tisdag 29 januari 2013

Stor omsättning på kommunchefer...

Under året som gick så har ett stort antal kommunchefer slutat sina anställningar. Av olika anledningar. En del har fått sparken, en del har slutat av egen vilja. Enligt Dagens Samhälle så har var fjärde kommun bytt under 2012. Det är mycket. Man bör börja fundera över varför.

Kan detta ha med den alltmer professionaliserade politiken att göra?

Många kommunalråd anser sig vara den som är högsta hönset och är det på sätt och vis. Men när de ger sig in i verksamhetens detaljer och kanske på så sätt omöjliggör för kommunchefen att sköta sitt jobb. Politiker ska dra upp riktlnjer, tala om vad som ska göras och sen följa upp att det blir gjort. Man ska inte tala om hur och lägga sig i detaljerna. Det verkar som om den insikten inte längre är lika självklar. Den politiska ledningen ser sig som koncernledning och tar för stor operativ del i det hela i stället för att vara den självklara förlängda armen från väljarna som kontrollerar att det man i valet lovade skulle göras blir gjort. Det kan uppstå problem i arbetet då.

Detta är mina egna reflektioner, de går kanske inte att generalisera. Men de är värda att fundera över. Hur ska en välutbildad hög tjänsteman kunna få det att fungera om man har en betydligt mindre kunnig person som både vill och kan styra? Det är inte så att de folkvalda väljs på samma grundliga sätt som exempelvis en kommunchef. Med allt vad det innebär av tester och kunskapskrav. Sen kan man för all del lära sig sake rpå olika sätt. Jag menar att man ska även ta sig en titt på den politiska ledningens roll också vad gäller den stora flyttkarusellen när det gäller kommunchefer. Ska politiken professionaliseras ska också politiker vara professionella och förstå sin del av rollspelet. Annars uppstår konflikter, och det helt i onödan. Det kostar både pengar och tid.

Ett gemensamt drag har man i alla fall i detta chefsflyttande och det är att det kostar väldigt mycket pengar. Det är inte ovanligt med 1 och 1/2 årslön, vilket kan bli över 2 miljoner kronor. En del chefer har suttit kort tid och det blir ramaskri i kommunerna när ledande chefer får höga avgångslöner. Men å andra sidan så är det politikerna som har skrivit under avtalen. Avtal är avtal och ska hållas.

Här finns att borra i...


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: