fredag 27 november 2009

Dags för helhet istället för dumhet...

Varje gång man hör någon säga "Reglerna är såna" så finns det anledning att dra öronen åt sig.

Att deltidssjukskrivna ska gå till arbetsfömedlingen och delta i kurser som är obligatoriska som de inte med självklarhet får tjänstledigt från jobbet för är rena rama bananas, eller hur? Någon måste nu ta ett helhetsgrepp här. Det får inte vara hur dumt som helst. Arbetsförmedlingens tjänstemän måste få möjlighet att tänka själva lite vad som passar och inte bara hänvisa till sina reglementen och skrivningar och hot om utebliven ersättning om man inte gör som de vill. Självklart finns det utrymmen att exempelvis ändra tidpunkter och fundera till om "kunderna" verkligen behöver just det som erbjuds. Mer individuella hänsyn måste de kunna ta. Det ska väl handla om hjälp inte stjälp?

Det är troligare att få ut människor på arbetsmarknaden om man jobbar utifrån individens kompetens istället för att följa regelverket som uppenbarligen inte är så smart uppbyggt. Släpp loss arbetsförmedlare som både kan och vill hjälpa människor att få jobb istället för att hårdbinda dem vid ett stelbent reglemente. Sen vill jag säga till Peter Andersson att reglerna var inte så mycket roligare förut heller. Jag har hört så mycket dumheter om arbetsförmedlingen så hälften kunde vara nog. Det är bra att människor får hjälp av olika slag till jobb till rehabilitering till möjligheter att komma vidare. Det är inte heller humant att bara få ett utbetalningskort och sen bli övergiven för övrigt.

Problemet som jag ser är att organisationens topp inte alltid hänger ihop med bottenplattformen. Det blir uppenbart när man ser den mycket framtidshoppsingivande filmen om AF samtidigt som man hör om blankettraseri och tjänstemän som hänvisar till sina regler hur dumma de än är. Bättre med målstyrning. Alla dessa nya pengar som myndigheter får borde automatiskt medföra att det sker ändringar i hela organisationen.

Kolla in filmen genom att klicka här

Arbetsförmedling - förmedlar arbete... Lyssna på den. Ändra från myndighetskontroll och lägg ned det integritetskränkande infosystemet AIS, som finns på arbetsförmedlingen som enligt SvD innehåller diverse intressanta uppgifter om arbetslösa "Här finns uppgifter om landets alla arbetslösa. Bland annat registreras deras funktionshinder, läkarintyg, social och ekonomiska förhållanden och slutsatser av utredningssamtal". Dessa uppgifter ska sen tolkas av arbetsförmedlare som i sin tur dömer ut den arbetslöse utifrån sina egna fördomar. Jag har hört allt för mycket sådant för att kunna negligera betydelsen av detta. Frågor kan ställas om olika saker men de ska inte registreras och sparas.


Varför kan man förresten inte få byta arbetsförmedling om man vill? Som man kan byta läkare. Det borde vara självklart.

De som kan ändra på reglerna är politikerna - Så gör det nu. Se till att arbetsförmedlingen förmedlar arbeten istället för att kontrollera arbetssökande individer. Bjud inte oppositionen på alla dessa bollar. Det är helt onödigt.


(SvD) (DN) (SR)

Carls konsumentblogg, Alliansfritt Sverige,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

8 kommentarer:

Peter Andersson sa...

:-) När det gäller arbetsförmedlingens regler och framför allt kultur ser jag det betydligt vidare än att det handlar om att det ena eller andra partiet styr Sverige. Min efterlysning av att "spränga eländet" var lika hett efterfrågad förr som nu.. för att vara tydlig :-)

/p

Anonym sa...

"Det är inte heller humant att bara få ett utbetalningskort och sen bli övergiven för övrigt."

Som politiker, och jag hoppas att du siktar mot att bli en ärlig sådan, så känner du nog till att den förra regeringen började jakten på sjuka och handikappade. Nu har tempot skruvats upp ytterligare, vilket leder till att myndigheter inte hinner med. Vare sig Fk eller Af.

