lördag 30 juni 2012

Säkert bra med 10årig skolplikt...

Många behöver uppenbarligen gå länge i skolan och då är det bra att de får det...

Har någon tänkt på att det finns de som bara behöver gå 8 år - eller rent av bara 7 år...


2 kommentarer:

Johan sa...

Nej, det hoppas jag att ingen har tänkt på.

Någon som tänker så utgår från, att det skulle vara eftersträvansvärt att INGA elever lär sig mer i skolan än ngt slags minimum (som somliga elever kan ihämta på "8 år - eller rent av bara 7 år" eller på ännu kortare tid).

Mary X Jensen sa...

jag tänker mest på att vissa barn behöver längre tid än andra och att de som inte gör det också borde få chansen. Sen om de går i skolan och lär sig mer är väl egentligen bra. Men jag är inte säker på att det alltid handlar om antal år utan snarare om hur man lär sig... Jag förespråkar kunskaper ser du...