torsdag 9 juli 2009

Nog vill de flesta jobba alltid...

Tydligen har man kommit fram till att Arbetsförmedlingen inte är tillräckligt hårda i att dra ner på bidrag och stöd för att få folk att flytta runt och jobba på andra ställen än där de hör hemma. Det finns säkerligen människor som är livrädda för att röra på sig men huvuddelen av de som inte har jobb söker jobb.

Återigen så glömmer man också bort att arbetsgivarna har ett ord med i laget. Vilken arbetsgivare vill anställa en person på deltid som har familj och sitt sociala liv kvar i andra änden av landet? Ingen arbetsgivare anställer på lösa boliner idag. Kostnaden är för hög.

Det bör fram mer incitament för både arbetsgivare och arbetstagare för att pusslet ska gå ihop. Ta och tänk till lite mer nu och fastna inte i statistiken och siffrorna.

I vissa kretsar är det självklart att röra på sig över både län- och landsgränser. Men det hjälper inte alltid. Det är mycket som ska klaffa. En person kan inte ta jobb på annan ort om den andre redan har ett där man bor. Då ska plötsligt två ha jobb på ny ort. Ska en person lämna ett bra jobb för att bli arbetslös på annan ort för att partnern beordras flytta av Arbetsförmedlingen?

Det är inte de arbetslösas fel att det ser ut som det gör. Det känns minst sagt cyniskt att höra politiker och se skribenter som hänger på och menar att man får skylla sig själv för att man är arbetslös. Det är väl bara att se sig om och kolla hur det ser ut på arbetsmarknaden för att förstå att det inte stämmer. Det är en förenkling.

Det måste löna sig att jobba skriver SvD. På flera plan. Varför inte se till att en familj kan leva på en lön om det kniper? Skatt efter försörjningsbörda. Varför inte se till att det finns morötter som fungerar? I siffernissarnas land är det säkert bra med statistik och jämförelser, men varför inte ta med hela spektrat vad gäller arbetslöshet. Om man nu med arbetslös menar att det saknas fast anställning. Förenkla för den som vill starta eget företag. Förenkla för småföretag överhuvudtaget så att fler kan klara sin försörjning.

Alla som överhuvudtaget uttalar sig om hur det är att söka jobb borde först själva prövat på att vara arbetslösa. Läs den här bloggen - det är inte jag själv, men skulle kunnat vara. Kom sen och snacka om att folk sitter hemma och lever på bidrag. Vidare perspektiv är önskvärt.

Uppdatering: Många tycks tro att jag inte tycker att man ska flytta till jobben. Det tycker jag verkligen att man ska. Men det finns inte jobb, det är problemet. Man får inte jobb med självklarhet på andra ställen bara för att man söker. Arbetsgivarna anställer inte hur som helst. Det är för mycket trassel. Rekryteringsfirmorna gör sitt till för att bromsa upp, deras jobb är att se till att rätt man hamnar på rätt plats (kanske, tveksamhet finns). Det finns en problematik här som man inte ska bortse ifrån. Det handlar inte bara om ovilja hos arbetssökande. Sen kan man vara cynisk som Hanne K är i DN och anse att den mentala medborgarlönen redan är här. Vad tjänar det till? Journalister är en yrkesgrupp som troligen inom kort kan få se sig efter annan typ av jobb. Det är inget bristyrke precis. Däremot är arbetsmarknaden för dem sjunkande. Ska bli intressant att se hur det kommer att låta när det blir uppenbart.

Personligen är jag absolut inte för bidrag, alla borde slippa sådana och kunna försörja sig själva. Det borde helt enkelt vara mindre krångel med att tjäna pengar på egen hand, att driva företag och att administrera det hela. När skattemyndigheterna jagar runt kring mobiltelefonsamtalen för att kolla vilka som är privata alternativt jobbrelaterade och när blanketterna kommer inramlande så inser man vilken hämsko byråkrati kan vara för fritt företagande. VAd kan man göra här? För att uppmuntra människor att ta eget ansvar?

Sen borde utbildningen vara mer inriktad på att lära ut hur man klarar sig själv. Inlärd hjälplöshet är av ondo för alla.

(SvD)

15 kommentarer:

jens sa...

Det är viktiga frågeställningar du tar upp som helt har försvunnit bort i den politiska debatten. Det är ett (av flera) skäl till att jag vägrar rösta på alliansen - har tidigare röstat på (m) sedan Bohmans tid.