De som är drabbade är totalt överkörda och omyndigförklarade.

Det finns ingen mänsklig hänsyn i det här.

Vad har regeringen att säga? Statsministern själv påstår att det handlar om personer som har arbetsförmåga, medan Försäkringskassan skriver i remissvaret för den senaste propositionen: "Den grupp det nu handlar om är försäkrade som i grunden har sjukdom och arbetsoförmåga men som på grund av tidsbegränsningen i sjukförsäkringen inte längre kan få ersättning."

Förstår ni att ni skadar redan hårt utsatta sjuka och svaga människor? När politiker axlar rollen som läkare och anser sig ha kunskaper de faktiskt omöjligt kan besitta för att peka ut människor för att kunna driva genom sina idéer, då har vi slagit in på en mycket farlig väg.

Mary sa...

Jo anonym jag vet att den förra socialdemokratiska regeringen startade en hårdare linje för att styra upp välfärdssystemen. De hade börjat gå över styr. Sittande regering har gått vidare på den banan.

Jag tycker att det är bra att det stärks upp med uppföljning och rehabilitering. Däremot är det mindre bra att det drabbar så hårt fö den som ramlat mellan stolarna.

Vad jag inte begriper är att man inte tar itu med det och att Försäkringskassan får i uppgift att gör asom statsministern säger. De verkar väldigt fyrkantiga i sina tolkningar många som jobbar där. Nånstans finns det en mismatch och den borde åtgärdas. Enligt min syn att se det hela.

Anonym sa...

Nu har jag (samma anonym som tidigare) förberett ett svar här. Om jag låter upprörd, så är det mycket riktigt så. Men jag är inte upprörd på dig. Axén tar som du kanske har märkt inte emot kritik på sin blogg, och inte heller den hälsossamme ekonomisten (anställd på socialdepartemeten), båda två aktiva bloggare när det handlar om sjukförsäkrngen. Som moderat så har du ändå ett ansvar att påverka dina kollegor. Och jag kan tillägga att jag inte är vänsterpartist eller socialdemokrat. Men jag kommer antagligen bli tvungen att proteströsta i kommande val om inte en förändring sker. Och det blir givetvis inte på SD.

Text...

Det här har uppkommit i sviterna av 90-tals krisen, med rationaliseringar på arbetsplatser och allt sämre möjligheter för funktionshindrade att få och behålla ett arbete.

Vi har skapat ett samhälle som bygger på allt högre prestationskrav, parallellt med detta så tar man allt mindre sociala och mänskliga hänsyn. Det har man inte råd med. De som inte klarar tempot, ses som en belastning. Ingen vill sedan ha med den gruppen att göra. Av politiker framställs de som fuskare, något som självklart underblåser allt hårdare attityder bland allmänheten.

Det är rent skrämmande värderingar som håller på att slå rot i det här landet. Udden är otvetydigt riktad mot svaga och utsatta - de tärande. De sjuka. Man försöker genom politisk retorik få det att framstå som att det handlar om att hjälpa. Något man tror sig göra med allt kraftigare piskor; ett överhängande hot om att inte klara utgifter för mat och bostad. De som pga sjukdom och handikapp (såväl psykiska och fysiska) inte klarar ett arbete, varav många har svårt (och behöver stöd) för att klara sin egen vardag, den gruppen ska nu inte längre få stöd från sjukförsäkringen utan hänvisas till a-kassan och arbetsförmedlingen. De som varit sjuka länge och gått ur akassan före 2007, har inte ens rätt till någon akassa.

