måndag 12 december 2011

Men varför detta...

Riv upp och gör om var det många av oss som tyckte om FRA-lagen. Det blev aldrig riktigt bra och tankar på ändamålsglidning diskuterades livfullt.

Förvisso blev hela lagen en kompromiss till slut och alla är nog medvetna om det. Att SÄPO och polisen ska kunna hålla koll på mystiska personer och händelser känns naturligt ändå och varför det kom bort i just FRA-diskussionen har jag undrat över. Men för övrigt, hela grejen. Varför rivs inte lagen upp och varför inväntas inte Europadomstolens utfall?

Sorg är vad jag känner för detta. Så mycket prestige, så onödigt... Och så lite respekt för integriteten. En falsk trygghetstro. Det är inte många som fångats i näten men däremot finns det nu möjligheter att kolla var och en och sätta samman våra liv och tolka dem. Tänk den dag det kommer fram nåt obehagligt om höga politikers göranden, deras familjers kopplingar till olika mer eller mindre rumsrena liv. Det kommer att läcka, det gör det alltid. Den mänskliga faktorn kommer vi aldrig ifrån.

Illustration: Marcus Fridholm - gjorde loggan till MMK


Plåstren ramlar av när klistret torkar...


Anne Ramberg skriver om rättssamhällets dilemma.

(SVD)

Hanna Wagenius Beelzebjörn

Erik Laakso

HAX

Michael GajditzaDaniel GustafssonScaber Nestor 

1 kommentar:

Anders G sa...

FRA ska aboslut inte ges mandat att ägna sig åt brottsbekämpning, vilket blir resultatet av det senaste förslaget.

Det förefaller rimligt att myndigheten ska kunna hålla koll på olovlig underrättelseverksamhet och avlyssna andra staters representanter. Det är så att säga traditionell signalspaning.

Men detta är väsensskilt från att avlyssna enskilda, som är mer eller mindre misstänkta för grova brott, som narkotika- och människosmuggling. Eller, som i dessa dagar, smörsmuggling.
¨
Givetvis får aldrig FRA bli en del av polisens förlängda arm.

Även all den kartläggning av enskilda som FRA föreslås få utföra på uppdrag av Säpo är problematisk. Beatrice Ask hymlar när hon betecknar spaningen som "strategisk" och ej riktad mot enskild. Det är fullkomligt nonsens. Var och en kan läsa innantill i departementspromemorian.

Regeringen har tillgodosett polisens önskemål. Ändå har justitieministern mage att påstå att förslaget är "minimalistiskt". Men vid det här laget borde vi ha lärt oss att FRA och orwellskt nyspråk hör intimt samman. Så har det varit alltsedan dag 1, dvs juli 2005, då dåvarande försvarsminister Leni Björklund lade fram den första FRA-promemorian.