tisdag 6 juli 2010

Språket och föräldrarna är grunden för att lyckas i skolan...

Skolan och IT har det talats om sedan urminnes tider känns det som. Nu verkar det dock ta fart ordentligt och allt fler kommuner börjar verkligen och äntligen ta itu med problemet och budgeterar för inköp av datorer till skolorna och man använder driftsbudgeten. Nu handlar det inte längre om en gemensam PC i skolsalen eller ett par lärardatorer i en skrubb. Nu ska alla elever ha en egen dator och dessutom ska de vara uppkopplade till internet och till varandra förstås.


På ett seminarium i Almedalen berättade skolchefen i Botkyrka, Erik Nilsson om hur viktigt det är att barnen har tillgång till språket. De behöver många ord för att binda samman olika begrepp. För invandrade barn är svårigheterna väldigt tydliga men det finns även samma fenomen  för vissa svenska barn. Det spelar ingen roll om var man kommer ifrån i världen. Har man ett torftigt språk med få ord så ligger man illa till.

Erik Nilsson berättade om en flicka i Botkyrka som bara varit tre år i Sverige och ändå lyckats skaffa sig högsta meritvärdet (snittbetyg). Förklaringen menar Nilsson är att hon dels hade stöd från sina föräldrar och dels ett mycket mångsidigt språk i grunden. Så det handlar inte bara just om svenska språket i sig utan om de möjligheter man har att begreppsbilda med hjälp av det modersmål man har. För de barn som har det svårt så innebär det att det behövs bra verktyg för att hjälpa dem vidare. Där finns möjligheter med just IKT. I synnerhet med skolmiljöer där det finns många olika kulturer och språk inblandade.De flesta känner till Microsoft Office vid det här laget men de möjligheter som finns för att använda det som pedagogiskt verktyg i skolan är inte lika självklart. Eva Pethrus är chef för det innovativa skolprogrammet på Microsoft och hon brinner för att barn ska få hjälp med att klara av skolan och att alla ska lära sig att läsa, räkna och skriva och klara av att få de grundläggande kunskaper som alla behöver för sin framtid som vuxna individer. Hon påtalar på ett flertal intressanta funktioner som exempelvis att det finns upp till 36 olika språk i ett och samma program vilket gör att barn med olika språk både kan läsa och skriva samma sak fast på sitt eget språk. Det är alltid intressant när man funderar på att använda produkter på ett.

Tekniken kan absolut hjälpa elever med olika behov, lärstilar och kunskapsnivå möjligheter att upp nå sin fulla potential menar Eva Pethrus som tror att vi kommer att se en fantastisk utveckling på IKT-området inom den närmsta året. Ska Sverige vara en världsledande kunskapsnation måste vi tillvarata allas potential och förmågor. Det är viktigt att skolan ser barnets utvecklingsmöjligheter.

1 kommentar:

Anonym sa...

OpenOffice är ett bra alternativ till MS Office. Dessutom kostar det noll i inköp, men i utbildning. Kan även läsa/skriva alla dokument som MS Office kan.