Den här gruppen behöver ett samordnat stöd, samordnade insatser. Den delen av rehabilitiering är dock, sedan 2008, struken. Man har även strukit att rehabilitering har som mål för individen att uppnå ett psykiskt och fysiskt välmående. Försäkringskassan är även hindrad från att ge ekonomiskt stöd under sjukdom och handikapp tills ett anpassat arbete är ordnat. Det handlar inte om friskförklarande, utan om nekande av ersättning pga så pass strikta regler. Det har redan sedan många år varit mycket strikta regler för sjukskrivna och för sjukpension. Man har redan sedan många år endast tagit hänsyn till arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden för sjukpension. Det har även varit tidsbegränsad sjukpension, och sedan 2005 har även den permanenta sjukpensionen omprövats. Något som den här regeringen har upphävt, så att de som fått icke-tidsbegränsad sjukpension före 2008 (430 000 personer) aldrig kommer att få den omprövad.

Att det varit ett lågt utflöde ur försäkringen, har mer att göra med en arbetsmarknad som inte tar emot personer med funktionshinder, än att försäkringen som sådan är felaktig eller att de som uppbär ersättning fuskar. Den gruppen det handlar om nu är personer som inte av Försäkringskassan bedöms klara ett arbete, och som pga återvunnen arbetsförmånga förlorar ersättning eller enligt Försäkringskassan kan klara ett anpassat arbete och inte längre har rätt till stöd, utan om att ersättningsdagarna tar slut.

I samband med det går Reinfeldt ut och påstår att det handlar om personer som har arbetsförmåga.

Det är riktigt skrämmande, eftersom Reinfeldt om någon - som ytterst ansvarig - är mycket medveten om de politiska beslut, lagar och förordningar som drivs igenom. Om regeringen har för avsikt att gå mer varsamt fram, så hade man inte genomdrivit det här i så pass högt tempo utan lyssnat på Försäkringskassans remissvar på propositionerna.

Anonym sa...

forts.

Det är mot ansvariga politiker, oavsett om det är Göran Persson eller Fredrik Reinfeldt, som kritik ska riktas. De myndigheter som är satta att verkställa beslut, kan inte ändra regler eller lagar och förordningar.

"Avgår i protest mot regeringen"

12 december 2007

"Inger Efraimsson hoppar av som ordförande för Försäkringskassan, en post hon haft sedan 2005. Men nu har hon fått nog av regeringens hårdare regler och avgår."

"- I regeringens budget ingick de här tumskruvslösningarna. Då kände jag att det där kommer jag inte att klara av att stå för. Är man tillsatt av en regering måste man kunna känna sig lojal mot den och jag insåg att det skulle bli problem.

Hon försökte i en veckas tid att få kontakt med Cristina Husmark Pehrsson och hennes statssekreterare, men utan resultat.

- Då skrev jag ett brev i stället där jag talade om att jag inte stod till förfogande när nästa styrelse och ordförande skulle utses. Då tänkte jag att de hör väl av sig och vill veta varför. Men det gjorde de inte.

Hon säger att hon respekterar att en demokratiskt vald regering har rätt att genomföra sin politik.

- Men jag känner inte att jag måste vara redskap för det om jag inte har samma uppfattning i frågorna. "

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_679073.svd

" Regeringens egna utredare är kritiska mot de stenhårda reglerna för sjukersättning.

– Så vitt jag vet finns det inget annat land som har så extremt stränga regler, säger Petter Odmark, huvudsekreterare i utredningen om nytt sjukdomsbegrepp."

http://op.se/ettan/lokalt/1.1518491

Remissvar från Försäkringskassan i inlägg nedan.

Anonym sa...

Från remissvaret för första propositonen, 2008-02-11

Yttrande över promemoriorna ”Införande av en
rehabiliteringskedja” och ”Ettårsgräns för sjukpenning
och införande av förlängd sjukpenning”

