföra arbetsuppgifter man åläggs kallas arbetsvägran och kan vara underlag för uppsägning. Så säger lagen.

Jag har inte nämnt ministerstyre. Det är du som drar ut svängarna här. Jag skrev fel och har rättat till det, eller hur?

Nils Dacke sa...

Mary, att agera whistleblower är inte bara en skydighet och en rättighet som privatperson men också något väldigt viktigt i en demokrati så uppenbart finns en konflikt på arbetsplatsen och vi utanför kan inte hela storyn men detta visar tydligt att vi inte ska utnämna gamla politiker till administrativa jobb som tack för utfört jobb ( läs muta ).

DemonicBunny sa...

Det nämns i en artikel att tjänstemannen/handläggaren som blåste i visselpipan skrev faktisk på dispensen. Varför? För att det skulle klassas som arbetsvägran att inte skriva på, och är därför olagligt (i och med att landshövdingen har laglig rätt att ge dispens).
Däremot så är whistleblowing tillåtet i allt annat än sekretessbelagda ärenden (lagen om offentliga handlingar).
Det är värt att nämna att ärenden som är under behandling är sekretessbelagda så tjänstemannen fick inte säga något då. Men vid tidpunkten då visslan blåstes så var ärendet färdigbehandlat och därmed inte sekretessbelagt (denna princip gäller för alla offentliga handlingar förutom specialfall så som hemligstämplat material samt handlingar där det gäller tystnadsplikt, som typ för präster och läkare.)

Därmed så var tjänstemannens handlande fullt laglig så vitt jag vet.

Och att utnämna f.d. politiker till landshövdingar har sina nackdelar (som vi ser). Men frågan är om det finns ett lämpligare sätt? (churchill sa att demokrati är det sämsta styrelsesättet, med undantag av alla de andra alternativen) I sekundärkommunerna (landstingen) är Landshövdingen en representant för centralmakten. Det betyder att landshövdingen ska ha bra kontakter med regering och riksdag. En landshövding behöver också erfarenhet av att arbeta tillsammans med tjänstemän, vilket betyder att vi har två alternativ. Befodra tjänstemän från centrala myndigheter, eller att sätta gamla politiker på posten.
Att befodra tjänstemän är ett ganska bra sätt att åkalla "the dilbert principle" (dvs konceptet att alla är befodrade precis så högt att de är inkompetenta för posten) och riskerar att förstärka en snedvriden internmoral (ett exempel är när vi kan se invandringsverket i aktion. Behöver jag ens nämna incidenterna?) i och med översiktspersonen kommer från samma arbetskultur som de han/hon är satt att överse.

Om något så är incidenter som den här tecken på att systemet ÄR hälsosamt. Tack vare intern konflikt mellan tjänstemän och tillsatt ex-politiker så blev vi medvetna att det FANNS ett problem överhuvudtaget. Vi skulle kanske inte få problem JUST som det här om man befodrade tjänstemän, men vi skulle kanske få andra problem som vi aldrig upptäkte på grund av att tjänstemannen i toppen var så insyltat i samma system att de var blinda för hur deras arbetsmoral var i konflikt med den generella samhällsmoralen.

Inget system är perfekt, allting har fördelar och nackdelar.

Kraxpelax sa...

Gräddfil och gräddfil, någon måtta får det vara. Man ska inte ta upp onödigt mycket allmmänningsmotiverat attraktiv yta med provokativt skymmande installationer som golfbanor etc. Och vad var det fulla priset? Mutbrott misstänkt! Nu ser vi vad Miljöpartiet går för. Det är ingen vacker syn.

- Peter Ingestad, Solna

Mary sa...

Tack för att ni diskuterar här, det blir jätteintressant med alla dessa vinklar. Vidgar vyerna.

Som sagt whistleblowers har sin plats. Jag har skrivit mycket om det här på bloggen och har på sätt och vis en hel del av sånt i mig själv också ;-). Så jag tycker inte att man ska vara tyst. Men att spela in samtal, nja...

DemonicBunny sa...

Det här är väldigt spekulativt.

Generellt ska det bra mycket till för att en svensk tjänsteman ska spela in en konversation med sin chef. Detta tillsammans med att två tidigare miljöärenden där Samuelsson har gett dispens har hamnat i miljödomstolen tidigare så gissar jag att det inte är första gången som Samuelsson har gett uttryck för den här attityden och att alla protester till granskande myndigheter har totalt glidit av i brist på klara bevis om tjänstefel (landshövdingen har ganska breda befogenheter att ge dispens).

Om någon ger dig "men det är ditt ord mot hennes och vi har stort förtroende för Person X. Det är allvarligt med sådana här anklagelser mot en så respekterad person" en gång för mycket så skulle vem som helst försöka få tag på oemotsägbara bevis som inte kan skyfflas under mattan. Typ en inspelning där Person X säger något som inte kan tolkas på annat sätt än att det är mot lagens bokstav och anda.

Men som sagt. Jag är väldigt spekulativ här.

Anonym sa...

Hon har gjort ett riktigt dumt uttalande, men det är i alla fall ärligt, och hon sade dessutom att det var dumt av henne att säga det på ett sådant sätt att det hamnade på en inspelning. Det är inte många politiker (eller fd som hon egentligen är) som skulle våga säga sånt.
Men det finns dom som håller med henne:
http://www.expressen.se/debatt/1.1655538/klart-foretagare-ska-ha-graddfil
Man har funderat länge på många lagändringar som gör att vissa favoritiseras lagligt framför andra när det gäller byggnationer.
/Daniel A.

Nils Dacke sa...

@Daniel: Har du redan startat upp och skriver från en kräftskiva eller slogs de 2 hjärncellerna med varandra?

Citat " Man har funderat länge på många lagändringar som gör att vissa favoritiseras lagligt framför andra när det gäller byggnationer."

Att Johan Stael von Holstein skriver om detta är bara för att få uppmärksamhet mediek*t som han är.

Hur skulle den kategoriseringen se ut om vi inte har principen likhet inför lagen?

Anonym sa...

@Nils.
Vad jag förstår på din sida så är du väldigt förtjust att baktala människor och ge folk titlar i lite lustig buskisanda. Men det är rätt vanligt i dom småländska skogarna också att man antar att folk tar till flaskan.

Om man tar upp det här med strandskyddet som exempel som den nuvarande regeringen införde så sade Natursvårdsverket att borgerliga kommuner har en mer liberal inställning till att folk bygger vid strandkanterna än vad socialdemokratiskt styrda har.
Nacka ger alltid dispenser som exempel medan Haninge inte gör det.
Och med den nya lagstifningen så är det än mer så. Förövrigt så ansers mp vara ett borgerligt parti av många då dom ändå har en förkärlek att vilja arbeta med den konservativa delen av vår riksdag.
/Daniel A.