söndag 17 april 2011

Kritiken mot sjukförsäkringen...

Det är intressant att följa det som nu ske i och med den föreslagna förändringen av sjukförsäkringen. Det är inte tu tal om att det finns personer som drabbats hårt av det något fyrkantiga regelverket. Exempel har givits i media och endast den som har ett stenhjärta har kunnat gå obemärkta förbi detta. Det har funntis ett behov av att göra individuella prövningar och det har regeringen öppnat för nu. Kan det vara bättre egentligen?  Nu har regeringen öppnat upp för en mildare och framförallt möjlighet till inidividuella bedömningar för särskilt utsatta fall och det var också önskemålet. Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord säger till SVT i en intervju att 98% av alla som söker sjukpenning får det de begärt. Det är tack och lov inte så att hela Svenska folket drabbas av katastrofer så fort de blir sjuka, det är bra att det förtydligas.

Stig Orustfjord framträder som en mänsklig person och det är ganska glädjande med tanke på att vi har sett personer med regelverket stämplat i pannan som har förstört mer än de hjälpt, kanske i avsikt att vara till lags, man vet inte det. Det verkar vara en allmän sjuka att bara hålla med och inte sticka upp. För den egna karriären kan det vara smart kanske, men om man sover gott på natten sen vet ej fasen. 

När Försäkringskassan tidigare i år krävde tre gravt handikappade personer på återbetalning av medel på grund av att ett formfel begåtts någonstans i ledet så uttryckte Stig Orustfjärd det hela som inhumant. Även om alla regler och lagar följts så blev resultatet inte bra. De inblandade har fått hjälp att överklaga beslutet. Man kan tycka att sunda förnuftet kunde råda ibland, men byråkratin har sin gång. Vi får hoppas att de får rätt. För man kan undra över vitsen med att personer som det inte överhuvudtaget finns någon chans för att de ska kunna återbetala något ska krävas, i synnerhet inte på grund av att något formfel begåtts. Kanske inte ens av dem själva.

Många undrar hur man kan försvara ett sjukförsäkringssystem som uppenbarligen sätter vissa på bar backe om man ser till de fall som presenteras i media. Jag kan bara säga att jag anser att människor i utkanten ska ha hjälp och det kommer att få nu. Det blir individuella bedömningar och ingen ska hamna mellan stolarna. Om det sker så är det olyckligt men så har det alltid varit ändå. Både förr och nu. Som minister är det fullständigt omöjligt att lägga sig i enskilda fall för då blir an direkt anklagad för ministerstyre och det är inte heller acceptabelt.
För den vänsterstyrda oppositionen så räcker inte korrigeringarna som görs nu, ribban i anklagelserna sänks från att handla om dem som blivit hårdast drabbade till att gälla även övriga som på olika sätt finns i sjukförsäkringen och kanske rent av inte skulle vara där. Det handlar plötsligt om allt möjligt. Sanna Rayman analyserar och menar att det gå bra för alliansen att ryta ifrån när det blir alldeles uppåt väggarna.

SVT-Rapport  Expressen


Tydligen tycker flera som nu stenhårt kritiserar de nya möjligheterna det. Det här räcker inte tycker de.

Underligt, för nu få de som tidigare ramlade ur nätverket en chans att få stöd trots allt.  Då näjer man sig inte utan förflyttar gränserna. Det är ganska typiskt för en opposition att göra så i och för sig, den ska aldrig vara nöjd. Nu talar man om att det inte räcker. Det komemr aldrig att göra det.

2 kommentarer:

JonasE sa...

Nu skall man komma ihåg att Stig Orustfjord är JO anmäld för tjänstefel, när han rent LJÖG inför valrörelsen om att det skulle finnas en lösning för Annica Holmqvist utförsäkring, men efter valrörelsen så stod utförsäkringen fast igen!!.

Orustfjords sanningar skall tas med en STOR nypa salt, han har vid ett flertal tillfällen uttalat sig positivt till reformen/försämringen, trots klara bevis på motsatsen.
De alldelens för små justeringar som Alliansen nu gör, just för att det inte längre gick att förneka att det fanns "vissa" problem med reformen/försämringen, har Orustfjord tidigare förnekat att de problemen ens fanns från början!!.

Detta senaste uttalande faller misstänkt nära Påskupproret, liksom uttalandet om Annica Holmqvist inför valrörelsen!!.

Han gjorde dessutom två intressanta komentaren i den längre intevjun.
Den första var att det var den dåliga mediebilden man ville åt med denna senaste reform!!, så hjälpa de som kommit kläm verkar vara underordnat!!.
Den andra var att han sade att FK hade nått Göran Persons halveringsmål, och då var egentligen Alliansens reform onödig!!, även om han sedan inte riktigt ville erkänna att det var så ha sade!!.

Stig Orustfjords blocktillhörighet är nog inte svårgissad, och han kan närmast liknas vid FK:s Allianspropagandaminister.

Sven Tycker sa...

När det gäller Stig Orustfjord kan det påpekas att han hösten 2008 fick silkessnöret från Försäkringskassan. Han fick då ta ansvar (tillsammans med arkitekten bakom det hela Maivor Isaksson) för det totala sammanbrottet i Försäkringskassans nya centraliserade organisation. Maivor gick i tidig pension (och till engagemang inom golfen tycker jag mig minnas) medan Stig fick en spark snett uppåt till länsstyrelsen i Stockholm. Förra året hämtade den förra Socialutförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson tillbaka vännen Stig till en post som Överdirektör och Högerregeringens egen utsända i myndigheten.

När det gäller de nya Sjukföräkringsreglerna räcker det inte med att sätta plåster på ett stort öppet blödande sår. Hela tanken bakom "Ättestupan" är feltänkt och bygger på den moderata myten om "lata och fuskande simulanter". Det är INTE fel att förbättra möjligheterna till rehabilitering. Det ÄR fel att slänga ut sjuka människor ur sjukförsäkringen INNAN det finns en annan lösning. Det är bara att acceptera att arbetsmarknaden i dag är så slimmad att det inte finns plats för den som inte är fullt frisk. Det krävs subventionerade platser (typ lönebidrag) och inte ens dessa finns det tillräckligt intresse för.

Bara ta Försäkringskassan själva som exempel. I samband med ovan nämnda centraliserade omorganisation (som alltså nämnda Stig Orustfjord var yttterst ansvarig för) gjorde sig Försäkringskassan av med nästan alla anställda man hade med lönebidrag. Dom fick sparken med motiveringen "arbetsbrist". Chefer gick till och med runt bland all pesonal och försökte övertala anställda med olika funktionshinder och sjukdomar att själva säga upp sig eftersom "dom inte skulle orka med i fortsättningen".