"Försäkringskassans pågående förnyelsearbete, där fokus ligger på att ytterligare förbättra Försäkringskassans verksamhet, kommer att ha en positiv inverkan på
ohälsotalet. Det kommer bland annat att innebära tidig aktivitet i ärendena och att de som är sjukskrivna en längre tid får en personlig handläggare. Sammantaget kommer dessa insatser att ytterligare förbättra förutsättningarna för att förkorta sjukfallen och därigenom minska kostnaderna för sjukpenning i sjukförsäkringen. Samtidigt motverkar insatserna att antalet personer som beviljas sjukersättning ökar. Sedan oktober 2007 finns också det försäkringsmedicinska beslutsstödet för läkare, med specifika rekommendationer om sjukskrivningstidens längd för ett antal vanliga diagnoser. Beslutsstödet kommer att vara ett bra stöd för såväl läkarna som Försäkringskassan. Resultatet förväntas bli kortare och mer enhetliga sjukskrivningstider. Denna positiva utveckling är resultatet av ett långsiktigt arbete. Mot den bakgrunden är Försäkringskassan mycket tveksam till att nu genomföra omfattande förändringar inom sjukförsäkringen, utan att ta den tid som krävs för att reda ut otydligheter och analysera effekter. En sådan bearbetning och analys behövs för att säkra att förslagen verkligen kommer att kunna föra den positiva utvecklingen vidare."

"Försäkringskassan vill även peka på faran att koppla särskilda skäl för undantag till diagnoser, så som är fallet när det gäller de särskilda skälen för att
beviljas 80 procentig sjukpenning efter 364 dagar och den nya formen av sjukersättning. Risken är stor att det blir fokus på vilka sjukdomar de
försäkrade har istället för på arbetsförmågan. Vid en så omfattande reform som förslagen innebär är det viktigt att det görs ordentliga konsekvensanalyser så att alla berörda kan förbereda sig och ha förutsättningar att möta de krav som regelförändringarna innebär. De områden Försäkringskassan anser är särskilt viktiga att analysera är konsekvenserna för den enskilde, för Försäkringskassans administration och för övriga aktörer i sjukskrivningsprocessen: arbetsgivarna, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och kommunerna. Även de ekonomiska konsekvenserna för sjukförsäkringen och för samhället i stort är självfallet av största intresse. Försäkringskassan noterar att förslagen saknar mer djupgående konsekvenskalkyler i dessa avseenden. Innan förslagen har förtydligats har Försäkringskassan svårt att fullt ut bedöma konsekvenserna av dem. I budgetpropositionen för 2008 aviserade regeringen ytterligare förändringar inom sjuk- och aktivitetsersättningen samt andra åtgärder inom sjukförsäkringsområdet som ska utarbetas senare. Detta innebär att det i nuläget saknas en samlad bild av kommande förändringar."

Anonym sa...

forts.

"Inom Försäkringskassan pågår ett arbete med att analysera konsekvenserna för administrationen. Myndigheten kan redan nu konstatera att det krävs mer tid
för en grundlig analys av Försäkringskassans möjligheter att administrera det föreslagna regelverket. För att Försäkringskassan ska kunna tillämpa reglerna
krävs även att andra aktörers insatser sker i tid. Fallerar deras insatser blir de föreslagna tidsgränserna inte möjliga att hålla. Risken är att den enskilde
hamnar i kläm och står utan försörjning."

"Införandet av regelförändringarna sammanfaller med Försäkringskassans förnyelsearbete, som under 2008 innebär en stor omställning för myndigheten.
Ett genomförande vid en senare tidpunkt skulle innebära att Försäkringskassan står bättre rustad att möta förändringarna. Ett senareläggande av införandet av
de nya reglerna skulle påtagligt förbättra förutsättningarna att säkra kvaliteten i genomförandet. Försäkringskassan avstyrker därför ett ikraftträdande den 1 juli 2008. Mot bakgrund av att omfattande förtydliganden i regelverket behöver göras och då konsekvenserna för Försäkringskassans administration och arbetssätt behöver
utredas är Försäkringskassan inte i nuläget beredd att föreslå ett annat datum för ikraftträdandet. Försäkringskassan avstyrker även förslaget om den minskningsregel som innebär att sjukpenningen ska samordnas med andra försäkringar, eftersom Försäkringskassan inte kommer att ha möjlighet att kontrollera om reglerna
efterföljs."

