lördag 2 januari 2010

Varför pratar man aldrig om barnen, bara om vinsten...

I dagens DN kan man läsa hur folkpartiet tar ut svängarna mot moderaterna i Täby. Det handlar förstås om Tibble Fristående Gymnasium. Den nu så välkända skolan som knoppades av till rektor och lärare. Mycket har skrivits om detta och många har ansett att skolan gavs bort. Skattepengarna skänktes till enskilda som nu kan göra vinst på verksamheten. Mats Hesselgren heter folkpartiets oppositionsråd i Täby och han har idag skrivit en artikel om det hela på DN Debatt. Har han sin skolminister med sig i denna fråga?

Det som känns märkligt här är att han hänger upp det hela på det som varit för vad jag har förstått så har kommunen och Tibble Gymnasium kommit överens och skolan betalar en summa för det goodwillvärde som varit argumentet. Intressant blir nu att se om även kommunala skolor ska tillskrivas goodwillvärde och hur det ska hanteras i den kommunala budgeten. Jag kanske är okunnig men har ingen känsla av att det görs idag. Men i jämlikhetens namn borde det vara så, eller hur? Finns det så finns det. Oavsett vilken skolformen är.

Så det hela borde vara avklarat vi det här laget kan man tycka. Det här känns mer som en lokalpolitisk vendetta av den art som ibland uppstår. Eller är det en gammal artikel som plockats fram så här i helgtider?

Det finns anledning att påminna om det pressmeddelande där moderate kommunalrådet Leif Gripenstam ger sin bakgrund. Frågan torde vara utagerad kan man tycka. Alla har lärt sig nåt.

Tibble Fria Gymnasium betalar goodwillvärde

"Täby kommun och Tibble Fristående Gymnasium (TFG) har träffat en frivillig uppgörelse som innebär att TFG ersätter kommunen med 6,6 miljoner kronor för det marknadsmässiga, så kallade, goodwillvärde skolan bedöms ha haft vid avknoppningen 2007. Avtalet innebär också att skolpeng från januari 2010 ska utgå enligt gängse regler.

Värderingen av marknadspriset på verksamheten är gjord av den oberoende konsultfirman Ernst & Young i oktober 2009. Även KPMG har gjort den värdering. Utgångspunkten har tagits i de avtal som ingicks mellan kommunen och TFG år 2007 samt tillgängliga data från avknoppningen. Värderarna anser även att den hyra som TFG betalar för lokalerna är marknadsmässig.

Den summa på 6,6 miljoner kronor som TFG nu är villig att betala adderas till de 9,3 miljoner som redan har betalats för inventarierna vid avknoppningen. Sammanlagt har TFG betalar 15, 9 mkr för att bedriva fristående verksamhet på skolan.

- Uppgörelsen innebär att vi har lyssnat på kammarrättens kritik och i efterhand gjort en värdering av verksamhetens goodwill. TFG går frivilligt in i den här uppgörelsen, och vi är glada över att ha hittat en lösning på problemen. När vi tog beslut om det ursprungliga avtalet blev verksamhetens goodwill aldrig värderad eftersom det då var brukligt att endast värdera inventarierna vid avknoppningar, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) i en kommentar.


I debatten kring avknoppningen av Tibble Gymnasium har det under årens lopp spekulerats kring vad ett goodwillvärde för verksamheten skulle uppgå till.


- I den genomförda värderingen hamnar det marknadsmässiga goodwillvärdet på 6,6 mkr eftersom Täby kommun äger skolfastigheten och för att Tibble Fria Gymnasiums hyresvillkor innebär att de inte har besittningsskydd. Dessutom innebär avtalet med Täby kommun att aktieägarna inte kan sälja till utomstående, fortsätter Leif Gripestam (M).


Avknoppningar har enligt Allianspartierna varit ett framgångsrikt koncept medan andra har varit kritiska.