[1] En familj ska kunna leva på en lön. Om detta är möjligt, så kan familjen också flytta till ny ort. Det säger sig självt att folk inte relokerar boendeort om resultatet blir oförändrat: ena parten jobbar och den andra hemma, bara att de byter roll. Om AF vill få folk att flytta, måste de fixa två jobb på den nya orten. Som sagt, om en familj kunde leva på en lön, skulle detta inte vara nödvändigt.

[2] Wibbles gamla slogan om en årslön på banken, borde tas fram igen. Att folk tvingas leva helt utan marginaler bidrar också till orörligheten. Ingen säger upp sig från t.ex. ett dåligt jobb för att pröva något nytt eller starta egen verksamhet för att det är omöjligt att finansiera ens några månader utan inkomst.

[3] Förbudet mot att bara ta uppdrag från en uppdragstagare borde avskaffas omgående. Då skulle folk kunna fakturera i stället för att få lön. Denna förändring är den absolut enklaste för att gå runt LAS. Behåll LAS men låt den bli obsolet genom att folk börjar fakturera i stället.

[4] Det saknas en bolagsform för enpersonsbolag (fåpersonsbolag) som bedriver tjänsteverksamhet, som också utgör en juridisk person. Dagens AB form med minsta kapital på 100K är löjligt för ett tjänsteproducerande bolag. Det finns inget att binda kapitalet i. En dator kostar ju en spottstyver nu för tiden och det ska till ganska många pappersblock och pennor för att räcka upp till 100K i eget kapital. I praktiken kör det flesta fåpersons AB med likvidationshotet över sig hela tiden (för litet eget kapital => tvångslikvidation).

Leif Ekstedt sa...

Fina signaler om lite gammeldags nytänk. En person med heltidsarbete
skall kunna försörja en familj.
Balansen mella kommunala åtaganden och statliga gör ,att kommunalskatten blir ganska betungande för de med begränsade inkomster.
Skolan bör överflyttas till staten,en åtgärd som skulle förbättra (i många fall) kvalitet och lärartäthet.
Moderat sedan unghögertiden ställer man höga krav på sitt eget parti och Alliansen.
Ett exempel på dåligt omdöme är oskicket ,att som parti som anser privatisering vara bra - inte klarar av att skilja kyrka och stat en gång. Statsministern tror väl att de skulle innebära färre
röster om han som sekulär person inte kan tänka sig ,att svenska kyrkan kunde överleva utan att vigselrätten var kvar i kyrkan. Svagt.

Anonym sa...

Rätten till arbetslöshetsersättning?

Den enskildes uppbärande av arbetslöshetsersättning baseras - bland annat - sedan 1987 på en presumtion att den som inte blivit avanmäld från arbetsförmedlingen är aktivt arbetssökande och står till arbetsmarknadens förfogande. Den presumtionens enda rättsliga stöd är en cirkulärskrivelse från AMS till arbetslöshetskassorna som tillkom av rationaliseringsskäl under datoriseringen av statsförvaltningen.

Det krävs alltså egentligen inga materiella regeländringar för att sluta betala ut ersättning till enskilda som i dag förutsätts söka jobb. Om ledig arbetskraft skall förmås att söka jobb - även mindre attraktiva sådana - kan staten enkelt vända presumtionen och börja betala ut pengar endast till de som visar att de sökt lediga jobb.

Om staten vill påverka hur arbetskraften beter sig finns det egentligen inget som hindrar att arbetslöshetskassorna beordras börja betala ut ersättning endast till de individer som visar att de sökt lediga jobb.

Tidigare anställd vid IAF

Mary sa...

Har vi pratat om rättigheter här?

Snarare om hur arbetsgivare tänker när de anställer... Även om du söker jobb på annan ort så ska det mycket till innan du får det.

David sa...

Är du verkligen säker på att du är Moderat? De värderingar du uttryckt på sistone är ju mer socialdemokratiskt lagda.

Mary sa...

Jo då nog är jag moderat alltid. En mänsklig moderat. Jag ser inget fel i att tänka en meter längre bara.

Många moderater - de nya moderaterna anklagas ju också för att vara socialdemokratiska, eller hur? Och (s) representerar "vi-tar-över-ditt-liv-attityd" som jag inte står ut med.

Mer frihet åt folket!

Mary sa...

Det bör väl också poängteras att det inte är bidragen jag vurmar för.