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Rapporter/Remissyttranden/rem60580_07.pdf

Anonym sa...

Remissvar för andra propositionen, 2009-10-05

Yttrande över promemorian "Stöd till personer som
lämnar sjukförsäkringen - kompletterande förändringar i
lagen om allmän försäkring"

"Försäkringskassan delar uppfattningen att de försäkrade som inte längre kan få ersättning från sjukförsäkringen måste beredas möjlighet att få ytterligare stöd
att åter komma in på arbetsmarknaden. Att ta tillvara människors förmåga att arbeta måste alltid vara ett förstahandsalternativ. En överföring av statens
resurser från sjukförsäkringen till arbetsmarknadspolitiken är relevant om de enskilda ska få bättre förutsättningar att komma in i arbete eller studier. De
föreslagna reglerna medför också i viss utsträckning bättre ekonomiskt skydd för den enskilde. Försäkringskassan vill dock betona de svårigheter det innebär med den extremt korta tiden från det att proposition läggs och beslut fattas i riksdagen till det att reglerna träder i kraft. De försäkrade kommer inte kunna få tydlig information om vad som gäller för dem. Försäkringskassan kommer inte heller att kunna garantera att utbetalning av ersättning görs utan uppehåll i skarven mellan
ersättning från sjukförsäkringen till aktivitetsstöd. I många fall kommer också försäkrade att stå utan ersättning."

"Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har erfarenheter från arbetet inom den så kallade handlingsplanesamverkan (Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens samverkan kring personer som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna börja arbeta igen) och genom PILA-projektet (projekt för genomgång och bedömning av rehabiliteringspotential hos långtidssjukskrivna). Den grupp det nu handlar om är försäkrade som i grunden har sjukdom och arbetsoförmåga men som på grund av tidsbegränsningen i sjukförsäkringen inte längre kan få ersättning. Många av dessa försäkrade har också tidigare deltagit i insatser i Arbetsförmedlingens regi eller på andra sätt genomgått arbetslivsinriktad rehabilitering. Beräkningar visar också att de som vid årsskiftet inte längre kan få sjukpenning har haft sådan i genomsnitt fem år och de med sjukersättning har haft det i genomsnitt i sju år. De erfarenheter Försäkringskassan har gör att Försäkringskassan bedömer att återflödet inom de grupper som slutar ha rätt till ersättning för att deras dagar med sjukpenning eller månader med sjukersättning tar slut, kommer att bli betydligt större än vad som antyds i arbetsgruppens förslag. Inom handlingsplanssamverkan har målet om att 40 procent av deltagarna ska ha påbörjat en utbildning eller ett arbete inom ett år ännu inte uppnåtts och andelen deltagare som går tillbaka till Försäkringskassan är omkring 40 procent. Av de individer vars ärende togs upp av PILA under perioden juli 2007-juni 2008 hade 87 procent fortfarande ersättning från sjukförsäkringen ett år senare. Detta är resultaten trots att det i dessa fall är försäkrade som Försäkringskassan bedömt ha förutsättningar att återfå arbetsförmåga som valts ut att ingå i verksamheterna. En ytterligare erfarenhet är att bland de personer som under perioden juli 2007-juni 2008 slutade uppbära tidsbegränsad sjukersättning var det drygt 26 procent som inom 12 månader antingen fick sjukersättning igen eller som påbörjade ett nytt sjukfall. Av dem som avslutade ett sjukfall över 2,5 år (exklusive de som nybeviljades sjuk- eller aktivitetsersättning) under samma period var det nästan 30 procent som påbörjade ett nytt sjukfall inom ett år. Bland de personer vars sjukpenning drogs in under samma period startade nästan 23 procent ett nytt sjukfall inom 12 månader. I dessa grupper har Försäkringskassans bedömning varit att personen har återfått sin arbetsförmåga vilket alltså inte är fallet i de nu aktuella grupperna."


http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs//fk_publishing/Dokument/Rapporter/Remissyttranden/rem79959_09.pdf