- Många kommuner har sedan 90-talet arbetat med avknoppningar för att ge personal inom välfärdens kärna möjlighet att driva verksamheter i enskild regi. Genom entreprenörskap, nya idéer och konkurrens har syftet varit att öka kvaliteten inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Valfrihet, mångfald och kvalitet är honnörsord. I Täby har detta arbete varit mycket framgångsrikt vilket inte minst framgår i den omfattande tillsynsrapport som Skolinspektionen presenterade för några år sedan. Där framgår att Täby ur ett nationellt perspektiv har en mycket god utbildningskvalitet beroende på konkurrens och ett långtgående delegerat ansvar till varje skola. Vi har genom konkurrens lyckats höja kvaliteten oberoende av om skolan drivs av kommunen eller av en fristående aktör, säger avslutningsvis Leif Gripestam (M). "


Vad tycker eleverna

Egentligen torde vara ointressant hur skolor drivs, privat eller kommunalt. Det är väl snarare kvaliteten på verksamheten som är intressant och borde vara den ledande faktorn här. Novus har gjort en studie som visar att både föräldrar och barn i friskolor trivs bättre och får mer stöd och det gäller även för de som behöver särskilt stöd. Föräldrar verkar heller inte så upprörda över om det görs vinst i skolorna utan lägger större vikt vid barnens trivsel och skolresultat. Det talas sällan om detta i skolsammanhang. Det är på tiden att det kommer i fokus. Kvaliteten är viktigare än driftsfrågan även för socialdemokrater i Haninge, men av annan anledning kanske.

Det är innehåll och kvalitet man ska satsa på framöver. Den kommunala skolan har samma skolpeng per elev som friskolor har så diskussionen kring ekonomi borde handla om hur det kan komma sig att det är så mycket dyrare att driva en kommunal skola. Säger nu inte att alla är dåliga för det är de absolut inte. Som kommunal skolpolitiker kan jag dock känna att vi behöver finslipa kraven på skolorna. Både de eget drivna och friskolorna. Det handlar om kvalitet i verksamheten, det handlar om den bästa formen av utbildning för våra barn och ungdomar. GEnom friskolor öppnar vi för en helt annan mångfald än vad kommunala skolor idag själva har möjlighet att prestera. Men de har nu också chansen att jobba på att bli bättre. Det är synd att så många fastnar och avstår från att se möjligheterna.

Bloggar

Peter H som tydligen inte tycker att man ska lyssna på vad statsministern säger utan lägger in sin egen mening i det hela. Johan W hänger på i kritiken. Alla hänvisar till gamla dokument som om det vore den moderata sanningen i alla väder. Tror ni inte att vi hänger med? Det visar sig hela tiden tycker jag att det justeras där det behövs. När man läser Röda Bergets inlägg om att sätta fokus på den enskilda människan på individen så är det precis vad jag tycker att den moderata politiken innebär. Fast på annat sätt. Det handlar om att ge utrymme för egna inititativ, skaparkraft och den glädje det ger. Satt emot  den socialdemokratiska tanken att varje individ skall få tilldelning enligt av annan bestämd skärva som de själva betalat för. Det är skillnad på metoder här.

(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

4 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Det är väl bra att man klarat ut Tibbleförsäljningen. Men min te sär att vi moderater ibland gör saker,som blir fel. I stället för att rätta till det så fort som möjligt,eller förklara anledningen till varför det blev fel så försöker man mörka. Raka besked och gärna kontroll av vad följden för ett beslut ger är enbart av godo.

Mary sa...

Leif - ja tycker rent allmänt att det syns för lite civilkurage här i världen. Det är inte politiskt bundet heller.

Elker sa...

Jag är 13 år och går själv i en friskola i Upplands Väsby. Och helt ärligt skiter jag fullständigt i om det är en kommunal skola eller en privat driven skola. Huvudsaken för mig är att den får samma tillsyn som en kommunal skola och att de behandlas likvärdigt. Det är kvalitén som räknas - inte om min skolchef gör vinst eller inte!

embryo sa...

Varje avknoppning - särskilt i rika stadsdelar eller kommuner - där kommunala (gemensamma och med våra egna skatter byggda och betalda) egendomar, verksamheter, fastigheter säljs - alltid till underpris då marknadsvärdet stiger skyhögt in i framtiden - är en stöld.