Utan att det är idéerna kring att söka jobb som man inte kan få som är lite löjligt. Och att använda indragning av bidrag som någon slags piska för att försöka skapa en verklighet som man vet inte finns.

Det är bara dumt.

Anonym sa...

Angående rätten till arbetslöshetsersättning

MARY och Ni andra betänk följande:

lagen om arbetslöshetsförsäkring innehåller en minimilöneregel - Du har rätt till ersättning om Du erbjuds för låg lön - vilket innebär att staten kan påverka lönenivåerna genom att inte betala ut ersättning.
Tillsynsmyndigheten IAF fick ett tillägg i sin instruktion i juni med innebörd att myndigheten ska sluta se mellan fingrarna med fusk redan vid misstanke om att det förekommit.
Arbetsgivarna är väl rimligen mer benägna att anställa vid lägre lönelägen än vid högre?? Annorlunda uttryckt - fler får anställning till samma totala kostnad om individuella löner är lägre än om de är högre. Med den kris vi just nu lever med och en ännu ökande arbetslöshet är det inte omöjligt att staten väljer att styra lönebildningen i syfte att fler ska få jobb.

Det Är staten som anger ramarna inom vilka den fria löneförhandlingen mellan arbetsmarknadens parter sker. Den beskrivningen av den svenska modellen gäller ännu.

Anonym sa...

Den statliga styrningen av lönebildningen sker för övrigt inte enbart genom lagen om arbetslöshetsförsäkring och dess förhållandevis väl dolda minimilöneregel, utan även genom lagen om allmän försäkring och möjligheten att uppbära sjuk- eller rehabiliteringspenning vilken korrellerar med industriavtalets lönenivå.

Den som vill sätta sig in i svensk arbetsmarknadspolitik behöver heller inte läsa mer än Laval-domen och SOU 1927:9. Den senare är enkel och lättförståelig. För alla. Som kan läsa.

Mary sa...

Min ingång i det här handlar inte om löner utan om problemet att anställa "fel" person. Arbetsgivare är försiktiga eftersom det innebär en massa problem för dem. Rekryteringsbranschen sitter också som filter och bromsar här ska man inte glömma.

Fusk med bidrag finns för övrigt inte i min världsbild. Fuskar man ska man inga pengar ha.

Vad kan man göra för att underlätta människors/familjers flyttande till annan ort för att få arbete? Flyttpremie?

Det finns många vinklar och aspekter.

Anonym sa...

Mary,
ALLA former av underlättande åtgärder i syfte att förmå arbetssökande att flytta eller byta yrke är redan prövade. De flesta åtgärder är vidtagna flera gånger om - med olika benämningar - under framför allt efterkrigstiden.

Inga åtgärder har ändrat på det faktum att arbetskraftens beteende egentligen bara låter sig påverkas av ekonomiska styrmedel.

Anonym sa...

De faktorer som styr individers beteende är dagpenningnivån och ersättningsperiodens längd.

För försäkringsgivaren - staten - är givetvis dessutom omfattningen av intresse. Alltså vilka samhällsgrupper som omfattas av en försäkring. Samt alternativverksamheten i sådana grupper.

Anonym sa...

Annorlunda uttryckt har arbetssökande som omfattats av den svenska arbetsmarknadspolitiska modellen alltid kunnat välja att ta den erbjudna moroten.

Den tiden är över eftersom Staten numera endast prioriterar miljöneutral -hållbar - tillväxt.

Staten har bara lite svårt att torgföra det budskapet.

Mary sa...

Kan man tänka sig att morot är att en familj kan leva på en lön?

Vissa familjer flyttar runt hela tiden på grund av sina jobb. Både inom och utom landet. Alla verkar överleva ;-). Så visst är det p´roblematiskt det här när ingen villeller tycker sig behöva flytta för att försörja sig. I princip behöver man ju int ebo i samma kvarter ett helt liv och det är kanske aningens överdrivet att tycka att det är så oerhört svårt att jobba.

Men att få ett jobb är ju inte ens lätt på hemmaplan. Tyvärr. Det handlar om attitydförändring på fler plan. Enligt mitt sätt att se.

Anonym, tack för att du deltar här. Det ger fler vinklar. Bra för alla.

David sa...

http://www.expressen.se/ledare/isobelhadleykamptz/1.1636335/isobel-hadley-kamptz-arbetslinjen-ar-trist-och-dum

Säger det bättre än jag.