fredag 26 mars 2010

Arbetsförmedlingen som Jobbhus föreslår M

Vissa pressmeddelanden blir man glad av. Särskilt när det gäller nytänk vad gäller AF. Efter att ha sett på hur en när och kär försöker kämpa med AF får man spader över hur rutinerna verkar funka. Det är ju ledtider, attityder och myndighetsfasoner så man tappar hakan. Det kommer mail med uppgift om att det snart kommer ett brev i brevlådan om nästa mötestid. Det kommer meddelanden om att eftersom vederbörande inte har A-kassa så kan de inte använda det som hot om man inte söker ett jobb man blivit uppmanad att söka. Det är helt otroligt. Vederbörande svarar - Jag vill ha ett jobb, inte A-kassa...

En idé som jag funderar är hur Arbetsförmedlingen också skulle kunna matcha olika personer som skulle kunna starta företag tillsammans. En kamrerstyp, en säljare, en uppfinnare osv. Alla kan ju inte allt men tillsammans kanske de kunde utföra stordåd. Det händer grejor Gudmundson.

Kent Persson bloggar och Mona Sahlin lovar Fredrik Reinfeldt (och alla andra) högre skatt.

Pressmeddelandet i sin helhet

M föreslår Jobbhus för stärkt matchning


Under både högkonjunktur och lågkonjunktur har frågan om matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare vuxit i betydelse. Ett bra matchningssystem gynnar inte bara företag som växer utan förkortar också den tid som människor befinner sig i arbetslöshet. När alliansen nu utvecklar politiken för nästa mandatperiod vill Moderaterna att Arbetsförmedlingen utvecklas till Jobbhus.

Syftet med Jobbhus är att den enskilde omgående får en bedömning som avgör vilka insatser som är rätt väg framåt. För att detta ska bli framgångsrikt krävs att olika aktörer som Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Almi, studievägledare med flera samordnas och gärna finns i gemensamma lokaler. Det skulle innebära en vidareutveckling av ett antal samverkansprojekt som för närvarande pågår i flera delar av landet.

- Syftet är att den enskilde, direkt efter kontakt med coach, ges vägledning till möjliga insatser, åtgärder och aktörer. Det samverkansprojekt som pågår där Arbetsförmedling och Försäkringskassa sitter i samma lokaler kan förstärkas ytterligare, säger Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsminister (M).

- Arbetsförmedlingen har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren men samtidigt kan inte en enskild myndighet tillgodose allas önskemål och behov. En mer effektiv matchning och ett minskat utanförskap förutsätter en bred uppsättning av aktörer och mer samordning med andra myndigheter, säger Tomas Tobé, näringspolitisk talesperson (M).

Littorin och Tobé besöker idag Arbetsförmedlingen i Upplands Väsby för att studera ett pågående samverkansprojekt. Syfet är är att öka service och information till medborgarna genom att Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans personal finns i samma lokaler. Detta gör det enklare för medborgare att komma i kontakt med en myndighet samt att personer som har kontakt med fler än en myndighet enklare kan få den hjälp som behövs.

Om förslaget:

Oavsett om en person är arbetslös, sjukskriven, förtidspensionerad eller av någon annan anledning inte kunnat delta fullt ut på arbetsmarknaden så ska de mötas av ett större individuellt stöd. Internetbaserade tjänster kan aldrig ersätta den personliga kontakten. Det behövs instrument som bättre kan avgöra vilken insats som en enskild behöver och en större samordning av olika aktörer. Syftet är att den enskilde omgående får en bedömning genom metoder för så kallad profiling och targeting som avgör vilka insatser som är rätt väg framåt.

För att detta ska bli framgångsrikt krävs att olika aktörer som Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Almi, studievägledare med flera samordnas och gärna i gemensamma lokaler. Det skulle innebära en vidareutveckling av ett antal samverkansprojekt som för närvarande pågår i flera delar av landet.

Syftet är att den enskilde, direkt efter kontakt med coach, ges vägledning till möjliga insatser, åtgärder och aktörer. Att de ges tillgång till olika tjänster och aktörer beroende på vad som krävs för att han eller hon ska komma tillbaka till arbetsmarknaden. Incitament ska vara styrande så att insatser i huvudsak prioriteras för dem som står längst från arbetsmarknaden. Det är också av betydande vikt att denna reform innefattar ett ökat samarbete med arbetsgivare. Likväl som den enskilde kan ta del av bedömning och alla insatser och ett ökad utbud av aktörer på en plats har arbetsgivaren också en given knutpunkt att vända sig till för framtida rekrytering. Arbetsgivaren kan också få ett mer komplett stöd i det fall någon medarbetare varit sjuk och kan återgå inom ramen för en insats eller upphandlad tjänst.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 kommentarer:

Peter Strobl sa...

Jag vet inte vad som är det nya i nyheten. Min första tanke var att detta är en kopia av de rödgrönas förslag om kompetensförmedling. Inget ont i det. Det är en gammal sanning att man vinner generellt om myndigfheterna läggs närmare varandra. Den arbetslöse eller arbetssökande vinner på det.
Mycket av det du beskriver finns redan i dag Mary. Även i matchning och företagande. Problemet är att Af inte har samma styrka, varken ekonomiskt ellr personalmässigt att hantera detta.
Sedan ska vi inte glömma att Af agerar utifrån direktiv från Arbetsmarknadsdepartementet.
Den springande punkten i detta förslag, och även i de rödgrönas liknande förslag, är hur ser den ekonomiska tilldelningen av pengar. När det finmns kan man avgöra seriositeten och utvärdera detta förslag.
/Peter Strobl

Mary sa...

Ja ja Peter...

Jag tycker att det är bra att det händer nåt. Om allt i detalj styrdes från departementet skulle det aklals ministerstyre. Vi får hoppas att tjänstemännen använder lite av sin egen kapacitet.

Allt handlar inte om pengar, en kreativ hjärna kan uträtta stordåd.

Peter Strobl sa...

Mary, ad jag menade är att Af får direktiv från Arbetsmarknadsdepartementet. Utifrån det verkar man. Handlar inte om ngt ministerstyre.
Men med ramarna, bla de ekonomiska sätter hur man kan agera.
Jag har ett förflutet från just den här världen och den består av en massa duktiga och kreativa människor.Som vill hjälpa en arbetssökande. Men om ramarna , uppdraget är för tajt då är det omöjligt att verka.
Det grundläggande problemet för Arbetsförmedlingen idag är en oerhört tajt organisation.
Med det menar jag dels organisationsmässigt men också tilldelning av åtgärder. Så ramarna handlar om definitivt av pengarna, i synnerhet det som kommer från departementet sida.
Men, sedan tycker även jag att ledtiderna är för långa, byråkratin är för komplicerad etc.
Kreativitet? Javisst kan en krativ hjärna uträtta stordåd. Men ingen kreativitet hjälper om ramarna är för snäva eller fel satta.