torsdag 25 november 2010

Wikileaks och datalagring och terroristkontroll...

Märklig morgon - det första man väcks av när radion går igång handlar om kroppskanning på flygplatser. Sen fortsätter nyheterna i rask takt i samma anda. Kontroll av medborgarna för att hindra terroristerna att verka. De har väl på något sätt vunnit sitt mål nu genom att sätta skräck i alla. Så det får bli ett litet utbrott om dessa så viktiga frågor här på morgonkanten.

Avslöjanden går åt båda hållen dock. USA är nu på helspänn inför Wikileaks kommande släpp av handlingar som förväntas vara bra mycket större och mer omfattande än tidigare. Det talas om förtroliga diplomatiska telegram. Bland annat.

"... diplomattelegram, meddelanden mellan USA-beskickningar jorden runt, "omfattar diskussioner som vi haft med regeringsföreträdare och enskilda medborgare".
"- Denna dagliga verksamhet förutsätter att vi kan i förtrolighet dela våra synpunkter med andra regeringar." (Expressen)

Det är den här förtroligheten som spökar, alltid. Den vill vi försvara, en del av oss i alla fall. För andra verkar det inte vara så noga. Man vill kunna använda modern teknik för att förmedla förtroenden utan att någon annan ska kontrollera och läsa dem.  Det gäller också individer. Inte bara stater och myndigheter. Något att tänka på för beslutsfattare som skapar möjligheter att skanna av alla medborgares digitala kommunikation.

Ingen som ser likheten mellan Wikileaks och datalagringshysterin? Hemligheter ska gälla för vissa men inte för andra. Det känns inte bra. Alla får nu smaka på medicinen. Jag gillar inte Wikileaksläckor mer än annat i och för sig. Men det påvisar nödvändigheten att allt kanske inte ska vara helt öppet för allt och alla. Det påverkar oss som individer, och det inte bara på ett positivt sätt.

Wikileaksgrundaren är internationellt efterlyst för brott han ska ha begått i Sverige. Skyldig eller ej, ingen aning. Men stort pådrag är det allt. Ibland undrar jag om lilla Sverige utsetts till testpilot vad det gäller att stoppa friheten på internet. The Pirate Bay-rättegången är en annan sån där underlig sak som väl kunde gällt jättar som Google egentligen.


SvD  om ACTA och Henrik Alexandersson kommenterar.

Nakenskanningen på flygplatser diskuteras och i The Hill  (läs kommentarerna) skriver man om den möjliga fortsättningen - att det införs den typen av kontroller på tunnelbanor och tåg. Kan ni tänka er?  Roslagsbanans ändstation i snöglopp och vinande vindar. För den lede... en Sverige är tydligen "i princip positivt".

Vi kan inte alla stå som fåntrattar och bara acceptera alla dumheter, den ena efter den andra som kränker vår integritet som är ett begrepp som finns och gäller på många olika plan. Läs mer om det på Wikipedia .

Det finns faktiskt en integritetsskyddskommitté i Sverige som har kommit med förslag kring Skyddet för den personliga integriteten. Läs mer här (SOU 2008:3)

"Sammanfattning

Integritetsskyddskommittén har haft i uppdrag att undersöka hur integritetsskyddsaspekten har hanterats och reglerats i den gällande lagstiftningen.
På många rättsområden finner kommittén brister i hur integritetsskyddet har tillvaratagits. Dessa brister redovisas utförligt i betänkandet, i vilket kommittén också analyserar orsakerna. Kommittén pekar framför allt på en felaktig metodik och strukturella brister som leder till att integritetsskyddsaspekterna inte beaktas tillräckligt redan när lagstiftningen utarbetas."

Frågan om vår personliga integritet är för viktig för att inte låtsas om. IMHO (In My Humble Opinion)

Uppdatering: KU är rädda för avlyssning och skyddar sina telefoner.  Jeeezuz som man brukar säga.
Jag har full förståelse för att de inte vill bli avlyssnade. Absolut. Det vill inte jag heller.

(intressant)
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 kommentarer:

Jakob sa...

Angående kroppsskanningen: Justitieutskottets utlåtande innehåller mycket riktigt en ominös formulering: "Justitieutskottet, som ställer sig positivt till den nya tekniken i och för sig". Varför gör man en sådan markering?

Det kan jämföras med KU:s utlåtande. De skriver att "en lämplig utgångspunkt kunde vara att endast sådan teknik får användas som inte producerar kroppsbilder."

Lena Martinell Åkerblom sa...

Jag har väldigt svårt att förstå varför det jag som medborgare säger och gör elektroniskt ska behandlas annorlunda än det jag säger i ett samtal med andra IRL. Därför sätter jag likhetstecken mellan att bugga mitt hem och att spara och kunna kolla vad jag sagt på www och mejl.
Jag tror ibland att det var lika hysteriskt när telefonen kom, kanske alla nya medier skrämmer?
/Lena
PS. Delta i vår jultävling Sveriges jobbigaste julsång 2010 – Läs mer på vår blogg http://www.sanningombemanning.se

Mary X Jensen sa...

Lena - nu såg jag bilden framför mig i en pislnerfilm när byns växeltelefonist sitter och lyssanr på alla samtal. Utanför står alla andra nyfiket och lyssnar.